SSBs publikasjoner

Treff (6717)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Utenriksøkonomi og disponibel realinntekt for Norge Utenriksøkonomi
Norsk økonomi i 2004 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Good annual results for banks Articles Bank og finansmarked
NOK 466 billion in assessed taxes Articles Inntekt og forbruk
Strongest growth in loans to employees in Sør-Trøndelag Articles Bank og finansmarked
Oppdatert statistikk om barn og unge Artikler Befolkning
Ny statistikk over utenrikstransaksjoner Artikler Utenriksøkonomi
Endelig samlet sykefraværsstatistikk Artikler Arbeid og lønn
Miljøtilpasning av landbruksstatistikken Artikler Natur og miljø
Sterk vekst i utslipp til luft fra luftfart Artikler Natur og miljø
Glødende skriveglede Artikler Befolkning
Stor variasjon mellom fylkene Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer, Transport og reiseliv
Unikt valgmateriale på Internett Artikler Valg
Finnene skiller seg hyppigst Artikler Befolkning
Misforståelse om husholdningsstatistikk og singelliv Artikler Befolkning