CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Hvor mye tilsvarer 5 kr i 1963 i dag? Justere husleien?

Beregn prisendring med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunetall

Samlet inngang til statistikk om Norges 428 kommuner

Finn kommunetall

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Ordreindeks for industri, 4. kvartal 2015

Ordrereservene falt gjennom hele 2015

Sammenlignet med 3. kvartal ble industriens ordrereserver i 4. kvartal 2015 redusert 3,9 prosent og har dermed gått ned i alle kvartalene i 2015. Ordretilgangen falt 15,5 prosent fra 4. kvartal 2014 til 4. kvartal 2015.

Rapporter 2016/06

Sysselsetting og flytting blant innvandrere belyst ved regional arbeidsmarkedsmobilitet

Før finanskrisen spredte innvandringen seg til store deler av landet. Etter finanskrisen, og til og med 2013, gikk strømmene av innvandrere noe mer mot områdene med store petroleumsinvesteringer.

Arbeidsledighet blant innvandrere, registerbasert, 4. kvartal 2015

Ledigheten mest opp blant EU-innvandrere

Den registrerte ledigheten for innvandrere gikk opp fra 6,9 prosent i november 2014 til 7,0 prosent november 2015, mens den for resten av befolkningen gikk opp fra 1,9 til 2,1 prosent. For befolkningen som helhet var ledigheten 2,9 prosent i november 2015.

Godstransport med lastebil over grensen, 4. kvartal 2015

Mer grensetransport – mindre på norske biler

I 2015 transporterte lastebiler 13,2 millioner tonn gods over grensen. 4,5 millioner tonn av dette ble fraktet av norskregistrerte lastebiler. De norske lastebilenes andel av grensetransporten blir gradvis redusert og utgjorde 34 prosent i 2015.

Annonsert nedtrapping av oljeproduksjonen kan redusere dagens klimagassutslipp

11. februar 2016 - Nyere forskning viser at annonsering av lavere framtidig energiproduksjon gir høyere energipriser, som igjen fører til lavere klimagassutslipp også i dag

Rapporter 2016/03

En demografisk beskrivelse av arbeidsinnvandrere fra EU/EØS og deres familier

Nesten 140 000 personer innvandret til Norge mellom 2004 og 2014 for å jobbe – nesten halvparten av dem fra Polen. Tre av fire arbeidsinnvandrere er menn, men kvinner har utgjort en større andel de siste årene.

Nyheter