364845
/utdanning/statistikker/introinnv/aar-deltakere
364845
statistikk
2018-10-24T08:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere;Offentlig sektor
no
introinnv, Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere, introduksjonsprogram, introduksjonsstønadVoksenopplæring , Utdanning, KOSTRA, Utdanning, Innvandring og innvandrere, Offentlig sektor
true

Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

28 800

deltakere i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere i 2017

Deltakere i introduksjonsprogrammet etter alder og kjønn
2017
DeltakereKjønnProsentandel
I altMennKvinnerMennKvinner
I alt28 81118 04510 76662,637,4
18-25 år7 9435 4242 51968,331,7
26-35 år12 8777 8715 00661,138,9
36-45 år5 7623 3752 38758,641,4
46-55 år1 9801 20677460,939,1
56 år eller eldre2481688067,732,3

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Deltakere i introduksjonsprogrammet, etter fødeland og kjønn

Deltakere i introduksjonsprogrammet, etter fødeland og kjønn
2017
Deltakere (personer)Deltakere (prosent)
Begge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
Alle land28 81118 04510 7661006337
Av dette:
Syria12 9978 7814 2161006832
Eritrea7 0094 7442 2651006832
Somalia2 2188931 3251004060
Sudan1 4139614521006832
Etiopia1 0825745081005347
Afghanistan9674285391004456
Iran7714283431005644
Irak6214042171006535
Kongo16468961004159
Saudi-Arabia15493611006040
Kina10848601004456
Libya10176251007525
Jemen10065351006535
Libanon8531541003664
Russland8023571002971
Usbekistan7345281006238
Nigeria5312411002377
Pakistan5121301004159
Uganda4933161006733

Tabell 2 
Deltakere i introduksjonsprogrammet, etter kjønn og utvalgte programkommuner (mer enn 100 deltakere)

Deltakere i introduksjonsprogrammet, etter kjønn og utvalgte programkommuner (mer enn 100 deltakere)
Deltakere (personer)Deltakere (prosent)
2017
Begge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
Alle land:28 81118 04510 7661006337
Av dette:
0101 Halden12575501006040
0104 Moss12775521005941
0105 Sarpsborg198120781006139
0106 Fredrikstad3031801231005941
0213 Ski180113671006337
0217 Oppegård11180311007228
0219 Bærum4632811821006139
0220 Asker211144671006832
0228 Rælingen10260421005941
0230 Lørenskog12078421006535
0231 Skedsmo2781591191005743
0235 Ullensaker13279531006040
0301 Oslo kommune1 9751 2776981006535
0402 Kongsvinger10565401006238
0403 Hamar12269531005743
0412 Ringsaker11766511005644
0417 Stange12580451006436
0427 Elverum10058421005842
0501 Lillehammer14693531006436
0502 Gjøvik206118881005743
0533 Lunner10461431005941
0534 Gran13685511006338
0602 Drammen3532151381006139
0604 Kongsberg13684521006238
0605 Ringerike192125671006535
0625 Nedre Eiker11777401006634
0626 Lier11568471005941
0627 Røyken10166351006535
0701 Horten172106661006238
0704 Tønsberg227140871006238
0709 Larvik (-2017)199120791006040
0710 Sandefjord2881691191005941
0722 Nøtterøy (-2017)14093471006634
0805 Porsgrunn194115791005941
0806 Skien2411381031005743
0807 Notodden12977521006040
0814 Bamble10562431005941
0815 Kragerø11172391006535
0904 Grimstad189114751006040
0906 Arendal300202981006733
1001 Kristiansand7024722301006733
1002 Mandal161100611006238
1004 Flekkefjord12989401006931
1014 Vennesla13685511006338
1101 Eigersund10670361006634
1102 Sandnes3081961121006436
1103 Stavanger4762831931005941
1106 Haugesund250154961006238
1119 Hå10364391006238
1127 Randaberg11972471006139
1130 Strand11776411006535
1149 Karmøy14484601005842
1201 Bergen1 1717923791006832
1235 Voss12073471006139
1246 Fjell10360431005842
1401 Flora11668481005941
1420 Sogndal10968411006238
1502 Molde2341301041005644
1504 Ålesund17289831005248
1505 Kristiansund12671551005644
1601 Trondheim (-2017)1 0316813501006634
1653 Melhus (-2017)10074261007426
1702 Steinkjer (-2017)147107401007327
1703 Namsos (-2017)10157441005644
1714 Stjørdal (-2017)12975541005842
1719 Levanger (-2017)12578471006238
1721 Verdal (-2017)10451531004951
1804 Bodø2901681221005842
1833 Rana10468361006535
1860 Vestvågøy10866421006139
1865 Vågan14199421007030
1902 Tromsø3682141541005842
1903 Harstad - Hárstták197118791006040
1931 Lenvik12783441006535
2003 Vadsø13274581005644
2004 Hammerfest10161401006040

Tabell 3 
Deltakere i introduksjonsprogrammet etter kjønn og tiltak

Deltakere i introduksjonsprogrammet etter kjønn og tiltak
2017
Deltakere (personer)Deltakere (prosent)
Begge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
Deltakere i alt28 81118 04510 766100100100
Norskopplæring med samfunnskunnskap26 49216 5549 938929292
Språkpraksis5 3593 5101 849191917
Godkjenning av utdanning21115160111
Arbeid (offentlig, fom 2011 inkl Arbeid privat)1 198905293453
Arbeidspraksis5 3383 7821 556192114
Yrkesprøving...000
Kurs i regi av kommune/stat...000
Grunnskole/fag i grunnskolen5 4403 6631 777192017
Fag i videregående skole1 6241 216408674
Arbeidsmarkedsopplæring (AMO-kurs)7004842162,42,72,0
Yrkesrettet kurs i regi av andre1 3018714304,54,84,0
Helsefremmende tiltak / fysisk fostring3 7832 4121 37113,113,412,7
Tiltak som fremmer sosialt nettverk6 7874 1272 66023,622,924,7
Annet17 22710 8906 337606059

Om statistikken

Statistikken omfatter innhold i introduksjonsprogrammet samt mottakere av introduksjonsstønad. Fra 2017 også opplysninger om status direkte etter avsluttet program. Til og med 2016 status i program ved utgangen av året. Tall for tidligere deltakere omfatter de som har avsluttet eller avbrutt programmet, samt status i forhold til arbeid og utdanning gjennom fem år etter avsluttet program.

 

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Deltaker

Person som i løpet av referanseåret har vært registrert av en kommune som deltaker i introduksjonsprogrammet.

Tidligere deltaker

Tidligere deltaker er personer som har avsluttet eller av ulike grunner avbrutt introduksjonsprogrammet et gitt år, og er registrert bosatt i Norge i november året etter.

Introduksjonsordningen

Introduksjonsordningen er en lovfestet ordning som skal bidra til en lettere og raskere integrering av nyankomne innvandrere til det norske samfunnet. Loven ble innført som en frivillig ordning 1. september 2003 og ble påbudt 1. august 2004. Det vil si at alle kommuner som sier ja til å ta i mot flyktninger er forpliktet å tilby introduksjonsprogram.

Introduksjonsstønad

Introduksjonsstønad er den ytelsen deltakeren i introduksjonsprogrammet får fra kommunen, til dekning av livsopphold i programperioden. Stønaden er på årsbasis lik to ganger grunnbeløpet i folketrygden (2 G). Deltakere under 25 år får 2/3 stønad. Stønaden er skattepliktig, og dersom deltakeren har fravær fra opplæring og tiltak, uten gyldig grunn, blir vedkommende trukket i stønaden time for time. Stønaden er lik for alle og ikke behovsprøvd. Dette vil si at den ikke blir avkortet mot barnetrygd, kontantstøtte og så videre. Stønaden reduseres heller ikke på grunn av inntekter av egen eller andres virksomhet eller som følge av formue. I den utstrekning lønnet arbeid inngår i programmet, reduseres stønaden tilsvarende den tid arbeidet tar.

