SSBs publikasjoner

Treff (7287)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Tettleiken aukar med tettstadstorleiken Artikler Natur og miljø
Svakere årsresultat for verdipapirfondene Artikler Bank og finansmarked
Barnehagedekning før og nå Artikler Utdanning
Framleis nedgang i tenestehandelen Artikler Utenriksøkonomi
Oppgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
Gjennomføringen av yrkesfag i bunnsjiktet i OECD Utdanningsindikatorer OECD Utdanning
Sysselsatte i petroleumsnæringene og relaterte næringer 2016 Rapporter 2017/27 Arbeid og lønn, Energi og industri
Én av ti bor trangt Artikler Bygg, bolig og eiendom
Stort flertall eier boligen Artikler Bygg, bolig og eiendom
Høyere prisvekst for SFO enn for barnehage Artikler Utdanning
Ni av ti surfer på nettet hver dag Artikler Teknologi og innovasjon
Færre høgg tømmer for sal – samla hogst aukar Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Bygg og anlegg øker fortsatt Artikler Bygg, bolig og eiendom
Oljefyrt oppgang i PPI Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
HKPI ned 0,8 prosent sist månad Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk