Banner med bilde og tittel

Fakta om

Ferie og fritid

Ingress

Hvor reiser vi i ferien, og hva gjør vi når vi har fri? Sitter vi helst i sofaen foran TVen, eller løper vi ut og trener? Her får du oversikten over hva nordmenn gjør når de får velge selv.

Ferie

Andel som har vært på ferie i løpet av siste år
Ikon av vei i solnedgang
Andel som har vært på ferie i løpet av siste år
2020
81,1
%
-8,7 prosentpoeng Endring fra fem år før


Korte ferier innenlands,Korte ferier utenlands,Lange ferier innenlands,Lange ferier utenlands

Feriereiser

Korte ferier innenlands
3. kvartal 2021
3,65
millioner reiser
5,8 % Endring fra samme periode året før

Korte ferier utenlands
3. kvartal 2021
0,21
millioner reiser
200,0 % Endring fra samme periode året før

Lange ferier innenlands
3. kvartal 2021
3,04
millioner reiser
27,7 % Endring fra samme periode året før

Lange ferier utenlands
3. kvartal 2021
0,53
millioner reiser
103,8 % Endring fra samme periode året før

Feriereiser inkluderer alle reiser, uavhengig av om reisen er foretatt med bil, fly eller annet transportmiddel.

Korte feriereiser har fra 1 til 3 overnattinger. Lange feriereiser har 4 eller flere overnattinger.

På hytta

Antall hytter i Norge
ikon av bygning
Antall hytter i Norge
2021
440 443
hytter og andre fritidsboliger
8,5 % Endring fra ti år før

Fritidsboliger per km² i Hvaler
Fritidsboliger per km² i Hvaler
2021
48,03

Fritidsboliger i Ringsaker
Fritidsboliger i Ringsaker
2021
7 271

Du finner flere fakta om hytter på en egen faktaside, blant annet hvor de ligger, hva de koster og hvor tett de er bygget.

Fakta om hytter og fritidsboliger


Mediebruk

¹ I gjennomsnitt av befolkningen 9-79 år, en gjennomsnittsdag

TV

Andel som ser på TV daglig¹
Ikon av TV-skjerm
Andel som ser på TV daglig¹
2020
48
%

¹ Inkluderer de som ser lineær TV eller opptak gjort samme dagSpill

Daglige brukere av spill
ikon av mennesker
Daglige brukere av spill
2020
35
%

Du finner flere fakta om medier på en egen faktaside, blant annet hvor mange som bruker de ulike mediene, og hvor mange som foretrekker digitale medier fremfor analoge.

Fakta om medier