SSBs publikasjoner

Treff (6632)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Måling av langsiktige endringer i yrkesstrukturen: Om ulike datakilder og yrkesstandarder Notater 2016/36 Arbeid og lønn
Kommunale avløp 2015: Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2015. Gebyrer 2016 Rapporter 2016/40 Natur og miljø
Fakta om utdanning 2017: Nøkkeltall fra 2015 Faktahefter Utdanning
Flyktninger som får familien til Norge Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Med utdanning i bagasjen Samfunnsspeilet 4/2016 Utdanning, Innvandring og innvandrere
Arbeid – mål og arena for integrering Samfunnsspeilet 4/2016 Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
Irakere i Norge – et demografisk portrett Samfunnsspeilet 4/2016 Befolkning, Innvandring og innvandrere
Deltar flyktningene i lokalpolitikken? Samfunnsspeilet 4/2016 Valg, Innvandring og innvandrere
UDI og utlendingsforvaltningen Samfunnsspeilet 4/2016 Befolkning, Innvandring og innvandrere
Bosniere – integreringsvinnerne? Samfunnsspeilet 4/2016 Befolkning, Innvandring og innvandrere
Hvor mange får familien til Norge? Samfunnsspeilet 4/2016 Befolkning, Innvandring og innvandrere
Kvinner og menn – Please, mind the gap! Samfunnsspeilet 4/2016 Utdanning, Innvandring og innvandrere
Statsløse: mange i verden, få i Norge Samfunnsspeilet 4/2016 Befolkning, Innvandring og innvandrere
6 av 10 menn selvforsørget etter 8 år Samfunnsspeilet 4/2016 Inntekt og forbruk, Innvandring og innvandrere
Rekordmange mennesker på flukt Samfunnsspeilet 4/2016 Befolkning, Innvandring og innvandrere