SSBs publikasjoner

Treff (6632)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
The path of labor supply adjustment: Sources of lagged responses to tax-benefit reforms Discussion Papers no. 854 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Flere nordmenn utsatt for støy Artikler Natur og miljø
To års oljenedtur kan nærme seg slutten Konjunkturtendensene Nasjonalregnskap og konjunkturer
Flere forsørgere er ofte en vei ut av lavinntekt Artikler Inntekt og forbruk, Sosiale forhold og kriminalitet,
Dødelighet blant innvandrere etter innvandringsgrunn SSB analyse 2016 Befolkning,
Beregninger av pensjonsutgifter fram mot 2060 SSB analyse 2016 Offentlig sektor
Lavt konsum i husholdningene Økonomiske analyser 5/2016 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Internasjonal økonomi Økonomiske analyser 5/2016 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Effekter av satsing på økt lærertetthet SSB analyse 2016 Utdanning
Ressursrenta i norske fiskerier – utvikling og politikk SSB analyse 2016 Jord, skog, jakt og fiskeri
Konjunkturutviklingen i Norge Økonomiske analyser 5/2016 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Om etablering av et datamateriale med inntekter og kostnader for privatpraktiserende leger med offentlig avtale Notater 2016/34 Inntekt og forbruk, Helse
Gratis kjernetid i barnehage i Oslo. Rapport 1: Oppfølging av barna på tredje trinn Rapporter 2016/36 Utdanning,
Inntektsmobilitet blant barnefamilier med lav inntekt: 2007 - 2014 Rapporter 2016/35 Inntekt og forbruk, Sosiale forhold og kriminalitet
Heterogeneity of the Carnegie Effect Discussion Papers no. 853 Nasjonalregnskap og konjunkturer