Banner med bilde og tittel

Utdanning

Fakta om utdanning

Ingress

Har du spørsmål om barnehage, grunnskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning? Her vil du finne utvalgte nøkkeltall, statistikk og analyser om barn, elever og studenter i utdanning.

Barnehage

Antall barn (1-5 år) i barnehage
ikon av baby
Antall barn (1-5 år) i barnehage
2021
268 465
barn
Andel offentlige barnehager
Andel offentlige barnehager
2021
47,5
%
Antall barnehager

Andel barn (1-5 år) i barnehage
Andel barn (1-5 år) i barnehage
2020
92,7
%
Andel barn (1-5 år) i barnehage

Andel kvinnelige barnehageansatte,Andel av minoritetsspråklige barn (1-5 år) i barnehage,Gjennomsnittlig månedlig foreldrebetaling,Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning

Nøkkeltall barnehage

Andel kvinnelige barnehageansatte
2021
87,7
%
-0,3 prosentpoeng fra året før
Andel av minoritetsspråklige barn (1-5 år) i barnehage
2020
85,3
%
1,7 prosentpoeng endring fra året før
Gjennomsnittlig månedlig foreldrebetaling
2022
3 106
kroner i måneden
3,8 % fra året før
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning
2020
41,6
%
2,2 prosentpoeng endring fra året før

Barne- og ungdomsskole

Antall elever i grunnskolen
ikon av skoleelever
Antall elever i grunnskolen
2021
634 674
elever
-823 elever fra året før
Andel elever i SFO eller AKS
Andel elever i SFO eller AKS
2021
61,0
%
Andel elever i skolefritidsordning (SFO) eller aktvitetsskole (AKS)

Andel offentlige grunnskoler
Andel offentlige grunnskoler
2021
90,2
%
Antall offentlige og private grunnskoler

Bokmål,Nynorsk,Uoppgitt målform,Samisk

Målform i grunnskolen

Bokmål
2021
554 010
elever
-515 elever fra året før
Nynorsk
2021
73 493
elever
-686 elever fra året før
Uoppgitt målform
2021
6 293
elever
374 elever fra året før
Samisk
2021
878
elever
4 elever fra året før

Elever ved de utenlandske skolene i Norge rapporterer ikke målform.

Jenter,Gutter,Innvandrere,Norskfødte med innvandrerforeldre

Karakterer på slutten av ungdomsskolen

Jenter
2022
45,6
grunnskolepoeng
0,1 grunnskolepoeng fra året før
Gutter
2022
41,2
grunnskolepoeng
0,1 grunnskolepoeng fra året før
Innvandrere
2022
39,3
grunnskolepoeng
0,2 grunnskolepoeng fra året før
Norskfødte med innvandrerforeldre
2022
41,8
grunnskolepoeng
Ingen endring fra året før

Poengsummen får en ved å summere alle tallkarakterene (standpunkt og eksamen) for deretter å dele på antall karakterer. Dette gjennomsnittet multipliseres med 10. 

Videregående opplæring

Elever og lærlinger/lærekandidater i videregående opplæring
ikon av to mennesker
Elever og lærlinger/lærekandidater i videregående opplæring
2021
249 879
elever
2 942 elever fra året før
Mannlige og kvinnelige elever/lærlinger i studieforberedende/yrkesfaglige utdanningsprogram

Antall lærlinger
Ikon av tannhjul
Antall lærlinger
2021
49 143
lærlinger
2 396 lærlinger fra året før
Lærlinger etter studieretning

Andel av alle elever som fullførte videregående opplæring i løpet av 5/6 år¹
Ikon av person
Andel av alle elever som fullførte videregående opplæring i løpet av 5/6 år¹
2015-2021
80,4
%
0,9 prosentpoeng fra året før

¹ Studieforberedende 5 år og yrkesfag 6 år

Andel kvinner som fullførte,Andel av elever ved yrkesfaglig (6 år),Andel norskfødte med innvandrerforeldre,Andel menn som fullførte,Andel av elever ved studieforberedende (5 år),Andel innvandrere

Gjennomføring av videregående opplæring i løpet av 5/6 år¹

Andel kvinner som fullførte
2015-2021
84,7
%
Andel av elever ved yrkesfaglig (6 år)
2015-2021
70,0
%
Andel norskfødte med innvandrerforeldre
2015-2021
78,2
%
Andel menn som fullførte
2015-2021
76,3
%
Andel av elever ved studieforberedende (5 år)
2015-2021
89,4
%
Andel innvandrere
2015-2021
63,5
%

¹Studieforberedende 5 år og yrkesfag 6 år
Det året elevene begynte står som første årstall og siste året for fullføring som siste årstall.

Folkehøgskoler

Antall elever ved folkehøgskoler
ikon av bygning
Antall elever ved folkehøgskoler
2020-2021
6 884
elever
-386 elever fra forrige skoleår

Høyere yrkesfaglig utdanning

Studenter i fagskoleutdanning
Ikon av fakbrikk
2021
25 919
studenter
3 550 studenter fra året før
Fagfordeling i fagskoleutdanning

Universitet og høgskole

Antall studenter i høyere utdanning
ikon av to mennesker
Antall studenter i høyere utdanning
2021
318 105
studenter
11 738 studenter fra året før
Antall studenter ved utvalgte utdanningsinstitusjoner

Andel av befolkningen med høyere utdanning
ikon av mennesker
Andel av befolkningen med høyere utdanning
2021
36,0
%
0,7 prosentpoeng fra året før
Andel personer (16 år og over) med høyere utdanning

Studieland for norske studenter i utlandet

Andel studenter som oppnådde grad i høyere utdanning i løpet av 8 år
Ikon av diplom
Andel studenter som oppnådde grad i høyere utdanning i løpet av 8 år
2013-2021
66,4
%
0,7 prosentpoeng fra året før

Utdanningsnivå