327148
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/laeiti/aar
327148
statistikk
2018-09-20T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Bygg, bolig og eiendom
no
laeiti, Overdragelser av landbrukseiendommer, bruksformål (for eksempel landbruk, bolig, fritid), tinglyste omsetninger, kjøpesum, eierskifte, omsetningstyper (for eksempel tvangsauksjon, gave, fritt salg), jordbruksareal, skogarealEiendom, Landbrukseiendommer , Jord, skog, jakt og fiskeri, Bygg, bolig og eiendom
true

På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt fra kl. 17.00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Overdragelser av landbrukseiendommer

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

8 769

tinglyste overdragelser av landbrukseiendommer

Tinglyste overdragelser av landbrukseiendommer
AntallAndelProsent
2016 - 20172013 - 2017
2017
I alt8 769100-2,1-2,9
Type omsetning
Fritt salg2 871331,15,4
Gave1 96422-4,8-11,0
Uskifte-/skifteoppgjør2 87133-3,9-2,7
Tvangsauksjon651-8,5-11,0
Annet998110,1-6,7
Formål med omsetningen
Bolig1 87421-1,58,8
Fritid83910-9,43,8
Landbruk5 53963-1,2-2,5
Annet5176-1,5-36,4

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Tinglyste overdragelser av landbrukseiendommer fordelt på fylke, type omsetning, type og kjønn på ny eier

Tinglyste overdragelser av landbrukseiendommer fordelt på fylke, type omsetning, type og kjønn på ny eier1
Antall omsetningerNy eierGjennomsnittsalder, ny eier
MannKvinneAksjeselskapAndreI familie med tidligere eierIkke i familie med tidligere eier
1Omfatter eiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal og/eller 25 dekar produktivt skogareal.
20139 0275 3493 3571741475 5243 50351
20149 3155 4653 4911721875 4703 84552
20158 9845 3533 3421511385 5353 44952
20168 9585 3803 301180975 4093 54952
20178 7695 2983 203171975 2563 51352
 
2017
Østfold258161848513412448
Akershus og Oslo3021849716516413850
Hedmark90055532413845444652
Oppland6894542219539529449
Buskerud44224316927328016251
Vestfold19211469631088447
Telemark3762231427423614053
Aust-Agder243155824213410949
Vest-Agder37322313113622414953
Rogaland48129117251330817350
Hordaland53730321681035118652
Sogn og Fjordane3822181573424114152
Møre og Romsdal6013762174436423752
Sør-Trøndelag (-2017)5333251987335118249
Nord-Trøndelag (-2017)4262961234324817847
Nordland1 088640416221065942957
Troms - Romsa7394193086648225757
Finnmark - Finnmárku20711877931238457
Etter omsetningstype
Fritt salg2 8712 061646125394882 38345
Gave1 9641 341614631 74521943
Uskifte- /skifteoppgjør2 8711 2081 6353252 36750465
Tvangsauksjon65521210155049
Annet998636296363064135751

Tabell 2 
Landbrukseiendommer omsatt i fritt salg, fordelt etter kjøpesum

Landbrukseiendommer omsatt i fritt salg, fordelt etter kjøpesum1
Omsetninger i altAntall omsetninger etter kjøpesumGjennomsnittlig kjøpesum per omsetning
Inntil 999 000 kroner1 000 000 - 1 999 000 kroner2 000 000 - 2 999 000 kroner3 000 000 - 4 999 000 kronerOver 5 000 000 kronerKroner
1Omfatter eiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal og/eller 25 dekar produktivt skogareal.
20132 7251 1666763973361501 944 000
20142 8261 1537014623511591 989 000
20152 7921 0997094313442092 137 000
20162 8401 0596944334212332 231 000
20172 8711 0556614614702242 322 000
 
2017
Østfold11020141039274 194 000
Akershus og Oslo10312111129405 333 000
Hedmark3771461006450172 154 000
Oppland24586575234162 114 000
Buskerud13336172729243 446 000
Vestfold7297827215 038 000
Telemark11132321716142 538 000
Aust-Agder912224132752 423 000
Vest-Agder1354134253052 157 000
Rogaland13437202729213 131 000
Hordaland1443634333562 254 000
Sogn og Fjordane1023731231101 634 000
Møre og Romsdal1916057393141 876 000
Sør-Trøndelag (-2017)1395234262072 126 000
Nord-Trøndelag (-2017)15960313028102 165 000
Nordland36221493302141 258 000
Troms - Romsa2011184923921 261 000
Finnmark - Finnmárku6237163511 065 000

Tabell 3 
Tinglyste overdragelser av landbrukseiendommer fordelt på fylker

Tinglyste overdragelser av landbrukseiendommer fordelt på fylker1
Landbrukseiendommer i altOmsetninger i altOmsetninger etter formål oppgitt på skjøtetOmsetninger med bygningOmsetninger i fritt salg2
BoligFritidLandbrukAnnetI altUten bygningMed bygning
1Omfatter eiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal og/eller 25 dekar produktivt skogareal
2Med fritt salg mener en at eiendommen er omsatt til en pris som tilsvarer markedsverdien. Den trenger ikke å være utlyst for salg på det åpne markedet.
2013186 1289 0271 7238085 6838138 2942 7252912 434
2014185 7329 3152 0779685 6765948 4732 8263592 467
2015185 0258 9841 8879085 6445458 1522 7923352 457
2016184 4078 9581 9039265 6045258 2682 8402632 577
2017183 6398 7691 8748395 5395177 7082 8714272 444
 
2017
Østfold6 7202585091891023311010100
Akershus og Oslo7 716302888173332471031588
Hedmark15 908900220495943774537784293
Oppland14 758689110375212161024539206
Buskerud9 58244273243192639313321112
Vestfold4 60319234713318170721260
Telemark8 1773765927273173411111398
Aust-Agder5 58624353151561921791982
Vest-Agder7 50237371352392832413524111
Rogaland10 38948171343463041313423111
Hordaland13 5865379252368254931444140
Sogn og Fjordane10 184382592327921361102894
Møre og Romsdal13 725601140473882654219119172
Sør-Trøndelag (-2017)10 93453386553791348613924115
Nord-Trøndelag (-2017)9 36342699352811137915927132
Nordland18 8091 0883182164817395736246316
Troms - Romsa12 1447391811233567962320132169
Finnmark - Finnmárku3 95320770436430174621745

Om statistikken

Statistikken omfatter tinglyste overdragelser av landbrukseiendommer. Statistikken har opplysninger om kjøper og selger, omsetningsverdi, om formål med omsetningen (landbruk, bolig, fritidsbruk mv.) og om ulike typer av omsetning (fritt salg, gavesalg, uskifte/skifteoppgjør mv.).

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Tinglyst omsetning av fast eiendom

Omfatter tinglyst hjemmelsoverføring og inngåelse og overføring av festeavtale. En omsetning kan omfatte hele eller deler av en eller flere grunneiendommer, festegrunner eller eierseksjoner. Andelsbolig og aksjebolig regnes ikke som fast eiendom.

Landbrukseiendom

Eiendom som benyttes eller kan benyttes til jord- og/eller skogbruk. Alt som tilhører samme eier i en kommune hører til samme landbrukseiendom uten hensyn til om den omfatter flere matrikkelnumre (grunneiendommer).

Skogeiendom

Landbrukseiendom med minst 25 dekar produktivt skogareal.

Jordbruksbedrift

Virksomhet med jordbruksdrift, inkludert hagebruk og husdyrhold. Bedriften omfatter alt som blir drevet som en enhet under en ledelse og med felles bruk av produksjonsmidler. Jordbruksbedriften er uavhengig av kommunegrenser. En jordbruksbedrift skal ha et driftssenter på en landbrukseiendom.

Fritt salg

Med fritt salg mener en her at eiendommen er omsatt til en pris som svarer til markedsverdien. Det er ikke noe krav at eiendommen er utlyst for salg på det åpne markedet.

Gave

Eiendommer som er omsatt til en pris som er lavere enn avgiftsgrunnlaget/salgsverdien, blir koda som gave på skjøtet.

Bruk av grunn

Hva som skal være hovedformålet med eiendommen, blir krysset av på skjøtet ved eiendomsomsetningen. Eksempel på en slik kategori er landbruk, inkludert fiske. Andre kategorier er bolig og fritid.

Aktivitet i jordbruket

Med aktivitet i jordbruket menes her at landbrukseiendommen er driftssentrum for en eller flere jordbruksbedrifter. Bortleie av jordbruksareal til jordbruksbedrift som ikke har driftssentrum på eiendommen, regnes også som aktivitet i jordbruket.

Aktivitet i skogbruket

Med aktivitet i skogbruket menes her at landbrukseiendommen har registrert salgsavvirkning siste 10 år

Omsetning av landbrukseiendommer

En omsetning omfatter ikke bare vanlig salg, men også gaveoverføringer, skifteoppgjør, uskiftebevilling mv. En omsetning kan omfatte en eller flere grunneiendommer. For eiendommer med flere eiere, kan en omsetning også bestå av kun del av en eiendom.

Standard klassifikasjoner

Klassifisering av eiendomstype ved tinglyst omsetning av fast eiendom

Klassifisering av omsetningstype ved tinglyst omsetning av fast eiendom

Kommuneklassifisering

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Fylke og regioner inndelt etter sentralitet.

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Årsfiler med mikrodata blir lagret etter SSBs standarder.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å vise omfanget og utviklingen av tinglyste overdragelser av landbrukseiendommer. Overdragelser av landbrukseiendommer er i stor grad regulert gjennom lovverket, og en stor andel er eiendomsoverdragelser mellom familiemedlemmer. Landbrukseiendommene varierer mye i størrelse (jordbruksareal, produktivt skogareal og andre arealkategorier), standard på bebyggelse og beliggenhet.   

Brukere og bruksområder

De viktigste brukerne er offentlige etater og næringsorganisasjoner. Forsknings- og utdanningsinstitusjoner og media er andre brukere.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken bygger på landbrukseiendommer som hentes fra statistikken "Landbrukseiendommer".

I den kvartalsvise statistikken over tinglyst eiendomsomsetning blir det også publisert tall for omsetning av landbrukseiendommer, men da er bare de omsetningene der det på skjøtet er angitt landbruk som formål, spesifisert.

Lovhjemmel

Statistikkloven §§2-1, 3-2.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken for omsetning av landbrukseiendommer bygger på eiendommer hentet fra statistikken "Landbrukseiendommer". Landbrukseiendommene koples mot tinglyste omsetninger av fast eiendom for aktuell årgang, hentet fra Matrikkelen/Kartverket.

En landbrukseiendom kan omfatte en eller flere grunneiendommer innen en kommune. Hver grunneiendom er identifisert ved hjelp av et kommune-, gårds-, bruks- og festenummer, og en av grunneiendommene, gjerne den med tunet/bebyggelsen, er valgt som hovednummer for landbrukseiendommen. En tinglyst omsetning kan også omfatte en eller flere grunneiendommer, og det laveste nummerkombinasjonen av kommune-, gårds-, bruks- og festenummer er valgt som hovednummer for omsetningen. Samme eiendom kan dermed få ulike hovednummer i de to registrene.

Landbrukseiendommene koples først mot omsetningene etter hovednummeret. Deretter blir det foretatt en ny kopling for resteiendommene via alle grunneiendommer som inngår i en landbrukseiendom. Dersom grunneiendomskoblingen er kodet med "landbruk" som formål på skjøteblanketten, eller at grunneiendommen er kodet med landbruk som "bruk av grunn", blir det regnet som omsetning av landbrukseiendom.

Med tinglyst omsetning menes ikke bare et reelt salg av eiendom. Foruten vanlig fritt salg og tvangsauksjon inngår også gaveoverføring, ekspropriasjon, skifteoppgjør, uskiftebevilling og annen hjemmelsoverføring. Samme landbrukseiendom kan være overdratt flere ganger i løpet av et år.

Datakilder og utvalg

 Statistikken bygger på data fra Landbruksregisteret, Grunnboka, Matrikkelen (inkl. digitale eiendomskart og  grunneiendoms-, adresse-, og bygningsregisteret "GAB") og Det sentrale folkeregisteret.

Landbruksregisteret blir forvaltet av Landbruksdirektoratet og er kunderegisteret til Direktoratet. Det omfatter informasjon om landbrukseiendommer, grunneiendommer, personer og foretak og koblingsnøkler mellom de ulike enhetene. 

Kartverket har ansvaret for oppdatering av Grunnboka med hensyn til salg, heftelser og pantsettelse i fast eiendom. Opplysningene fra Grunnboka kobles sammen med opplysninger fra Matrikkelen.

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistikken bygger på registre og har ingen egen datainnsamling.

Under arbeidet med å sammenstille datagrunnlaget blir det foretatt en rekke kontroller knytta til kopling av registre, verdien på ulike variabler etc. Dublettkontroller, manuell kontroll av omsetninger med stor omsetningsverdi, koding av enheter ut fra ulike kriterier og test på datakombinasjoner som er ulogiske blir foretatt fortløpende under arbeidet med datagrunnlaget.

For landbrukseiendommer er det relativt få omsetninger med kjøpesum over 20 millioner kroner, og antallet vil variere fra år til år. Dette kan medføre store variasjoner i gjennomsnittsverdi fra et år til det neste, spesielt på fylkesnivå. Fra og med 2009 er det gjort endringer ved publisering av gjennomsnittlige omsetningsverdier. Alle omsetninger med kjøpesum større enn 20 millioner og som ikke har formål landbruk tas i utgangspunktet ikke med i gjennomsnittsberegningen. Hver enkelt av disse omsetningene blir manuelt  vurdert. Fra og med 2013 er grensen økt til 30 millioner kroner. Dette omfatter årlig fra 1 til 10 omsetninger. "Bolig"-omsetninger over 30 millioner kroner for mindre eiendommer omfatter stort sett omsetninger med areal til utbyggingsformål. Det blir også korrigert for omsetninger som kun omfatter deler av en eiendom, omsetninger der bebygd omsetning  er knytta til en ubebygd landbrukseiendom og der en omsetning omfatter grunneiendom i mer enn en kommune. Disse begrensningene gjelder kun ved beregning av gjennomsnittlige kjøpesummer.

For årene 2006, 2007 og 2008 er det gjort tilsvarende korrigeringer.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Tall blir ikke offentliggjort hvis det er fare for identifisering av enkelteiendommer.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikken er utarbeidet årlig tilbake til 2000. Informasjon om bebyggelse og bosetting på landbrukseiendommene omfatter 2000 og årlig fra og med 2006. Statistikken tok t.o.m. 2010 utgangspunkt i alle landbrukseiendommer oppført i Landbruksregisteret med minst 5 dekar jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktivt skogareal. For perioden 2000-2005 er det registeret per januar som er benyttet, mens det for 2006 og seinere er registeret per desember som er utgangspunktet.

På grunn av problemer med datagrunnlaget ble det ikke utarbeidet statistikk for 2011. Fra og med 2012 bygger statistikken på et endret datagrunnlag. Matrikkelen, som er Kartverkets offentlige register over grunneiendommer, eiendommer og eiere, har også et digtitalt eiendomskart. Dette har sammen med Landbruksregisteret og Arealressurskart fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) vært grunnlaget for en GIS-analyse som har ført fram til et nytt datagrunnlag. Noen av eiendommene i Landbruksregisteret er tatt ut fordi de ikke oppfyller kravene til en landbrukseiendom, mens andre eiendommer har kommet til. Statistikken for 2016 bygger på en ny utgave av GIS-analysen med data for 2015. For kommende år vil det bli gjennomført årlige GIS-analyser for vedlikehold av eiendomspopulasjonen og arealressursene.

Landbrukseiendommer omfatter betydelige areal- og bygningsressurser, med og uten næringsaktivitet. Endringer eller forslag til endringer i lovverk og sentrale og lokale forskrifter kan påvirke omsetningsverdien og tidspunktet for når en landbrukseiendom blir overdratt til ny eier. Endringer spesielt i konsesjonslov, odelslov, jordlov, naturvernlov, plan- og bygningslov og skattelov kan føre til betydelige endringer i rammebetingelser for bosetting, næringsaktivitet og annen aktivitet på landbrukseiendommene.

I perioden 2000-2009 er konsesjonsloven endret tre ganger. I 2001 ble arealgrensen for konsesjonsfri omsetning av bebygd eiendom hevet fra 5 til 20 dekar totalt eiendomsareal. I desember 2003 ble arealgrensen hevet til 100 dekar og der ikke mer enn 20 dekar av arealet er fulldyrket. Ved endring i juli 2009 ble arealgrensen på 100 dekar beholdt mens grensen for jordbruksareal ble endret til ikke mer enn 25 dekar fulldyrket eller overflatedyrket jord.

Siste lovendring i 2017 omfattet en rekke endringer i konsesjonslov, jordlov og odelslov mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.) Bl.a. ble arealgrensene for konsesjonsplikt hevet fra 25 til 35 dekar fulldyrket eller overflatedyrket jord, og arealgrense for skog ble fjernet. Videre ble priskontroll på rene skogeiendommer fjernet. De fleste endringene gjaldt fra 1. september 2017. Fjerning av priskontroll på rene skogeiendommer kan medføre en betydelig økning i prisen på slike eiendommer.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

eFil kan oppstå ved manglende eller feilaktig innlegging av data i registrene som statistikken bygger på. Feil kan også oppstå under sammenkopling av datakildene, for eksempel på grunn av ulike tidspunkt for oppdatering av registerinformasjon i registrene.

Det er frivillig å tinglyse en eiendomsomsetning, men en regner med at så godt som alle omsetninger blir tinglyst.

Det er også grunn til å tro at en del mindre landbrukseiendommer kan mangle eller ha mangelfulle opplysninger i Landbruksregisteret.

En regner at registerdataene er av god kvalitet, men feilklassifisering kan forekomme. Det gjelder også klassifisering etter arealstørrelse og type omsetning. Mangelfulle oppgaver i Landbruksregisteret over uproduktive arealer medførte at det ikke var mulig å klassifisere eiendomsoverdragelsene etter eiendommenes totale areal for årene før 2012.

Andre feil om omsetninger innenfor familien

For 2009 er det for første gang foretatt kontroll der en ved hjelp av Befolkningsregisteret ser om kjøper og selger er i familie med hverandre. Fødselsnummer ble innført i 1964. Også en del personer som døde før 1964 har fått tildelt fødselsnummer. Jo eldre personene er, jo dårligere vil linken mellom foreldre og barn være. Som familie ved våre kontroller regnes ektefelle, barn, foreldre, søsken, besteforeldre og søsken til foreldre. Manglene som er beskrevet ovenfor betyr at det i en del tilfeller er vanskelig å kontrollere kjøper i forhold til om selger er søsken av foreldre. For de øvrige gruppene betyr dette svært lite.

En omsetning kan ha mer enn en kjøper og mer enn en selger. Her er det kontrollert kun for en kjøper og en selger, dvs. at en har valgt den som har størst eierandel, ved like eierandeler den eldste. Ca 70 prosent av omsetningene har en kjøper, 20 prosent har to kjøpere (for eksempel ektefeller/samboere) og 10 prosent tre eller flere kjøpere. Det siste gjelder særlig for skifteoppgjør.

Revisjon

Ikke relevant

Faktaside

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB