407619
407619
faktaside
2020-01-31T12:00:00.000Z
no

Fakta om

Ferie og fritid

Innhold på siden

Hvor reiser vi i ferien, og hva gjør vi når vi har fri? Sitter vi helst i sofaen foran TVen, eller løper vi ut og trener? Her får du oversikten over hva nordmenn gjør når de får velge selv.

Ferie

Nøkkeltall

Andel som har vært på ferie i løpet av siste år

Andel som har vært på ferie i løpet av siste år

90.3 %

[ 2019 ]

0.1 prosentpoeng

Endring fra fem år før

Penger brukt på feriereiser innen- og utenlands

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Utenlands 42.4 49.5 47.4 51.5 47.7 53.0 60.6 70.6 86.9 91.8 95.7 91.7 106.8 88.1 91.5
Innenlands 24.9 26.1 21.2 23.7 23.5 23.4 23.5 23.4 32.1 32.7 33.4 36.0 39.9 43.7 31.7
Penger brukt på feriereiser innen- og utenlands
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Utenlands 42.4 49.5 47.4 51.5 47.7 53.0 60.6 70.6 86.9 91.8 95.7 91.7 106.8 88.1 91.5
Innenlands 24.9 26.1 21.2 23.7 23.5 23.4 23.5 23.4 32.1 32.7 33.4 36.0 39.9 43.7 31.7

Feriereiser

Korte ferier innenlands

2.50  millioner reiser

[ 2. kvartal 2020 ]

49.7 %

Endring fra samme periode året før

Korte ferier utenlands

0.03  millioner reiser

[ 2. kvartal 2020 ]

95.9 %

Endring fra samme periode året før

Lange ferier innenlands

0.73  millioner reiser

[ 2. kvartal 2020 ]

10.6 %

Endring fra samme periode året før

Lange ferier utenlands

0.05  millioner reiser

[ 2. kvartal 2020 ]

96.5 %

Endring fra samme periode året før

Feriereiser inkluderer alle reiser, uavhengig av om reisen er foretatt med bil, fly eller annet transportmiddel.

Korte feriereiser har fra 1 til 3 overnattinger. Lange feriereiser har 4 eller flere overnattinger.

kilde: Reiseundersøkelsen, Statistisk sentralbyrå

Ute og hjemme

Ferier i Norge og utlandet

Har hatt ferie bare i Norge

16.2  %

[ 2019 ]

1 prosentpoeng

Endring fra fem år før

Har hatt ferie bare i utlandet

16.5  %

[ 2019 ]

1.5 prosentpoeng

Endring fra fem år før

Har hatt ferie både i Norge og utlandet

57.6  %

[ 2019 ]

0.6 prosentpoeng

Endring fra fem år før

Har ikke vært på ferie

9.7  %

[ 2019 ]

0.1 prosentpoeng

Endring fra fem år før

Penger brukt av turister i Norge

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Norske turister 66968 67691 70660 72560 78008 84158 86939 90101 95463 98885 105259
Utenlandske turister¹ 31386 30529 33011 34430 36574 38214 40629 45407 50201 52564 55349
Penger brukt av turister i Norge
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Norske turister 66968 67691 70660 72560 78008 84158 86939 90101 95463 98885 105259
Utenlandske turister¹ 31386 30529 33011 34430 36574 38214 40629 45407 50201 52564 55349

Nøkkeltall

17.5 %

Overnattinger siste 12 måneder kjøpt av utlendinger

Hvor kommer de som kjøper overnatting i Norge fra? Prosentandeler.

August 2020
August 2020
Norge 82.5
Utlandet 17.5
Hvor kommer de som kjøper overnatting i Norge fra? Prosentandeler.
August 2020
Norge 82.5
Utlandet 17.5

Nøkkeltall

735558

Overnattingsdøgn kjøpt av tyskere

Utlendinger som overnatter i Norge, siste tolv måneder. Utvalgte land.

August 2020
August 2020
Tyskland 735558
Sverige 542831
Danmark 682795
USA 387297
Nederland 235951
Storbritannia 400088
Frankrike 120476
Kina 136222
Utlendinger som overnatter i Norge, siste tolv måneder. Utvalgte land.
August 2020
Tyskland 735558
Sverige 542831
Danmark 682795
USA 387297
Nederland 235951
Storbritannia 400088
Frankrike 120476
Kina 136222

På hytta

Nøkkeltall

Antall hytter i Norge

Antall hytter i Norge

437833  hytter og andre fritidsboliger

[ 2020 ]

9.8 %

Endring fra ti år før

Nøkkeltall

7251

fritidsboliger i Ringsaker

Kommunene med flest fritidsboliger

2020
2020
Ringsaker 7251
Trysil 6813
Hol 5694
Vinje 5390
Sigdal 4959
Larvik 4828
Kommunene med flest fritidsboliger
2020
Ringsaker 7251
Trysil 6813
Hol 5694
Vinje 5390
Sigdal 4959
Larvik 4828

Nøkkeltall

48.03

fritidsboliger per km² i Hvaler

Kommunene med flest fritidsboliger per km²

2020
2020
Hvaler 48.03
Frogn 34.24
Færder 32.22
Nesodden 25.42
Fredrikstad 15.44
Kvitsøy 12.42
Kommunene med flest fritidsboliger per km²
2020
Hvaler 48.03
Frogn 34.24
Færder 32.22
Nesodden 25.42
Fredrikstad 15.44
Kvitsøy 12.42

Du finner flere fakta om hytter på en egen faktaside, blant annet hvor de ligger, hva de koster og hvor tett de er bygget.

Fakta om hytter og fritidsboliger

Fritidsaktiviteter

Andel som har trent på ulike måter mer enn ti ganger siste år. Utvalgte aktiviteter.

2019
2019
Styrketrening 41
På treningsapparat 30
Jogging 28
Sykling 24
Langrenn 16
Svømming 12
Gruppetrening (aerobic, yoga, mm) 12
Andel som har trent på ulike måter mer enn ti ganger siste år. Utvalgte aktiviteter.
2019
Styrketrening 41
På treningsapparat 30
Jogging 28
Sykling 24
Langrenn 16
Svømming 12
Gruppetrening (aerobic, yoga, mm) 12

Andel som har gjort frivillig innsats for ulike organisasjoner siste 12 måneder

2017
2017
Idrettslag 16
Velforeninger mm. 6
Miljø, humanitær hjelp mm. 6
Musikk, teater og kunst 4
Religiøs forening 3
Friluftsorganisasjon 2
Pasient-/pårørendeforening 2
Politisk parti 1
Andel som har gjort frivillig innsats for ulike organisasjoner siste 12 måneder
2017
Idrettslag 16
Velforeninger mm. 6
Miljø, humanitær hjelp mm. 6
Musikk, teater og kunst 4
Religiøs forening 3
Friluftsorganisasjon 2
Pasient-/pårørendeforening 2
Politisk parti 1

Deltakelse i ulike kulturaktiviteter

2016
2016
Opptrådt offentlig med teater/revygruppe siste 2 år 1
Medlem av amatørteater/revygruppe 2
Stilt ut billedkunst/kunsthåndtverk siste 2 år 2
Driver med organisert dans 3
Medlem av kunstforening 4
Med i kor/orkester el. lign. 7
Driver med billedkunst/kunsthåndtverk 8
Spiller instrument regelmessig 9
Opptrådt offentlig med sang/musikk siste 2 år 12
Medlem av idrettslag 31
Kan spille instrument 32
Deltatt på idrettsarrangement siste 2 år 32
Deltakelse i ulike kulturaktiviteter
2016
Opptrådt offentlig med teater/revygruppe siste 2 år 1
Medlem av amatørteater/revygruppe 2
Stilt ut billedkunst/kunsthåndtverk siste 2 år 2
Driver med organisert dans 3
Medlem av kunstforening 4
Med i kor/orkester el. lign. 7
Driver med billedkunst/kunsthåndtverk 8
Spiller instrument regelmessig 9
Opptrådt offentlig med sang/musikk siste 2 år 12
Medlem av idrettslag 31
Kan spille instrument 32
Deltatt på idrettsarrangement siste 2 år 32

Andeler som har benyttet ulike kulturtilbud siste 12 måneder

2016
2016
Opera/operette 8
Ballett-/danseforestilling 14
Kulturfestival 32
Kunstutstilling 36
Museum 44
Folkebibliotek 46
Teater/musikal/revy 50
Idrettsarrangement 55
Konsert 62
Kino 72
Andeler som har benyttet ulike kulturtilbud siste 12 måneder
2016
Opera/operette 8
Ballett-/danseforestilling 14
Kulturfestival 32
Kunstutstilling 36
Museum 44
Folkebibliotek 46
Teater/musikal/revy 50
Idrettsarrangement 55
Konsert 62
Kino 72

Flere detaljer om nordmenns bruk av ulike kulturtilbud og deltakelse i kulturlivet finner du på egen faktaside.

