Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering2019

Innhald

Arkiv for Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering - kvartalvis

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
6. oktober 2020 4. kvartal 2019 4. kvartal 2019
4. oktober 2019 4. kvartal 2018 4. kvartal 2018
5. oktober 2018 4. kvartal 2017 4. kvartal 2017
6. oktober 2017 4. kvartal 2016 4. kvartal 2016
11. oktober 2016 4. kvartal 2015 Verdifall for norske eigedelar i utlandet
27. oktober 2015 4. kvartal 2014 Norske eigedelar i utlandet fortsatt opp
22. oktober 2014 4. kvartal 2013 Verdiauke på norske eigedelar i utlandet
23. oktober 2013 4. kvartal 2012 Auka verdi på gjeld i utlandet
1. november 2012 4. kvartal 2011 Verdien på eigedelar utanlands aukar
27. oktober 2011 4. kvartal 2010 Meir eigedelar og gjeld utanlands
17. november 2010 4. kvartal 2009 Mindre gjeld og eigedelar utanlands
22. desember 2009 4. kvartal 2008 1 258 milliardar i utanlandske eigedelar

Arkiv for Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering - årleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
6. oktober 2020 2019 2019
4. oktober 2019 2018 2018
5. oktober 2018 2017 2017
6. oktober 2017 2016 2016
11. oktober 2016 2015 Verdifall for norske eigedelar i utlandet
27. oktober 2015 2014 Norske eigedelar i utlandet fortsatt opp
22. oktober 2014 2013 Verdiauke på norske eigedelar i utlandet
23. oktober 2013 2012 Auka verdi på gjeld i utlandet
1. november 2012 2011 Verdien på eigedelar utanlands aukar
27. oktober 2011 2010 Meir eigedelar og gjeld utanlands
17. november 2010 2009 Mindre gjeld og eigedelar utanlands
22. desember 2009 2008 1 258 milliardar i utanlandske eigedelar

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB