264524
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/skogkultur/aar
264524
statistikk
2017-04-27T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
skogkultur, Skogkultur, skogplanting, ungskogpleie, grøfting, gjødsling, markberedning, offentlige tilskudd, sprøyting, ryddingSkogbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Skogkultur

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

84 000

dekar skogsmark ble gjødslet i 2016

Skogkultur
Areal (dekar)ProsentKostnad (1 000 kr)
20162015 - 20162012 - 20162016
Skogplanting185 6887,926,3179 257
Ungskogpleie263 731-4,5-11,1103 371
Markberedning66 606-8,130,820 363
Gjødsling83 7921 086,7886,527 416
Kjemisk rydding og ugrasskontroll4 39115,6-48,91 256

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Skogplanting

Skogplanting1
Areal (dekar)Antall planter (1 000 stk)2Kostnad (1 000 kr)2
1Tallene gjelder skogkulturarbeid som er utført med skogavgiftsmidler og/eller som har fått statstilskott.
2Suppleringsplanting er inkludert.
Hele landet
2006119 39019 19284 599
2007129 95420 68792 422
2008138 33923 028107 934
2009136 64922 689110 547
2010117 99120 25998 904
2011131 68323 247115 486
2012147 03925 744130 712
2013147 64126 285134 900
2014158 14228 622147 689
2015172 08130 936163 125
2016185 68834 174179 257
 
2016
Østfold10 0901 9219 968
Akershus og Oslo9 6131 7758 945
Hedmark49 4319 97745 908
Oppland31 9655 99828 902
Buskerud12 9342 01310 776
Vestfold8 7191 2137 242
Telemark7 8751 1447 457
Aust-Agder4 6437784 881
Vest-Agder4 6839035 945
Rogaland2 4616543 598
Hordaland2 5836584 339
Sogn og Fjordane1 4813342 060
Møre og Romsdal3 5828804 985
Sør-Trøndelag11 8311 95511 625
Nord-Trøndelag17 2462 76715 261
Nordland4 7147084 228
Troms - Romsa1 7794753 052
Finnmark - Finnmárku582184

Tabell 2 
Ungskogpleie

Ungskogpleie
Areal (dekar)Kostnad (1 000 kr)
Hele landet
2006217 65363 938
2007299 82494 166
2008298 70399 734
2009311 933106 658
2010272 83194 809
2011271 05294 009
2012296 707107 923
2013263 61799 498
2014269 70899 159
2015276 200107 289
2016263 731103 371
 
Fylke
2016
Østfold20 2638 153
Akershus og Oslo20 4799 048
Hedmark65 18622 527
Oppland30 74011 908
Buskerud28 89211 765
Vestfold14 4416 298
Telemark18 4617 418
Aust-Agder17 1816 037
Vest-Agder8 1443 916
Rogaland1 693729
Hordaland190116
Sogn og Fjordane20662
Møre og Romsdal3 3721 330
Sør-Trøndelag6 5552 574
Nord-Trøndelag24 54710 070
Nordland2 4351 075
Troms - Romsa946346
Finnmark - Finnmárku00

Tabell 3 
Markberedning

Markberedning1
Areal (dekar)Kostnad (1 000 kr)
1Tallene gjelder skogkulturarbeid som er utført med skogavgiftsmidler og/eller som har fått statstilskott
200549 6379 359
200663 27011 937
200757 87712 184
200848 36310 408
200950 34411 242
201043 22810 376
201150 94012 523
201250 13513 015
201367 76517 577
201466 82018 577
201572 48621 167
201666 60620 363
 
2016
Østfold30882
Akershus og Oslo8345
Hedmark41 53911 602
Oppland11 9704 238
Buskerud2 732803
Vestfold703163
Telemark1 033308
Aust-Agder2 117735
Vest-Agder1 789826
Rogaland::
Hordaland::
Sogn og Fjordane00
Møre og Romsdal585256
Sør-Trøndelag2 822894
Nord-Trøndelag856370
Nordland::
Troms - Romsa00
Finnmark - Finnmárku00

Tabell 4 
Kostnader og offentlige tilskudd til skogkultur. 1 000 kr

Kostnader og offentlige tilskudd til skogkultur. 1 000 kr1
Totale kostnaderOffentlige tilskudd
1Tallene gjelder skogkulturarbeid som er utført med skogavgiftsmidler og/eller som har fått statstilskott.
2011249 35953 174
2012284 10962 562
2013289 17469 216
2014295 30472 307
2015324 48372 457
2016363 39065 891
 
2016
Østfold23 4773 188
Akershus og Oslo22 4042 399
Hedmark112 0798 855
Oppland48 0065 365
Buskerud26 9994 878
Vestfold15 1623 126
Telemark17 4193 821
Aust-Agder12 7473 475
Vest-Agder11 6204 019
Rogaland7 8622 727
Hordaland4 8491 591
Sogn og Fjordane2 3581 208
Møre og Romsdal7 3372 926
Sør-Trøndelag15 3034 315
Nord-Trøndelag26 0688 718
Nordland5 4572 580
Troms - Romsa3 8142 301
Finnmark - Finnmárku428400

Om statistikken

Statistikken gir en oversikt over utført skogplanting, ungskogpleie, markberedning og annen skogkultur. Den omfatter bare tiltak som er dekket av skogfond og/eller har fått statstilskudd, og bygger på uttrekk av data fra Landbruksdirektoratets database for Skogfond.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Plantet eller tilsådd skogareal

Skogareal som er plantet eller tilsådd med tanke på skogproduksjon. Omfatter ikke suppleringsplanting.

Antall utsatte planter
Sum av nyplanting og suppleringsplanting.

Plantekostnad, totalt
Sum av kostnader til plantekjøp og utplanting. Gjelder både nyplanting og suppleringsplanting.

Ungskogpleie
Stell av ungskogen fram til første tynningshogst.

Markberedning
Flekkvis fjerning av vegetasjon, hvor formålet er å legge forholdene til rette for naturlig foryngelse og å skape gode vokseforhold for utplantede skogplanter.

Produktivt skogareal

Skogareal som ved gunstige bestandsforhold i gjennomsnitt per år kan produsere minst 0,1 kubikkmeter trevirke med bark per dekar

Standard klassifikasjoner

Ikke relevant

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Fylke og kommune

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata lagres i Statistisk sentralbyrå.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å gi informasjon på fylkesnivå om utført skogkultur og skoggrøfting.

Oppbyggingen av skogadministrasjon som skogvernloven av 1932 forutsatte, ga grunnlag for innsamling av statistikkoppgaver over skogkulturarbeider m. v. som var godkjent av skogoppsynet og dermed var bidragsberettiget. Statistikken over skogkultur begynner med budsjettåret 1935/36. Tidligere har Landbruks- og matdepartementet (LMD) utarbeidet statistikken for skogkultur, grøfterensk og skoggjødsling. De ferdige tallene har blitt publisert av Statistisk sentralbyrå. Statistikk over skoggrøfting og nyanlegg har tidligere i sin helhet blitt utarbeidet av SSB på grunnlag av oppgaver fra LMD. Fra og med 1997 har Statistisk sentralbyrå utarbeidet all skogkulturstatistikk.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av offentlige etater (departementer, fylker), skogbrukets organisasjoner og forskningsmiljøer. Omfanget av skogkultur inngår i Nasjonalregnskapet.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Resultatene fra Skogkulturstatistikken kan sammenliknes med noen av resultatene fra Landbruksundersøkinga 2008.

Lovhjemmel

Statistikkloven, §§2-1, 3-2 (adm.edb-systemer)

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter bare tiltak som er dekket av skogfond og/eller som har fått statstilskudd.

Skogfondordningen er lovfestet og innebærer at en viss prosentandel av bruttoverdien for alt omsatt tømmer skal settes på egen konto. Prosentandelen er valgfri innenfor et område som fastsettes i en egen forskrift. Skogeier kan kun benytte disse midlene til investeringer i egen skog. Skogfond er ikke rentebærende.

Datakilder og utvalg

Statistikken over skogkultur bygger på opplysninger fra Landbruksdirektoratets database for skogfond (SKAS).

Datainnsamling, editering og beregninger

Det er fylkesmannens landbruksavdeling som fører regnskapet for det enkelte fylke. Landbruksdirektoratet trekker ut dataene fra Skogfondregnskapet og tilrettelegger dem på fil for Statistisk sentralbyrå.

Ved feil og uklarheter i dataene blir fylkesmannens landbruksavdeling og Landbruksdirektoratet kontaktet slik at det eventuelt kan rettes opp.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

For at ikke opplysninger skal kunne føres tilbake til en enkeltskogeier, blir det ikke offentliggjort statistikk dersom opplysninger fra færre enn tre skogeiendommer ligger til grunn for et tall.

Sammenlignbarhet over tid og sted

I perioden 1935/36-1949/50 gjelder statistikken for budsjettåret. Fra 1951 gikk man over til å bruke kalenderåret, men oppgavene for dette året er slått sammen med oppgavene for annet halvår 1950. Overgangsoppgaven fra budsjettår til kalenderår omfatter derfor 1 1/2- år. For 1998 mangler tall for Finnmark og for 1999 mangler tall for Troms.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Oppgitt areal i Skogfondregnskapet kan i noen tilfeller være basert på anslag. Det kan også forekomme tilpasninger til tilskuddsordningene som vil gi utslag i statistikken.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB