SSBs publikasjoner

Treff (9382)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
- Det er her jeg egentlig hører til Samfunnsspeilet 1998/1 Sosiale forhold og kriminalitet
- Treffsikre tiltak krever sikker viten Artikler Utdanning
- Økt valgfrihet skaper nye tapere Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
... i et bitte lite rom på loftet...? Samfunnsspeilet 2007/2 Bygg, bolig og eiendom, Utdanning, Sosiale forhold og kriminalitet
...men den statistikk-topografiske tradisjon var ikke død Samfunnsspeilet 2001/5 Sosiale forhold og kriminalitet
0,6 prosent av spillvannsnettet fornyet Artikler Natur og miljø, Offentlig sektor
1 400 skip i handelsflåten Artikler Transport og reiseliv
1 av 10 i pensjonsalder må gå i trapper til boligen Artikler Bygg, bolig og eiendom
1 av 16 norske foretak outsourcet til utlandet Artikler Virksomheter, foretak og regnskap, Utenriksøkonomi
1 av 20 med sosialhjelp har heltidsjobb Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Offentlig sektor
1 av 3 bosatte i Longyearbyen og Ny-Ålesund er utlendinger Artikler Befolkning, Svalbard
1 av 3 eldre bor alene Artikler Befolkning
1 av 3 gårdbrukere uten jordbruksinntekt Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri, Inntekt og forbruk
1 av 4 konsultasjoner hos private spesialister Artikler Helse
1 av 4 sysselsatte kombinerer arbeid med utdanning eller velferdsordninger Artikler Arbeid og lønn