Banner med bilde og tittel

Fakta om

Hytter og fritidsboliger

Mørk skrå bakgrunn

Norske hytter. Gjennomsnittlig bruksareal og nye bygg.

Kilde

Byggeareal, Statistisk sentralbyrå

Ingress tekst

Nordmenn elsker å være på hytta.
Men hvor mange hytter har vi, og hvor ligger de?
Her finner du tallene som forteller om norske hytter og andre fritidsboliger.

Hytter og fritidsboliger

Nøkkeltall hytter

Antall hytter i Norge
Fritidsboliger per km² i Hvaler

Fritidsboliger i Ringsaker
Fritidsboliger uten nære naboer

Nye fritidsboliger uten nære naboer

Et fritidsbyggområde er et område med minst fem fritidsbygg, uten at det er mer enn 75 meter mellom husene. Hus i samlinger med fire eller færre regnes som enkeltstående.

Prisen på hytter

Bygging i strandsonene

Antall bygg i strandsonen,Antall hytter i strandsonen

Fritidsboliger på kartet

kart med fritidsboliger.png

Alle fritidsbyggområder, der mer enn fem fritidsboliger står sammen, kan du også se i SSBs karttjeneste. Her finner du oversikt over både tettbygde fritidsbyggområder, der det ikke er mer enn 75 meter mellom husene, og sammenhengende fritidsbyggområder, med maksimalt 500 meter mellom husene.

Kart over fritidsbyggområder over hele Norge

Alle faktasider