SSBs publikasjoner

Treff (7618)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Uendret KPI siste måned Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
PPI fortsetter oppgangen Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Oppfyller ikke mål om 50 prosent materialgjenvinning Artikler Natur og miljø
Stadig positiv utvikling i industriomsetningen Artikler Energi og industri
Liten auke i industriproduksjonen Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Stabil utvinning av naturresurser Artikler Natur og miljø
Sterkere innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Svakere pengemengdevekst Artikler Bank og finansmarked
Én av fire innvandret til en flyktning Artikler Innvandring og innvandrere
Vekst i antall jobber Artikler
Noko auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Ulike tall om lønnstakere Artikler Arbeid og lønn
Arbeidsløysa på 4,0 prosent Artikler Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
Fakta om utdanning 2018: Nøkkeltall fra 2016 Faktahefter Utdanning