SSBs publikasjoner

Treff (6938)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Nettotegninger i verdipapirfond Artikler Bank og finansmarked
Best treningstilbud på jobben – til dem med minst helseplager Samfunnsspeilet 2/2017 Arbeid og lønn, Kultur og fritid, Sosiale forhold og kriminalitet
Nedgangen i fruktbarheten fra 2010: Betydningen av utdanning, økonomisk aktivitet og økonomiske ressurser for førstefødsler og tredjefødsler Rapporter 2017/12 Befolkning
Norge i Europatoppen på digitale ferdigheter Artikler , Teknologi og innovasjon
Auke i byggjekostnader Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Klimagassutslippene gikk ned i fjor Artikler Natur og miljø
Den låge folkeveksten held fram Artikler Befolkning,
Salet av petroleumsprodukt redusert Artikler Energi og industri
Auka skatteinnbetalingar trass lågare oljeskattar Artikler Offentlig sektor, Svalbard
Fleire ledige stillingar Artikler Arbeid og lønn
Stor auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Godt resultat for bankene Artikler Bank og finansmarked
Hva viser de ulike sysselsettingsstatistikkene? Artikler Arbeid og lønn
Økt vekst i fastlandsøkonomien Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Laber valg-entusiasme etter 1814 Artikler Valg