SSBs publikasjoner

Treff (7701)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Norsk økonomi i 2004 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utenriksøkonomi og disponibel realinntekt for Norge Utenriksøkonomi
Hjelpepleiere arbeider mer enn avtalt arbeidstid Artikler Arbeid og lønn
Boom for bibelnavn Artikler Befolkning
Mindre utslipp fra avfallsfyllinger enn tidligere beregnet Artikler Natur og miljø
«Mannen er så vaskeekte lapp som i våre dager kan presteres» Artikler Befolkning
Antall studenter i Europa øker Artikler Utdanning
Gir flere lærere bedre resultater? Artikler Utdanning
Konsumprisvekst på Svalbard Artikler Priser og prisindekser, Svalbard
Mange sykepleiere og hjelpepleiere rett i jobb Artikler Arbeid og lønn, Helse
Økt miljøpress - bedre kontroll på forurensning Artikler Natur og miljø
Hjem på juleferie? Artikler Kultur og fritid
Nissonolbmot eanetlogus Sámedikkis Artikler Valg
Jul ute, jul inne... Artikler Utenriksøkonomi
Er utdanning verdt pengene? Artikler Utdanning