CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Hvor mye tilsvarer 5 kr i 1963 i dag? Justere husleien?

Beregn prisendring med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunetall

Samlet inngang til statistikk om Norges 428 kommuner

Finn kommunetall

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Porteføljeinvesteringer i utlandet, 2015

Økte porteføljeinvesteringer etter turbulent år i finansmarkedene

Norges porteføljeinvesteringer i utlandet var på 9 062 milliarder kroner ved utgangen av 2015, en økning på 15 prosent fra utgangen av 2014.

Overnattingar, mai 2016

Streiken ga færre hotellovernattingar

Hotellstreiken i mai 2016 medverka til ein nedgang på 6 prosent i talet på overnattingar samanlikna med den same månaden i 2015. Losjiomsetninga gjekk ned 4 prosent.

Aksjer og kapitalutdelinger, 2015, foreløpige tall

Personlige aksjonærer doblet utbyttet

Personlige aksjonærer fordoblet sine aksjeutbytter fra 2014 til 2015. Menn tok fire av fem utbyttekroner.

Barn og unge med innvandrarbakgrunn i barnevernet

Kvart fjerde barn i barnevernet har innvandrarbakgrunn

Det var 7 500 innvandrarar og 6 250 norskfødde med innvandrarforeldre blant dei 53 400 barna og unge som fekk tiltak frå barnevernet i løpet av 2015. 26 prosent av dei som fekk tiltak, hadde innvandrarbakgrunn.

Nærmiljøinnsats i kommuner og fylkeskommuner, 2015

Økt antall tillatelser til motorferdsel i utmark

Kommunene innvilget flere nye dispensasjoner fra forbudet mot motorferdsel i utmark i 2015 enn året før. Det samlede antallet gyldige dispensasjoner ble likevel redusert fra 2014 til 2015.

Uførepensjonistenes inntekter

Enslige uførepensjonister har lavest inntekt

Uføres økonomi varierer mye med hvilken husholdningstype de tilhører. Uførepensjonister som bor alene, har klart lavere inntekter og mindre formue enn de som er gift eller samboere.

Nyheter