328954
328954
faktaside
2017-11-27T12:55:00.000Z
no

Fakta om

Utdanning

Innhold på siden

Har du spørsmål om barnehage, grunnskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning? Her vil du finne utvalgte nøkkeltall, statistikk og analyser om barn, elever og studenter i utdanning.

Barnehage

Nøkkeltall

Antall barn (1 -  5 år) i barnehage

Antall barn (1 - 5 år) i barnehage

281622  barn

[ 2017 ]

Nøkkeltall

46.6 %

Andel offentlige barnehager

Antall barnehager

Privat Offentlig
Privat Offentlig
1988 1592 2452
1989 1726 2584
1990 1912 2737
1991 2174 2787
1992 2416 2850
1993 2695 2936
1994 3012 2991
1995 3246 3015
1996 3352 3057
1997 3289 2971
1998 3169 3009
1999 2950 2992
2000 2849 2984
2001 2798 2978
2002 2902 2943
2003 3013 2911
2004 3182 2853
2005 3420 2858
2006 3535 2901
2007 3616 3006
2008 3623 3082
2009 3579 3096
2010 3533 3046
2011 3469 3000
2012 3411 2986
2013 3341 2955
2014 3312 2893
2015 3251 2836
2016 3191 2789
2017 3140 2736
Antall barnehager
Privat Offentlig
1988 1592 2452
1989 1726 2584
1990 1912 2737
1991 2174 2787
1992 2416 2850
1993 2695 2936
1994 3012 2991
1995 3246 3015
1996 3352 3057
1997 3289 2971
1998 3169 3009
1999 2950 2992
2000 2849 2984
2001 2798 2978
2002 2902 2943
2003 3013 2911
2004 3182 2853
2005 3420 2858
2006 3535 2901
2007 3616 3006
2008 3623 3082
2009 3579 3096
2010 3533 3046
2011 3469 3000
2012 3411 2986
2013 3341 2955
2014 3312 2893
2015 3251 2836
2016 3191 2789
2017 3140 2736

Nøkkeltall

91.3  %

Andel barn (1 - 5 år) i barnehage

Andel barn (1 - 5 år) i barnehage

Andel barn 1-5 år med barnehageplass
Andel barn 1-5 år med barnehageplass
2001 63.2
2002 65.9
2003 69.1
2004 72.1
2005 76.0
2006 80.3
2007 84.3
2008 87.1
2009 88.5
2010 89.3
2011 89.6
2012 90.1
2013 90.0
2014 90.2
2015 90.4
2016 91.0
2017 91.3
Andel barn (1 - 5 år) i barnehage
Andel barn 1-5 år med barnehageplass
2001 63.2
2002 65.9
2003 69.1
2004 72.1
2005 76.0
2006 80.3
2007 84.3
2008 87.1
2009 88.5
2010 89.3
2011 89.6
2012 90.1
2013 90.0
2014 90.2
2015 90.4
2016 91.0
2017 91.3

Nøkkeltall barnehage

Gjennomsnittlig månedlig foreldrebetaling

2793  kroner i måneden

[ 2018 ]

4.9 %

endring fra året før

Andel kvinnelige barnehageansatte

88.3 %

[ 2017 ]

0.3 prosentpoeng

endring fra året før

Andel av minoritetsspråklige barn (1 - 5 år) i barnehage

81.4  %

[ 2017 ]

2 prosentpoeng

endring fra året før

Andel styrere og pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning

91.3  %

[ 2016 ]

0.5 prosentpoeng

endring fra året før

Tall for gjennomsnittlig månedlig foreldrebetaling er hentet fra Foreldrebetaling i barnehagar.

kilde: Barnehager, Statistisk sentralbyrå

Grunnskole

Nøkkeltall

Antall elever i grunnskolen

Antall elever i grunnskolen

636350  elever

[ 2018 ]

3321 elever

endring fra året før

Nøkkeltall

60.9  %

Andel elever i SFO eller AKS

Andel elever i skolefritidsordning (SFO) eller aktivitetsskole (AKS)

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO
2001 51.6
2002 52.6
2003 52.7
2004 52.7
2005 52.3
2006 55.5
2007 58.7
2008 59.5
2009 59.5
2010 60.6
2011 62.2
2012 62.7
2013 63.0
2014 62.3
2015 61.5
2016 61.3
2017 60.9
Andel elever i skolefritidsordning (SFO) eller aktivitetsskole (AKS)
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO
2001 51.6
2002 52.6
2003 52.7
2004 52.7
2005 52.3
2006 55.5
2007 58.7
2008 59.5
2009 59.5
2010 60.6
2011 62.2
2012 62.7
2013 63.0
2014 62.3
2015 61.5
2016 61.3
2017 60.9

