Banner med bilde og tittel

Ferie og fritid

Fakta om ferie og fritid

Ingress

Hvor reiser vi i ferien, og hva gjør vi når vi har fri? Sitter vi helst i sofaen foran TVen, eller løper vi ut og trener? Her får du oversikten over hva nordmenn gjør når de får velge selv.

Ferie

Andel som har vært på ferie i løpet av siste år
Ikon av vei i solnedgang
Andel som har vært på ferie i løpet av siste år
2021
79,6
%
-11,4 prosentpoeng fra fem år før
Penger brukt på feriereiser innen- og utenlands

Korte ferier innenlands,Korte ferier utenlands,Lange ferier innenlands,Lange ferier utenlands

Feriereiser

Korte ferier innenlands
3. kvartal 2022
3,84
millioner reiser
5,2 % fra samme periode året før
Korte ferier utenlands
3. kvartal 2022
0,61
millioner reiser
190,5 % fra samme periode året før
Lange ferier innenlands
3. kvartal 2022
2,25
millioner reiser
-26,0 % fra samme periode året før
Lange ferier utenlands
3. kvartal 2022
1,70
millioner reiser
220,8 % fra samme periode året før

Feriereiser inkluderer alle reiser, uavhengig av om reisen er foretatt med bil, fly eller annet transportmiddel.

Korte feriereiser har fra 1 til 3 overnattinger. Lange feriereiser har 4 eller flere overnattinger.

På hytta

Antall hytter i Norge
ikon av bygning
Antall hytter i Norge
2022
445 513
hytter og andre fritidsbygg
8,6 % fra ti år før

Et fritidsbygg er en bygning som er beregnet til fritidsbruk, enten det er en frittstående hytte eller et leilighetsbygg. SSB har ikke tall på hvor mange eierseksjoner det er i hvert fritidsbygg. Selv om det er klart flest hytter totalt, er det mange nye fritidsbygg som inneholder flere enheter.

Kommunene med flest fritidsbygg

Hvaler,Frogn,Færder,Nesodden

Kommunene med størst tetthet av fritidsbygg

Hvaler
2022
48,10
fritidsbygg/km²
Frogn
2022
34,08
fritidsbygg/km²
Færder
2022
32,22
fritidsbygg/km²
Nesodden
2022
25,04
fritidsbygg/km²

Du finner mer om hytter på vår faktaside om hytter og fritidsboliger - blant annet hvor de ligger, hva de koster og hvor tett de er bygget.

Fritidsaktiviteter

Trening

Frivillighet

Andel som har gjort frivillig innsats for ulike organisasjoner siste tolv måneder

Kulturlivet

Andel som har benyttet ulike kulturtilbud siste tolv måneder

Deltakelse i ulike kulturaktiviteter

Flere detaljer om nordmenns bruk av ulike kulturtilbud og deltakelse i kulturlivet finner du på vår faktaside om kultur.

Mediebruk

Tid brukt på medier i befolkningen¹

¹ I gjennomsnitt av befolkningen 9-79 år, en gjennomsnittsdag

TV

Andel som ser på TV daglig¹
Ikon av TV-skjerm
Andel som ser på TV daglig¹
2021
46
%

¹ Inkluderer de som ser lineær TV eller opptak gjort samme dag

TV-titting fordelt etter alder

Spill

Daglige brukere av spill
ikon av mennesker
Daglige brukere av spill
2021
33
%
Spilling fordelt på alder

Du finner mer om dette temaet på vår faktaside om medier, blant annet hvor mange som bruker de ulike mediene, og hvor mange som foretrekker digitale medier fremfor analoge.