Error occured rendering window "Faktaside - topp" (key 227) while handling request to site path: /0/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/faktaside?id=4367

Bruttonasjonalprodukt

Nøkkeltall

Bruttonasjonalprodukt (BNP) i kroner per innbygger

Bruttonasjonalprodukt (BNP) i kroner per innbygger

633634  kroner

[ 2020 ]

33636 kroner

endring fra året før

Bruttonasjonalprodukt i kroner per innbygger

Bruttonasjonalprodukt
Bruttonasjonalprodukt
1970 23616
1971 26363
1972 29078
1973 32805
1974 37734
1975 42884
1976 48711
1977 54652
1978 60091
1979 66069
1980 77902
1981 89034
1982 98261
1983 108917
1984 122337
1985 135436
1986 139636
1987 151634
1988 157759
1989 167649
1990 176792
1991 185391
1992 189691
1993 198377
1994 206900
1995 220945
1996 240719
1997 259092
1998 262482
1999 283665
2000 335626
2001 346565
2002 343978
2003 354965
2004 388296
2005 430427
2006 475535
2007 499065
2008 546765
2009 502924
2010 530036
2011 563827
2012 590617
2013 604552
2014 611359
2015 599467
2016 591684
2017 624484
2018 669043
2019 667270
2020 633634
Bruttonasjonalprodukt i kroner per innbygger
Bruttonasjonalprodukt
1970 23616
1971 26363
1972 29078
1973 32805
1974 37734
1975 42884
1976 48711
1977 54652
1978 60091
1979 66069
1980 77902
1981 89034
1982 98261
1983 108917
1984 122337
1985 135436
1986 139636
1987 151634
1988 157759
1989 167649
1990 176792
1991 185391
1992 189691
1993 198377
1994 206900
1995 220945
1996 240719
1997 259092
1998 262482
1999 283665
2000 335626
2001 346565
2002 343978
2003 354965
2004 388296
2005 430427
2006 475535
2007 499065
2008 546765
2009 502924
2010 530036
2011 563827
2012 590617
2013 604552
2014 611359
2015 599467
2016 591684
2017 624484
2018 669043
2019 667270
2020 633634

BNP er et mål på samlet økonomisk aktivitet i Norge, og uttrykker den økonomiske merverdien som tjenes opp gjennom produksjon av varer og tjenester i en periode. BNP beregnes i nasjonalregnskapet. Nasjonalregnskapet stilles opp etter internasjonale retningslinjer og er egnet til å foreta økonomiske sammenligninger mellom land.

Nøkkeltall

Månedlig volumendring i bruttonasjonalprodukt¹

Månedlig volumendring i bruttonasjonalprodukt¹

0.4  %

[ Februar 2021 ]

¹Beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode. Eksempelvis er volumendringen i juli gitt ved å sammenligne perioden mai-juli med februar-april.

kilde: Nasjonalregnskap, Statistisk sentralbyrå

Månedlig volumendring i BNP

Volumendring i BNP, sum tre måneder rullerende¹
Volumendring i BNP, sum tre måneder rullerende¹
April 2017 0.9
Mai 2017 0.6
Juni 2017 0.7
Juli 2017 0.8
August 2017 0.7
September 2017 0.6
Oktober 2017 0.5
November 2017 0.7
Desember 2017 0.9
Januar 2018 0.9
Februar 2018 0.7
Mars 2018 0.6
April 2018 0.6
Mai 2018 0.5
Juni 2018 0.5
Juli 2018 0.4
August 2018 0.3
September 2018 0.3
Oktober 2018 0.4
November 2018 0.7
Desember 2018 1.2
Januar 2019 1.0
Februar 2019 0.8
Mars 2019 0.4
April 2019 0.4
Mai 2019 0.5
Juni 2019 0.6
Juli 2019 0.8
August 2019 0.7
September 2019 0.7
Oktober 2019 0.4
November 2019 0.3
Desember 2019 0.0
Januar 2020 -0.1
Februar 2020 -0.2
Mars 2020 -2.1
April 2020 -5.4
Mai 2020 -8.1
Juni 2020 -5.9
Juli 2020 -0.4
August 2020 4.3
September 2020 4.9
Oktober 2020 3.6
November 2020 2.3
Desember 2020 2.0
Januar 2021 0.9
Februar 2021 0.4
Månedlig volumendring i BNP
Volumendring i BNP, sum tre måneder rullerende¹
April 2017 0.9
Mai 2017 0.6
Juni 2017 0.7
Juli 2017 0.8
August 2017 0.7
September 2017 0.6
Oktober 2017 0.5
November 2017 0.7
Desember 2017 0.9
Januar 2018 0.9
Februar 2018 0.7
Mars 2018 0.6
April 2018 0.6
Mai 2018 0.5
Juni 2018 0.5
Juli 2018 0.4
August 2018 0.3
September 2018 0.3
Oktober 2018 0.4
November 2018 0.7
Desember 2018 1.2
Januar 2019 1.0
Februar 2019 0.8
Mars 2019 0.4
April 2019 0.4
Mai 2019 0.5
Juni 2019 0.6
Juli 2019 0.8
August 2019 0.7
September 2019 0.7
Oktober 2019 0.4
November 2019 0.3
Desember 2019 0.0
Januar 2020 -0.1
Februar 2020 -0.2
Mars 2020 -2.1
April 2020 -5.4
Mai 2020 -8.1
Juni 2020 -5.9
Juli 2020 -0.4
August 2020 4.3
September 2020 4.9
Oktober 2020 3.6
November 2020 2.3
Desember 2020 2.0
Januar 2021 0.9
Februar 2021 0.4

For å vise effekten koronakrisen har hatt på norsk økonomi viser vi månedlig volumendring på BNP. Den er beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode.

Mer statistikk om koronakrisen

Nøkkeltall

Årlig volumendring i bruttonasjonalprodukt

Årlig volumendring i bruttonasjonalprodukt

-0.8  %

[ 2020 ]

1.7 prosentpoeng

endring fra året før

Bruttonasjonalprodukt (BNP). Årlig volumendring

Bruttonasjonalprodukt, årlig endring
Bruttonasjonalprodukt, årlig endring
1975 5.0
1976 5.8
1977 4.2
1978 3.9
1979 4.4
1980 4.6
1981 1.6
1982 0.2
1983 4.0
1984 6.1
1985 5.6
1986 4.0
1987 1.8
1988 -0.3
1989 1.0
1990 1.9
1991 3.1
1992 3.6
1993 2.8
1994 5.1
1995 4.2
1996 5.0
1997 5.3
1998 2.6
1999 2.0
2000 3.2
2001 2.1
2002 1.4
2003 0.9
2004 4.0
2005 2.6
2006 2.4
2007 3.0
2008 0.5
2009 -1.7
2010 0.7
2011 1.0
2012 2.7
2013 1.0
2014 2.0
2015 2.0
2016 1.1
2017 2.3
2018 1.1
2019 0.9
2020 -0.8
Bruttonasjonalprodukt (BNP). Årlig volumendring
Bruttonasjonalprodukt, årlig endring
1975 5.0
1976 5.8
1977 4.2
1978 3.9
1979 4.4
1980 4.6
1981 1.6
1982 0.2
1983 4.0
1984 6.1
1985 5.6
1986 4.0
1987 1.8
1988 -0.3
1989 1.0
1990 1.9
1991 3.1
1992 3.6
1993 2.8
1994 5.1
1995 4.2
1996 5.0
1997 5.3
1998 2.6
1999 2.0
2000 3.2
2001 2.1
2002 1.4
2003 0.9
2004 4.0
2005 2.6
2006 2.4
2007 3.0
2008 0.5
2009 -1.7
2010 0.7
2011 1.0
2012 2.7
2013 1.0
2014 2.0
2015 2.0
2016 1.1
2017 2.3
2018 1.1
2019 0.9
2020 -0.8

Nøkkeltall

BNP per innbygger i Norge

BNP per innbygger i Norge

47 % større enn gjennomsnittet i EU

[ 2019 ]

BNP per innbygger, prisnivåjustert. Utvalgte land.

2019
2019
Albania 31
Hellas 67
Polen 73
Spania 91
Japan 91
Italia 96
Storbritannia 104
Frankrike 106
Finland 111
Sverige 119
Tyskland 120
Island 126
Nederland 128
Danmark 130
USA 136
Norge 147
Sveits 158
Irland 193
Luxembourg 260
BNP per innbygger, prisnivåjustert. Utvalgte land.
2019
Albania 31
Hellas 67
Polen 73
Spania 91
Japan 91
Italia 96
Storbritannia 104
Frankrike 106
Finland 111
Sverige 119
Tyskland 120
Island 126
Nederland 128
Danmark 130
USA 136
Norge 147
Sveits 158
Irland 193
Luxembourg 260

Norge er et av verdens rikeste land. I europeisk sammenheng har Norge et prisnivåjustert BNP per innbygger som ligger godt over gjennomsnittet i EU. Prisnivåjustert vil si at resultatene tar høyde for forskjeller i prisnivå mellom landene.