Nøkkeltall

91.1 %

Andel offentlige grunnskoler

Antall offentlige og private grunnskoler

Offentlig Privat
Offentlig Privat
2004 3141 140
2005 3088 155
2006 3053 157
2007 3019 162
2008 2971 160
2009 2907 161
2010 2863 165
2011 2828 172
2012 2772 185
2013 2712 195
2014 2678 208
2015 2643 224
2016 2620 238
2017 2604 244
2018 2578 252
Antall offentlige og private grunnskoler
Offentlig Privat
2004 3141 140
2005 3088 155
2006 3053 157
2007 3019 162
2008 2971 160
2009 2907 161
2010 2863 165
2011 2828 172
2012 2772 185
2013 2712 195
2014 2678 208
2015 2643 224
2016 2620 238
2017 2604 244
2018 2578 252

Målform i grunnskolen

Bokmål

554519  elever

[ 2018 ]

3305 elever

endring fra året før

Nynorsk

76137  elever

[ 2018 ]

215 elever

endring fra året før

Uoppgitt målform

4861  elever

[ 2018 ]

247 elever

endring fra året før

Samisk

833  elever

[ 2018 ]

16 elever

endring fra året før

Elever ved de utenlandske skolene i Norge rapporterer ikke målform

kilde: Elevar i grunnskolen, Statistisk sentralbyrå

Nøkkeltall

Andel kvinnelige lærere i grunnskolen

Andel kvinnelige lærere i grunnskolen

75.6 %

[ 2017 ]

0.1 prosentpoeng

endring fra året før

Karakterer på slutten av ungdomsskolen

Jenter

44.1  grunnskolepoeng

[ 2018 ]

0.4 grunnskolepoeng

endring fra året før

Gutter

39.5  grunnskolepoeng

[ 2018 ]

0.3 grunnskolepoeng

endring fra året før

Innvandrere

37.3  grunnskolepoeng

[ 2018 ]

0 grunnskolepoeng

endring fra året før

Norskfødte med innvandrerforeldre

40.2  grunnskolepoeng

[ 2018 ]

0.4 grunnskolepoeng

endring fra året før

Poengsummen får en ved å summere alle tallkarakterene (standpunkt og eksamen) for deretter å dele på antall karakterer. Dette gjennomsnittet multipliseres med 10. 

kilde: Karakterer ved avsluttet grunnskole, Statistisk sentralbyrå

 

Videregående opplæring

Nøkkeltall

Elever og lærlinger/lærekandidater i videregående opplæring

Elever og lærlinger/lærekandidater i videregående opplæring

243490 elever

[ 2017 ]

76 elever

endring fra året før

Antallet elever og lærlinger som er i studieforberedende/yrkesfaglige utdanningsprogram

2017
2017
Studieforberedende, menn 55482
Studieforberedende, kvinner 69554
Yrkesfaglig, menn 72761
Yrkesfaglig, kvinner 43741
Antallet elever og lærlinger som er i studieforberedende/yrkesfaglige utdanningsprogram
2017
Studieforberedende, menn 55482
Studieforberedende, kvinner 69554
Yrkesfaglig, menn 72761
Yrkesfaglig, kvinner 43741

Nøkkeltall

Antall lærlinger

Antall lærlinger

42594  lærlinger

[ 2017 ]

1895 lærlinger

endring fra året før

Lærlinger etter studieretning. 2017

Menn Kvinner
Menn Kvinner
Medier og kommunikasjon 67 101
Naturbruk 831 350
Design og håndverk 191 1655
Restaurant- og matfag 1079 1009
Service og samferdsel 3295 1692
Helse- og oppvekstfag 1276 6239
Elektrofag 7491 470
Teknikk og industriell produksjon 7127 826
Bygg- og anleggsteknikk 8542 353
Lærlinger etter studieretning. 2017
Menn Kvinner
Medier og kommunikasjon 67 101
Naturbruk 831 350
Design og håndverk 191 1655
Restaurant- og matfag 1079 1009
Service og samferdsel 3295 1692
Helse- og oppvekstfag 1276 6239
Elektrofag 7491 470
Teknikk og industriell produksjon 7127 826
Bygg- og anleggsteknikk 8542 353

Nøkkeltall

Andel av alle elever som fullførte videregående opplæring i løpet av 5 år

Andel av alle elever som fullførte videregående opplæring i løpet av 5 år

74.4 %

[ 2012-2017 ]

1.4 prosentpoeng

endring fra året før

Gjennomføring av videregående opplæring i løpet av 5 år

Andel menn som fullførte

69.5 %

[ 2012-2017 ]