Fakta om kultur

Mediebruk

Tid brukt på medier i befolkningen¹

1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Papiravis 39 39 40 38 36 34 33 34 31 31 32 30 29 29 29 27 25 23 24 21 21 19 16 14 11 11 9
TV 108 113 124 117 119 119 141 138 156 146 141 142 147 148 155 145 148 152 157 131 133 132 107 112 104 98 78
Radio 91 96 99 84 87 83 93 84 95 87 91 80 84 83 80 80 82 81 86 88 90 100 83 78 78 68 65
Lydmedier 32 38 31 30 36 33 34 46 43 42 42 41 39 41 40 39 39 41 35 36 37 36 34 39 48 47 50
Ukeblad 7 7 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 2 1 2 1
Bøker 13 11 12 12 10 10 11 12 12 14 12 12 15 14 13 13 15 14 17 17 17 15 16 16 15 14 13
Tegneserieblad 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Videomedier 7 8 5 7 6 6 7 7 7 8 8 9 8 9 11 10 12 12 12 12 14 20 20 22 37 36 44
Internett 21 22 30 33 44 53 62 65 73 85 86 94 112 120 127 140 158 167 178
Digitale spill 24 28 29
Tid brukt på medier i befolkningen¹
1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Papiravis 39 39 40 38 36 34 33 34 31 31 32 30 29 29 29 27 25 23 24 21 21 19 16 14 11 11 9
TV 108 113 124 117 119 119 141 138 156 146 141 142 147 148 155 145 148 152 157 131 133 132 107 112 104 98 78
Radio 91 96 99 84 87 83 93 84 95 87 91 80 84 83 80 80 82 81 86 88 90 100 83 78 78 68 65
Lydmedier 32 38 31 30 36 33 34 46 43 42 42 41 39 41 40 39 39 41 35 36 37 36 34 39 48 47 50
Ukeblad 7 7 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 2 1 2 1
Bøker 13 11 12 12 10 10 11 12 12 14 12 12 15 14 13 13 15 14 17 17 17 15 16 16 15 14 13
Tegneserieblad 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Videomedier 7 8 5 7 6 6 7 7 7 8 8 9 8 9 11 10 12 12 12 12 14 20 20 22 37 36 44
Internett 21 22 30 33 44 53 62 65 73 85 86 94 112 120 127 140 158 167 178
Digitale spill 24 28 29

Nøkkeltall

Andel som ser på TV daglig¹

Andel som ser på TV daglig¹

48  %

[ 2019 ]

¹ Inkluderer de som ser lineær TV eller opptak gjort samme dag

kilde: Norsk mediebarometer, Statistisk sentralbyrå

TV-titting fordelt etter alder

Personer 9-15 år Personer 16-24 år Personer 25-44 år Personer 45-66 år Personer 67-79 år
Personer 9-15 år Personer 16-24 år Personer 25-44 år Personer 45-66 år Personer 67-79 år
1991 83 74 80 82 90
1992 89 71 76 83 86
1994 93 74 80 84 88
1995 90 82 80 86 88
1996 88 82 77 83 90
1997 95 79 82 82 86
1998 92 81 81 82 86
1999 90 82 83 83 88
2000 90 81 78 81 86
2001 91 87 82 85 91
2002 93 85 82 84 86
2003 93 80 81 82 92
2004 86 82 79 84 86
2005 91 78 82 87 89
2006 90 81 81 81 86
2007 87 81 77 84 88
2008 88 77 76 82 85
2009 86 75 78 81 86
2010 82 79 80 84 90
2011 89 74 76 83 91
2012 83 67 71 80 88
2013 82 60 70 79 86
2014 70 56 71 80 91
2015 67 53 63 74 86
2016 67 54 62 73 81
2017 67 42 54 69 83
2018 61 40 49 70 86
2019 46 34 35 58 74
TV-titting fordelt etter alder
Personer 9-15 år Personer 16-24 år Personer 25-44 år Personer 45-66 år Personer 67-79 år
1991 83 74 80 82 90
1992 89 71 76 83 86
1994 93 74 80 84 88
1995 90 82 80 86 88
1996 88 82 77 83 90
1997 95 79 82 82 86
1998 92 81 81 82 86
1999 90 82 83 83 88
2000 90 81 78 81 86
2001 91 87 82 85 91
2002 93 85 82 84 86
2003 93 80 81 82 92
2004 86 82 79 84 86
2005 91 78 82 87 89
2006 90 81 81 81 86
2007 87 81 77 84 88
2008 88 77 76 82 85
2009 86 75 78 81 86
2010 82 79 80 84 90
2011 89 74 76 83 91
2012 83 67 71 80 88
2013 82 60 70 79 86
2014 70 56 71 80 91
2015 67 53 63 74 86
2016 67 54 62 73 81
2017 67 42 54 69 83
2018 61 40 49 70 86
2019 46 34 35 58 74

Nøkkeltall

Daglige brukere av spill

Daglige brukere av spill

35  %

[ 2019 ]

Spilling fordelt på alder

9-15 år 16-24 år 25-44 år 45-64 år 65-79 år
9-15 år 16-24 år 25-44 år 45-64 år 65-79 år
2019 81 55 34 18 13
Spilling fordelt på alder
9-15 år 16-24 år 25-44 år 45-64 år 65-79 år
2019 81 55 34 18 13

Du finner flere fakta om medier på en egen faktaside, blant annet hvor mange som bruker de ulike mediene, og hvor mange som foretrekker digitale medier fremfor analoge.

Fakta om medier

Les også

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB