CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter
/ajax/finn-statistikk?sprak=no

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Her kan du regne ut prisendring fra 1865 til i dag

Beregn prisendring

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

API

Hent ut og integrer SSBs data med egne systemer

Åpne data med API

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Rapporter 2014/33

Pleie- og omsorgstjenesten 2013

Rapporten gir et bilde av bruk og mottakere av pleie- og omsorgstjenestene i landet gjennom detaljert statistikk.

Hovedrevisjonen 2014

Derfor vil nivået på BNP oppjusteres

Nivået på BNP for 2011 vil bli justert opp med om lag 40 milliarder kroner, eller 1,5 prosent, når Statistisk sentralbyrå publiserer reviderte nasjonalregnskapstall 20. november. Oppjusteringen for tidligere år varierer mellom 1,5 og 2 prosent.

Samfunnsspeilet - 4/2014

Samfunnspeilets høstnummer gir svar på hvor lang tid studenter bruker på studier og jobb. Bladet inneholder også stoff om hyttebygging i norsk, sårbar natur og husholdningers energiforbruk verden over. Les også om hvor barn bor når foreldrene ikke bor sammen, og om innvandreres bruk av kontantstøtte.

Rapporter 2014/14

Behovet for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren fremover

Rapporten presenterer ulike fremskrivninger for bemanningsbehovet innen helse- og omsorgssektoren frem til 2060. En dobling de neste 50 årene er et forsiktig anslag. Mer realistisk er at sektorens andel av samlet sysselsetting blir mer enn en tredel i 2060.

Nyheter