SSBs publikasjoner

Treff (9457)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Utenriksøkonomi og disponibel realinntekt for Norge Utenriksøkonomi
Norsk økonomi i 2004 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Svakere innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Island på pristoppen i 2018 Artikler Priser og prisindekser
Vi ferierte mer utenlands Artikler Transport og reiseliv, Kultur og fritid
Økningen i sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning fortsetter Artikler Helse, Offentlig sektor
Stabil grensehandel Artikler Varehandel og tjenesteyting
Liten økning i detaljhandelen Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
Me vart 39 400 fleire i 2019 Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Slik finner du folketall for de nye kommunene bakover i tid Artikler Befolkning
Flere innvandrere går i lære Artikler Utdanning, Offentlig sektor, Innvandring og innvandrere
Svak nedgang i varekonsumet Artikler Varehandel og tjenesteyting, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk
Arbeidsløysa på 3,9 prosent Artikler Arbeid og lønn,
Stor auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Nordmenns forbruk nest høyest i Europa Artikler Priser og prisindekser