CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Hvor mye tilsvarer 5 kr i 1963 i dag? Justere husleien?

Beregn prisendring med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

API

Hent ut og integrer SSBs data med egne systemer

Åpne data med API

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Elgjakt, 2014/2015, foreløpige tall

Dårligste elgjaktutbytte på 23 år

I alt ble det felt 33 200 elg i løpet av jaktåret 2014/2015. Det er 1 800 færre enn foregående jaktår. Ikke siden begynnelsen av 1990-tallet er det blitt felt færre elg her til lands.

Rapporter 2015/17

Utvandring blant innvandrere i Norge

Hvorfor flytter årlig mer enn 20 000 innvandrere fra Norge? I denne rapporten har vi forsøkt å belyse hva som gjør at noen innvandrere utvandrer.

Nøkkeltall for befolkning

Informasjon om befolkningens størrelse, sammensetning og endring er et viktig grunnlag for politikk, planlegging og beslutninger på flere samfunnsområder

Rapporter 2015/16

Barn og unge med innvandrerbakgrunn i barnevernet 2012

Barnevernet hjelper stadig flere. Vel 5 100 norskfødte barn og unge med innvandrerforeldre og drøyt 7 300 innvandrere mottok tiltak fra barnevernet i 2012. Råd og veiledning er det vanligste tiltaket.

Nøkkeltall for priser og prisindekser

God påske! Se prisutviklingen for noen av våre påskefavoritter.

Eurostat-undersøkelse om tilfredshet i Europa, 2013

Nordmenn blant de mest tilfredse i Europa

Nordmenn er blant innbyggerne i Europa som er mest fornøyd med livet, ifølge en undersøkelse som nylig ble offentliggjort av EUs statistikkbyrå Eurostat. Bare svensker, dansker, finner og sveitsere er mer tilfreds.

Nyheter