CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter
/ajax/finn-statistikk?sprak=no

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Her kan du regne ut prisendring fra 1865 til i dag

Beregn prisendring

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

API

Hent ut og integrer SSBs data med egne systemer

Åpne data med API

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Faktahefter 2014

Dette er Svalbard 2014

En bred og lettfattelig fremstilling av livet og samfunnet på Svalbard med utgangspunkt i tilgjengelig statistikk.

Satellittregnskap for turisme, 2007-2011

Turistkonsumet på vei opp igjen

Årene 2007-2011 var preget av ekstraordinære hendelser som påvirket folks reiselyst og -evne både i positiv og negativ retning. Samlet sett var likevel turistenes forbruk stabilt i perioden. De brukte nærmere 130 milliarder kroner i Norge i 2011. Dette er vel 2 prosent mer enn i 2007 målt i volum.

KPI 100 år

Fra å være en levekostnadsindeks for arbeiderfamilier for 100 år siden, er konsumprisindeksen i dag en indeks for alle norske husholdninger. Den er i tillegg blitt en av de viktigste korttidsindikatorene som beskriver utviklingen i norsk økonomi.

Utenrikshandel med varer, september 2014, foreløpige tall

Nest høyeste importverdi

God Halloween. Fredag feires Halloween, eller allehelgensaften på norsk. Det lader opp til å bli en skremmende kveld. Vi importerte hele 423 999 gresskar i 2013, det er nesten en dobling fra året før.

Nyheter