9517
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/laeiby/arkiv
9517
34 000 fraflytta gårdsbruk
statistikk
2009-09-14T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Bygg, bolig og eiendom
no
laeiby, Landbrukseiendommer, gårdsbruk, skogareal, skogeiendommer, jordbrukseiendommer, bosetting, boligbygninger, driftsbygninger, jordbruksarealEiendom, Landbrukseiendommer , Jord, skog, jakt og fiskeri, Bygg, bolig og eiendom
false

Landbrukseiendommer2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

34 000 fraflytta gårdsbruk

På landsbasis stod i fjor omkring 22 prosent av landbrukseiendommene med boligbygning tomme. Én av fire ubebodde eiendommer lå i kommuner med færre enn 2 500 innbyggere.

I alt er det nå registrert bortimot 188 000 landbrukseiendommer. 17 prosent av dem ligger i kommuner med færre enn 2 500 innbyggere. Litt over 4 prosent av Norges befolkning bor i disse kommunene, mens 13 prosent av alle bosatte på landbrukseiendommer holder til der. De små kommunene ligger for en stor del usentralt til og blir derfor lettere utsatt for fraflytting. Nesten 23 prosent av de fraflytta bruka ligger i kommuner med færre enn 2 500 innbyggere.

Litt over halvparten av befolkningen bor i kommuner med over 25 000 innbyggere. Disse kommunene har for det meste sentral beliggenhet, og de omfatter drøyt 10 prosent av landbrukseiendommene. Bare 7 prosent av ubebodde landbrukseiendommer med bolighus er i denne kommunegruppa.

Landbrukseiendommer med boligbygninger som er uten fast bosetting. 2008. Prosent

Bygninger på landbrukseiendommer. 2008

Størst andel landbrukseiendommer i drift i Rogaland

Over tid har antall landbrukseiendommer og størrelsen på jordbruksarealet endret seg lite. Derimot har det blitt betydelig færre landbrukseiendommer med jordbruksdrift i egen regi de siste tiårene. I 2008 ble det drevet jordbruk i egen regi på hver fjerde landbrukseiendom. I Rogaland hadde litt over 42 prosent av landbrukseiendommene jordbruksbedrift, mens det i Troms og Finnmark bare var én av ti landbrukseiendommer med egen jordbruskbedrift.

Nesten én av ti bor på en landbrukseiendom

I 2008 bodde 9 prosent av befolkningen på en landbrukseiendom, men denne andelen varierer mye. I kommuner med mindre enn 2 500 innbyggere utgjorde bosatte på landbrukseiendommer over 30 prosent. I kommuner med mer enn 25 000 innbyggere utgjorde bosatte på landbrukseiendommer bare 2,4 prosent av befolkningen.

I Sogn og Fjordane bodde hver fjerde innbygger på en landbrukseiendom, mens andelen for Oslo og Akershus var drøyt 2 prosent.

Mange nedlagte bruk blir fraflyttet

Ikke uventet er det landbrukseiendommer som ikke lenger har aktiv jordbruksdrift, det vil si eiendommer hvor jorda enten er ute av drift eller leid bort til andre, som står tomme. I alt 28 prosent av disse eiendommene var uten bosatte i 2008.

Mellom fylkene er det stor variasjon. I Vestfold var 8,5 prosent av landbrukseiendommene med boligbygning ubebodde, mens 39 prosent av landbrukseiendommene i Nordland manglet bosatte.

Størst byggeaktivitet i Rogaland

Hver fjerde bebygde landbrukseiendom har hatt byggeaktivitet i løpet av de ti siste årene. Byggeaktiviteten har vært størst i Rogaland, der 33 prosent av de bebygde landbrukseiendommene hadde byggeaktivitet i siste tiårsperiode. Minst byggeaktivitet var det i de tre nordligste fylkene der bare hver sjuende bebygde landbrukseiendom har hatt byggeaktivitet de ti siste årene.

Antall kommuner, etter størrelsen på folketallet i kommunen. 2008
Antall innbyggere i kommunen Antall kommuner
Færre enn 2 499  129
2 500-4 999  106
5 000-9 999 91
10 000-24 999 69
25 000 og flere 35

Bakgrunn

Statistikken bygger på data fra ulike registre, der eiendommer i Landbruksregisteret er utgangspunktet. For tiden pågår en oppdatering av arealer og enheter i Landbruskregisteret som følge av at kommunene kvalitetssikrer arealopplysninger på landbrukseiendommene. Oppdateringene i Landbruksregisteret fører til at endringene fra ett år til neste ikke nødvendigvis viser den reelle endringen i denne perioden. Det blir derfor ikke publisert detaljerte kommunetall for 2008.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB