CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter
/ajax/finn-statistikk?sprak=no

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Her kan du regne ut prisendring fra 1865 til i dag

Beregn prisendring

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

API

Hent ut og integrer SSBs data med egne systemer

Åpne data med API

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Bruk av IKT i husholdningene, 2014, 2. kvartal

Stadig flere bruker bare mobilt bredbånd

Veksten i faste bredbåndstilknytninger til Internett er i ferd med å stoppe opp. Samtidig bidrar raske mobile bredbånd til at flere bare satser på mobile løsninger.

Utslipp av klimagasser

Fylkestall for utslipp av klimagasser

Statistisk sentralbyrå utvider statistikken over utslipp av klimagasser med tall for fylkene og Svalbard. Fylkestallene gjelder for perioden 2009-2012, er fordelt på 13 utslippskilder og omfatter utslippene av karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O).

Utenrikshandel med varer, august 2014, foreløpige tall

Økt fiskeeksport

Importverdien for varer kom opp i 44,2 milliarder kroner, mens eksporten endte på 66,6 milliarder i august 2014. Handelsoverskuddet sank med 6,4 milliarder kroner i forhold til fjorårets august. Fiskeeksporten økte til tross for Russlands sanksjoner.

International Comparison Program 2011 - Afrika

Flertallet av verdens fattigste land ligger i Afrika

Tall fra International Comparison Program (ICP) 2011 viser at Afrika er verdens fattigste region målt ved BNP per innbygger. Av de 49 landene i verden der BNP per innbygger er mindre enn en tredel av verdensgjennomsnittet, ligger hele 35 i Afrika.

Nyheter