SSBs publikasjoner

Treff (7701)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Prisindeks for nye eneboliger: Dokumentasjon av datagrunnlag og beregningsmetode Notater 2018/04 Priser og prisindekser
Estimering av leieinntekter fra næringseiendom: Oppdatert med tall for 2016 Notater 2018/05 Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Sterkere innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Uendret pengemengdevekst Artikler Bank og finansmarked
Oppgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Endring i arbeidsstokken ga utslag på lønnsveksten Artikler Arbeid og lønn, Energi og industri
Registerbasert boligstatistikk: Dokumentasjon og videre arbeid Notater 2018/02 Bygg, bolig og eiendom
Norges viktigste handelspartnere Artikler Utenriksøkonomi
Detaljhandelen ned i desember Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
Rekordhøye bilkjøp trakk opp varekonsumet Artikler Varehandel og tjenesteyting, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk
Gode kornavlinger i 2016 Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
577 067 virksomheter i Norge Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
Størst laksefangst i Namsen Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Oslo på topp 10 år på rad Artikler Utdanning, Innvandring og innvandrere
Nedgang i yrkesdeltakelsen Artikler Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere