SSBs publikasjoner

Treff (7538)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Den svake folkeveksten held fram Artikler Befolkning,
Auke i salet Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Bedre verdijustert resultat for Livsforsikringsseskapene Artikler Bank og finansmarked
10 omkom på veiene i oktober Artikler Transport og reiseliv
Lavere lønn blant innvandrere Artikler Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
Nedgang i utlånsmarginene Artikler Bank og finansmarked
657 milliardar kroner i samla skatteinnbetalingar Artikler Offentlig sektor, Svalbard
Sesongjustering av statistikken over ledige stillinger Notater 2017/39 Arbeid og lønn
Økt fastlandseksport Artikler Utenriksøkonomi
Godt resultat for bankene Artikler Bank og finansmarked
Auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Økning for arbeidskrafttjenester Artikler Varehandel og tjenesteyting, Bygg, bolig og eiendom
Stabil vekst i Fastlands-BNP Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Få aktive medlemmer i politiske partier Artikler Kultur og fritid, Sosiale forhold og kriminalitet
Drøyt 1 av 4 tenkte på innvandring da de stemte Artikler Valg