Utenriksøkonomi

Vare- og tjenestebalansen

Eksport Import Vare- og tjenestebalansen
Eksport Import Vare- og tjenestebalansen
1974 59937 -63970 -4033
1975 62041 -71979 -9938
1976 70545 -86936 -16391
1977 75760 -95870 -20110
1978 87758 -86876 882
1979 105617 -99349 6268
1980 136078 -116903 19175
1981 156159 -129866 26293
1982 165594 -145146 20448
1983 185560 -150552 35008
1984 214042 -169754 44288
1985 236099 -195495 40604
1986 195448 -215144 -19696
1987 201650 -215676 -14026
1988 215574 -219452 -3878
1989 264470 -239823 24647
1990 295591 -248729 46862
1991 309738 -248664 61074
1992 301955 -248246 53709
1993 317851 -264240 53611
1994 335006 -281655 53351
1995 358120 -299949 58171
1996 421261 -328827 92434
1997 462896 -370996 91900
1998 429307 -408446 20861
1999 488615 -397476 91139
2000 689316 -435895 253421
2001 703348 -442967 260381
2002 630235 -425181 205054
2003 642153 -436245 205908
2004 732659 -497781 234878
2005 863705 -545476 318229
2006 989465 -614170 375295
2007 1017589 -702367 315222
2008 1197090 -755343 441747
2009 952831 -675582 277249
2010 1030368 -738305 292063
2011 1152651 -793106 359545
2012 1205849 -816151 389698
2013 1203833 -870675 333158
2014 1224803 -931783 293020
2015 1176078 -997358 178720
2016 1098601 -1037272 61329
2017 1197311 -1081921 115390
2018 1349476 -1145704 203772
2019 1296221 -1238835 57386
2020 1102876 -1122965 -20089
Vare- og tjenestebalansen
Eksport Import Vare- og tjenestebalansen
1974 59937 -63970 -4033
1975 62041 -71979 -9938
1976 70545 -86936 -16391
1977 75760 -95870 -20110
1978 87758 -86876 882
1979 105617 -99349 6268
1980 136078 -116903 19175
1981 156159 -129866 26293
1982 165594 -145146 20448
1983 185560 -150552 35008
1984 214042 -169754 44288
1985 236099 -195495 40604
1986 195448 -215144 -19696
1987 201650 -215676 -14026
1988 215574 -219452 -3878
1989 264470 -239823 24647
1990 295591 -248729 46862
1991 309738 -248664 61074
1992 301955 -248246 53709
1993 317851 -264240 53611
1994 335006 -281655 53351
1995 358120 -299949 58171
1996 421261 -328827 92434
1997 462896 -370996 91900
1998 429307 -408446 20861
1999 488615 -397476 91139
2000 689316 -435895 253421
2001 703348 -442967 260381
2002 630235 -425181 205054
2003 642153 -436245 205908
2004 732659 -497781 234878
2005 863705 -545476 318229
2006 989465 -614170 375295
2007 1017589 -702367 315222
2008 1197090 -755343 441747
2009 952831 -675582 277249
2010 1030368 -738305 292063
2011 1152651 -793106 359545
2012 1205849 -816151 389698
2013 1203833 -870675 333158
2014 1224803 -931783 293020
2015 1176078 -997358 178720
2016 1098601 -1037272 61329
2017 1197311 -1081921 115390
2018 1349476 -1145704 203772
2019 1296221 -1238835 57386
2020 1102876 -1122965 -20089

Siden 1978 har Norge, med unntak av 1986–1988, hatt et overskudd på vare- og tjenestebalansen overfor utlandet. Overskuddet var på sitt høyeste i 2008. Den siste tidens nedgang i oljeprisen gjør at overskuddet på vare- og tjenestebalansen har blitt betydelig mindre. Samtidig har våre netto inntekter økt som følge av de store netto fordringene på utlandet.

Nøkkeltall

Total eksport av varer

Total eksport av varer

766 milliarder kroner

[ 2020 ]

Norges største handelspartnere for eksport av varer

2020
2020
Polen 21206
Belgia 29203
USA 31048
Danmark 32507
Frankrike 38929
Kina 60023
Sverige 76413
Nederland 76506
Tyskland 90110
Storbritannia 134754
Norges største handelspartnere for eksport av varer
2020
Polen 21206
Belgia 29203
USA 31048
Danmark 32507
Frankrike 38929
Kina 60023
Sverige 76413
Nederland 76506
Tyskland 90110
Storbritannia 134754

Nøkkeltall

Total import av varer

Total import av varer

802 milliarder kroner

[ 2020 ]

Norges største handelspartnere for import av varer

2020
2020
Italia 22978
Frankrike 23909
Nederland 26078
Polen 28396
Danmark 41339
Storbritannia 41513
USA 51641
Sverige 81552
Tyskland 87506
Kina 92034
Norges største handelspartnere for import av varer
2020
Italia 22978
Frankrike 23909
Nederland 26078
Polen 28396
Danmark 41339
Storbritannia 41513
USA 51641
Sverige 81552
Tyskland 87506
Kina 92034

Norges gjeld og formue

Nøkkeltall

Norges utenlandsformue

Norges utenlandsformue

18110 milliarder kroner

[ 4. kvartal 2020 ]

183 milliarder kroner

endring fra forrige kvartal

Norges fordringer overfor utlandet

Norges fordringer overfor utlandet Offentlig forvaltnings fordringer overfor utlandet
Norges fordringer overfor utlandet Offentlig forvaltnings fordringer overfor utlandet
2. kvartal 1999 1069249 222985
3. kvartal 1999 1138596 249229
4. kvartal 1999 1255015 279467
1. kvartal 2000 1399013 318291
2. kvartal 2000 1469870 360660
3. kvartal 2000 1681984 437029
4. kvartal 2000 1763322 528292
1. kvartal 2001 1817420 551091
2. kvartal 2001 1901389 631872
3. kvartal 2001 1919001 665661
4. kvartal 2001 1950070 751663
1. kvartal 2002 2026064 772746
2. kvartal 2002 1964959 761406
3. kvartal 2002 1986177 784572
4. kvartal 2002 2033396 837149
1. kvartal 2003 2213042 947391
2. kvartal 2003 2427937 1107159
3. kvartal 2003 2428449 1091535
4. kvartal 2003 2586594 1174472
1. kvartal 2004 2792673 1266030
2. kvartal 2004 3011933 1430791
3. kvartal 2004 3102173 1513078
4. kvartal 2004 2984567 1491279
1. kvartal 2005 3215444 1554127
2. kvartal 2005 3409200 1635989
3. kvartal 2005 3643804 1786959
4. kvartal 2005 3816612 1876209
1. kvartal 2006 4135900 1993535
2. kvartal 2006 4253835 2088585
3. kvartal 2006 4742056 2407071
4. kvartal 2006 4936473 2558410
1. kvartal 2007 5272763 2640160
2. kvartal 2007 5347567 2688021
3. kvartal 2007 5341469 2729612
4. kvartal 2007 5452426 2797874
1. kvartal 2008 5342024 2605292
2. kvartal 2008 5451837 2613223
3. kvartal 2008 5767339 2773180
4. kvartal 2008 6495835 3112270
1. kvartal 2009 5943649 2743582
2. kvartal 2009 6139344 2945008
3. kvartal 2009 6178812 3014861
4. kvartal 2009 6158142 2983940
1. kvartal 2010 6444156 3098308
2. kvartal 2010 6774828 3204474
3. kvartal 2010 6720712 3310168
4. kvartal 2010 6929578 3451464
1. kvartal 2011 7138411 3551130
2. kvartal 2011 7040806 3569133
3. kvartal 2011 7259931 3494409
4. kvartal 2011 7254527 3407453
1. kvartal 2012 7889342 3655864
2. kvartal 2012 7911824 3683849
3. kvartal 2012 8059783 3893768
4. kvartal 2012 8033705 3931976
1. kvartal 2013 8435796 4368827
2. kvartal 2013 8811950 4659827
3. kvartal 2013 9188239 4944445
4. kvartal 2013 9720409 5222530
1. kvartal 2014 9922115 5332714
2. kvartal 2014 10329020 5658673
3. kvartal 2014 10394510 5687894
4. kvartal 2014 11725404 6541635
1. kvartal 2015 12564405 7187679
2. kvartal 2015 12406633 7130465
3. kvartal 2015 12833855 7288820
4. kvartal 2015 13097991 7707377
1. kvartal 2016 12775523 7352499
2. kvartal 2016 13083541 7508439
3. kvartal 2016 12888999 7427724
4. kvartal 2016 13264882 7810259
1. kvartal 2017 13835880 8263257
2. kvartal 2017 13883681 8410407
3. kvartal 2017 13747551 8316474
4. kvartal 2017 14446383 8820630
1. kvartal 2018 13907210 8497550
2. kvartal 2018 14285979 8670716
3. kvartal 2018 14504010 8801253
4. kvartal 2018 14440535 8656595
1. kvartal 2019 15379558 9277229
2. kvartal 2019 15709530 9481163
3. kvartal 2019 16402506 9999859
4. kvartal 2019 16812180 10465233
1. kvartal 2020 17442177 10446626
2. kvartal 2020 17630187 10755061
3. kvartal 2020 17927770 10962044
4. kvartal 2020 18110304 11364300
Norges fordringer overfor utlandet
Norges fordringer overfor utlandet Offentlig forvaltnings fordringer overfor utlandet
2. kvartal 1999 1069249 222985
3. kvartal 1999 1138596 249229
4. kvartal 1999 1255015 279467
1. kvartal 2000 1399013 318291
2. kvartal 2000 1469870 360660
3. kvartal 2000 1681984 437029
4. kvartal 2000 1763322 528292
1. kvartal 2001 1817420 551091
2. kvartal 2001 1901389 631872
3. kvartal 2001 1919001 665661
4. kvartal 2001 1950070 751663
1. kvartal 2002 2026064 772746
2. kvartal 2002 1964959 761406
3. kvartal 2002 1986177 784572
4. kvartal 2002 2033396 837149
1. kvartal 2003 2213042 947391
2. kvartal 2003 2427937 1107159
3. kvartal 2003 2428449 1091535
4. kvartal 2003 2586594 1174472
1. kvartal 2004 2792673 1266030
2. kvartal 2004 3011933 1430791
3. kvartal 2004 3102173 1513078
4. kvartal 2004 2984567 1491279
1. kvartal 2005 3215444 1554127
2. kvartal 2005 3409200 1635989
3. kvartal 2005 3643804 1786959
4. kvartal 2005 3816612 1876209
1. kvartal 2006 4135900 1993535
2. kvartal 2006 4253835 2088585
3. kvartal 2006 4742056 2407071
4. kvartal 2006 4936473 2558410
1. kvartal 2007 5272763 2640160
2. kvartal 2007 5347567 2688021
3. kvartal 2007 5341469 2729612
4. kvartal 2007 5452426 2797874
1. kvartal 2008 5342024 2605292
2. kvartal 2008 5451837 2613223
3. kvartal 2008 5767339 2773180
4. kvartal 2008 6495835 3112270
1. kvartal 2009 5943649 2743582
2. kvartal 2009 6139344 2945008
3. kvartal 2009 6178812 3014861
4. kvartal 2009 6158142 2983940
1. kvartal 2010 6444156 3098308
2. kvartal 2010 6774828 3204474
3. kvartal 2010 6720712 3310168
4. kvartal 2010 6929578 3451464
1. kvartal 2011 7138411 3551130
2. kvartal 2011 7040806 3569133
3. kvartal 2011 7259931 3494409
4. kvartal 2011 7254527 3407453
1. kvartal 2012 7889342 3655864
2. kvartal 2012 7911824 3683849
3. kvartal 2012 8059783 3893768
4. kvartal 2012 8033705 3931976
1. kvartal 2013 8435796 4368827
2. kvartal 2013 8811950 4659827
3. kvartal 2013 9188239 4944445
4. kvartal 2013 9720409 5222530
1. kvartal 2014 9922115 5332714
2. kvartal 2014 10329020 5658673
3. kvartal 2014 10394510 5687894
4. kvartal 2014 11725404 6541635
1. kvartal 2015 12564405 7187679
2. kvartal 2015 12406633 7130465
3. kvartal 2015 12833855 7288820
4. kvartal 2015 13097991 7707377
1. kvartal 2016 12775523 7352499
2. kvartal 2016 13083541 7508439
3. kvartal 2016 12888999 7427724
4. kvartal 2016 13264882 7810259
1. kvartal 2017 13835880 8263257
2. kvartal 2017 13883681 8410407
3. kvartal 2017 13747551 8316474
4. kvartal 2017 14446383 8820630
1. kvartal 2018 13907210 8497550
2. kvartal 2018 14285979 8670716
3. kvartal 2018 14504010 8801253
4. kvartal 2018 14440535 8656595
1. kvartal 2019 15379558 9277229
2. kvartal 2019 15709530 9481163
3. kvartal 2019 16402506 9999859
4. kvartal 2019 16812180 10465233
1. kvartal 2020 17442177 10446626
2. kvartal 2020 17630187 10755061
3. kvartal 2020 17927770 10962044
4. kvartal 2020 18110304 11364300

