SSBs publikasjoner

Treff (7109)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Størst eksport fra bergverk og utvinning tross lave oljepriser Artikler Utenriksøkonomi
Færre byggesøknader behandlet Artikler Natur og miljø, Offentlig sektor
Energiregnskap og -balanse: Dokumentasjon av statistikkproduksjonen fra statistikkår 2010 og fremover Notater 2017/26 Energi og industri
Antall deltakere fra Syria mer enn doblet Artikler Innvandring og innvandrere
Fordeling av husholdningenes inntekt og konsum på husholdningstype og inntektsdesil: - Med utgangspunkt i nasjonalregnskapet Rapporter 2017/17 Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Flere dispensasjoner for utmarkskjøring Artikler Natur og miljø, Offentlig sektor
Foreldrenes utdanningsnivå har mye å si Artikler Utdanning
Kraftig økning i jobbusikkerhet for oljearbeidere Artikler Arbeid og lønn
Færre utsettes for helserisikoer på jobb Artikler Arbeid og lønn
Sosiale relasjoner Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017 Sosiale forhold og kriminalitet
Optimal location of renewable power Discussion Papers no. 862 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Langt fleire årsverk i helsestasjons- og skulehelsetenesta Artikler Helse, Offentlig sektor
Flest flyktninger flyttet inn i kommunale boliger Artikler Bygg, bolig og eiendom, Offentlig sektor
Vil ta 160 år å skifte ut det kommunale spillvannsnettet Artikler Natur og miljø, Offentlig sektor
Fleire brukarar, aukande bistandsbehov Artikler Helse, Offentlig sektor