406165
/utdanning/statistikker/barnehager/aar-endelige
406165
statistikk
2020-03-13T08:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere;Offentlig sektor;Svalbard
no
barnehager, Barnehager, barnehager, private barnehager, offentlige barnehager, ikke-kommunale barnehager, dekningsgrad, deltidsplasser, oppholdstid, minoritetsspråklige barn, flyktningebarnehager, familiebarnehager, åpne barnehager, barnehagepersonell, førskolelærereUtdanning, KOSTRA, Utdanning, Barnehager, Innvandring og innvandrere, Utdanning, Offentlig sektor, Svalbard
true

Barnehager

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

92,2 %

av alle barn i alderen 1–5 år har plass i barnehage

Hovedtall - barnehager
2019Endring fra forrige årEndring siste 5 år
Antall barn i barnehage275 804-2 774-10 610
Andel barn 1-5 år92,20,61,4
Andel barn 1-2 år84,41,42,5
Andel barn 3-5 år97,10,20,3
 
Antall barnehager5 730-58-475
Andel offentlige barnehager4701
 
Ansatte i alt96 7446462 930
Andel styrere og pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning88,6-0,56,3

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Barnehager, ansatte og barn, etter eier og fylke.

Barnehager, ansatte og barn, etter eier og fylke.
BarnehagerOffentlige barnehagerPrivate barnehagerAnsatte i altBarn i barnehage
20175 8762 7363 14094 540281 622
20185 7882 7093 07996 098278 578
20195 7302 7013 02996 744275 804
 
2019
Østfold (-2019)276911854 90213 984
Akershus (-2019)67925942011 87235 421
Oslo71831740112 10936 938
Hedmark (-2019)200113873 1518 505
Oppland (-2019)203107963 0378 315
Buskerud (-2019)2891141754 79913 872
Vestfold (-2019)2281071214 15311 888
Telemark (-2019)17298742 8507 874
Aust-Agder (-2019)154541002 2305 876
Vest-Agder (-2019)208771313 58210 006
Rogaland4552322239 85327 701
Hordaland (-2019)5141973179 78728 988
Sogn og Fjordane (-2019)142112302 1355 544
Møre og Romsdal2831491344 88613 380
Trøndelag - Trööndelage5722922808 90424 394
Nordland3231781454 15511 416
Troms - Romsa (-2019)213133803 0188 112
Finnmark - Finnmárku (-2019)9969301 2863 484
Svalbard22035106

Tabell 2 
Barn i barnehager etter alder.

Barn i barnehager etter alder.
I alt0 år1 år2 år3 år4 år5 år6 år
2011282 7372 59944 31656 08359 74059 54860 031420
2012286 1532 31842 75457 38461 40961 55660 338394
2013287 1771 89442 33656 36560 94962 98162 266386
2014286 4142 14541 14556 70959 84062 42263 746407
2015283 6082 20141 89555 36359 77561 03662 972366
2016282 6492 36643 01555 91058 30660 99961 708345
2017281 6222 24543 30056 17758 55859 48261 530330
2018278 5782 19642 15056 26458 43659 30359 836393
2019275 8042 29541 92154 15358 41159 07859 580366

Tabell 3 
Dekningsgrad og barn i barnehage etter ulike aldersgrupper og oppholdstid

Dekningsgrad og barn i barnehage etter ulike aldersgrupper og oppholdstid
I alt0-8 timer per uke9-16 timer per uke17-24 timer per uke25-32 timer per uke33-40 timer per uke41 timer eller mer per ukeDekningsgrad i ulike aldersgrupper
Alle aldersgrupper275 80474605883 3435 226266 513
0 år2 295061464302 1814,2
1 år41 921141117978578940 14374,8
2 år54 15310131308191 02152 16093,6
3 år58 411178946601 07956 55396,5
4 år59 0781813935351 15157 26897,1
5 år59 580159784791 14957 85097,5
6 år36600017358
 
0-5 år275 43874605883 3425 219266 15578,4
1-5 år273 14374545743 2785 189263 97492,2
1-2 år96 07424243091 6041 81092 30384,4
3-5 år177 06950302651 6743 379171 67197,1

Tabell 4 
Årsverk og ansatte etter stilling i barnehage.

Årsverk og ansatte etter stilling i barnehage.
20192018201720162015
1Stillingskategorien "Assistenter" utgår fra og med 2017.
2Stillingskategorien "Barnehagelærer eller tilsvarende" utgår fra og med 2017.
3Stillingskategorien "Barne- og ungdomsarbeider" utgår fra og med 2017.
Alle stillingstyper
Ansatte96 74496 09894 54093 95293 974
Årsverk78 05577 10175 53475 03174 647
Styrer
Ansatte6 0546 1986 2496 3006 367
Årsverk4 7864 7834 8214 8034 846
Pedagogisk leder
Ansatte31 69431 24927 65227 02126 878
Årsverk29 47628 97125 58324 96824 675
Assistenter1
Ansatte00028 92329 761
Årsverk00024 68625 392
Personale som gir særskilt språkstimulering til minoritetsspråklige barn
Ansatte1 2001 3471 3981 2991 330
Årsverk358399405388384
Barnehagelærer eller tilsvarende2
Ansatte000812951
Årsverk000593758
Barne- og ungdomsarbeider3
Ansatte00013 79913 010
Årsverk00012 36811 596
Annen grunnbemanning
Ansatte40 87340 67542 79000
Årsverk35 36835 16537 12300
Personale som utfører arbeid knyttet til barn/barnegrupper som krever ekstra ressursinnsats
Ansatte8 3157 6987 4156 7286 239
Årsverk4 9454 5654 3583 9833 676
Adm./merkantilt personale
Ansatte1 2441 4531 4461 4411 498
Årsverk411459478491516
Vaktmester, rengjøring m.m.
Ansatte7 3647 4787 5907 6297 940
Årsverk2 7112 7602 7662 7502 804

Tabell 5 
Ansatte i barnehager, etter stilling og kjønn

Ansatte i barnehager, etter stilling og kjønn
20192018201720162015
Ansatte i alt96 74496 09894 54093 95293 974
Kvinner85 23084 77383 47083 22183 385
Menn11 51411 32511 07010 73110 589
Styrere i alt6 0546 1986 2496 3006 367
Kvinner5 5395 6745 7305 7915 835
Menn515524519509532
Pedagogiske ledere i alt31 69431 24927 65227 02126 878
Kvinner28 73628 47725 30824 85424 854
Menn2 9582 7722 3442 1672 024
Annen grunnbemanning40 87340 67542 79043 53443 722
Kvinner36 74336 63238 63739 36339 542
Menn4 1304 0434 1534 1714 180
Personale som gir særskilt språkstimulering til minoritetsspråklige barn1 2001 3471 3981 2991 330
Kvinner1 0951 2411 2921 2001 241
Menn1051061069989
Personale som utfører arbeid knyttet til barn som krever ekstra ressursinnsats8 3157 6987 4156 7286 239
Kvinner7 7657 2006 9316 3005 828
Menn550498484428411
Adm./merkantilt personale i alt1 2441 4531 4461 4411 498
Kvinner1 0261 2061 1881 1801 234
Menn218247258261264
Annen lønnet hjelp i alt7 3647 4787 5907 6297 940
Kvinner4 3264 3434 3844 5334 851
Menn3 0383 1353 2063 0963 089

Tabell 6 
Ansatte i barnehager etter stilling og kompetanse

Ansatte i barnehager etter stilling og kompetanse
20192018201720162015
Ansatte i alt96 74496 09894 54093 95293 974
 
Styrere6 0546 1986 2496 3006 367
med barnehagelærerutdanning5 4785 6395 6515 6865 901
med annen pedagogisk utdanning431438446456337
med barne- og ungdomsfagutdanning1211121115
 
Pedagogiske ledere31 69431 24927 65227 02126 878
med barnehagelærerutdanning27 98427 08625 30024 72624 620
med annen pedagogisk utdanning1 002826784683985
med barne- og ungdomsfagutdanning9731 163429427514
 
