340129
/transport-og-reiseliv/statistikker/hytteform/aar
340129
statistikk
2018-04-13T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
hytteform, Hytteformidling, overnattinger, hytter, gjestenes nasjonalitetReiseliv, Transport og reiseliv
true

Hytteformidling

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

1,01

millioner overnattinger på private hytter og feriehus i 2017

Hytteformidlere. Overnattinger, etter gjestenes nasjonalitet
Endring i prosent20162017
2016 - 2017
I alt-4,61 062 2871 013 696
Norge-13,6297 879257 452
Utlandet i alt-1,1764 408756 244

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Hytteformidlere. Overnattinger, etter gjestenes nasjonlitet og region

Hytteformidlere. Overnattinger, etter gjestenes nasjonlitet og region
2017
I altNorgeSverigeDanmarkFinlandTysklandNederlandFrankrikeStorbritannia og Nord-IrlandEuropa ellersAndre land
I alt1 013 696257 452209 040222 7551 987221 88539 0552 57114 34242 2772 332
Oslofjordområdet = Østfold, Akershus, Oslo og Vestfold13 8695 4522341 36604 4856151391311 39849
Hedmark407 86251 743167 659139 0821 22619 7375 7082238 85613 283345
Oppland56 86634 2301 7668 723247 0102 4671605891 613284
Buskerud164 79370 82930 99739 58637912 2344 9721761 8273 489304
Telemark74 84431 3352 57217 6583110 53110 196232522 15393
Agder = Aust-Agder og Vest-Agder81 20717 1287068 152049 0763 200845732 22464
Rogaland44 1624 5354502 423030 6862 8951843932 55442
Hordaland105 13033 4501 6712 6944254 3645 1257558905 543596
Sogn og Fjordane23 2971 8911 2011 5942313 0701 9682634622 663162
Midt-Norge = Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag31 3784 7961 1271 3514917 6101 468173984 65551
Nord-Norge = Nordland, Troms og Finnmark10 2882 0636571262133 0824413912712 702342

Tabell 2 
Hytteformidlere. Overnattinger, etter gjestenes nasjonalitet og måned

Hytteformidlere. Overnattinger, etter gjestenes nasjonalitet og måned
I altNorgeSverigeDanmarkFinlandTysklandNederlandFrankrikeStorbritannia og Nord-IrlandEuropa ellersAndre land
Januar 2017134 72221 58039 87455 759288 5271 491216136 75871
Februar 2017171 61838 34155 26463 8684195 4213 29642 5292 43442
Mars 2017140 64933 71050 24541 9144816 4891 549561 1754 812218
April 201781 89635 00825 8686 8663198 3481 139532 2911 852152
Mai 201729 8536 8117751 5113415 3651 737733413 092114
Juni 201754 54612 4721 3372 74914729 3043 9691652203 800383
Juli 2017114 69932 8216 32115 77616043 8707 6705196016 725236
August 2017105 89718 7302 5144 55010858 53713 1481 2648635 885298
September 201753 72815 2351 6552 5933428 1412 0402062433 440141
Oktober 201724 36412 7855032 797216 33363832281 16364
November 201717 3569 4421 4593201109179493 852686467
Desember 201784 36820 51723 22524 05212610 6332 2841691 5861 630146

Tabell 3 
Hytteformidlere. Overnattinger, etter region og måned

Hytteformidlere. Overnattinger, etter region og måned
I altOslofjordområdet = Østfold, Akershus, Oslo og VestfoldHedmarkOpplandBuskerudTelemarkAgder = Aust-Agder og Vest-AgderRogalandHordalandSogn og FjordaneMidt-Norge = Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-TrøndelagNord-Norge = Nordland, Troms og Finnmark
Januar 2017134 72218092 9062 52925 0098 9501 6672642 9076821626
Februar 2017171 618427105 6169 75335 93711 2233 0471754 538238367297
Mars 2017140 64929091 3965 70628 4796 4542 1973134 374358531551
April 201781 89647343 7624 63616 3402 7344 1621 4956 684342948320
Mai 201729 8531 1661 0668072 9721 8096 8893 5246 9099583 113640
Juni 201754 5461 8602 6363 3633 4644 6009 3195 94113 9093 2984 6241 532
Juli 2017114 6993 7616 99810 0718 09513 52918 64512 05523 3617 3797 9732 832
August 2017105 8973 1453 8225 9498 61510 78919 04511 55025 5597 5307 6562 237
September 201753 7281 2535 7323 3453 7264 8449 5096 57510 6912 4214 5371 095
Oktober 201724 3647092 2712 2224 7173 8364 3941 4782 8774351 003422
November 201717 3562917 3372 8194 1046545184268699570173
Desember 201784 36831444 3205 66623 3355 4221 8153662 452175340163

Om statistikken

Statistikken omfatter norske og utenlandske gjesters overnatting på private hytter/hus som er leid ut via en norsk formidler. Statistikken bidrar til en mer fullstendig norsk overnattingsstatistikk.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

 

Uttrykk som nordmenn, norsk, utlendinger og utenlandske etc. brukt i publiseringer har ingen ting med personenes statsborgerskap å gjøre, men henviser nettopp til de personer som er bosatt i Norge eller i utlandet.

