SSBs publikasjoner

Treff (7109)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Mindre gods på sjøen Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
Solgt produksjon betydelig ned Artikler Energi og industri
Norsk produksjon er blitt mer energieffektiv Artikler Energi og industri
Stor vekst i utgifter til brann og ulukkesvern i kommunane Artikler Offentlig sektor, Bygg, bolig og eiendom
4 av 10 stortingskandidater er kvinner Artikler Valg
Et mer globalisert næringsliv Artikler Virksomheter, foretak og regnskap, Energi og industri
Veien til en vellykket integrering? SSB analyse 2017 Utdanning, Innvandring og innvandrere
Monitor for sekundærflytting: Sekundærflytting blant personer med flyktningbakgrunn bosatt i Norge 2005-2014 Rapporter 2017/18 Befolkning, Innvandring og innvandrere
Oppgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
Hva er nytt i tallene fra og med 2010? Artikler Energi og industri
Mer enn doblet forbruk av biodrivstoff Artikler Energi og industri
Energiforbruket økte mest i tjenesteyting Artikler Energi og industri
Stadig godt vann fra springen Artikler Natur og miljø, Offentlig sektor
Meir til kultur Artikler Kultur og fritid, Offentlig sektor
Industrien trakk ned energiforbruket i norsk økonomi Artikler Energi og industri