SSBs publikasjoner

Treff (6717)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Spania mest populære reisemål for nordmenn Artikler Transport og reiseliv
Labor supply analysis with non-convex Discussion Papers no. 857 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Stor økning i yrkesmobiliteten fra 1800-tallet til i dag SSB analyse 2017 Arbeid og lønn
Lederskapsundersøkelsen 2015: Dokumentasjonsrapport Notater 2017/17 Arbeid og lønn, Virksomheter, foretak og regnskap
Konjunkturutviklingen i Norge Økonomiske analyser 1/2017 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konjunkturtendensene internasjonalt Økonomiske analyser 1/2017 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Offentlig forvaltning Økonomiske analyser 1/2017 Offentlig sektor
Mot litt lysere tider Konjunkturtendensene Nasjonalregnskap og konjunkturer
Husholdningene Økonomiske analyser 1/2017 Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Økonomisk vekst Økonomiske analyser 1/2017 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Perspektiver Økonomiske analyser 1/2017 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Befolkning og arbeidsinnsats Økonomiske analyser 1/2017 Arbeid og lønn, Befolkning
Kjønnslikestilling på kartet Artikler Befolkning
Nesten like vanlig med tjenestepensjon for kvinner som for menn Artikler Inntekt og forbruk, Sosiale forhold og kriminalitet
Flaggskip mot strømmen Artikler Energi og industri