Kultur

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 5 av 5
Nær halvert besøk på bibliotek, museer og kinoer i 2020

Året 2020 var i stor grad preget av koronapandemien. For mange kulturinstitusjoner ble resultatet blant annet en markant nedgang i besøkstall, hovedsakelig som følge av perioder med besøksrestriksjoner og nedstengning.

Kulturstatistikk 2020

Denne publikasjonen presenterer oppdaterte tal og statistikk for ulike område relatert til kultur. Føremålet med publikasjonen er å skildre og gje ei samla oversikt over den tilgjengelege statistikken for ulike kulturområde i Noreg.

Redusert kommunalt fritidstilbud i 2020

Nye KOSTRA-tall viser at koronapandemien hadde store konsekvenser for de kommunale fritidstilbudene. Det var reduserte åpningstider og færre fysiske tilbud i 2020. Samtidig var driftsutgiftene og tilskuddene til barn og unge på samme nivå som tidligere år.

Kraftig nedgang i utlån frå fag- og forskingsbiblioteka

Talet på utlån frå fag- og forskingsbiblioteka gjekk ned frå 1,7 millionar i 2019 til 1,2 millionar utlån i koronaåret 2020, ein nedgang på heile 29 prosent. Talet på fjernlån gjekk òg ned med 17 prosent.

Talet på besøkjande meir enn halvert

I 2020 hadde dei norske musea samla sett 4,4 millionar enkeltbesøk og over 0,7 millionar gruppebesøk. Til saman 5,1 millionar besøk, og nær 2,4 millionar av desse var betalande besøkjande.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet kultur.

faktasider