CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Hvor mye tilsvarer 5 kr i 1963 i dag? Justere husleien?

Beregn prisendring med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunetall

Samlet inngang til statistikk om Norges 428 kommuner

Finn kommunetall

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Boforhold, registerbasert, 2015

4,2 millioner bor i eid bolig

Nesten åtte av ti husholdninger eier sin egen bolig, og nesten halvparten bor i enebolig. Husholdninger som befinner seg nederst i inntektsfordelingen, eier sjeldnere enn andre sin egen bolig. En av ti personer bor trangt, og det forekommer oftest i barnefamilier.

Årsaker til variasjoner i utbredelse og kvalitet på private bredbånd

Inntekt påvirker utbredelse og kvalitet på bredbånd

Utover tallet på husholdninger har antall hytter, inntekt og lokale leverandører betydning for utbredelse av bredbånd. For kvaliteten spiller andel husholdninger i tettbygd strøk, barnefamilier og inntekt inn. Markedsforholdene har liten betydning for kvaliteten.

Plantevern, 2015

Lite kjemikalier i tomatproduksjonen

I 2015 ble i underkant av 30 prosent av grønnsakarealet i veksthus behandlet med kjemiske plantevernmidler. Tilsvarende tall for 2012 var 44 prosent. Størst var nedgangen for tomat: fra 31 til 13 prosent av arealet. For produksjon av prydplanter i veksthus var det små endringer i perioden.

Arbeidsulykker, 2015

Fall vanligste arbeidsulykke

Fall er den typen arbeidsulykke som oftest blir rapportert til NAV, fulgt av det å bli truffet av én eller flere gjenstander. Av 24 000 arbeidsulykker i 2015 medførte 45 prosent fravær på fire dager eller mer. 40 arbeidsulykker hadde dødelig utfall.

Miljøøkonomiske virkemidler, 2015

Marginal økning i inntektene fra miljøavgiftene

I 2015 ble det betalt 33,8 milliarder kroner i miljøavgifter i Norge. Dette er en økning på 0,15 prosent fra året før. Avgifter knyttet til klimagassutslipp dro totaltallene opp, mens avgifter på drivstoff dro i motsatt retning.

Prisvekst i Norge kontra prisvekst i Europa

Hvorfor har Norge så mye høyere inflasjon enn EU?

De siste årene har prisveksten i Norge og EU utviklet seg i ulik retning. Norge har hatt en prisstigning på minst 2 prosent, mens prisene i EU har vært omtrent uendret. De viktigste årsakene til denne utviklingen er valutakursene og energiprisene.