SSBs publikasjoner

Treff (6717)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Price index for new multi-dwellings Notater 2016/38 Priser og prisindekser
Skifter ut gruvedrift med turisme og forskning Artikler Svalbard
Sviktende oljepriser og færre industrijobber Artikler Energi og industri
Bruk av plantevernmidler i veksthus i 2015 Rapporter 2016/45 Jord, skog, jakt og fiskeri, Natur og miljø
Svalbards bristende hjerte Artikler Svalbard
Betydningen av en finansiell akselerator i foretakssektoren: Estimeringsresultater og virkningsberegninger med den makroøkonometriske modellen KVARTS Rapporter 2016/44 Nasjonalregnskap og konjunkturer, Bank og finansmarked
Mer hogst tross lavere priser Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet i Norge og Sverige i 2015: Årsaker til ulik andel sysselsatte Rapporter 2016/42 Arbeid og lønn, Helse
Dagaktivitetstilbud i omsorgstjenesten: Målgrupper og innhold Rapporter 2016/43 Helse
Benefit Analysis: Documentation for the benefit analysis component of the OECD data table delivery Notater 2016/37 Sosiale forhold og kriminalitet
Færre bløte pakker under treet? Artikler Utenriksøkonomi
Holdninger til innvandrere og innvandring 2016 Rapporter 2016/41 Befolkning, Innvandring og innvandrere
Unge kvinner trener mest teknologisk Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Kultur og fritid
Vi handler for 11 000 kroner hver i desember Artikler Varehandel og tjenesteyting
Måling av langsiktige endringer i yrkesstrukturen: Om ulike datakilder og yrkesstandarder Notater 2016/36 Arbeid og lønn