SSBs publikasjoner

Treff (6938)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Svak vekst i industriproduksjonen Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Halvparten er tomkjøring Artikler Transport og reiseliv
Statens pensjonsfond utland og den strukturelle, oljekorrigerte budsjettbalansen i makromodellen KVARTS Notater 2017/23 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Økt overskudd på driftsbalansen Artikler Utenriksøkonomi, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Betydelig økte nettofordringer overfor utlandet Artikler Utenriksøkonomi
Nedgang i husholdningenes realinntekt Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Økt driftsresultat for utenriks sjøfart Artikler Transport og reiseliv
Reise- og ferieundersøkelsen 2016: Dokumentasjonsrapport Notater Transport og reiseliv
Nedgang for teknisk konsulentvirksomhet Artikler Varehandel og tjenesteyting, Bygg, bolig og eiendom
Unge og høyt utdannede er flinkest foran PC-en Artikler , Teknologi og innovasjon
Matjorda bygges ned i sentrale strøk Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Vi bor stadig tettere Artikler Bygg, bolig og eiendom, Svalbard
Underskudd på 26 milliarder kroner Artikler Offentlig sektor
Nedbygging av jordbruksareal: En kartbasert undersøkelse av nedbygging og bruksendringer av jordbruksareal Rapporter 2017/14 Jord, skog, jakt og fiskeri, Natur og miljø
Vi klipper og styler oss for nesten 10 milliarder kroner Artikler Varehandel og tjenesteyting