Annen grunnbemanning40 87340 67542 79043 53443 722
med barnehagelærerutdanning264
med annen pedagogisk utdanning14 967
med annen universitet/høyskoleutdanning1 975
med fagarbeiderutdanning14 119
med annen bakgrunn21 022
 
Personale som gir særskilt språkstimulering til minoritetsspråklige barn1 2001 3471 3981 2991 330
med barnehagelærerutdanning255307328304383
med annen pedagogisk utdanning9102143169
med barne- og ungdomsfagutdanning11911311911484
 
Personale som utfører arbeid knyttet til barn som krever ekstra ressursinnsats8 3157 6987 4156 7286 239
med barnehagelærerutdanning2 3732 2552 2052 0272 204
med annen pedagogisk utdanning1401181442381 031
med barne- og ungdomsfagutdanning1 2481 061981794747
 
Adm./merkantilt personale i alt1 2441 4531 4461 4411 498
 
Annen lønnet hjelp7 3647 4787 5907 6297 940

Om statistikken

Barnehagestatistikken gir informasjon om utviklingen i antall barnehager, barn i barnehager og ansatte i barnehager. Rapporteringen fungerer som grunnlag for om barnehagen følger de retningslinjer som barnehageloven, barnehagelovens forskrifter, samt barnehagens egne godkjenningsdokumenter legger opp til.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Barnehage er i lov om barnehager av 5. mai 1995 definert som en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet for barn under opplæringspliktig alder. Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrifter og retningslinjer for barnehagene.

En familiebarnehage er en barnehage som organiserer sin virksomhet i private hjem. Forutsetningen er at en barnehagelærer er ansatt som pedagogisk veileder. Barnehagelæreren skal være tilknyttet enten en vanlig barnehage eller den kommunale administrasjon.

Åpne barnehager har ingen fast gruppe av barn, men tar imot barn sammen med foreldre eller andre voksne til lek og sosialt samvær. Fra og med 1999 er ikke barn i åpen barnehage tatt med i det totale tallet for antall barn i barnehage. Dette gjør at tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere årganger der barn i åpen barnehage er inkludert.

Et årsverk er arbeid utført av en fulltidsansatt (37,5 timer per uke) i ett år.

Barn i barnehage er antall barn som har plass i barnehage uavhengig av avtalt oppholdstid.

Barnas alder oppgis i fylte år ved utgangen av året.

Et barns oppholdstid referer seg til den avtalte oppholdstiden per uke, og ikke til faktisk oppholdstid.

Barn i åpen barnehage tar utgangspunkt i det antallet barn som kan være til stede samtidig i barnehagen. Barn i åpen barnehage oppgis etter tilbudets åpningstid, enten "6-15 timer per uke" eller "16 timer eller mer per uke".

Dekningsgrad er andel barn i barnehage i prosent av folkemengden i tilsvarende aldersgruppe.

Minoritetsspråklige barn i barnehage er antall barn med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk.

 

Standard klassifikasjoner

Deltidsplass i barnehage: Antall barn med avtalt oppholdstid i kategorien 0-8 timer, 9-16 timer, 17-24 timer, 25-32 eller 33-40 timer per uke. Heltidsplass i barnehage er 41 timer eller mer per uke.

Offentlige barnehager: Barnehager som eies av kommune, fylkeskommune eller stat.

Private barnehager: Barnehager som eies av private hvor kommunen gir tilskudd eller private barnehager uten kommunalt tilskudd.

Ikke-kommunale barnehager: Barnehager som ikke eies av kommunen, dvs. statlige, fylkeskommunale og private barnehager.

Fylker, kommuner og bydeler: Inndeling per 01.01.2020

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk

Regionalt nivå

Laveste regionale nivå for publisering er bydeler.

Hyppighet og aktualitet

Barnehagestatistikk publiseres årlig. Data innhentes på skjemaet "Årsmelding for barnehager per 15. desember". Endelige tall publiseres i mars. I tillegg publiseres nøkkeltall for barnehager i KOSTRA; foreløpige tall publiseres 15. mars og endelige tall presenteres 15. juni.

