SSBs publikasjoner

Treff (6717)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Karneval og oljestrid SSB analyse 2017 Jord, skog, jakt og fiskeri
Good annual results for banks Articles Bank og finansmarked
Godt årsresultat for bankene Artikler Bank og finansmarked
Frå attåtnæring til milliardindustri SSB analyse 2017 Jord, skog, jakt og fiskeri
Prisfall på olje og gass Artikler Priser og prisindekser
Changes in inventories in the Norwegian National Accounts: Accounting data as a source for changes in inventories Notater 2017/13 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Flere enn eksportørene avhengige av eksportmarkedene Artikler Utenriksøkonomi, Virksomheter, foretak og regnskap
Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2016. Tema: Idrettsaktiviteter: Dokumentasjonsnotat Notater 2017/12 Sosiale forhold og kriminalitet, Kultur og fritid
Flere nye studentboliger Artikler
Innvandreres husholdningsstruktur: En studie av ulike definisjoner på en innvandrerhusholdning Notater 2017/11 Befolkning, Innvandring og innvandrere
Miljøøkonomiske virkemidler: Dokumentasjon av statistikken Notater 2017/10 Natur og miljø
Levekårsundersøkelsen om helse 2015: Dokumentasjonsrapport Notater 2017/09 Sosiale forhold og kriminalitet, Helse
«Skam»-par på navnetoppen Artikler Befolkning
Modell for beregning av boligformue. Oppdatert med tall for 2016 Notater 2017/07 Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Estimering av leieinntekter fra næringseiendom. Oppdatert med tall for 2015 Notater 2017/08 Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom