SSBs publikasjoner

Treff (6632)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Utenriksøkonomi og disponibel realinntekt for Norge Utenriksøkonomi
Norsk økonomi i 2004 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Å gjete kongens harer Artikler Befolkning
Økt generasjonskløft for boligeiere Artikler Bygg, bolig og eiendom
Færre konflikter mellom lærere og elever Artikler Arbeid og lønn
Prisnivået nærmer seg fastlandet Artikler Priser og prisindekser
Israelsk okkupasjon av Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) Artikler Offentlig sektor
Færre sivilingeniører Artikler Utdanning
Arbeidsmarkedstiltak virker Artikler Arbeid og lønn
Historisk perspektiv på statistikk Artikler Befolkning
Gamle vedovner gir høye utslipp Artikler Natur og miljø
Kjent statistikk under lupen Artikler Priser og prisindekser
I forskningen og vitenskapens tjeneste Artikler Befolkning
Store prisforskjeller på svenskegrensen Artikler Priser og prisindekser
En av fem er plaget av hodepine Artikler Helse