Internasjonal rapportering

Rapportering til OECD, UNESCO og Eurostat.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata er lagret i Oracle-databaser og som filer i SAS- og ASCII-format og historiske data på Linux. Forøvrig lagres mikrodata i samsvar med Datatilsynets retningslinjer.

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken startet opp i 1963 og har vært i utvikling siden da. Formålet med barnehagestatistikken er å gi informasjon om utviklingen i antall barnehager, barn i barnehager og ansatte i barnehager. I tillegg fungerer også rapporteringen som grunnlag for om barnehagen følger de retningslinjer som barnehageloven, barnehagelovens forskrifter, barnehagens egne godkjenningsdokumenter legger opp til og utbetaling av statstilskudd.

Brukere og bruksområder

Viktigste brukere er foruten Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, alle kommuner og fylkesmenn, samt forskere og media. Statistikken er også relevant i forhold til andre statistikker i SSB. Her kan nevnes foreldrebetalingsundersøkelsen, regnskapsstatistikk for private barnehager, ansatte i barnehage og skole, samt KOSTRA.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på www.ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling for brukerne

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er relevant i forhold til andre statistikker i SSB. Her kan nevnes KOSTRAResultatregnskap for ikke-kommunale barnehager, ansatte i barnehage og skole, samt nasjonalregnskapet. Barnehagestatistikk presenteres både som foreløpige KOSTRA-nøkkeltall medio mars, endelige KOSTRA-nøkkeltall medio juni, og som endelig barnehagestatistikk i mars. Sammenlignbar statistikk over barn og ansatte i barnehager finnes også på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Lovhjemmel

Opplysningene samles inn av Utdanningsdirektoratet, jf. barnehageloven § 7 andre ledd. Statistisk sentralbyrå benytter oppgavene til utarbeidelse av offisiell statistikk i medhold av lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå § 10.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter alle godkjente barnehager, uansett eierforhold; kommunale-, fylkeskommunale-, statlige- og private barnehager. Det gis opplysninger om antall barn i barnehage per 15. desember, institusjoner, ansatte og årsverk.

Når det gjelder antall barn er det gitt opplysninger om alder og oppholdstid per uke i ordinære barnehager, familiebarnehager og antall barn i åpen barnehage. Det gis opplysninger om antall barn i forhold til antall ansatte og årsverk, og andelen barn i barnehage i forhold til den aktuelle aldersgruppen, f.eks. dekningsgrad for aldersgruppen 1-5 år, som er hovedmålgruppen.

Dessuten er det gitt opplysninger over antall barn som er prioritert ved opptak pga. funksjonshemming, antall barn som får tildelt ekstra ressurser og antall minoritetsspråklige barn som får tilbud om språkstimulering.

Ansatte og årsverk er fordelt etter stillingskategori og utdanningstype, og etter barnehagens eierforhold. Ansatte er også fordelt etter kjønn.

Datakilder og utvalg

Statistikken baserer seg på skjemaet "Årsmelding for barnehager per 15.12.ÅÅÅÅ" som innrapporteres via Utdanningsdirektoratets database "BASIL".

Alle barnehager som er godkjent etter barnehageloven og dens forskrifter, og som mottar statsstøtte er med i utvalget. Svarprosenten er 100.

Datainnsamling, editering og beregninger

Skjemaet fylles ut av hver enkelt barnehage. Hver kommune er ansvarlig for å samle inn skjemaene for alle barnehager i sin kommune. Frist innrapportering er medio januar.

De elektroniske skjemaene har flere kontroller som utføres under registreringen. I tillegg blir opplysningene kontrollert og revidert både hos kommunen, fylkesmannen, Utdanningsdirektoratet og SSB før sammenstilling og publisering. Kontroller går på felter som er blanke, logikk i utfyllingen, samt å luke ut summeringsfeil.

