SSBs publikasjoner

Treff (7538)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Flest nye hytter i store fritidsbyggområder Artikler Natur og miljø
Barnetilsynsundersøkelsen 2016: En kartlegging av barnehager og andre tilsynsordninger for barn i Norge Rapporter 2017/35 Utdanning, Sosiale forhold og kriminalitet
Den moderate oppgangen fortsetter Konjunkturtendensene Nasjonalregnskap og konjunkturer
Aldring og sysselsetting i by og bygd SSB analyse 2017 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konjunktursituasjonen internasjonalt SSB analyse 2017 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konjunkturutviklingen i Norge SSB analyse 2017 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Gjennomgang av tidligere LÆRERMOD-framskrivinger Notater 2017/42 Arbeid og lønn, Utdanning
Svakere innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Sterkere pengemengdevekst Artikler Bank og finansmarked
Svak nedgang i detaljhandelen Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
Nedgang i varekonsumet Artikler Varehandel og tjenesteyting, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk
Avtalt lønn opp 0,9 prosent i industri Artikler Arbeid og lønn
Vesentleg nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Innvandrermenns helse svekket blant de eldste Artikler Helse, Innvandring og innvandrere
Sterk økning i kollektivbruken Artikler Transport og reiseliv