CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Hvor mye tilsvarer 5 kr i 1963 i dag? Justere husleien?

Beregn prisendring med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunefakta

Tall for befolkning, helse, økonomi og mye mer for din kommune

Kommunefakta

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Hedmarksskogeierne mest aktive

Det ble avvirket tømmer for salg på 14 000 skogeiendommer i 2016. Gjennomsnittlig hogstkvantum var 724 kubikkmeter. Aktiviteten var størst i Hedmark, hvor 22 prosent av eiendommene leverte tømmer: i gjennomsnitt 1 170 kubikkmeter hver.

To av tre overdragelser til landbruksformål

8 960 overdragelser av landbrukseiendommer ble registrert i 2016, 5 600 skulle brukes til landbruk.

1 av 10 i pensjonsalder må gå i trapper til boligen

81 000 personer over 66 år bor i andre etasje eller høyere – uten tilgang til heis. Det utgjør 11 prosent av alle i aldersgruppen.

50 år med arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandrere – fra hovedstadsfenomen til vanlig syn i hele landet

Hvordan og hvorfor har arbeidsinnvandringen forandret seg i løpet av 50 år?

Arven etter Tony Atkinson: Forandret forskningen på økonomisk ulikhet

21. september - Den verdenskjente økonomen Anthony Atkinson la på mange måter grunnlaget for den moderne forskningen på økonomiske forskjeller. I en helt ny artikkelsamling forsøker SSB-forsker Rolf Aaberge sammen med 16 andre internasjonale toppøkonomer å bringe fram både bredden, dybden og betydningen av arven etter Atkinson som døde i januar.

Sammenligning av husholdningenes finansielle stilling i Danmark og Norge

Norske og danske husholdninger har høyest gjeld i Norden

Norske og danske husholdningers gjeld utgjorde rundt 600 000 norske kroner per innbygger ved utgangen av 2015. Danske husholdningers finansielle nettoformue var 587 000 kroner høyere enn nettoformuen til norske husholdninger i 2015.

Utslippene faller allerede før skattene innføres

20. september - Ny forskning: Kunngjøring av fremtidige utslippsskatter vil redusere dagens forbruk av utslippsintensive energikilder

Barnehagedekning før og nå

Med en dekningsrad på 91 prosent er barnehageplass i dag nærmest en selvfølge. Slik har det ikke alltid vært – på 1980-tallet gikk bare 20 prosent av barna i barnehagen.