SSBs publikasjoner

Treff (7378)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Inntektene opp 43 prosent siden 2005 Artikler Valg
Færre innvandrere stemmer Artikler Valg
Lavere deltakelse blant innvandrerne Innvandrere i Norge 2017 Valg, Innvandring og innvandrere
By mot land – kampen om mandatene Artikler Valg
Nyutdanna sykepleiere foretrekker sykehus Artikler Helse
Fortsatt stor ordrebeholdning i bygg og anlegg Artikler Bygg, bolig og eiendom
Moderat økning i innovasjonsinvesteringene Artikler Teknologi og innovasjon, Virksomheter, foretak og regnskap
Vekst i detaljhandelen Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
25 prosent mer skog siste 10 år Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Oppgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
Rekordmange rådyr drept i trafikken Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Stabilt varekonsum Artikler Varehandel og tjenesteyting, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk
Mange 66-åringer med yrkesinntekt Artikler Inntekt og forbruk, Sosiale forhold og kriminalitet
Avtalt lønn opp 0,4 prosent i industrien Artikler Arbeid og lønn
Halvparten av norske føretak kjøper nettskytenester Artikler Teknologi og innovasjon