SSBs publikasjoner

Treff (10062)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Utenriksøkonomi og disponibel realinntekt for Norge Utenriksøkonomi
Norsk økonomi i 2004 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nær halvparten av overføringsflyktningene har vedvarende lavinntekt Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Veksten i antall etablerere flater ut Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
Innvandringa opp att i tredje kvartal Artikler Befolkning,
Mer netthandel med koronatiltak Artikler Varehandel og tjenesteyting, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fortsatt verdiøkning for noterte aksjer etter børsuro Artikler Bank og finansmarked
Vareeksporten nærmere fjoråret Artikler Utenriksøkonomi
Rekordhøy andelskapital Artikler Bank og finansmarked
Varierende kapasitet ved europeiske sykehus Artikler Utdanning
Nedgang i bankoverføringer fra utlandet Artikler Utenriksøkonomi
Nedgang i sal av petroleumsprodukt Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Oppjustert anslag for oljeinvesteringene i 2021 Artikler Energi og industri
Industriinvesteringene faller i 2020 Artikler Energi og industri
Nedgang i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene Artikler Bank og finansmarked