CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Hvor mye tilsvarer 5 kr i 1963 i dag? Justere husleien?

Beregn prisendring med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunetall

Samlet inngang til statistikk om Norges 428 kommuner

Finn kommunetall

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Landsskogtakseringen, 2011-2015

Rekordtilvekst i norske skoger

Etter en økning på 26 prosent de siste 10 årene står det nå tømmer tilsvarende 942 millioner kubikkmeter trevirke i skogene våre. Den totale årlige tilveksten var 26,1 millioner kubikkmeter, det høyeste som noen gang er beregnet.

Arbeidsledighet blant innvandrere, registerbasert, 2. kvartal 2016

Noe lavere ledighet, men flere på tiltak

Den registrerte ledigheten for innvandrere gikk ned fra 7,2 prosent i mai 2015 til 7,0 prosent i mai 2016. Men i samme periode deltok 44,3 prosent flere innvandrere på arbeidsmarkedstiltak.

SSB justerer publiseringstidspunktet til kl. 08.00

Statistisk sentralbyrå vil endre publiseringstidspunktet for all statistikk til kl. 08. Dette er en justering av tidligere annonsert nytt publiseringstidspunkt kl. 07. Endringen trer i kraft 23. september.

Verdipapirer, 2. kvartal 2016

Utbetalt utbytte på nivå med i fjor

Utbyttene fra foretak registrert i Verdipapirsentralen (VPS) var i 2. kvartal omtrent på nivå med samme kvartal i fjor. To tredeler av utbyttet ble utbetalt av private og statlig eide ikke-finansielle aksjeselskaper.

Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, juni 2016

Arbeidsløysa på 4,8 prosent

Talet på arbeidslause var 135 000 i juni, justert for sesongvariasjonar. Dette utgjorde 4,8 prosent av arbeidsstyrken.

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 3. kvartal 2016

Nedjusterte investeringsanslag

Virksomhetenes anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning er noe lavere for både 2016 og 2017 sammenlignet med anslagene gitt i forrige kvartal.

Nyheter