Introduksjonsstønaden reduseres i den utstrekning vedkommende har rett til dagpenger under arbeidsløshet, sykepenger eller foreldrepenger, og retten til disse ytelsene er opparbeidet før vedkommende startet i et introduksjonsprogram. Stønaden reduseres tilsvarende for uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger vedkommende mottar.

Dersom vedkommende mottar overgangsstønad, reduseres introduksjonsstønaden på årsbasis med 40 prosent av den overgangsstønad som overstiger halvparten av folketrygdens grunnbeløp.

 Tiltak i introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet skal tilrettelegges for personer som har behov for grunnleggende kvalifisering og programmet skal minst inneholde norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet.

I tillegg til vanlig norskundervisning tilbys også tiltak som er utenom tradisjonell klasseromsundervisning, for eksempel språkpraksis på en arbeidsplass. Språkpraksis er en del av norskopplæringen hvor deltakerne deler av uka utplasseres på en arbeidsplass for å få praktisere norsk språk i autentiske omgivelser.

Tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til arbeidslivet kan være arbeidstrenings eller andre tiltak i regi av NAV, yrkesprøving, dataopplæring, fag i grunnskole eller videregående skole osv. Yrkesprøving er en metode for realkompetansevurdering som dokumenterer både teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter.

Avslutningsårsaker

Når en deltaker avslutter introduksjonsprogrammet registreres detaljert avslutningsårsak i NIR. I statistikken benyttes følgende kategorisering av avslutningsårsaker: Arbeid, videregående skole og høyere utdanning, grunnskole, kvalifiseringstiltak i offentlig regi, sosialhjelp, andre trygdeytelser, flyttet samt restkategorien andre årsaker.

Innvandrere er personer født i utlandet av to utenlandskfødte foreldre og fire utenlandske besteforeldre. Innvandrere har på et tidspunkt innvandret til Norge.

Personer med flyktningbakgrunn

Personer som har kommet til Norge av fluktgrunner og familiegjenforente til disse. Barn født av personer med flykningbakgrunn etter at foreldrene kom til Norge, er ikke regnet med. Asylsøkere er heller ikke regnet med.

Fødeland er hovedsakelig mors bosted da personen ble født.

Sysselsatt / utdanning er satt sammen av dem som er registrert som sysselsatte, dem som er registrert under utdanning samt dem som er registrert med en kombinasjon av sysselsetting og utdanning. Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende på grunn av sykdom, ferie, lønnet permisjon eller lignende.

Registrert ledig / på tiltak består av dem som er registrert arbeidsledige hos NAV og dem som deltar på ordinært arbeidsmarkedstiltak.

Annen eller ukjent status inngår i en samlebetegnelse for den svakeste graden av tilknytning til arbeidsmarkedet. Annen status innebærer blant annet personer med nedsatt arbeidsevne som er på tiltak i regi av NAV, langtidssykemeldte og mottakere av økonomisk sosialhjelp. Ukjent status vil si at de ikke er registrert i noen av de tilgjengelige datakildene vi bruker i statusrapporteringen for arbeidsmarkedstilknytning. Disse personene er dermed heller ikke sysselsatt, under utdanning, registrert ledige eller på arbeidsmarkedstiltak.

 

 

 

Standard klassifikasjoner

Landbakgrunn er eget, eventuelt mors, eventuelt fars utenlandske fødeland. Personer uten innvandringsbakgrunn har kun Norge (000) som landbakgrunn. Når begge foreldre er født i utlandet, er de i de aller fleste tilfelle født i samme land. I tilfeller der foreldrene har ulikt fødeland, er det altså mors fødeland som blir valgt.

Kommune er i denne sammenhengen bostedskommunen til programdeltakeren.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for befolkningsstatistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt, fylke, kommuner og bydeler i Oslo. For tidligere deltakere, også fordeling etter næringsregioner.

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Filer på individnivå med data blir bearbeidet og langtidslagret.

Bakgrunn

Formål og historie

 

Formålet med introduksjonsloven er å styrke innvandreres mulighet for
deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet. I
lovens § 2 fastsettes hvem som har rett og plikt til deltakelse i
introduksjonsprogram. Det er personer med flyktningbakgrunn, familiegjenforente
til disse og personer som etter samlivsbrudd har fått opphold på selvstendig
grunnlag på grunn av mishandling i samlivet. Videre må personen være mellom 18
og 55 år og ha behov for grunnleggende kvalifisering. Introduksjonsprogrammet
skal tilpasses den enkeltes behov for kvalifisering og kan som hovedregel vare
inntil to år. Programmet kan i særlige tilfeller vare i inntil tre år. Målet
med introduksjonsprogrammet er å gi nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn
grunnleggende ferdigheter i norsk, grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv,
samt å forberede for deltakelse i yrkeslivet og/eller utdanning. Deltakelse i
introduksjonsprogrammet gir den enkelte krav på å motta introduksjonsstønad som
på årsbasis er lik to ganger folketrygdens grunnbeløp. Deltakere under 25 år
mottar 2/3 stønad.

Brukere og bruksområder

Brukere av statistikken er Kunnskapsdepartementet (KD), Justis- og beredskapsdepartementet (JD), Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Kommunesektorens organisasjon (KS), kommuner, forskere, studenter og media. 

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

KOSTRA - kommune Stat Rapportering - hovedside: http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre: https://www.ssb.no/innvbef/

Innvandrere etter innvandringsgrunn: https://www.ssb.no/innvgrunn/

Lovhjemmel

Opplysningene om introduksjonsordningen hentes inn av Statistisk sentralbyrå, jamfør lov av 4. juli 2003 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven). Statistisk sentralbyrå vil med hjemmel i Lov om offisiell statistikk av 16. juni 1989 nr 54, om offisiell statistikk § 2-2 benytte oppgavene til utarbeidelse av offisiell statistikk.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Deltakere

Statistikken for deltakelse i introduksjonsordningen omfatter opplysninger om hver enkelt deltaker i introduksjonsordningen i kommunene. Statistikken omfatter alle som er registrert som deltaker det aktuelle året. Den har opplysninger om deltakerens kjønn, alder, sivilstand, start og stoppdato for deltakelse i introduksjonsordningen, hvilke tiltak vedkommende har deltatt i det aktuelle året, status i programmet ved utgangen av året (avsluttet/avbrutt, permisjon eller er fortsatt i program), hvilke måneder personen har mottatt introduksjonsstønad samt totalt stønadsbeløp dette året.

Tidligere deltakere

Opplysninger om tidligere deltakere i introduksjonsordningen omfatter de som avsluttet eller av ulike grunner avbrøt programmet et gitt år. Deretter følger vi deres status på arbeidsmarkedet og i utdanning i de følgende fem årene.

Datakilder og utvalg

Deltakere

Fra og med 2017 er statistikken om deltakere i introduksjonsordningen basert på data fra Nasjonalt
Introduksjonsregister (NIR) hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Mer informasjon om NIR: https://www.imdi.no/nir-og-bosetting/nir/ 

I tillegg er opplysninger om kommunenes innrapportering av utbetaling av introduksjonsstønad innhentet fra A-ordningen (https://www.altinn.no/a-ordningen/). Dette benyttes for tall om utbetalt introduksjonsstønad og mottakere av denne. 

Filene med informasjon om deltakerne i introduksjonsordningen hvert år er koblet til befolkningsfiler av 31.12. i rapporteringsåret

Statistikken har fulltelling, det vil si at alle de kommuner som har deltakere i ordningen skal rapportere til NIR.

Fram til og med 2016 var statistikken er basert på registrering av deltakere i introduksjonsordningen i KOSTRA-skjema 11B.

Tidligere deltakere

Statistikken over tidligere deltakere baseres på KOSTRA-informasjon for alle årganger fram til og med de som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2016.

I statistikken blir opplysningene om de tidligere deltakerne videre sammenstilt med System for persondata (SFP), der informasjon fra en rekke registre er sammenstilt. Registerdata har tellingsdato i november hvert år og inneholder opplysninger om hvorvidt en person er sysselsatt, registrert arbeidsledig, på sysselsettingstiltak, under utdanning, eller kan knyttes til noen typer offentlige ytelser eller tiltak. En person kan på tellingstidspunktet ha mer enn én status samtidig, for eksempel både sysselsatt og mottaker av en ytelse. I denne statistikken er det et poeng å se på hvor mange som er i aktivitet, og vi har sett på aktivitetene sysselsetting og utdanning i tillegg til kombinasjonen sysselsatt/utdanning. Følgende prioritering er gjort: Dersom en person er registrert arbeidsledig, men også er under utdanning, regnes vedkommende som under utdanning og ikke som arbeidsledig. Når det gjelder de andre statusene, for eksempel helserelaterte ytelser og sosialhjelp, er det mange som har disse i kombinasjon med blant annet arbeid, utdanning eller registrert arbeidsledig. I slike tilfeller er arbeid og annen aktivitet, samt registrerte arbeidsledige, prioritert.

 

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistikk om deltakere i introduksjonsordningen er fra og med 2017 basert på opplysninger rapportert fra kommunene til Nasjonalt Introduksjonsregister (NIR) hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Opplysninger om kommunenes innrapportering av utbetalt introduksjonsstønad er innhentet fra A-ordningen.

Det gjennomføres fødselsnummerkontroller, samt logiske sumkontroller. I tillegg til de kontrollene som blir utførte i DSF, utfører SSB kontroller for statistiske formål.

Videre er alle deltakere med gyldig fødselsnummer koblet til befolkningsfiler av 31.12 ved utgangen av rapporteringsåret. Det er bare laget statistikk over personer som er bosatt i Norge ved utgangen av året.

Fram til og med 2016 ble data innsamlet fra kommunene gjennom KOSTRA. De fleste kommuner har egne fagsystemer hvor data hentes fra, mens noen kommuner rapporterer inn på elektronisk skjema. Etter foreløpig publisering 15. mars mottar kommunene oversiktstabeller og feillister for sine respektive kommuner og kommenterer på disse. Reviderte tall publiseres i KOSTRA 15. juni.

 

Tidligere deltakere, avgangskohort

For å tildele tidligere deltakere en avgangskohort, er følgende bearbeiding gjort: (a) Alle deltakere i introduksjonsprogrammet som har status som avsluttet eller avbrutt på slutten av året, tas innledningsvis med i populasjonen. (b) Kun de som faktisk har avsluttet, som ikke er borte fra programmet bare midlertidig, skal regnes med til kohorten. Populasjonen blir derfor sjekket mot de som deltok i programmet det påfølgende året. (c) Kvinner som avbryter programmet fordi de får barn rett etter avbrutt program eller av ulike grunner ikke kommer tilbake i programmet etter endt permisjon, blir lagt til neste kohort. På denne måten gis de ett år med omsorgspermisjon før de kommer med i statistikken. 

 

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Tall blir ikke presentert dersom færre enn 4 enheter ligger til grunn.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikken ble publisert for første gang i 2006 for statistikkåret 2005.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Noen feil i sammenheng med innsamling og bearbeiding av data kan forekomme. Det kan være kodefeil, revisjonsfeil, feil i databehandlinga etc. Det er gjort et omfattende arbeid for å minimalisere slike feil, så i statistikksammenheng kan man som hovedregel se bort fra slike.

Det skal i utgangspunktet ikke være utvalgsfeil da dette er en fulltelling.

Revisjon

Ikke relevant.

Analyser, artikler og publikasjoner

Nær halvparten av deltakerne fra Syria

Nær halvparten av deltakerne fra Syria

Publisert 24. oktober 2018

I løpet av 2017 deltok 28 800 personer i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere – 20 prosent flere enn året før. 45 prosent av deltakerne var fra Syria.

Les artikkelen
Tidligere deltakere i introduksjonsordningen 2011-2015

Tidligere deltakere i introduksjonsordningen 2011-2015

Publisert 4. desember 2018

Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere er et integreringspolitisk tiltak som alle norske kommuner har plikt til å tilby nyankomne flyktninger i henhold til introduksjonsloven (lov av 4. juli 2003 nr. 80).

Les publikasjonen
Få oversikt med KOSTRA nøkkeltall

Få oversikt med KOSTRA nøkkeltall

Publisert 15. juni 2018

Lurer du på barnehagedekningen eller hvor mye kommunen din bruker på skole eller helse og omsorg? Den nye nettløsningen i KOSTRA nøkkeltall gjør det lettere å hente ut tallene du trenger.

Les artikkelen
KOSTRA

KOSTRA

Publisert 15. mars 2018

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner.

Les artikkelen
Kvinner og menn – Please, mind the gap!

Kvinner og menn – Please, mind the gap!

Publisert 14. desember 2016

Halvparten av kvinnene som deltar i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger, er i arbeid eller utdanning ett år etter endt program. Politikernes målsetting er 70 prosent. Hva skyldes at menn når dette målet, men at ikke kvinnene når det?

Les artikkelen
Tidligere deltakere i introduksjonsordningen 2009-2013

Tidligere deltakere i introduksjonsordningen 2009-2013

Publisert 30. august 2016

I 2014 var 62 prosent av deltakerne som avsluttet introduksjonsprogrammet året før, i arbeid eller utdanning. Det er imidlertid betydelig forskjell mellom kvinner og menn.

Les publikasjonen
Introduksjonsordningen - en resultatstudie

Introduksjonsordningen - en resultatstudie

Publisert 28. august 2015

For deltakere i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere har alder, kjønn og landbakgrunn mye å si for om de kommer seg i jobb eller utdanning. Den lokale arbeidsledigheten i bokommunen er også av betydning, viser ny rapport.

Les publikasjonen
Seks av ti deltakere fra introduksjonsprogrammet i arbeid eller utdanning

Seks av ti deltakere fra introduksjonsprogrammet i arbeid eller utdanning

Publisert 19. desember 2014

I 2013 var 62 prosent av dem som gikk ut av introduksjonsprogrammet ett år tidligere, kommet i arbeid eller utdanning. Halvparten av kvinnene og syv av ti menn var enten i arbeid, utdanning eller begge deler.

Les artikkelen
Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet 2007-2011

Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet 2007-2011

Publisert 6. mai 2014

SSB følger her deltakerne som avsluttet introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere i 2010 og 2011. Dessuten presenteres mer nøyaktige tall enn i tidligere rapporter for avgangskohortene 2007-2010. Oppdateringen gir særlig utslag for kvinner.

Les publikasjonen
Introduksjonsordningen i kommunene

Introduksjonsordningen i kommunene

Publisert 2. desember 2013

SSB har forsøkt å måle resultater av norske kommuners introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger på en ny måte. Det er store forskjeller mellom kommunene, men ulikhetene kan ikke forklares på en enkel måte.

Les publikasjonen
System for persondata - versjon 9

System for persondata - versjon 9

Publisert 8. november 2011

I dette notatet dokumenteres den nye versjonen av System for persondata (SFP9) som nå foreligger for årgangene 2008 – 2009. I versjon 9 er populasjonen blitt utvidet ved å endre aldersavgrensningen fra 16 – 74 år til 15 år eller eldre, og ved å inkludere ikke-bosatte.

Les publikasjonen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB