SSBs publikasjoner

Treff (8893)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
3 756 400 har røysterett ved stortingsvalet Artikler Valg, Innvandring og innvandrere
3 av 4 overnattinger via hytteformidlere var utenlandske Artikler Transport og reiseliv
3 prosent har problemer med synet Artikler Helse
3,1 millionar hotellovernattingar i juli Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
30 000 landbrukseiendommer fraflyttet Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
30 prosent av innvandrerne har flyktningbakgrunn Artikler Innvandring og innvandrere
30 prosent av strandsonen innerst i Oslofjorden er tilgjengelig Artikler Natur og miljø
30 prosent sonet fengselsstraffen med fotlenke Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere
31 prosent av godset med norske lastebiler Artikler Transport og reiseliv
33 prosent mer skog på 15 år Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
34 menn og 11 kvinner omkom i trafikken i første halvår Artikler Transport og reiseliv
35,6 milliarder kroner Artikler Varehandel og tjenesteyting
3600 milliarder i boligformue Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
4 557 konkursar i 2017 Artikler Virksomheter, foretak og regnskap, Bank og finansmarked
4 av 10 nordmenn innom sykehus Artikler Helse