Andel kvinner som fullførte

79.8 %

[ 2012-2017 ]

Andel av elever ved studieforberedende

87.5 %

[ 2012-2017 ]

Andel av elever ved yrkesfaglig

60.3 %

[ 2012-2017 ]

Andel innvandrere

56.6 %

[ 2012-2017 ]

Andel norskfødte med innvandrerforeldre

74.9 %

[ 2012-2017 ]

I klammeparantesen står det året elevene begynte som første tall og siste året for fullføring som siste tall.

kilde: Gjennomføring i videregående opplæring, Statistisk sentralbyrå

Folkehøgskoler

Nøkkeltall

Antall elever ved folkehøgskoler

Antall elever ved folkehøgskoler

6988 elever

[ 2017 ]

203 elever

endring fra forrige skoleår

Fagskoler

Nøkkeltall

Studenter i fagskoleutdanning

Studenter i fagskoleutdanning

15271  studenter

[ 2017 ]

523 studenter

endring fra året før

Fagskoleutdanning er korte, yrkesrettede utdanninger som ligger på nivået mellom videregående opplæring og høyere utdanning.

kilde: Fagskoler, Statistisk sentralbyrå

Fagfordeling i fagskoleutdanning. 2017

Menn Kvinner
Menn Kvinner
Primærnæringsfag 74 72
Samfunnsfag og juridiske fag 173 90
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 973 243
Økonomiske og administrative fag 364 1051
Humanistiske og estetiske fag 586 1255
Helse-, sosial- og idrettsfag 347 3238
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 6286 381
Fagfordeling i fagskoleutdanning. 2017
Menn Kvinner
Primærnæringsfag 74 72
Samfunnsfag og juridiske fag 173 90
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 973 243
Økonomiske og administrative fag 364 1051
Humanistiske og estetiske fag 586 1255
Helse-, sosial- og idrettsfag 347 3238
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 6286 381

Universitet og høgskole

Nøkkeltall

Antall studenter i høyere utdanning

Antall studenter i høyere utdanning

293123  studenter

[ 2017 ]

4134 studenter

endring fra året før

Antall studenter ved utvalgte utdanningsinstitusjoner

2017
2017
Nord universitet 11580
Universitetet i Agder 12690
Høgskulen på Vestlandet 15855
UiT - Norges arktiske universitet 16284
Universitetet i Bergen 17087
Høgskolen i Sørøst-Norge 17730
Høgskolen i Oslo og Akershus 20332
Handelshøyskolen BI 20719
Universitetet i Oslo 27540
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 39887
Antall studenter ved utvalgte utdanningsinstitusjoner
2017
Nord universitet 11580
Universitetet i Agder 12690
Høgskulen på Vestlandet 15855
UiT - Norges arktiske universitet 16284
Universitetet i Bergen 17087
Høgskolen i Sørøst-Norge 17730
Høgskolen i Oslo og Akershus 20332
Handelshøyskolen BI 20719
Universitetet i Oslo 27540
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 39887

Nøkkeltall

Andel av befolkningen med høyere utdanning

Andel av befolkningen med høyere utdanning

33.4 %

[ 2017 ]

