SSBs publikasjoner

Treff (7701)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Sterkere innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Svakere pengemengdevekst Artikler Bank og finansmarked
Én av fire innvandret til en flyktning Artikler Innvandring og innvandrere
Vekst i antall jobber Artikler
Noko auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Ulike tall om lønnstakere Artikler Arbeid og lønn
Arbeidsløysa på 4,0 prosent Artikler Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
Fakta om utdanning 2018: Nøkkeltall fra 2016 Faktahefter Utdanning
Noko auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Vekst i detaljhandelen Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
Black Friday trakk opp varekonsumet Artikler Varehandel og tjenesteyting, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk
Eldre menn lever ut hyttedrømmen Artikler Bygg, bolig og eiendom
Økt veiutbygging, men bilavgiftene faller Artikler Transport og reiseliv, Offentlig sektor
Nedgang i driftsresultat for offentlige ikke-finansielle foretak Artikler Offentlig sektor
Fortsatt nedgang i selskapsskatten Artikler Virksomheter, foretak og regnskap