Norges formue er den samlede verdien av norske selskapers og innbyggeres eiendeler i utlandet. Det er for eksempel innskudd i svenske banker, aksjer i amerikanske selskaper eller feriehus i Spania – og alle andre land. Det kalles også fordringer fordi det er økonomiske verdier som Norge har plassert i utlandet. Norges nettoformue er fordringene fratrukket gjelda til utlandet.

Nøkkeltall

Norges utenlandsgjeld

Norges utenlandsgjeld

8348 milliarder kroner

[ 4. kvartal 2020 ]

33 milliarder kroner

endring fra forrige kvartal

Norges gjeld overfor utlandet

Norges gjeld overfor utlandet
Norges gjeld overfor utlandet
2. kvartal 1999 1007274
3. kvartal 1999 1050268
4. kvartal 1999 1134604
1. kvartal 2000 1250201
2. kvartal 2000 1306040
3. kvartal 2000 1497764
4. kvartal 2000 1512452
1. kvartal 2001 1542110
2. kvartal 2001 1579162
3. kvartal 2001 1569335
4. kvartal 2001 1561553
1. kvartal 2002 1646547
2. kvartal 2002 1571421
3. kvartal 2002 1603285
4. kvartal 2002 1637418
1. kvartal 2003 1744415
2. kvartal 2003 1873664
3. kvartal 2003 1841821
4. kvartal 2003 1914066
1. kvartal 2004 2053610
2. kvartal 2004 2239433
3. kvartal 2004 2299253
4. kvartal 2004 2227069
1. kvartal 2005 2357048
2. kvartal 2005 2487285
3. kvartal 2005 2666550
4. kvartal 2005 2741853
1. kvartal 2006 3026827
2. kvartal 2006 3187491
3. kvartal 2006 3465023
4. kvartal 2006 3711340
1. kvartal 2007 3994414
2. kvartal 2007 4068045
3. kvartal 2007 4131994
4. kvartal 2007 4299554
1. kvartal 2008 4167514
2. kvartal 2008 4302189
3. kvartal 2008 4414718
4. kvartal 2008 5056686
1. kvartal 2009 4653154
2. kvartal 2009 4490976
3. kvartal 2009 4316734
4. kvartal 2009 4303305
1. kvartal 2010 4432364
2. kvartal 2010 4675289
3. kvartal 2010 4544733
4. kvartal 2010 4709580
1. kvartal 2011 4874286
2. kvartal 2011 4692048
3. kvartal 2011 4938189
4. kvartal 2011 4784224
1. kvartal 2012 5234404
2. kvartal 2012 5182954
3. kvartal 2012 5266479
4. kvartal 2012 5286020
1. kvartal 2013 5291504
2. kvartal 2013 5467776
3. kvartal 2013 5594404
4. kvartal 2013 5823209
1. kvartal 2014 5862556
2. kvartal 2014 5937421
3. kvartal 2014 5969700
4. kvartal 2014 6448707
1. kvartal 2015 6712608
2. kvartal 2015 6705193
3. kvartal 2015 7042026
4. kvartal 2015 6944418
1. kvartal 2016 7021023
2. kvartal 2016 7110266
3. kvartal 2016 6963921
4. kvartal 2016 6920663
1. kvartal 2017 7086160
2. kvartal 2017 7006091
3. kvartal 2017 7054025
4. kvartal 2017 7194886
1. kvartal 2018 7045604
2. kvartal 2018 7167367
3. kvartal 2018 7281889
4. kvartal 2018 7475405
1. kvartal 2019 7649602
2. kvartal 2019 7679544
3. kvartal 2019 7788169
4. kvartal 2019 8065653
1. kvartal 2020 8685241
2. kvartal 2020 8391550
3. kvartal 2020 8381372
4. kvartal 2020 8348186
Norges gjeld overfor utlandet
Norges gjeld overfor utlandet
2. kvartal 1999 1007274
3. kvartal 1999 1050268
4. kvartal 1999 1134604
1. kvartal 2000 1250201
2. kvartal 2000 1306040
3. kvartal 2000 1497764
4. kvartal 2000 1512452
1. kvartal 2001 1542110
2. kvartal 2001 1579162
3. kvartal 2001 1569335
4. kvartal 2001 1561553
1. kvartal 2002 1646547
2. kvartal 2002 1571421
3. kvartal 2002 1603285
4. kvartal 2002 1637418
1. kvartal 2003 1744415
2. kvartal 2003 1873664
3. kvartal 2003 1841821
4. kvartal 2003 1914066
1. kvartal 2004 2053610
2. kvartal 2004 2239433
3. kvartal 2004 2299253
4. kvartal 2004 2227069
1. kvartal 2005 2357048
2. kvartal 2005 2487285
3. kvartal 2005 2666550
4. kvartal 2005 2741853
1. kvartal 2006 3026827
2. kvartal 2006 3187491
3. kvartal 2006 3465023
4. kvartal 2006 3711340
1. kvartal 2007 3994414
2. kvartal 2007 4068045
3. kvartal 2007 4131994
4. kvartal 2007 4299554
1. kvartal 2008 4167514
2. kvartal 2008 4302189
3. kvartal 2008 4414718
4. kvartal 2008 5056686
1. kvartal 2009 4653154
2. kvartal 2009 4490976
3. kvartal 2009 4316734
4. kvartal 2009 4303305
1. kvartal 2010 4432364
2. kvartal 2010 4675289
3. kvartal 2010 4544733
4. kvartal 2010 4709580
1. kvartal 2011 4874286
2. kvartal 2011 4692048
3. kvartal 2011 4938189
4. kvartal 2011 4784224
1. kvartal 2012 5234404
2. kvartal 2012 5182954
3. kvartal 2012 5266479
4. kvartal 2012 5286020
1. kvartal 2013 5291504
2. kvartal 2013 5467776
3. kvartal 2013 5594404
4. kvartal 2013 5823209
1. kvartal 2014 5862556
2. kvartal 2014 5937421
3. kvartal 2014 5969700
4. kvartal 2014 6448707
1. kvartal 2015 6712608
2. kvartal 2015 6705193
3. kvartal 2015 7042026
4. kvartal 2015 6944418
1. kvartal 2016 7021023
2. kvartal 2016 7110266
3. kvartal 2016 6963921
4. kvartal 2016 6920663
1. kvartal 2017 7086160
2. kvartal 2017 7006091
3. kvartal 2017 7054025
4. kvartal 2017 7194886
1. kvartal 2018 7045604
2. kvartal 2018 7167367
3. kvartal 2018 7281889
4. kvartal 2018 7475405
1. kvartal 2019 7649602
2. kvartal 2019 7679544
3. kvartal 2019 7788169
4. kvartal 2019 8065653
1. kvartal 2020 8685241
2. kvartal 2020 8391550
3. kvartal 2020 8381372
4. kvartal 2020 8348186

Frem til 1997 hadde Norge høyere gjeld til utlandet enn det utlandet skyldte oss. De høye overskuddene på driftsbalansen de siste ti-årene har ført til at det i dag er omvendt, Norge har stor beholdning av netto fordringer på utlandet. En betydelig del av dette er Offentlig forvaltnings fordringer overfor utlandet gjennom plasseringene i Statens pensjonsfond, utland, populært kalt Oljefondet.

Prisvekst

Nøkkeltall

Prisvekst siste 12 måneder

Prisvekst siste 12 måneder

3.1  %

[ Mars 2021 ]

0.2 prosentpoeng

endring fra forrige måned

Konsumprisindeksen (KPI). Årlig endring

Årsendring (prosent)
Årsendring (prosent)
1983 8.5
1984 6.3
1985 5.5
1986 7.2
1987 8.9
1988 6.6
1989 4.5
1990 4.2
1991 3.3
1992 2.4
1993 2.2
1994 1.4
1995 2.4
1996 1.3
1997 2.5
1998 2.3
1999 2.4
2000 3.1
2001 2.9
2002 1.3
2003 2.5
2004 0.4
2005 1.6
2006 2.3
2007 0.7
2008 3.8
2009 2.2
2010 2.4
2011 1.3
2012 0.6
2013 2.1
2014 2.1
2015 2.1
2016 3.6
2017 1.8
2018 2.7
2019 2.2
2020 1.3
Konsumprisindeksen (KPI). Årlig endring
Årsendring (prosent)
1983 8.5
1984 6.3
1985 5.5
1986 7.2
1987 8.9
1988 6.6
1989 4.5
1990 4.2
1991 3.3
1992 2.4
1993 2.2
1994 1.4
1995 2.4
1996 1.3
1997 2.5
1998 2.3
1999 2.4
2000 3.1
2001 2.9
2002 1.3
2003 2.5
2004 0.4
2005 1.6
2006 2.3
2007 0.7
2008 3.8
2009 2.2
2010 2.4
2011 1.3
2012 0.6
2013 2.1
2014 2.1
2015 2.1
2016 3.6
2017 1.8
2018 2.7
2019 2.2
2020 1.3

Konsumprisindeksen (KPI) er et mål for prisnivået til konsumprodukter og viser prisutviklingen på varer og tjenester som private husholdninger etterspør. Den prosentvise endringen i KPI brukes ofte som et generelt mål for inflasjon i en økonomi.

Prisindeks for brukte boliger. 2015=100

Hele landet Oslo med Bærum Stavanger Bergen Trondheim
Hele landet Oslo med Bærum Stavanger Bergen Trondheim
2. kvartal 2009 70.9 66.1 74.7 64.2 63.8
3. kvartal 2009 72.2 69.0 77.6 66.9 65.0
4. kvartal 2009 72.2 68.4 82.1 67.0 66.8
1. kvartal 2010 74.6 69.7 85.6 69.6 70.6
2. kvartal 2010 77.4 72.0 87.3 73.5 71.2
3. kvartal 2010 77.0 73.2 88.5 73.1 73.2
4. kvartal 2010 76.9 73.0 89.9 73.1 72.9
1. kvartal 2011 80.9 77.3 94.5 78.1 77.0
2. kvartal 2011 83.1 78.9 95.6 79.0 80.0
3. kvartal 2011 83.4 80.3 96.7 79.5 80.5
4. kvartal 2011 83.0 79.9 97.9 81.0 82.0
1. kvartal 2012 86.0 82.7 99.7 84.2 83.2
2. kvartal 2012 88.8 85.3 103.1 83.6 86.9
3. kvartal 2012 89.3 87.6 106.0 84.7 87.9
4. kvartal 2012 88.7 86.5 105.0 85.3 88.4
1. kvartal 2013 91.4 89.2 107.1 88.1 92.7
2. kvartal 2013 93.9 89.9 107.8 91.7 92.4
3. kvartal 2013 92.1 88.2 105.7 90.1 92.3
4. kvartal 2013 89.6 85.5 103.2 86.4 89.4
1. kvartal 2014 91.7 87.0 101.2 90.5 91.7
2. kvartal 2014 95.2 90.9 105.7 92.6 96.2
3. kvartal 2014 95.3 92.2 104.8 94.5 94.6
4. kvartal 2014 94.8 92.5 104.2 94.2 96.0
1. kvartal 2015 98.3 97.4 103.3 98.2 97.7
2. kvartal 2015 101.5 100.0 101.8 101.9 101.7
3. kvartal 2015 101.1 101.6 99.2 101.5 101.3
4. kvartal 2015 99.1 101.0 95.7 98.4 99.3
1. kvartal 2016 102.8 106.5 92.7 99.2 104.0
2. kvartal 2016 107.1 112.7 93.8 101.6 106.4
3. kvartal 2016 109.1 119.9 93.8 101.2 108.8
4. kvartal 2016 109.1 122.9 96.1 101.5 108.3
1. kvartal 2017 113.2 128.9 97.7 103.7 111.7
2. kvartal 2017 114.5 127.4 100.3 105.7 113.0
3. kvartal 2017 111.8 122.2 96.6 102.5 110.5
4. kvartal 2017 109.9 119.2 99.7 99.4 106.8
1. kvartal 2018 112.0 122.6 98.0 101.7 110.0
2. kvartal 2018 116.4 127.9 99.2 105.5 113.4
3. kvartal 2018 115.1 127.1 97.7 103.4 110.2
4. kvartal 2018 112.4 124.5 96.4 100.9 110.4
1. kvartal 2019 115.4 128.3 98.2 104.3 111.7
2. kvartal 2019 118.7 131.3 100.9 106.7 111.1
3. kvartal 2019 117.8 131.8 98.6 105.7 112.1
4. kvartal 2019 115.3 130.2 93.3 105.1 110.5
1. kvartal 2020 117.6 132.2 99.4 108.1 113.3
2. kvartal 2020 121.4 134.2 101.4 110.5 115.4
3. kvartal 2020 123.1 136.2 103.4 112.5 115.8
4. kvartal 2020 123.5 140.4 102.6 112.9 117.6
1. kvartal 2021 130.4 149.3 106.6 117.5 123.5
Prisindeks for brukte boliger. 2015=100
Hele landet Oslo med Bærum Stavanger Bergen Trondheim
2. kvartal 2009 70.9 66.1 74.7 64.2 63.8
3. kvartal 2009 72.2 69.0 77.6 66.9 65.0
4. kvartal 2009 72.2 68.4 82.1 67.0 66.8
1. kvartal 2010 74.6 69.7 85.6 69.6 70.6
2. kvartal 2010 77.4 72.0 87.3 73.5 71.2
3. kvartal 2010 77.0 73.2 88.5 73.1 73.2
4. kvartal 2010 76.9 73.0 89.9 73.1 72.9
1. kvartal 2011 80.9 77.3 94.5 78.1 77.0
2. kvartal 2011 83.1 78.9 95.6 79.0 80.0
3. kvartal 2011 83.4 80.3 96.7 79.5 80.5
4. kvartal 2011 83.0 79.9 97.9 81.0 82.0
1. kvartal 2012 86.0 82.7 99.7 84.2 83.2
2. kvartal 2012 88.8 85.3 103.1 83.6 86.9
3. kvartal 2012 89.3 87.6 106.0 84.7 87.9
4. kvartal 2012 88.7 86.5 105.0 85.3 88.4
1. kvartal 2013 91.4 89.2 107.1 88.1 92.7
2. kvartal 2013 93.9 89.9 107.8 91.7 92.4
3. kvartal 2013 92.1 88.2 105.7 90.1 92.3
4. kvartal 2013 89.6 85.5 103.2 86.4 89.4
1. kvartal 2014 91.7 87.0 101.2 90.5 91.7
2. kvartal 2014 95.2 90.9 105.7 92.6 96.2
3. kvartal 2014 95.3 92.2 104.8 94.5 94.6
4. kvartal 2014 94.8 92.5 104.2 94.2 96.0
1. kvartal 2015 98.3 97.4 103.3 98.2 97.7
2. kvartal 2015 101.5 100.0 101.8 101.9 101.7
3. kvartal 2015 101.1 101.6 99.2 101.5 101.3
4. kvartal 2015 99.1 101.0 95.7 98.4 99.3
1. kvartal 2016 102.8 106.5 92.7 99.2 104.0
2. kvartal 2016 107.1 112.7 93.8 101.6 106.4
3. kvartal 2016 109.1 119.9 93.8 101.2 108.8
4. kvartal 2016 109.1 122.9 96.1 101.5 108.3
1. kvartal 2017 113.2 128.9 97.7 103.7 111.7
2. kvartal 2017 114.5 127.4 100.3 105.7 113.0
3. kvartal 2017 111.8 122.2 96.6 102.5 110.5
4. kvartal 2017 109.9 119.2 99.7 99.4 106.8
1. kvartal 2018 112.0 122.6 98.0 101.7 110.0
2. kvartal 2018 116.4 127.9 99.2 105.5 113.4
3. kvartal 2018 115.1 127.1 97.7 103.4 110.2
4. kvartal 2018 112.4 124.5 96.4 100.9 110.4
1. kvartal 2019 115.4 128.3 98.2 104.3 111.7
2. kvartal 2019 118.7 131.3 100.9 106.7 111.1
3. kvartal 2019 117.8 131.8 98.6 105.7 112.1
4. kvartal 2019 115.3 130.2 93.3 105.1 110.5
1. kvartal 2020 117.6 132.2 99.4 108.1 113.3
2. kvartal 2020 121.4 134.2 101.4 110.5 115.4
3. kvartal 2020 123.1 136.2 103.4 112.5 115.8
4. kvartal 2020 123.5 140.4 102.6 112.9 117.6
1. kvartal 2021 130.4 149.3 106.6 117.5 123.5

Prisindeksen for brukte boliger måler verdiutviklingen på brukte boliger, basert på løpende prisopplysninger over boliger i fritt salg. For at ikke sammensetningen av boliger i ulike perioder skal virke inn på indeksen, justeres prisene etter størrelse på boligen, beliggenhet og byggeår. Dermed blir boligprisene sammenlignbare mellom ulike perioder.

