SSBs publikasjoner

Treff (8830)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Utenriksøkonomi og disponibel realinntekt for Norge Utenriksøkonomi
Norsk økonomi i 2004 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fortsatt høy strømpris for husholdninger Artikler Energi og industri, Priser og prisindekser
Arbeidsløysa på 3,5 prosent Artikler Arbeid og lønn
Solrik sommar ga meir frukt og mindre grønsaker Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Rekordhøy andelskapital Artikler Bank og finansmarked
Økt energibruk i industrien Artikler Energi og industri
Auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Kraftig verdiøkning etter det store fallet Artikler Bank og finansmarked
Nedgang i bankoverføringer fra utlandet Artikler Utenriksøkonomi
Folkeauke i første kvartal trass i mindre innvandring Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Ein nedgang i salet på 8 prosent i april 2019 Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Godt resultat for bankene Artikler Bank og finansmarked
Kirkekonfirmasjon synker i popularitet Artikler Kultur og fritid
Auke i ledige stillingar Artikler Arbeid og lønn