Barnehagedata inngår som grunnlag for analyser både i SSB, Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og forskningsinstitusjoner.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Dataene publiseres ikke på institusjonsnivå.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Fra og med høsten 1997 ble 10-årig grunnskole innført i Norge, noe som medførte at alle 6-åringer begynte på skole i stedet for å gå i barnehage. Dette har medført at enkelte tidsserier på bl.a. dekningsgrader ikke er direkte sammenlignbare.

Oppholdstidskategoriene ble forandret fra og med innsamligen i 1999. På grunn av innføringen av kontantstøttereformen ble de tidligere fem oppholdstidskategorier erstattet med seks nye. Dette medførte at definisjonen på en heltidsplass ble forandret fra 32 timer og mer til 33 timer og mer.

Fra og med 1999-rapportering ble barn i åpne barnehager skilt ut i en egen rapportering, i motsetning til tidligere år da de var inkludert i rapporteringen av alle barn. Mens statistikken over barn i barnehage til om med 1998 alltid inkluderer barn i åpne barnehager, har skillet som ble innført i 1999 medført at SSB nå har muligheten å skille mellom:

*Antall barn med plass i barnehage (inkluderer ikke åpne barnehager og derfor ikke direkte sammenlignbart med barn i barnehager totalt tidligere år)

*Antall barn som får barnehagetilbud (inkluderer barn i åpne barnehager og derfor direkte sammenlignbart med barn i barnehager totalt tidligere år)

I 2016 ble det gjort endringer i innsamlingen av personalets utdanningsbakgrunn. Det gjør at disse tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år.

Antall barnehager refererer til antall mottatte skjema (Årsmelding for barnehager per 15.12.åååå"). Variasjoner i antall barnehager kan skyldes organisatoriske endringer.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Ved utfylling av skjemaene i barnehagene og ved oppfølging i kommunene og hos fylkesmannen, kan det oppstå feil. Størsteparten av slike feil blir funnet ved hjelp av maskinelle og manuelle kontroller og blir rettet. 

Det er ingen frafalls- eller utvalgsfeil. Svarprosenten er 100 og det er fulltelling av hele populasjonen.

Revisjon

Revisjon er planlagt endring av tall som alt er publisert (for eksempel ved publisering av endelige tall der det tidligere har vært publisert foreløpige tall). Se også SSBs prinsipper for revisjon

Analyser, artikler og publikasjoner

Færre barnehager og færre barn

Færre barnehager og færre barn

Publisert 21. april 2020

Siden toppåret i 2008 har det blitt stadig færre barnehager her i landet. Antall barn med barnehageplass fortsatte å øke frem til 2013, men mindre årskull har ført til en nedgang også her.

Les artikkelen
9 prosent av barna i barnehage til stede under nedstengingen

9 prosent av barna i barnehage til stede under nedstengingen

Publisert 7. desember 2020

Da barnehagene stengte ned i mars på grunn av pandemien, var fremdeles 9 prosent av barna til stede i barnehagene. Det var noe flere barn i offentlige barnehager enn private.

Les artikkelen
Norge bruker mest på de minste

Norge bruker mest på de minste

Publisert 7. mai 2019

De årlige kostnadene per barnehagebarn er større i Norge enn i de andre nordiske landene. Finland bruker minst, mens gjennomsnittet for alle OECD-landene er langt mindre.

Les artikkelen

Fakta om utdanning 2020

Publisert 7. januar 2020

Hvor i landet går flest barn i barnehagen og hvilken utdanning er mest populær for tiden? I Fakta om utdanning finner du det meste av tall om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

Les publikasjonen
Få oversikt med KOSTRA nøkkeltall

Få oversikt med KOSTRA nøkkeltall

Publisert 15. juni 2018

Lurer du på barnehagedekningen eller hvor mye kommunen din bruker på skole eller helse og omsorg? Den nye nettløsningen i KOSTRA nøkkeltall gjør det lettere å hente ut tallene du trenger.

Les artikkelen
KOSTRA

KOSTRA

Publisert 15. mars 2018

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner.

Les artikkelen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB