SSBs publikasjoner

Treff (7538)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Norsk økonomi i 2004 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utenriksøkonomi og disponibel realinntekt for Norge Utenriksøkonomi
Grunnskolen i endring Artikler Utdanning
Endringer i årsverk innenfor pleie og omsorg Artikler Helse
Hvor mye inntektsskatt betaler vi? Artikler Inntekt og forbruk
God inntektsutvikling for barnefamiliene Artikler Inntekt og forbruk
Vekst i barnehagesektoren Artikler Utdanning
Eambbosat besset jienastit sámediggeválggas Artikler Valg
Flere kan stemme ved sametingsvalget Artikler Valg
Færre ikkje-vestlege innvandrarar nytta røysteretten Artikler Valg, Befolkning, Innvandring og innvandrere
Flere nyetableringer og færre konkurser i norsk næringsliv Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
«Stemmeberettigede ved Storthingsvalg ere de norske Borgere...» Artikler Valg
Offentleg forvaltnings utgifter Artikler Offentlig sektor
Ulik respons på fraflytting og sentralisering Artikler Befolkning
Flere pensjonister må forsørges av stadig færre yrkesaktive Artikler Sosiale forhold og kriminalitet