SSBs publikasjoner

Treff (7109)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Energibruk til transportformål i Norge Artikler Energi og industri, Transport og reiseliv
Næringslivet sender 6 av 10 fakturaer elektronisk Artikler Teknologi og innovasjon
Snart i mål med transportmålet for 2020 Artikler Natur og miljø, Energi og industri, Transport og reiseliv
Energibruk til transportformål i Europa Artikler Energi og industri, Transport og reiseliv
Nesten 15 000 nye føretak Artikler
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
Bruk av biodrivstoff i transport Artikler Natur og miljø, Transport og reiseliv
Dette er Norge 2017: tall som forteller Faktahefter Befolkning, Inntekt og forbruk, Utdanning, Bygg, bolig og eiendom, Kultur og fritid, Transport og reiseliv, Valg, Sosiale forhold og kriminalitet, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Energi og industri, Natur og miljø, Jord, skog, jakt og fiskeri, Varehandel og tjenesteyting, Helse, Arbeid og lønn
Svakere pengemengdevekst Artikler Bank og finansmarked
Sterkere samlet lånegjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Flere jaktet småvilt Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Godt rypeår i Sør-Norge Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Sterkere innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Økonomiske ressurser Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017 Sosiale forhold og kriminalitet
Industriomsetningen falt i 2. kvartal Artikler Energi og industri