CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Hvor mye tilsvarer 5 kr i 1963 i dag? Justere husleien?

Beregn prisendring med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunetall

Samlet inngang til statistikk om Norges 428 kommuner

Finn kommunetall

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Avfallsregnskapet, 2014

Avfallsmengdene fortsetter å øke

Den totale avfallsmengden i Norge økte med 7 prosent fra 2013 til 2014, og har ikke vært større siden SSB begynte med avfallsstatistikk. Dette er en videreføring av trenden for de siste fem årene, med en økning på flere prosent i året.

Hytteformidling, 2015

Utlendinger stod for flertallet av overnattingene i 2015

I 2015 formidlet norskregistrerte hytteformidlere 1,08 millioner overnattinger i private hytter og feriehus i Norge. Utlendinger stod for 70 prosent av overnattingene.

Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere, 2015, foreløpige tall

Stadig mindre utslipp av nitrogenoksider

I 2015 ble det sluppet ut 134 100 tonn nitrogenoksider (NOx) i Norge, og trenden med stadig reduserte utslipp fortsetter. Utslippene var 5,4 prosent mindre enn i 2014 og godt under forpliktelsen i Gøteborg-protokollen på 156 000 tonn.

Museum og samlingar, 2015

Rekordbesøk i musea i 2015

For første gong vart det registrert over elleve millionar besøk i dei norske musea. Dette er ein auke på over 4 prosent sidan 2014.

Banker og kredittforetak, 1. kvartal 2016

Moderate resultater for bankene

Bankenes resultat før skatt i første kvartal 2016 var på 10,5 milliarder kroner, svakt ned fra resultatet i samme kvartal i 2015. Lavere netto verdiendringer og moderat vekst i netto renteinntekt bidro til dette.

Nær 100 000 flere årsverk i helse- og sosialtjenestene etter 2000

Sysselsettingen i helse- og sosialtjenestene vokste med nær 100 000 årsverk fra 2000 til 2014. Økningen ble en god del sterkere enn SSB la til grunn ved årtusenskiftet. Uten innvandring hadde helsepersonellmangelen vært større.

Nyheter