SSBs publikasjoner

Treff (7378)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Tony Atkinson and his legacy Discussion Papers no. 863 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisene på nye boliger flater ut Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
1 av 10 i pensjonsalder må gå i trapper til boligen Artikler Bygg, bolig og eiendom
Låneopptak på 200 milliarder kroner Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer, Bank og finansmarked
Nedgang i eksportprisen for laks Artikler Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
Regulation in the presence of adjustment costs and resource scarcity: transition dynamics and intertemporal effects Discussion Papers no.864 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Samla sal held seg stabilt Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Industrien leverer over halvparten til materialgjenvinning Artikler Natur og miljø
Framleis flest aksjeselskap og einskildpersonføretak Artikler
Auke i samla skatteinnbetalingar Artikler Offentlig sektor, Svalbard
Strømprisene øker for husholdningene Artikler Energi og industri, Priser og prisindekser
Arbeidsinnvandrere – fra hovedstadsfenomen til vanlig syn i hele landet Samfunnsspeilet 3/2017 Befolkning, Innvandring og innvandrere, Arbeid og lønn
Mapping attractive urban areas: Documentation of a Eurostat-supported project under the “Merging statistics and geographic information grant programme” Notater 2017/31 Natur og miljø
Fastlandseksporten vokser stadig Artikler Utenriksøkonomi
Mer trafikk sjøvegen Artikler Transport og reiseliv, Svalbard