Private hytter, feriehus o.l.. Hytte, feriehus o.l. som primært er bygget/kjøpt for å tjene eiers eget behov for fritid og rekreasjon, i motsetning til hytter som er bygget for kommersielle formål.

Overnatting. En person overnattet en natt.

Enhetsdøgn. Enhet (familie eller reisefølge) overnattet en natt.

Standard klassifikasjoner

Fylke og landsdeler.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for næringslivets konjunkturer

Regionalt nivå

En del formidlere har virkeområde i to eller flere fylker. Disse oppgavegiverne rapporterer overnattingstrafikk fordelt på fylke. Ved publisering, blir derimot statistikken aggregert til landsdeler.

Hyppighet og aktualitet

Publisering årlig omlag 3 måned etter siste måned i statistikkåret.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata er lagret i Oracle-databaser.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å kartlegge den kommersielle overnattingstrafikken via formidlere som har virksomhet i Norge. Denne type overnattingstrafikken er en viktig del av norsk reiseliv. Undersøkelsen ble etablert i 1999.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av offentlige myndigheter, journalister, konsulentfirmarer, destinasjonsselskaper og andre organisasjoner innen reiselivet. Kartleggingen av turisttilstrømmingen til Norge er viktig som grunnlag for forskning og ikke minst som oppfølging av norsk markedsføring av Norge i utlandet og som grunnlag for oppfølging av myndighetenes satsing på reiseliv som vekstområde.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 8.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Sammen med overnattingsstatistikken for hoteller, camping,hyttegrender og Norske Vandrerhjem, bidrar denne statistikken til å dekke det norske kommersielle overnattingsmarkedet med statistisk.

Lovhjemmel

Statistikklovens §2-2 og 2-3.

EØS-referanse

Ikke relevant.

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter kun norske formidlere som formidler gjester til private norske hytter, feriehus o.l..

Datakilder og utvalg

Datakilden er elektronisk rapportering via Excel.

Totaltelling for alle norske hytteformidlere som formidler gjester til private norske hytter of feriehus.

Datainnsamling, editering og beregninger

Undersøkelse med utsending av Excel arbeidsbok ved begynnelse av året.De innkomne dataene registreres manuelt inn ved Developer/Forms mot Oracle. Alle dataene gjennomgår matematiske/logiske kontroller ved dataregistreringen.

Oppgavegiverne kan velge om de vil rapportere gjestetrafikken i enhetsdøgn eller i overnattinger. For de få hytteformidlere som rapporterer gjestetrafikken i enhetsdøgn, blir enhetsdøgn omregnet til overnattinger ved å multiplisere med en faktor 5. Denne faktoren uttrykker gjennomsnittlig størrelse på reisefølget som deler en overnattingsenhet.

Sesongjustering

Resultat vert publisert i original form.

Konfidensialitet

En publiserer ikke tall dersom det er færre enn tre enheter ligg til grunn for ei celle i tabellen. Årsaken er fare for identifisering ved at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver. Av denne grunn publiseres tallene på fylke/ regionnivå.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikken ble etablert i 1999, og utenlandske formiderer var med i statistikkgrunnlag frem til 2005. Statistikkloven hjemler ikke statistikkplikt for de utenlandske formidlerne, se 1.6. Innsamlingshjemmel. Det er derfor frivillig å rapportere for utenlanske formidler.

En sentral dansk operatør, som antas å ha en større andel av formidlingen til norske hytter, har inntil 2003 ikke ønsket å rapportere statistikk. Fra 2004 vil denne formidleren rapportere statistikk på kvartalsbasis i 2. og 3. kvartal. Tallene for denne danske formidleren blir omregnet til måned basert på antagelser om at formidleren har samme fordeling på måned som andre danske formidlere. Den danske formidleren rapporterer også kun på landsnivå. Tallene blir omregnet til fylke basert på opplysninger om kapasitet fra formidlerens katalog. En antar på den måten av kapasitetsutnyttingen er lik over hele landet.

En større tysk operatør ønsker ikke å rapportere statistikk fra og med 2004. 

Fra 2006 rapporterer kun formidlere som enten er norske eller utenlandske som har virksomhet i Norge. Det er frivillig å rapportere for utenlandske formidlere som kun har virksomhet i utlandet. Disse formidlerne ble fjernet fra statistikkgrunnlaget i 2006.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Generelt vil det kunne oppstå feil både under utfyllinga av skjemaet ved at oppgavegiver gir feil svar. Ved enkelte tilfeller har en da også måtte editere tallene.

Ved fristens utløp ligger svarprosenten på om lag 70 prosent. Etter purring oppnås oftest en svarprosent på 100 prosent.

Ved frafall, blir det beregnet tall for enhetene i frafallsgruppen. Disse får tildelt samme antall overnattinger som de hadde tilsvarende måned året før.

Noen formidlere rapporterer gjestetrafikken i enhetsdøgn. For disse blir antall enhetsdøgn omregnet til antall overnattinger ved å multiplisere med en faktor 5. Denne faktoren uttrykker gjennomsnittlig størrelse på reisefølget som deler en overnattingsenhet, og er fastsatt med bakgrunn i omtrentlige erfaringstall fra bransjen.

Revisjon

Ikke relevant

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB