SSBs publikasjoner

Treff (9736)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
20 år siden Brundtlandkommisjonen - fortsatt langt fram Artikler Natur og miljø
20-års jubilant med suksess Samfunnsspeilet 3/2015 Virksomheter, foretak og regnskap
2000-tallet: fra optimisme til krise Rapporter 2010/14 Nasjonalregnskap og konjunkturer
21 tonn pukkellaks tatt i elvane Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
211 egg hver i året Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
218 000 flere stemmeberettigede Artikler Valg, Innvandring og innvandrere
23 eller 38 prosent single? Samfunnsspeilet 2008/3 Befolkning
24 hjortevilt drept i trafikken hver dag Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
25 prosent mer skog siste 10 år Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
25 år med selvbestemt abort i Norge Samfunnsspeilet 2003/3 Helse
252 millioner tonn gods med lastebil på norske veier Artikler Transport og reiseliv
26 milliarder i driftsinntekter for private barnehager Artikler Utdanning
27 prosent med høyere utdanning i OECD Utdanningsindikatorer OECD Utdanning
28 500 kroner per innbygger til sykehustjenester Artikler Helse
3 756 400 har røysterett ved stortingsvalet Artikler Valg, Innvandring og innvandrere