Renteutviklingen

Nøkkeltall

Gjennomsnittlig rente på nye boliglån

Gjennomsnittlig rente på nye boliglån

1.77  %

[ Februar 2021 ]

0.01 prosentpoeng

endring fra forrige måned

Gjennomsnittlig rente på alle lån i banker

Rente (prosent)
Rente (prosent)
1. kvartal 1980 11.20
2. kvartal 1980 11.40
3. kvartal 1980 12.10
4. kvartal 1980 12.40
1. kvartal 1981 12.30
2. kvartal 1981 13.30
3. kvartal 1981 13.40
4. kvartal 1981 13.20
1. kvartal 1982 13.40
2. kvartal 1982 13.60
3. kvartal 1982 13.50
4. kvartal 1982 13.80
1. kvartal 1983 13.90
2. kvartal 1983 13.90
3. kvartal 1983 13.90
4. kvartal 1983 13.80
1. kvartal 1984 13.90
2. kvartal 1984 13.90
3. kvartal 1984 13.60
4. kvartal 1984 13.40
1. kvartal 1985 13.20
2. kvartal 1985 13.30
3. kvartal 1985 13.30
4. kvartal 1985 13.41
1. kvartal 1986 14.10
2. kvartal 1986 14.73
3. kvartal 1986 15.07
4. kvartal 1986 16.00
1. kvartal 1987 16.08
2. kvartal 1987 16.27
3. kvartal 1987 16.65
4. kvartal 1987 16.78
1. kvartal 1988 16.87
2. kvartal 1988 16.61
3. kvartal 1988 16.49
4. kvartal 1988 16.44
1. kvartal 1989 15.64
2. kvartal 1989 15.05
3. kvartal 1989 14.42
4. kvartal 1989 14.39
1. kvartal 1990 14.28
2. kvartal 1990 14.38
3. kvartal 1990 14.23
4. kvartal 1990 14.15
1. kvartal 1991 14.14
2. kvartal 1991 13.89
3. kvartal 1991 13.67
4. kvartal 1991 13.72
1. kvartal 1992 13.20
2. kvartal 1992 12.99
3. kvartal 1992 13.57
4. kvartal 1992 13.78
1. kvartal 1993 12.67
2. kvartal 1993 11.14
3. kvartal 1993 9.75
4. kvartal 1993 8.87
1. kvartal 1994 8.49
2. kvartal 1994 8.05
3. kvartal 1994 8.00
4. kvartal 1994 8.19
1. kvartal 1995 7.80
2. kvartal 1995 7.71
3. kvartal 1995 7.60
4. kvartal 1995 7.50
1. kvartal 1996 7.37
2. kvartal 1996 7.06
3. kvartal 1996 7.00
4. kvartal 1996 6.61
1. kvartal 1997 5.90
2. kvartal 1997 5.75
3. kvartal 1997 6.02
4. kvartal 1997 5.96
1. kvartal 1998 5.92
2. kvartal 1998 6.22
3. kvartal 1998 9.56
4. kvartal 1998 9.72
1. kvartal 1999 8.89
2. kvartal 1999 8.24
3. kvartal 1999 7.78
4. kvartal 1999 7.57
1. kvartal 2000 7.52
2. kvartal 2000 7.83
3. kvartal 2000 8.52
4. kvartal 2000 8.89
1. kvartal 2001 8.88
2. kvartal 2001 8.89
3. kvartal 2001 8.86
4. kvartal 2001 8.59
1. kvartal 2002 8.24
2. kvartal 2002 8.26
3. kvartal 2002 8.70
4. kvartal 2002 8.60
1. kvartal 2003 7.62
2. kvartal 2003 6.74
3. kvartal 2003 5.14
4. kvartal 2003 4.66
1. kvartal 2004 4.27
2. kvartal 2004 4.08
3. kvartal 2004 4.07
4. kvartal 2004 3.99
1. kvartal 2005 3.93
2. kvartal 2005 3.82
3. kvartal 2005 3.94
4. kvartal 2005 4.02
1. kvartal 2006 4.06
2. kvartal 2006 4.22
3. kvartal 2006 4.40
4. kvartal 2006 4.70
1. kvartal 2007 5.26
2. kvartal 2007 5.58
3. kvartal 2007 6.11
4. kvartal 2007 6.65
1. kvartal 2008 7.00
2. kvartal 2008 7.41
3. kvartal 2008 7.80
4. kvartal 2008 7.28
1. kvartal 2009 5.25
2. kvartal 2009 4.40
3. kvartal 2009 4.19
4. kvartal 2009 4.28
1. kvartal 2010 4.42
2. kvartal 2010 4.56
3. kvartal 2010 4.66
4. kvartal 2010 4.61
1. kvartal 2011 4.61
2. kvartal 2011 4.67
3. kvartal 2011 4.89
4. kvartal 2011 5.03
1. kvartal 2012 4.92
2. kvartal 2012 4.79
3. kvartal 2012 4.79
4. kvartal 2012 4.72
1. kvartal 2013 4.71
2. kvartal 2013 4.79
3. kvartal 2013 4.78
4. kvartal 2013 4.74
1. kvartal 2014 4.72
2. kvartal 2014 4.63
3. kvartal 2014 4.55
4. kvartal 2014 4.36
1. kvartal 2015 4.07
2. kvartal 2015 3.97
3. kvartal 2015 3.73
4. kvartal 2015 3.59
1. kvartal 2016 3.57
2. kvartal 2016 3.46
3. kvartal 2016 3.47
4. kvartal 2016 3.49
1. kvartal 2017 3.49
2. kvartal 2017 3.45
3. kvartal 2017 3.42
4. kvartal 2017 3.41
1. kvartal 2018 3.40
2. kvartal 2018 3.37
3. kvartal 2018 3.36
4. kvartal 2018 3.51
1. kvartal 2019 3.52
2. kvartal 2019 3.70
3. kvartal 2019 3.87
4. kvartal 2019 4.00
1. kvartal 2020 3.80
2. kvartal 2020 2.88
3. kvartal 2020 2.75
4. kvartal 2020 2.72
Gjennomsnittlig rente på alle lån i banker
Rente (prosent)
1. kvartal 1980 11.20
2. kvartal 1980 11.40
3. kvartal 1980 12.10
4. kvartal 1980 12.40
1. kvartal 1981 12.30
2. kvartal 1981 13.30
3. kvartal 1981 13.40
4. kvartal 1981 13.20
1. kvartal 1982 13.40
2. kvartal 1982 13.60
3. kvartal 1982 13.50
4. kvartal 1982 13.80
1. kvartal 1983 13.90
2. kvartal 1983 13.90
3. kvartal 1983 13.90
4. kvartal 1983 13.80
1. kvartal 1984 13.90
2. kvartal 1984 13.90
3. kvartal 1984 13.60
4. kvartal 1984 13.40
1. kvartal 1985 13.20
2. kvartal 1985 13.30
3. kvartal 1985 13.30
4. kvartal 1985 13.41
1. kvartal 1986 14.10
2. kvartal 1986 14.73
3. kvartal 1986 15.07
4. kvartal 1986 16.00
1. kvartal 1987 16.08
2. kvartal 1987 16.27
3. kvartal 1987 16.65
4. kvartal 1987 16.78
1. kvartal 1988 16.87
2. kvartal 1988 16.61
3. kvartal 1988 16.49
4. kvartal 1988 16.44
1. kvartal 1989 15.64
2. kvartal 1989 15.05
3. kvartal 1989 14.42
4. kvartal 1989 14.39
1. kvartal 1990 14.28
2. kvartal 1990 14.38
3. kvartal 1990 14.23
4. kvartal 1990 14.15
1. kvartal 1991 14.14
2. kvartal 1991 13.89
3. kvartal 1991 13.67
4. kvartal 1991 13.72
1. kvartal 1992 13.20
2. kvartal 1992 12.99
3. kvartal 1992 13.57
4. kvartal 1992 13.78
1. kvartal 1993 12.67
2. kvartal 1993 11.14
3. kvartal 1993 9.75
4. kvartal 1993 8.87
1. kvartal 1994 8.49
2. kvartal 1994 8.05
3. kvartal 1994 8.00
4. kvartal 1994 8.19
1. kvartal 1995 7.80
2. kvartal 1995 7.71
3. kvartal 1995 7.60
4. kvartal 1995 7.50
1. kvartal 1996 7.37
2. kvartal 1996 7.06
3. kvartal 1996 7.00
4. kvartal 1996 6.61
1. kvartal 1997 5.90
2. kvartal 1997 5.75
3. kvartal 1997 6.02
4. kvartal 1997 5.96
1. kvartal 1998 5.92
2. kvartal 1998 6.22
3. kvartal 1998 9.56
4. kvartal 1998 9.72
1. kvartal 1999 8.89
2. kvartal 1999 8.24
3. kvartal 1999 7.78
4. kvartal 1999 7.57
1. kvartal 2000 7.52
2. kvartal 2000 7.83
3. kvartal 2000 8.52
4. kvartal 2000 8.89
1. kvartal 2001 8.88
2. kvartal 2001 8.89
3. kvartal 2001 8.86
4. kvartal 2001 8.59
1. kvartal 2002 8.24
2. kvartal 2002 8.26
3. kvartal 2002 8.70
4. kvartal 2002 8.60
1. kvartal 2003 7.62
2. kvartal 2003 6.74
3. kvartal 2003 5.14
4. kvartal 2003 4.66
1. kvartal 2004 4.27
2. kvartal 2004 4.08
3. kvartal 2004 4.07
4. kvartal 2004 3.99
1. kvartal 2005 3.93
2. kvartal 2005 3.82
3. kvartal 2005 3.94
4. kvartal 2005 4.02
1. kvartal 2006 4.06
2. kvartal 2006 4.22
3. kvartal 2006 4.40
4. kvartal 2006 4.70
1. kvartal 2007 5.26
2. kvartal 2007 5.58
3. kvartal 2007 6.11
4. kvartal 2007 6.65
1. kvartal 2008 7.00
2. kvartal 2008 7.41
3. kvartal 2008 7.80
4. kvartal 2008 7.28
1. kvartal 2009 5.25
2. kvartal 2009 4.40
3. kvartal 2009 4.19
4. kvartal 2009 4.28
1. kvartal 2010 4.42
2. kvartal 2010 4.56
3. kvartal 2010 4.66
4. kvartal 2010 4.61
1. kvartal 2011 4.61
2. kvartal 2011 4.67
3. kvartal 2011 4.89
4. kvartal 2011 5.03
1. kvartal 2012 4.92
2. kvartal 2012 4.79
3. kvartal 2012 4.79
4. kvartal 2012 4.72
1. kvartal 2013 4.71
2. kvartal 2013 4.79
3. kvartal 2013 4.78
4. kvartal 2013 4.74
1. kvartal 2014 4.72
2. kvartal 2014 4.63
3. kvartal 2014 4.55
4. kvartal 2014 4.36
1. kvartal 2015 4.07
2. kvartal 2015 3.97
3. kvartal 2015 3.73
4. kvartal 2015 3.59
1. kvartal 2016 3.57
2. kvartal 2016 3.46
3. kvartal 2016 3.47
4. kvartal 2016 3.49
1. kvartal 2017 3.49
2. kvartal 2017 3.45
3. kvartal 2017 3.42
4. kvartal 2017 3.41
1. kvartal 2018 3.40
2. kvartal 2018 3.37
3. kvartal 2018 3.36
4. kvartal 2018 3.51
1. kvartal 2019 3.52
2. kvartal 2019 3.70
3. kvartal 2019 3.87
4. kvartal 2019 4.00
1. kvartal 2020 3.80
2. kvartal 2020 2.88
3. kvartal 2020 2.75
4. kvartal 2020 2.72

Figuren viser at rentene på lån fra banker til husholdninger er på et historisk lavt nivå. Lånene i figuren omfatter alle typer lån og alle banker.

