SSBs publikasjoner

Treff (7538)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Unge på arbeidsmarkedet: Tilleggsspørsmål i Arbeidskraftundersøkelsen 2016 Rapporter 2017/30 Arbeid og lønn
Sterkere innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Varekonsumet holder seg lavt Artikler Varehandel og tjenesteyting, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk
Veksten fortsetter for overnatting og servering Artikler Transport og reiseliv
Fortsatt nedgang i detaljhandelen Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
Liten nedgang for IKT Artikler Teknologi og innovasjon
Lastebiler kjører mindre gods Artikler Transport og reiseliv
Åtte av ti går i skog og fjell Artikler Kultur og fritid, Sosiale forhold og kriminalitet
Rekordmange hotellovernattinger i sommer Artikler Transport og reiseliv
Færre kjøpte hytte Artikler Bygg, bolig og eiendom
Fortsatt nedtur for sjøfart i 2016 Artikler Transport og reiseliv
8 000 arbeider med fiskeoppdrett Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Svalbard blir mer likt fastlandet Artikler Offentlig sektor
Arbeidsløysa på 4,1 prosent Artikler Arbeid og lønn
Færre yrkesaktive Artikler Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere