96212
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/laeiby/aar
96212
Halvparten av arealet er dyrka jord og skog
statistikk
2013-10-15T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Bygg, bolig og eiendom
no
laeiby, Landbrukseiendommer, gårdsbruk, skogareal, skogeiendommer, jordbrukseiendommer, bosetting, boligbygninger, driftsbygninger, jordbruksarealEiendom, Landbrukseiendommer , Jord, skog, jakt og fiskeri, Bygg, bolig og eiendom
false
Statistikken viser bebyggelse, bosetting og areal på landbrukseiendommer. Tre fjerdedeler av det norske fastland tilhørte en landbrukseiendom i 2012.

Landbrukseiendommer2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Halvparten av arealet er dyrka jord og skog

Over tre fjerdedeler av det norske fastlandet tilhører en landbrukseiendom. Gjennomsnittsstørrelsen er 1 300 dekar. Halvparten av dette arealet er jordbruksareal og skog.

Landbrukseiendommer1
AntallProsent
1Omfatter eiendommer som har minst 5 dekar eid jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktivt skogareal.
I alt186 735100
Type eiendom
Eiendom med jordbruksareal165 26589
Eiendom med produktivt skogareal133 12071
Eiendom med boligbygning151 33381
Eiendom med boligbygning uten fast bosetting30 81617
 
Type eier
Mann126 64768
Kvinne47 99426
Dødsbo/upersonlig/uoppgitt12 0946

Landbrukseiendommene består i tillegg av andre typer areal som fjell, myr, vann, åpen fastmark, veier og liknende. Hva slags areal som inngår på landbrukseiendommene, varierer mye mellom fylkene. I Vestfold består disse eiendommene i gjennomsnitt av mer enn 90 prosent jordbruksareal og skog. I Finnmark, derimot, utgjør annet areal mer enn 70 prosent.

Størst eiendommer i Finnmark

Når det gjelder eiendomsstørrelse, er det også betydelige forskjeller mellom fylkene. Mens gjennomsnittet i Vestfold er litt over 400 dekar, er tilsvarende tall for Finnmark 11 000 dekar. Årsaken til det er at Finnmark har enkelte store eiendommer som trekker opp gjennomsnittet.

Hvis vi holder eiendommer på over 20 000 dekar utenom, blir gjennomsnittlig eiendomsstørrelse på landsnivå redusert fra 1 300 dekar til under 700 dekar. Eiendommer med personlig eier har et gjennomsnittlig areal på knapt 800 dekar, mens de med upersonlig eier har et gjennomsnittsareal på mer enn 16 000 dekar.

Eiendomsstørrelsen betyr en del for hva slags areal som inngår på en eiendom. På eiendommer med et totalt areal på under 1 000 dekar utgjør jord og skog rundt 80 prosent. For eiendommer med et totalt areal på over 20 000 dekar derimot, utgjør jord og skog under 30 prosent.

Hver femte eiendom ubebodd

I alt er det registrert 187 000 landbrukseiendommer i Norge, og av dem har 151 000 boligbygning. I alt bor litt over 400 000 personer på en eller annen landbrukseiendom, litt over 8 prosent av befolkningen. I 2012 stod hver femte landbrukseiendom med boligbygning ubebodd. Det vil si at de enten var helt fraflyttet eller bare ble brukt som feriebolig. Variasjonen mellom fylkene er stor. I Vestfold stod 7 prosent av landbrukseiendommene ubebodde, mens tilsvarende andel i Nordland var 37 prosent. 87 prosent av det fulldyrka jordbruksarealet og 64 prosent av den produktive skogen tilhører landbrukseiendommer med bosetting.

Hver femte bygning bygd før 1900

Norske landbrukseiendommer har en omfattende bygningsmasse. I alt er det registrert bortimot 1 million bygninger, og nesten halvparten av dem er driftsbygninger. I alt 219 000 bygninger på landbrukseiendommene inngår i det nasjonale SEFRAK-registeret , og er bygd før 1900. Bygninger på landbrukseiendommer utgjør omtrent 60 prosent av alle bygningene i dette registeret. Dessuten er 2 400 av disse bygningene fredet.

Kvinner i Rogaland eier minst

De siste årene har andelen kvinnelige eiere økt svakt, og i 2012 hadde i underkant av 26 prosent av landbrukseiendommene kvinnelig eier. Nær 68 prosent av eiendommene hadde mannlig eier, mens i overkant av 6 prosent av eiendommene hadde upersonlig eier eller var dødsbo.

Finnmark hadde størst andel eiendommer med kvinnelig eier, med drøyt 35 prosent, mens Rogaland var på bunn med 20 prosent. I gjennomsnitt var de kvinnelige eierne 60 år gamle, mens mennene var 57 år.

Nytt datagrunnlag gir flere landbrukseiendommerÅpne og lesLukk

Fram til 2010 har antall eiendommer, jord- og skogareal vært basert på opplysninger fra Landbruksregisteret. Fra og med årgangen 2012 er landbrukseiendommene og ulike arealklasser basert på digitale eiendomskart, grunneiendommer og eieropplysninger fra Matrikkelen. Dette er kombinert med opplysninger fra arealressurskart og Landbruksregisteret. Det nye datagrunnlaget har resultert i at antall eiendommer har endret seg noe. Statistikken bygger som tidligere på data fra flere ulike administrative registre.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB