Til toppen

06108: Kostnader og offentlige tilskudd til skogkultur (1 000 kr) (F) 2005 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005 , 2006 , 2007 ,

Valgt 1 av totalt 15


Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tallene gjelder skogkulturarbeid som er utført med skogavgiftsmidler og/eller som har fått offentlige tilskudd.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken