SSBs publikasjoner

Treff (7378)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Konjunkturbunnen er passert Økonomiske analyser 3/2017 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konjunktursituasjonen internasjonalt Økonomiske analyser 3/2017 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konjunkturutviklingen i Norge Økonomiske analyser 3/2017 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nedgang i eksportprisen for laks Artikler Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
Redusert sparing i husholdningene Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Over 200 000 midlertidig ansatte Artikler Arbeid og lønn
20 år i år: 100 000 elever på kulturskolen Artikler Kultur og fritid
Nedgang i bruttogjeld overfor utlandet Artikler Utenriksøkonomi
Underskudd på vare- og tjenestebalansen Artikler Utenriksøkonomi, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Redusert sysselsetting blant unge funksjonshemmede Artikler Arbeid og lønn
Underskudd på 13 milliarder kroner Artikler Offentlig sektor
Fleire ledige stillingar Artikler Arbeid og lønn
Kommuner uten eiendomsskatt – hva er det med dem? Artikler Offentlig sektor
Lavere fastrenter Artikler Bank og finansmarked
Pensjonene spiser stadig mer av kaka Artikler Offentlig sektor