SSBs publikasjoner

Treff (9382)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
10 omkom på veiene i oktober Artikler Transport og reiseliv
10 prosent slutter i spesialisthelsetjenesten Artikler Helse
10 år med solid vekst Artikler Utenriksøkonomi
10,5 millioner flere kollektivreiser Artikler Transport og reiseliv
100 000 el-biler Artikler Transport og reiseliv
100 år med redusert spedbarnsdødelighet Samfunnsspeilet 2003/3 Helse, Befolkning
11 000 fra Syria fikk opphold i fjor Artikler Innvandring og innvandrere
11 billioner i offentlig nettoformue Artikler Offentlig sektor
11 omkom på veiene i mai Artikler Transport og reiseliv
11 prosent av enslige forsørgere i jobb har lavinntekt Artikler Arbeid og lønn, Inntekt og forbruk
11 prosent av overskuddet til utbytte Artikler Utdanning
11 prosent økning i nettofordringer Artikler Offentlig sektor
117 trafikkdrepte i 2015 – lavest siden 1947 Artikler Transport og reiseliv
12 omkom på veiene i november Artikler Transport og reiseliv
12,8 milliarder i arv ved privat skifte Artikler Inntekt og forbruk