0.5 prosentpoeng

endring fra året før

Andel personer (16 år og over) med høyere utdanning

Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Menn Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Kvinner Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Menn Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Kvinner
Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Menn Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Kvinner Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Menn Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Kvinner
1981 9.1 9.1 4.4 0.7
1982 9.3 9.5 4.5 0.8
1983 9.5 9.8 4.6 0.8
1984 9.7 10.2 4.6 0.9
1985 10.0 10.5 4.7 1.0
1986 10.2 10.8 4.8 1.0
1987 10.4 11.2 4.9 1.1
1988 10.7 11.6 5.0 1.2
1989 11.3 12.2 5.1 1.3
1990 11.7 12.9 5.2 1.4
1991 12.2 13.6 5.3 1.4
1992 12.7 14.2 5.4 1.5
1993 13.2 14.9 5.6 1.7
1994 13.6 15.7 5.7 1.8
1995 14.0 16.3 5.8 2.0
1996 14.4 17.1 6.0 2.1
1997 14.8 17.8 6.2 2.3
1998 15.1 18.4 6.4 2.5
1999 15.2 18.7 6.6 2.7
2000 15.3 19.1 6.7 2.9
2001 15.5 19.5 6.9 3.1
2002 15.7 20.1 7.0 3.3
2003 15.9 20.7 7.1 3.5
2004 16.2 21.5 7.4 3.7
2005 16.5 22.3 7.5 4.0
2006 16.7 22.8 7.7 4.3
2007 16.9 23.3 7.9 4.6
2008 17.2 23.8 8.1 5.0
2009 17.4 24.3 8.3 5.3
2010 17.6 24.9 8.5 5.7
2011 17.8 25.4 8.7 6.1
2012 18.1 26.0 9.0 6.5
2013 18.3 26.4 9.1 6.9
2014 18.6 26.8 9.7 7.7
2015 18.7 27.3 10.0 8.3
2016 19.0 27.8 10.2 8.7
2017 19.2 28.3 10.4 9.1
Andel personer (16 år og over) med høyere utdanning
Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Menn Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Kvinner Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Menn Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Kvinner
1981 9.1 9.1 4.4 0.7
1982 9.3 9.5 4.5 0.8
1983 9.5 9.8 4.6 0.8
1984 9.7 10.2 4.6 0.9
1985 10.0 10.5 4.7 1.0
1986 10.2 10.8 4.8 1.0
1987 10.4 11.2 4.9 1.1
1988 10.7 11.6 5.0 1.2
1989 11.3 12.2 5.1 1.3
1990 11.7 12.9 5.2 1.4
1991 12.2 13.6 5.3 1.4
1992 12.7 14.2 5.4 1.5
1993 13.2 14.9 5.6 1.7
1994 13.6 15.7 5.7 1.8
1995 14.0 16.3 5.8 2.0
1996 14.4 17.1 6.0 2.1
1997 14.8 17.8 6.2 2.3
1998 15.1 18.4 6.4 2.5
1999 15.2 18.7 6.6 2.7
2000 15.3 19.1 6.7 2.9
2001 15.5 19.5 6.9 3.1
2002 15.7 20.1 7.0 3.3
2003 15.9 20.7 7.1 3.5
2004 16.2 21.5 7.4 3.7
2005 16.5 22.3 7.5 4.0
2006 16.7 22.8 7.7 4.3
2007 16.9 23.3 7.9 4.6
2008 17.2 23.8 8.1 5.0
2009 17.4 24.3 8.3 5.3
2010 17.6 24.9 8.5 5.7
2011 17.8 25.4 8.7 6.1
2012 18.1 26.0 9.0 6.5
2013 18.3 26.4 9.1 6.9
2014 18.6 26.8 9.7 7.7
2015 18.7 27.3 10.0 8.3
2016 19.0 27.8 10.2 8.7
2017 19.2 28.3 10.4 9.1

Studieland for norske studenter i utlandet

2012 2017
2012 2017
Spania 131 291
Nederland 379 494
Slovakia 413 544
Sverige 733 584
Australia 1119 655
Ungarn 805 916
Polen 1505 1535
USA 1557 1717
Danmark 2693 2341
Storbritannia 4510 4197
Studieland for norske studenter i utlandet
2012 2017
Spania 131 291
Nederland 379 494
Slovakia 413 544
Sverige 733 584
Australia 1119 655
Ungarn 805 916
Polen 1505 1535
USA 1557 1717
Danmark 2693 2341
Storbritannia 4510 4197

Nøkkeltall

Andel studenter som oppnådde grad i høyere utdanning i løpet av 8 år

Andel studenter som oppnådde grad i høyere utdanning i løpet av 8 år

65.7 %

[ 2009 ]

0.2 prosentpoeng

endring fra forrige år

Utdanningsnivå

Utdanning

2017
2017
Grunnskole 26.2
Videregående 37.4
Universitet og høgskole 4 år eller mindre 23.7
Universitet og høgskole mer enn 4 år 9.7
Fagskole 2.9
Utdanning
2017
Grunnskole 26.2
Videregående 37.4
Universitet og høgskole 4 år eller mindre 23.7
Universitet og høgskole mer enn 4 år 9.7
Fagskole 2.9

Utdanning i 1970

1970
1970
Grunnskole 53.2
Videregående 39.4
Universitet og høgskole 4 år eller mindre 5.7
Universitet og høgskole mer enn 4 år 1.7
Utdanning i 1970
1970
Grunnskole 53.2
Videregående 39.4
Universitet og høgskole 4 år eller mindre 5.7
Universitet og høgskole mer enn 4 år 1.7

Innvandreres utdanning

2017
2017
Grunnskole 31.1
Videregående 27.4
Universitet og høgskole 4 år eller mindre 22.5
Universitet og høgskole mer enn 4 år 16.1
Fagskole 1.2
Ingen utdanning 1.8
Innvandreres utdanning
2017
Grunnskole 31.1
Videregående 27.4
Universitet og høgskole 4 år eller mindre 22.5
Universitet og høgskole mer enn 4 år 16.1
Fagskole 1.2
Ingen utdanning 1.8

Les også

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB