06108: Kostnader og offentlige tilskudd til skogkultur (1 000 kr) (F) 2005 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.04.2019
Kontakt
Terje Olav Rundtom, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 371
teo@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Totale kostnader:
1 000 kr
Offentlig tilskudd:
1 000 kr
Referansetid
Totale kostnader:
31.12.
Offentlig tilskudd:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene gjelder skogkulturarbeid som er utført med skogavgiftsmidler og/eller som har fått offentlige tilskudd.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken