Banner med bilde og tittel

Fakta om

Bolig

Skrå bakgrunn med infografikk

Ingress

Går boligprisene opp eller ned? Hvordan bor vi i Norge, og hvor mange nye hjem bygger vi? Her er tallenes tale om nordmenns hus og hjem.

Slik bor vi

Andel som eier egen bolig
Andel som eier egen bolig
2020
81,8
%

Eiere og leiereAndel av innvandrerne som eier egen bolig
Andel av innvandrerne som eier egen bolig
2020
58,8
%

Innvandrere som eier egen bolig
Enebolig,Tomannsbolig, rekkehus o.l.,Blokk,Annet

Husene vi bor i

Enebolig
2020
55,3
%

Tomannsbolig, rekkehus o.l.
2020
21,7
%

Blokk
2020
20,0
%

Annet
2020
3,0
%

Antall rom i boligenAntall kvadratmeter i eneboliger og blokkleiligheter


Boliger uten registrerte beboere er også med i disse tallene. Boliger der det ikke er oppgitt antall rom/kvadratmeter er ikke med.

¹Man bor trangt om husholdningen har flere personer enn rom, eller man bor alene på ett rom, og antall kvadratmeter i boligen er mindre enn 25 m2 per beboer.

Boligprisene

Gjennomsnittlige utgifter til bolig¹
ikon av hånd som slipper mynter
Gjennomsnittlige utgifter til bolig¹
2018
76 206
kroner per år
-3,2 % Endring fra tre år før

¹Tallet er summen av alle utgifter til boliglån og husleie.


Utgifter til bolig etter landsdel
Fast rente,Flytende rente

Renten på boliglån

Fast rente
November 2021
2,55
%
0,13 prosentpoeng Endring fra et år tidligere

Flytende rente
November 2021
1,95
%
0,10 prosentpoeng Endring fra et år tidligere

Bankenes utlånsrente¹


¹Rente for alle typer lån, ikke bare boliglån

Selveier,Borettslag,Leier,Alle boliger

Andel som opplever boutgiftene som svært tyngende

Selveier
2018
3
%

Borettslag
2018
4
%

Leier
2018
12
%

Alle boliger
2018
5
%

Boligbygging

Andelen av Norge som er dekket av boliger
Ikon av kakediagram
Andelen av Norge som er dekket av boliger
2021
0,39
%

Byggetidspunkt for utvalgte boligtyper¹


¹Boliger med ukjent byggeår er ikke tatt med

Antall nye boliger byggetPris på arbeidskraft og materialer i boligbygging. Prosentvis endring fra året før.


Relaterte faktasider