CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Hvor mye tilsvarer 5 kr i 1963 i dag? Justere husleien?

Beregn prisendring med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunefakta

Tall for befolkning, helse, økonomi og mye mer for din kommune

Kommunefakta

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Bråstopp på grunn av togstreiken

Helt siden 2012 har stadig flere valgt å reise med tog. Men den stabile passasjerveksten for jernbanen stoppet i 2016. En snau måneds togførerstreik i NSB er den enkle forklaringen.

Flere 62-åringer tar ut pensjon, små kostnader for pensjonssystemet

Etter pensjonsreformen har mange flere 62-åringer tatt ut pensjon. Forskning viser en sammenheng mellom forventet levealder og hvor tidlig man velger å ta ut pensjon. Tidlig pensjon har imidlertid beskjedne økonomiske konsekvenser for pensjonssystemet.

Nasjonal statistikk skal måle global fremgang

I 2015 vedtok FN 17 felles mål for bærekraftig utvikling og 169 delmål som sier noe om hvilke områder som er særlig viktige. Når det nå skal måles om utviklingen går i riktig retning, er man avhengig av svært gode data og statistikk fra hele verden.

Demografi

Innvandrere og deres norskfødte barn -- gruppenes sammensetning

Hvem er innvandrere i Norge, hvor kommer de fra, og hvor i Norge bor de? Denne analysen gjør et dypdykk i sammensetningen av innvandrerbefolkningen i Norge.

laks fiskeoppdrett akvakultur

Nytt rekordår for oppdrettslaks

Det ble solgt laks verdt 60 milliarder kroner fra norske oppdrettsanlegg i 2016 – en økning fra året før på hele 35 prosent. På ti år er verdien av norsk oppdrettslaks firedoblet.

Innvandreres velferd og levekår: Slik har innvandrerne i Norge det

Den ferske levekårsundersøkelsen fra SSB viser at innvandrere føler høy tilhørighet til Norge og til opprinnelseslandet. Tilliten til viktige samfunnsinstitusjoner er høy, mens tilliten til medmennesker er lavere enn i befolkningen som helhet.