53840
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/laeiby/aar
53840
1 million bygninger i landbruket
statistikk
2011-06-20T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Bygg, bolig og eiendom
no
laeiby, Landbrukseiendommer, gårdsbruk, skogareal, skogeiendommer, jordbrukseiendommer, bosetting, boligbygninger, driftsbygninger, jordbruksarealEiendom, Landbrukseiendommer , Jord, skog, jakt og fiskeri, Bygg, bolig og eiendom
false

Landbrukseiendommer2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

1 million bygninger i landbruket

Hver fjerde av totalt 3 939 000 bygninger i Norge ligger på en landbrukseiendom. Boligbygninger utgjør 25 prosent av bygningsmassen på landbrukseiendommer, mens bortimot halvparten er driftsbygninger.

Bygninger på landbrukseiendommer. 2010

Landbrukseiendommer med boligbygninger uten fast bosetting. 2010. Prosent

I alt er det registrert vel 185 000 landbrukseiendommer i Norge. Av dem har 83 prosent boligbygning. I 2010 stod 33 000 landbrukseiendommer med boligbygning uten fast bosetting. Det vil si at de enten var helt fraflyttet eller bare ble brukt som feriebolig. Variasjonen mellom fylkene var stor. I Vestfold stod under 8 prosent av landbrukseiendommene ubebodde, mens tilsvarende andel i Nordland var 39 prosent.

Det er også store forskjeller mellom mannlige og kvinnelige eiere. Mens 18 prosent av eiendommene med mannlig eier stod ubebodde, var tilsvarende andel for eiendommer med kvinnelig eier 28 prosent. For eiendommer med upersonlig eller død eier var 52 prosent ubebodde.

1 million bygninger på landbrukseiendommene

Norske landbrukseiendommer har en omfattende bygningsmasse. I alt er det registrert i overkant av 1 million bygninger, og nesten halvparten av dem er driftsbygninger. 22 prosent av bygningene på landbrukseiendommene er bygd før 1900 og inngår dermed i det nasjonale SEFRAK-registeret. Det er omtrent 60 prosent av alle bygningene i dette registeret. Av totalt 5 700 fredede bygninger ligger drøyt 40 prosent på landbrukseiendommer.

Andelen kvinnelige eiere økte

De siste årene har andelen kvinnelige eiere økt svakt, og i 2010 hadde for første gang over 25 prosent av landbrukseiendommene kvinnelig eier. Knapt 69 prosent av eiendommene hadde mannlig eier, mens i overkant av 6 prosent av eiendommene hadde upersonlig eller død eier. Mens kvinnene eide 29 prosent av landbrukseiendommene med skog og uten jordbruksareal, var tilsvarende tall for eiendommer med over 500 dekar jordbruksareal 15 prosent. Landbrukseiendommer med mer enn 20 000 dekar produktivt skogareal hadde bare 9 prosent kvinnelige eiere.

Finnmark hadde størst andel eiendommer med kvinnelig eier, med 34 prosent, mens Rogaland var på bunn med 19 prosent. I gjennomsnitt var de kvinnelige eierne knapt 60 år gamle, mens mennene var litt over 56 år.

Bakgrunn

Statistikken bygger på data fra ulike registre, og eiendommer i Landbruksregisteret er utgangspunktet. For tiden pågår en oppdatering av arealer og enheter i Landbruskregisteret som følge av at kommunene kvalitetssikrer arealopplysninger på landbrukseiendommene. Oppdateringene i Landbruksregisteret fører til at endringene fra ett år til neste ikke nødvendigvis viser den reelle endringen i denne perioden. Overgang fra matrikkeladresse til vegadresse har også gitt store endringer i statistikken i enkelte kommuner fra ett år til det neste.

SEFRAK-registeret

Dette er et nasjonalt register over bygninger som er oppført før 1900. Men i Finnmark inngår bygninger bygd før 1945.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB