SSBs publikasjoner

Treff (6820)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Innvandreres velferd og levekår: Slik har innvandrerne i Norge det Artikler Innvandring og innvandrere, Befolkning
Auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
Levekår blant innvandrere i Norge 2016 Rapporter 2017/13 Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere, Befolkning
Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016: Dokumentasjonsrapport Notater 2017/20 Sosiale forhold og kriminalitet
Økning i verdijustert resultat for Livsforsikringsseskapene Artikler Bank og finansmarked
Flest eritreere ble norske statsborgere i fjor Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Færre byggetillatelser Artikler Bygg, bolig og eiendom, Svalbard
Omsetningsvekst for informasjon og kommunikasjon Artikler Teknologi og innovasjon
Medie- og kulturbruksundersøkelsen 2016: Dokumentasjonsrapport Notater 2017/21 Kultur og fritid
Auken i museumsbesøka held fram Artikler Kultur og fritid, Svalbard
Svakt fall i aksjeverdiene og økning i verdipapirgjelden Artikler Bank og finansmarked
Lavere fruktbarhet ved økonomisk usikkerhet Artikler Befolkning
Nettotegninger i verdipapirfond Artikler Bank og finansmarked
Best treningstilbud på jobben – til dem med minst helseplager Samfunnsspeilet 2/2017 Arbeid og lønn, Kultur og fritid
Nedgangen i fruktbarheten fra 2010: Betydningen av utdanning, økonomisk aktivitet og økonomiske ressurser for førstefødsler og tredjefødsler Rapporter 2017/12 Befolkning