SSBs publikasjoner

Treff (6717)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Mer hogst tross lavere priser Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Hvordan måle boutgiftsbelastning?: En diskusjon av forholdet mellom inntekter og utgifter til bolig Notater 2017/06 Bygg, bolig og eiendom
Hvor mye bidrar skoler til elevers læring? Artikler Utdanning
Er det forskjeller i skolers og kommuners bidrag til elevenes læring i grunnskolen?: En kvantitativ studie Rapporter 2017/02 Utdanning
Færre sysselsatte knyttet til petroleumsnæringen Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer, Arbeid og lønn, Energi og industri
Flest med alderspensjon og barnetrygd i utlandet Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Manual for the DHIS2 quality tool: Understanding the basics of improving data quality Notater 2017/04 Helse
The health management Information system in Malawi: Assessment of data quality and methods for improvement Notater 2017/03 Helse
Improving health data quality: Recommendations and guidelines. Based on the case of the Health Management Information System in Malawi and DHIS2 Notater 2017/05 Helse
Vi er kanskje ikke så overvektige likevel? Artikler Helse
Eksporten av våpen ned 20 prosent i fjor Artikler Utenriksøkonomi
Prisindeks for utleie av næringseiendom: Dokumentasjon av metode Notater 2017/01 Priser og prisindekser
FoU i norsk næringsliv 1970-2014: En historisk reise Rapporter 2017/01 Teknologi og innovasjon
Høyeste årsvekst for KPI på åtte år Artikler Priser og prisindekser
Tre av fire har handlet på nett det siste året Artikler Teknologi og innovasjon, Varehandel og tjenesteyting