CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Hvor mye tilsvarer 5 kr i 1963 i dag? Justere husleien?

Beregn prisendring med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunetall

Samlet inngang til statistikk om Norges 428 kommuner

Finn kommunetall

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Omsetning i varehandel, 2. termin 2015

Netthandel og salg av sportsutstyr øker

Butikker som selger sportsutstyr og varer på nett økte med henholdsvis 11 og 15 prosent i de fire første månedene av 2015.

Funksjonshemmede, arbeidskraftundersøkelsen, 2015, 2. kvartal

Stabil sysselsetting for funksjonshemmede

Andelen sysselsatte blant funksjonshemmede har holdt seg stabil på om lag 43 prosent de tre siste årene. Også andelen av de ikke-sysselsatte som ønsker arbeid, har holdt seg stabil på rundt 27 prosent.

Pensjonsreformen vil virke etter intensjonen

Jo mer levealderen øker, jo større innsparing i alderspensjonsutgiftene: Årlig besparelse anslås til 82 milliarder kroner i 2060. Les om de direkte effektene av pensjonsreformen på utviklingen i arbeidsstyrken og de offentlige pensjonsutgiftene.

Rapporter 2015/36

Introduksjonsordningen - en resultatstudie

For deltakere i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere har alder, kjønn og landbakgrunn mye å si for om de kommer seg i jobb eller utdanning. Den lokale arbeidsledigheten i bokommunen er også av betydning, viser ny rapport.

Nyheter