Siden slutten av 2011 har kredittforetakene hatt større utlån med pant i bolig enn banker, og renter på utlån med pant i bolig fra kredittforetak har noe lavere rente enn utlån med pant i bolig fra banker som har litt dårligere sikkerhet.

Gjeldsutviklingen

Nøkkeltall

Husholdningens gjeldsrate

Husholdningens gjeldsrate

2.4 ganger så stor gjeld som inntekt

[ 4. kvartal 2020 ]

Husholdningens gjeldsrate

Sesongjustert gjeldsrate
Sesongjustert gjeldsrate
2. kvartal 2000 127.8
3. kvartal 2000 130.7
4. kvartal 2000 133.0
1. kvartal 2001 135.7
2. kvartal 2001 138.2
3. kvartal 2001 139.0
4. kvartal 2001 139.4
1. kvartal 2002 138.5
2. kvartal 2002 138.2
3. kvartal 2002 139.0
4. kvartal 2002 139.5
1. kvartal 2003 140.9
2. kvartal 2003 140.8
3. kvartal 2003 142.8
4. kvartal 2003 144.8
1. kvartal 2004 148.2
2. kvartal 2004 150.1
3. kvartal 2004 151.5
4. kvartal 2004 151.1
1. kvartal 2005 152.5
2. kvartal 2005 154.2
3. kvartal 2005 159.1
4. kvartal 2005 170.4
1. kvartal 2006 176.3
2. kvartal 2006 183.1
3. kvartal 2006 185.4
4. kvartal 2006 187.6
1. kvartal 2007 188.8
2. kvartal 2007 190.6
3. kvartal 2007 193.1
4. kvartal 2007 194.9
1. kvartal 2008 195.5
2. kvartal 2008 195.1
3. kvartal 2008 197.2
4. kvartal 2008 197.5
1. kvartal 2009 196.8
2. kvartal 2009 197.6
3. kvartal 2009 196.7
4. kvartal 2009 196.8
1. kvartal 2010 197.6
2. kvartal 2010 198.9
3. kvartal 2010 199.6
4. kvartal 2010 200.7
1. kvartal 2011 201.7
2. kvartal 2011 202.2
3. kvartal 2011 202.8
4. kvartal 2011 204.0
1. kvartal 2012 206.2
2. kvartal 2012 206.1
3. kvartal 2012 207.0
4. kvartal 2012 207.9
1. kvartal 2013 208.7
2. kvartal 2013 209.9
3. kvartal 2013 210.9
4. kvartal 2013 212.3
1. kvartal 2014 212.7
2. kvartal 2014 213.5
3. kvartal 2014 214.4
4. kvartal 2014 211.9
1. kvartal 2015 213.2
2. kvartal 2015 212.4
3. kvartal 2015 214.5
4. kvartal 2015 217.5
1. kvartal 2016 219.1
2. kvartal 2016 222.5
3. kvartal 2016 223.6
4. kvartal 2016 225.3
1. kvartal 2017 225.9
2. kvartal 2017 228.1
3. kvartal 2017 229.4
4. kvartal 2017 230.7
1. kvartal 2018 232.6
2. kvartal 2018 235.0
3. kvartal 2018 235.2
4. kvartal 2018 235.4
1. kvartal 2019 234.5
2. kvartal 2019 234.9
3. kvartal 2019 234.2
4. kvartal 2019 235.8
1. kvartal 2020 238.2
2. kvartal 2020 240.3
3. kvartal 2020 239.6
4. kvartal 2020 239.3
Husholdningens gjeldsrate
Sesongjustert gjeldsrate
2. kvartal 2000 127.8
3. kvartal 2000 130.7
4. kvartal 2000 133.0
1. kvartal 2001 135.7
2. kvartal 2001 138.2
3. kvartal 2001 139.0
4. kvartal 2001 139.4
1. kvartal 2002 138.5
2. kvartal 2002 138.2
3. kvartal 2002 139.0
4. kvartal 2002 139.5
1. kvartal 2003 140.9
2. kvartal 2003 140.8
3. kvartal 2003 142.8
4. kvartal 2003 144.8
1. kvartal 2004 148.2
2. kvartal 2004 150.1
3. kvartal 2004 151.5
4. kvartal 2004 151.1
1. kvartal 2005 152.5
2. kvartal 2005 154.2
3. kvartal 2005 159.1
4. kvartal 2005 170.4
1. kvartal 2006 176.3
2. kvartal 2006 183.1
3. kvartal 2006 185.4
4. kvartal 2006 187.6
1. kvartal 2007 188.8
2. kvartal 2007 190.6
3. kvartal 2007 193.1
4. kvartal 2007 194.9
1. kvartal 2008 195.5
2. kvartal 2008 195.1
3. kvartal 2008 197.2
4. kvartal 2008 197.5
1. kvartal 2009 196.8
2. kvartal 2009 197.6
3. kvartal 2009 196.7
4. kvartal 2009 196.8
1. kvartal 2010 197.6
2. kvartal 2010 198.9
3. kvartal 2010 199.6
4. kvartal 2010 200.7
1. kvartal 2011 201.7
2. kvartal 2011 202.2
3. kvartal 2011 202.8
4. kvartal 2011 204.0
1. kvartal 2012 206.2
2. kvartal 2012 206.1
3. kvartal 2012 207.0
4. kvartal 2012 207.9
1. kvartal 2013 208.7
2. kvartal 2013 209.9
3. kvartal 2013 210.9
4. kvartal 2013 212.3
1. kvartal 2014 212.7
2. kvartal 2014 213.5
3. kvartal 2014 214.4
4. kvartal 2014 211.9
1. kvartal 2015 213.2
2. kvartal 2015 212.4
3. kvartal 2015 214.5
4. kvartal 2015 217.5
1. kvartal 2016 219.1
2. kvartal 2016 222.5
3. kvartal 2016 223.6
4. kvartal 2016 225.3
1. kvartal 2017 225.9
2. kvartal 2017 228.1
3. kvartal 2017 229.4
4. kvartal 2017 230.7
1. kvartal 2018 232.6
2. kvartal 2018 235.0
3. kvartal 2018 235.2
4. kvartal 2018 235.4
1. kvartal 2019 234.5
2. kvartal 2019 234.9
3. kvartal 2019 234.2
4. kvartal 2019 235.8
1. kvartal 2020 238.2
2. kvartal 2020 240.3
3. kvartal 2020 239.6
4. kvartal 2020 239.3

Gjeldsraten beregnes som gjeld i prosent av disponibel inntekt og benyttes som indikator for utviklingen i husholdningenes gjeld. Stigende gjeldsrate betyr at gjelden vokser raskere enn inntektene. Inntektene skal betjene gjelden, og stigende gjeldsrate innebærer økt gjeldsbyrde for husholdningene. Med gjeldsbyrde menes renteutgifter og avdrag som skal betales tilbake til långiver over gjeldens løpetid.

Arbeidsledighet

Nøkkeltall

Arbeidsledige personer i prosent av arbeidsstyrken

Arbeidsledige personer i prosent av arbeidsstyrken

5.0  %

[ November 2020 ]

0.3 prosentpoeng

endring fra forrige 3 måneders periode

Arbeidsledige personer (15 - 74 år) i prosent av arbeidsstyrken

Arbeidsledige (15 - 74 år)
Arbeidsledige (15 - 74 år)
1976 1.8
1977 1.5
1978 1.8
1979 2.0
1980 1.7
1981 2.0
1982 2.6
1983 3.4
1984 3.2
1985 2.6
1986 2.0
1987 2.1
1988 3.2
1989 4.9
1990 5.2
1991 5.5
1992 5.9
1993 6.0
1994 5.4
1995 4.9
1996 4.8
1997 4.0
1998 3.2
1999 3.2
2000 3.4
2001 3.5
2002 3.9
2003 4.5
2004 4.5
2005 4.6
2006 3.4
2007 2.5
2008 2.7
2009 3.3
2010 3.8
2011 3.4
2012 3.3
2013 3.8
2014 3.6
2015 4.5
2016 4.7
2017 4.2
2018 3.8
2019 3.7
2020 4.6
Arbeidsledige personer (15 - 74 år) i prosent av arbeidsstyrken
Arbeidsledige (15 - 74 år)
1976 1.8
1977 1.5
1978 1.8
1979 2.0
1980 1.7
1981 2.0
1982 2.6
1983 3.4
1984 3.2
1985 2.6
1986 2.0
1987 2.1
1988 3.2
1989 4.9
1990 5.2
1991 5.5
1992 5.9
1993 6.0
1994 5.4
1995 4.9
1996 4.8
1997 4.0
1998 3.2
1999 3.2
2000 3.4
2001 3.5
2002 3.9
2003 4.5
2004 4.5
2005 4.6
2006 3.4
2007 2.5
2008 2.7
2009 3.3
2010 3.8
2011 3.4
2012 3.3
2013 3.8
2014 3.6
2015 4.5
2016 4.7
2017 4.2
2018 3.8
2019 3.7
2020 4.6

Arbeidsledige er personer uten inntektsgivende arbeid, men som prøvde å skaffe seg det i løpet av de siste fire ukene, og kunne ha påtatt seg arbeid i løpet av to uker. De arbeidsledige er en del av arbeidsstyrken, selv om de ikke har jobb, fordi de tilbyr sin arbeidskraft på arbeidsmarkedet. Arbeidsledighetstallet oppdateres månedlig, og er en viktig indikator for norsk økonomi.

Norsk økonomi fremover

Konjunkturtendensene

Årlig vekst i bruttonasjonalprodukt¹ (BNP)

Bruttonasjonalprodukt BNP Fastlands-Norge
Bruttonasjonalprodukt BNP Fastlands-Norge
1992 3.6 2.6
1993 2.8 2.7
1994 5.1 3.6
1995 4.2 3.4
1996 5.0 4.1
1997 5.3 5.2
1998 2.6 3.8
1999 2.0 2.4
2000 3.2 3.1
2001 2.1 1.9
2002 1.4 1.5
2003 0.9 1.2
2004 4.0 5.0
2005 2.6 4.7
2006 2.4 5.1
2007 3.0 5.7
2008 0.5 1.8
2009 -1.7 -1.8
2010 0.7 1.9
2011 1.0 1.9
2012 2.7 3.7
2013 1.0 2.3
2014 2.0 2.2
2015 2.0 1.4
2016 1.1 0.9
2017 2.3 2.0
2018 1.1 2.2
2019 0.9 2.3
2020 -0.8 -2.5
2021 3.0 3.3
2022 3.9 3.6
2023 2.6 2.4
2024 1.9 2.2
Årlig vekst i bruttonasjonalprodukt¹ (BNP)
Bruttonasjonalprodukt BNP Fastlands-Norge
1992 3.6 2.6
1993 2.8 2.7
1994 5.1 3.6
1995 4.2 3.4
1996 5.0 4.1
1997 5.3 5.2
1998 2.6 3.8
1999 2.0 2.4
2000 3.2 3.1
2001 2.1 1.9
2002 1.4 1.5
2003 0.9 1.2
2004 4.0 5.0
2005 2.6 4.7
2006 2.4 5.1
2007 3.0 5.7
2008 0.5 1.8
2009 -1.7 -1.8
2010 0.7 1.9
2011 1.0 1.9
2012 2.7 3.7
2013 1.0 2.3
2014 2.0 2.2
2015 2.0 1.4
2016 1.1 0.9
2017 2.3 2.0
2018 1.1 2.2
2019 0.9 2.3
2020 -0.8 -2.5
2021 3.0 3.3
2022 3.9 3.6
2023 2.6 2.4
2024 1.9 2.2

Arbeidsledighetsraten og årlig vekst i sysselsatte personer og årslønn¹

Sysselsatte personer Arbeidsledighetsrate (nivå) Årslønn
Sysselsatte personer Arbeidsledighetsrate (nivå) Årslønn
1997 2.9 4.0 4.8
1998 2.7 3.2 6.5
1999 0.9 3.2 5.4
2000 0.6 3.4 4.5
2001 0.6 3.5 5.3
2002 -0.5 3.9 5.4
2003 -1.5 4.5 4.5
2004 0.3 4.5 3.5
2005 1.1 4.6 3.3
2006 3.2 3.4 4.1
2007 3.8 2.5 5.4
2008 3.2 2.7 6.3
2009 -0.4 3.3 4.2
2010 -0.3 3.8 3.7
2011 1.4 3.4 4.2
2012 2.0 3.3 4.0
2013 1.1 3.8 3.9
2014 1.0 3.6 3.1
2015 0.5 4.5 2.8
2016 0.3 4.7 1.7
2017 1.2 4.2 2.3
2018 1.6 3.8 2.8
2019 1.6 3.7 3.5
2020 -1.3 4.6 3.1
2021 0.9 4.5 2.6
2022 1.2 4.2 3.1
2023 1.0 4.0 3.3
2024 1.1 3.8 3.5
Arbeidsledighetsraten og årlig vekst i sysselsatte personer og årslønn¹
Sysselsatte personer Arbeidsledighetsrate (nivå) Årslønn
1997 2.9 4.0 4.8
1998 2.7 3.2 6.5
1999 0.9 3.2 5.4
2000 0.6 3.4 4.5
2001 0.6 3.5 5.3
2002 -0.5 3.9 5.4
2003 -1.5 4.5 4.5
2004 0.3 4.5 3.5
2005 1.1 4.6 3.3
2006 3.2 3.4 4.1
2007 3.8 2.5 5.4
2008 3.2 2.7 6.3
2009 -0.4 3.3 4.2
2010 -0.3 3.8 3.7
2011 1.4 3.4 4.2
2012 2.0 3.3 4.0
2013 1.1 3.8 3.9
2014 1.0 3.6 3.1
2015 0.5 4.5 2.8
2016 0.3 4.7 1.7
2017 1.2 4.2 2.3
2018 1.6 3.8 2.8
2019 1.6 3.7 3.5
2020 -1.3 4.6 3.1
2021 0.9 4.5 2.6
2022 1.2 4.2 3.1
2023 1.0 4.0 3.3
2024 1.1 3.8 3.5

Årlig vekst i KPI og boligpriser¹

Konsumprisindeksen (KPI) Boligpris
Konsumprisindeksen (KPI) Boligpris
1994 1.4 13.2
1995 2.5 7.3
1996 1.2 9.0
1997 2.6 11.9
1998 2.2 11.1
1999 2.3 11.1
2000 3.1 15.9
2001 3.0 6.9
2002 1.3 5.0
2003 2.5 1.7
2004 0.4 10.2
2005 1.6 8.3
2006 2.3 13.7
2007 0.8 12.6
2008 3.8 -1.1
2009 2.1 1.9
2010 2.5 8.2
2011 1.2 8.0
2012 0.8 6.8
2013 2.1 4.0
2014 2.0 2.7
2015 2.1 6.1
2016 3.6 7.0
2017 1.8 5.0
2018 2.7 1.4
2019 2.2 2.5
2020 1.3 3.9
2021 2.7 9.2
2022 1.8 3.5
2023 1.9 2.8
2024 2.1 2.5
Årlig vekst i KPI og boligpriser¹
Konsumprisindeksen (KPI) Boligpris
1994 1.4 13.2
1995 2.5 7.3
1996 1.2 9.0
1997 2.6 11.9
1998 2.2 11.1
1999 2.3 11.1
2000 3.1 15.9
2001 3.0 6.9
2002 1.3 5.0
2003 2.5 1.7
2004 0.4 10.2
2005 1.6 8.3
2006 2.3 13.7
2007 0.8 12.6
2008 3.8 -1.1
2009 2.1 1.9
2010 2.5 8.2
2011 1.2 8.0
2012 0.8 6.8
2013 2.1 4.0
2014 2.0 2.7
2015 2.1 6.1
2016 3.6 7.0
2017 1.8 5.0
2018 2.7 1.4
2019 2.2 2.5
2020 1.3 3.9
2021 2.7 9.2
2022 1.8 3.5
2023 1.9 2.8
2024 2.1 2.5

De største næringene

Nøkkeltall

Total verdiskaping i næringslivet

Total verdiskaping i næringslivet

3010 milliarder kroner

[ 2020 ]

5 %

Endring fra året før

Produksjon og antall sysselsatte i utvalgte næringer

Antall sysselsatte Bruttoprodukt i basisverdi
Antall sysselsatte Bruttoprodukt i basisverdi
Helse og omsorg 574.6 366
Varehandel 353.1 261
Industri 216.3 228
Bygg og anlegg 246.4 205
Undervisning 221.3 176
Offentlig administrasjon 225.0 229
Faglige tjenester 145.8 156
IT og medier 99.3 145
Olje og gass 57.5 363
Finans og forsikring 48.1 182
Produksjon og antall sysselsatte i utvalgte næringer
Antall sysselsatte Bruttoprodukt i basisverdi
Helse og omsorg 574.6 366
Varehandel 353.1 261
Industri 216.3 228
Bygg og anlegg 246.4 205
Undervisning 221.3 176
Offentlig administrasjon 225.0 229
Faglige tjenester 145.8 156
IT og medier 99.3 145
Olje og gass 57.5 363
Finans og forsikring 48.1 182

Verdiskapingen i næringslivet oppgis gjerne i bruttoprodukt i basisverdi, det vil si verdien av det som er produsert minus driftskostnadene forbundet med å produsere det.

I offentlig sektor settes bruttoproduktet til summen av kostnadene i produksjonen, altså lønnskostnader og andre utgifter, fratrukket innkjøp.

Tjenestenæringene

Antall sysselsatte i tjenestenæringene

2020
2020
Helse og omsorg 574600
Varehandel 353100
Undervisning 221300
Offentlig administrasjon 225000
Transport 134300
Faglige tjenester 145800
Forretningsmessig tjenesteyting 130400
Kultur og underholdning 106600
Overnatting og servering 92800
IT og medier 99300
Annet 94600
Antall sysselsatte i tjenestenæringene
2020
Helse og omsorg 574600
Varehandel 353100
Undervisning 221300
Offentlig administrasjon 225000
Transport 134300
Faglige tjenester 145800
Forretningsmessig tjenesteyting 130400
Kultur og underholdning 106600
Overnatting og servering 92800
IT og medier 99300
Annet 94600

Arbeid i offentlig sektor

Andelen av de sysselsatte som jobber i offentlig forvaltning

2018
2018
Troms - Romsa (-2019) 40.1
Finnmark - Finnmárku (-2019) 38.5
Nordland 37.6
Hedmark (-2019) 37.0
Aust-Agder (-2019) 34.6
Trøndelag - Trööndelage 34.3
Telemark (-2019) 33.8
Oppland (-2019) 33.8
Sogn og Fjordane (-2019) 32.9
Vest-Agder (-2019) 31.5
Østfold (-2019) 31.7
Møre og Romsdal 30.2
Vestfold (-2019) 31.1
Hordaland (-2019) 30.2
Buskerud (-2019) 28.5
Akershus (-2019) 28.0
Rogaland 25.9
Oslo 25.2
Andelen av de sysselsatte som jobber i offentlig forvaltning
2018
Troms - Romsa (-2019) 40.1
Finnmark - Finnmárku (-2019) 38.5
Nordland 37.6
Hedmark (-2019) 37.0
Aust-Agder (-2019) 34.6
Trøndelag - Trööndelage 34.3
Telemark (-2019) 33.8
Oppland (-2019) 33.8
Sogn og Fjordane (-2019) 32.9
Vest-Agder (-2019) 31.5
Østfold (-2019) 31.7
Møre og Romsdal 30.2
Vestfold (-2019) 31.1
Hordaland (-2019) 30.2
Buskerud (-2019) 28.5
Akershus (-2019) 28.0
Rogaland 25.9
Oslo 25.2

Eksport og import

Nøkkeltall

Handelsbalanse

Handelsbalanse

-37 milliarder kroner

[ 2020 ]

148 milliarder kroner

Endring fra året før

Handelsbalansen er verdien av eksporte varer minus verdien av importerte varer. Så lenge vi eksporterer for mer enn vi importerer, er handelsbalansen positiv.

