SSBs publikasjoner

Treff (7030)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
4 av 10 sosialhjelpsmottakere er enslige menn Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Offentlig sektor
Rekordmange folkeavstemninger i fjor Artikler Valg
Solgte personbiler for 123 milliarder kroner i 2015 Artikler Varehandel og tjenesteyting
8 prosent fleire hotellovernattingar Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
Sosialhjelp til drøyt 130 000 personer Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Offentlig sektor
Flest meldingar og undersøkingar i Finnmark Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Offentlig sektor
Byggekostnadene for veganlegg opp 3,5 prosent Artikler Priser og prisindekser, Transport og reiseliv
Svak auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
Redusert kulldrift gav færre årsverk på Svalbard i 2016 Artikler Virksomheter, foretak og regnskap, Svalbard
Stabil mengd hushaldsavfall Artikler Natur og miljø, Offentlig sektor, Svalbard
Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2015: Eksklusive EØS-/EU-innvandrere Rapporter 2017/22 Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
Fosterheim – mest brukte plasseringstiltak Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Offentlig sektor
Sykehussenger til besvær Artikler Helse
Fastrentene faller fortsatt Artikler Bank og finansmarked
Fleire meldingar til barnevernet Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Offentlig sektor