SSBs publikasjoner

Treff (6632)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Fra asylsøker til flyktning – før og etter kriseåret 2015 Samfunnsspeilet 4/2016 Befolkning, Innvandring og innvandrere
Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990–2015 Rapporter 2016/39 Befolkning, Innvandring og innvandrere
Kulturstatistikk 2015 Statistiske analyser 150 Kultur og fritid
Ny beregning letter sammenligning Artikler Arbeid og lønn
Klare forskjeller i nordisk eksportindustri Artikler Utenriksøkonomi
Virkninger av jobbskattefradrag på innvandreres arbeidstilbud Rapporter 2016/38 Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
Hvor mange med bakgrunn fra Colombia bor i Norge? Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Fallende andel tar norsk statsborgerskap Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Kraftinvesteringer i støtet Artikler Energi og industri
Dokumentasjonsnotat om skole- og kommunebidragsindikatorer i grunnskolen Notater 2016/35 Utdanning
The wealth of Norwegian oil and gas 1970-2015 Rapporter 2016/37 Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Tømmerverdien tre ganger så høy for 50 år siden Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Dette er Svalbard 2016: Hva tallene forteller Faktahefter Befolkning, Svalbard
Landbruket i Norge 2015: Jordbruk – Skogbruk – Jakt Statistiske analyser 149 Jord, skog, jakt og fiskeri
Utgifter til utdanning i Norge Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer