SSBs publikasjoner

Treff (7109)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Betydelige forskjeller i bruk av kommunale omsorgstjenester blant eldre Artikler Helse, Offentlig sektor
Norsk industri 2016: Et krevende år for industrien Statistiske analyser 154 Energi og industri
Årsrapport 2016. Kontaktutvalet for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk Notater 2017/28 Helse
Flyktningers vei inn i arbeidsmarkedet Rapporter 2017/21 Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
Mer enn dobbelt så mange menn som kvinner investerer i aksjer Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
Auke i nedlastingar Artikler Kultur og fritid, Svalbard, Utdanning
10 år med solid vekst Artikler Utenriksøkonomi
Sterkere samlet lånegjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Sambruk av velferdsytelser Rapporter 2017/19 Sosiale forhold og kriminalitet
Styrket vekst i detaljhandelen Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
Sterkere pengemengdevekst Artikler Bank og finansmarked
Høge hytteprisar i 100-metersbeltet langs kysten Artikler Natur og miljø, Bygg, bolig og eiendom
Sterk vekst i bilkjøpene Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Sterkere innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Mediebruksundersøkelsen 2014: Dokumentasjonsrapport Notater 2017/27 Kultur og fritid