Banner med bilde og tittel

Fakta om

Barnehager

Infografikk

Ingress

Lurer du på hvor mange som går i barnehage? Eller hvor mange av barnehagene som er private? Disse og andre spørsmål får du svar på her.

Ansatte

Utdanning

Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning¹

¹ Grunnbemanning er de ansatte i barnehagen som jobber direkte med barna.

Andel mannlige ansatte i barnehage

Alder

Innvandringsbakgrunn

¹ Tall for befolkningen er hentet fra statistikken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Økonomi

Foreldrebetaling

¹Gjelder offentlige og private barnehager

Offentlige utgifter

Korrigerte brutto driftsutgifter per barn i kommunal barnehage
Kommunenens brutto driftsutgifter til barnehage

Private barnehager

Relaterte faktasider