SSBs publikasjoner

Treff (6938)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Norsk økonomi i 2004 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utenriksøkonomi og disponibel realinntekt for Norge Utenriksøkonomi
Seasonally adjusted figures for job vacancies Articles Arbeid og lønn
Good annual results for banks Articles Bank og finansmarked
NOK 466 billion in assessed taxes Articles Inntekt og forbruk
Strongest growth in loans to employees in Sør-Trøndelag Articles Bank og finansmarked
3 prosent har problemer med synet Artikler Helse
4 av 5 bedrifter bryter miljøreglene Artikler Natur og miljø
Halvparten av innvandrere og økonomisk vanskeligstilte i Stor-Oslo bor dårlig Artikler Befolkning, Bygg, bolig og eiendom, Innvandring og innvandrere
Barnefamilienes inntekter blant dem som økte mest Artikler Inntekt og forbruk
Flere bor i sentrum Artikler Natur og miljø
Eldrebølgen slår lenger inn over Europa enn Norge Artikler Befolkning
Industrisysselsettingen 1966-2000 Artikler Energi og industri, Arbeid og lønn
Mer vold, nasking og graffiti blant barn Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Norske mødre ammer mye Artikler Helse