Viktigste eksportvarer

2020
2020
Industrimaskiner 29.2
Metaller 66.9
Fisk 102.0
Naturgass 113.5
Råolje 209.1
Viktigste eksportvarer
2020
Industrimaskiner 29.2
Metaller 66.9
Fisk 102.0
Naturgass 113.5
Råolje 209.1

Viktigste importvarer

2020
2020
Klær og tilbehør til klær 23.2
Malmer og avfall av metall 32.9
Mobiltelefoner, data ol. 50.6
Industrimaskiner 69.5
Biler, lastebiler ol. 86.0
Viktigste importvarer
2020
Klær og tilbehør til klær 23.2
Malmer og avfall av metall 32.9
Mobiltelefoner, data ol. 50.6
Industrimaskiner 69.5
Biler, lastebiler ol. 86.0

Olje og gass

Oljeeksport

Oljeeksport etter verdi

27.7 milliarder kroner

[ Mars 2021 ]

121 %

Endring fra samme måned året før

Oljeeksport etter mengde

48.1 millioner fat olje

[ Mars 2021 ]

9.6 %

Endring fra samme måned året før

Eksport av olje og gass etter verdi¹

Olje Gass
Olje Gass
1973 0.2 0.0
1974 0.8 0.0
1975 3.6 0.0
1976 6.7 0.0
1977 7.3 0.8
1978 8.8 4.8
1979 14.7 7.3
1980 28.5 12.9
1981 31.0 17.0
1982 31.9 21.6
1983 40.7 23.2
1984 51.7 26.6
1985 56.1 29.3
1986 28.5 24.6
1987 37.1 16.5
1988 33.7 14.8
1989 59.4 14.2
1990 74.6 14.0
1991 80.4 16.3
1992 82.7 14.5
1993 89.4 14.6
1994 92.1 14.3
1995 98.0 15.2
1996 135.7 21.0
1997 136.1 27.6
1998 91.1 27.2
1999 133.7 25.5
2000 258.8 47.8
2001 234.7 61.0
2002 197.9 59.4
2003 195.7 62.2
2004 237.5 74.0
2005 289.5 103.1
2006 309.3 146.9
2007 309.7 134.8
2008 359.4 213.7
2009 243.5 166.0
2010 282.0 159.4
2011 321.2 200.1
2012 306.8 252.3
2013 288.1 248.8
2014 282.7 223.6
2015 197.1 220.7
2016 187.6 161.1
2017 223.1 203.1
2018 261.3 265.4
2019 251.9 176.5
2020 209.1 113.5
Eksport av olje og gass etter verdi¹
Olje Gass
1973 0.2 0.0
1974 0.8 0.0
1975 3.6 0.0
1976 6.7 0.0
1977 7.3 0.8
1978 8.8 4.8
1979 14.7 7.3
1980 28.5 12.9
1981 31.0 17.0
1982 31.9 21.6
1983 40.7 23.2
1984 51.7 26.6
1985 56.1 29.3
1986 28.5 24.6
1987 37.1 16.5
1988 33.7 14.8
1989 59.4 14.2
1990 74.6 14.0
1991 80.4 16.3
1992 82.7 14.5
1993 89.4 14.6
1994 92.1 14.3
1995 98.0 15.2
1996 135.7 21.0
1997 136.1 27.6
1998 91.1 27.2
1999 133.7 25.5
2000 258.8 47.8
2001 234.7 61.0
2002 197.9 59.4
2003 195.7 62.2
2004 237.5 74.0
2005 289.5 103.1
2006 309.3 146.9
2007 309.7 134.8
2008 359.4 213.7
2009 243.5 166.0
2010 282.0 159.4
2011 321.2 200.1
2012 306.8 252.3
2013 288.1 248.8
2014 282.7 223.6
2015 197.1 220.7
2016 187.6 161.1
2017 223.1 203.1
2018 261.3 265.4
2019 251.9 176.5
2020 209.1 113.5

Fiskeri

Nøkkeltall

Total verdi av eksportert fisk

Total verdi av eksportert fisk

102.0 milliarder kroner

[ 2020 ]

2 %

Endring fra året før

Laks og ørret fra oppdrettsanlegg etter vekt

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Laks 297557 332581 360807 425156 439874 434778 462452 509470 563850 586357 629766 744125 737254 862305 939536 1064868 1232094 1168324 1258356 1303346 1233619 1236354 1282003 1364044
Regnbueørret 22966 33295 48431 48692 48394 71413 83115 68687 63278 58658 62497 77673 85566 74305 54675 58554 74678 71552 68986 73007 87853 66999 68345 83489
Laks og ørret fra oppdrettsanlegg etter vekt
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Laks 297557 332581 360807 425156 439874 434778 462452 509470 563850 586357 629766 744125 737254 862305 939536 1064868 1232094 1168324 1258356 1303346 1233619 1236354 1282003 1364044
Regnbueørret 22966 33295 48431 48692 48394 71413 83115 68687 63278 58658 62497 77673 85566 74305 54675 58554 74678 71552 68986 73007 87853 66999 68345 83489

Fangst av utvalgte fiskeslag etter vekt

[]

[]

Makrell

241355  tonn

[ 2019 ]

14.8 %

endring fra året før

[]

Utslipp fra næringslivet

Nøkkeltall

Endring i totale utslipp til luft siste ti år

Endring i totale utslipp til luft siste ti år

-5.2 %

[ 2019 ]

Utslipp til luft etter kilde

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Olje- og gassutvinning 8651 9171 9957 10135 11024 11524 11186 11688 13032 14008 13720 13876 14105 14073 13682 15138 14842 13747 13934 13629 13739 13676 14371 14890 14563 14352 14281 13999
Industri og bergverk 15859 16842 17764 17048 17657 17370 17619 17408 17255 16713 15701 15490 15775 15339 14923 14555 14078 11502 12251 12249 11962 12026 11655 11958 11597 11986 11972 11556
Veitrafikk 7336 7510 7408 7528 7904 7890 8119 8546 8374 8875 8952 9092 9388 9521 9799 10034 9899 9746 9997 9936 9969 9970 10112 10141 9879 8952 9171 8506
Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper m.m. 5712 5877 6049 6750 7226 7512 7821 7877 6888 6938 6926 6782 6881 6914 7254 7477 7278 7291 7705 8019 8226 8134 7789 7431 7214 6974 7243 6915
Jordbruk 4650 4639 4645 4679 4705 4654 4649 4665 4517 4473 4463 4540 4506 4511 4422 4416 4397 4384 4306 4275 4292 4341 4408 4472 4525 4497 4463 4425
Andre kilder 5291 5362 5459 5493 6113 5692 5393 5554 5064 5344 5461 5986 5509 4918 5168 5290 4959 6392 7075 6403 5814 5847 5533 5236 5321 5333 5087 4886
Utslipp til luft etter kilde
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Olje- og gassutvinning 8651 9171 9957 10135 11024 11524 11186 11688 13032 14008 13720 13876 14105 14073 13682 15138 14842 13747 13934 13629 13739 13676 14371 14890 14563 14352 14281 13999
Industri og bergverk 15859 16842 17764 17048 17657 17370 17619 17408 17255 16713 15701 15490 15775 15339 14923 14555 14078 11502 12251 12249 11962 12026 11655 11958 11597 11986 11972 11556
Veitrafikk 7336 7510 7408 7528 7904 7890 8119 8546 8374 8875 8952 9092 9388 9521 9799 10034 9899 9746 9997 9936 9969 9970 10112 10141 9879 8952 9171 8506
Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper m.m. 5712 5877 6049 6750 7226 7512 7821 7877 6888 6938 6926 6782 6881 6914 7254 7477 7278 7291 7705 8019 8226 8134 7789 7431 7214 6974 7243 6915
Jordbruk 4650 4639 4645 4679 4705 4654 4649 4665 4517 4473 4463 4540 4506 4511 4422 4416 4397 4384 4306 4275 4292 4341 4408 4472 4525 4497 4463 4425
Andre kilder 5291 5362 5459 5493 6113 5692 5393 5554 5064 5344 5461 5986 5509 4918 5168 5290 4959 6392 7075 6403 5814 5847 5533 5236 5321 5333 5087 4886

Nøkkeltall

Endring i utslipp per krone siste ti år

Endring i utslipp per krone siste ti år

0.8 %

[ 2019 ]

Utslipp etter næring i forhold til produsert verdi

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Alle næringer 31.0426 30.1680 31.9361 31.2612 29.9713 28.8944 28.9783 29.8903 27.5856 26.3306 26.5287 25.0892 27.3067 25.8115 22.8114 21.7488 22.9940 24.8239 24.0019 23.8008 22.8553 24.8558 21.4195 21.6863 22.5531 21.9287
Produksjon av metaller 305.4126 531.3918 443.3946 405.1237 442.7606 462.0652 427.1864 373.6960 372.5376 280.5567 260.7686 242.7516 297.7114 329.4293 276.6905 300.5734 288.6837 299.8337 310.7600 334.8198 307.9533 320.1525 351.6325 357.8740 354.6814 366.0206
Utenriks sjøfart 125.1509 119.5962 160.3952 172.9358 148.9670 132.5884 145.5463 212.0877 184.1497 171.2787 248.6930 250.5767 432.5804 421.2820 350.4115 318.8193 380.2561 523.4753 472.7630 422.9558 367.6109 587.7792 318.0904 391.3131 467.8540