CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Hvor mye tilsvarer 5 kr i 1963 i dag? Justere husleien?

Beregn prisendring med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunefakta

Tall for befolkning, helse, økonomi og mye mer for din kommune

Kommunefakta

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Spesialisthelsetjenesten

Staten betaler 14 milliarder for private spesialisttjenester

Offentlige helseforetak kjøpte spesialisthelsetjenester fra private for 14 milliarder kroner i 2015. Dette utgjorde om lag 10 prosent av helseforetakenes driftsutgifter. Nesten to tredeler av de innkjøpte tjenestene fra private er kjøp av somatiske sykehustjenester.

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 2016

Overskuddet halvert

Offentlig forvaltnings overskudd er anslått til 97 milliarder kroner i 2016. Dette er nesten en halvering sammenlignet med overskuddet året før.

Ekteskap og skilsmisser, 2016

Lågaste talet på vigslar sidan 2006

I alt blei 22 500 par vigde i 2016. Ikkje sidan 2006 har færre par gifta seg.

Folkemengde og befolkningsendringar, 1 januar 2017

Folketalet ved nyttår var 5 258 000

Totalt folketal her i landet nådde 5 258 000 ved årsskiftet. Talet på utanlandske statsborgarar voks med 21 000 i 2016 til 559 000 busette 1. januar.

Elektrisitetspriser, 4. kvartal 2016

Høyere strømpriser i 2016

Den gjennomsnittlige strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 31,6 øre/kWh i 2016. Dette er en økning på 18 prosent sammenlignet med i 2015.

Årsendring i industriomsetningen fra 2015 til 2016

Et krevende år for industrien

Industriomsetningen falt med 7,5 prosent fra 2015 til 2016. Både hjemme- og eksportmarkedet hadde en nedgang, men det var særlig fallet i eksportmarkedet som trakk industriomsetningen ned.