SSBs publikasjoner

Treff (6938)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Flest utenlandske overnattinger i private hytter og feriehus i 2016 Artikler Transport og reiseliv
Moderat nedgang i samlede investeringer anslås for 2018 Artikler Energi og industri
Oppgang for faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting Artikler Varehandel og tjenesteyting, Bygg, bolig og eiendom
Innvandreres velferd og levekår: Slik har innvandrerne i Norge det Artikler Innvandring og innvandrere, Befolkning
Arbeidsløysa 4,5 prosent Artikler Arbeid og lønn
Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016: Dokumentasjonsrapport Notater 2017/20 Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere
Levekår blant innvandrere i Norge 2016 Rapporter 2017/13 Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere, Befolkning
Økning i verdijustert resultat for Livsforsikringsseskapene Artikler Bank og finansmarked
Flest eritreere ble norske statsborgere i fjor Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Færre byggetillatelser Artikler Bygg, bolig og eiendom, Svalbard
Omsetningsvekst for informasjon og kommunikasjon Artikler Teknologi og innovasjon
Medie- og kulturbruksundersøkelsen 2016: Dokumentasjonsrapport Notater 2017/21 Kultur og fritid
Auken i museumsbesøka held fram Artikler Kultur og fritid, Svalbard
Svakt fall i aksjeverdiene og økning i verdipapirgjelden Artikler Bank og finansmarked
Lavere fruktbarhet ved økonomisk usikkerhet Artikler Befolkning