Banner med bilde og tittel

Fakta om

Hytter og fritidsboliger

Mørk skrå bakgrunn

Norske hytter. Gjennomsnittlig bruksareal og nye bygg.

Kilde

Byggeareal, Statistisk sentralbyrå

Ingress tekst

Nordmenn elsker å være på hytta.
Men hvor mange hytter har vi, og hvor ligger de?
Her finner du tallene som forteller om norske hytter og andre fritidsboliger.

Hytter og fritidsboliger

Nøkkeltall hytter

Antall hytter i Norge
ikon av bygning
Antall hytter i Norge
2021
440 443
hytter og andre fritidsboliger
8,5 % Endring fra ti år før

Fritidsboliger per km² i Hvaler
Fritidsboliger per km² i Hvaler
2021
48,03

Kommunene med flest fritidsboliger per km²


Fritidsboliger i Ringsaker
Fritidsboliger i Ringsaker
2021
7 271

Kommunene med flest fritidsboliger

Fritidsboliger uten nære naboer
Fritidsboliger uten nære naboer
2020
50
%

Fritidsboliger med og uten naboer


Nye fritidsboliger uten nære naboer
Nye fritidsboliger uten nære naboer
2020
23
%

Nye fritidsboliger med og uten naboer

Et fritidsbyggområde er et område med minst fem fritidsbygg, uten at det er mer enn 75 meter mellom husene. Hus i samlinger med fire eller færre regnes som enkeltstående.

Kjøp og salg av hytter


Bygging i strandsonene

Antall bygg i strandsonen,Antall hytter i strandsonen
Antall bygg i strandsonen
2021
527 979
bygg
8,3 % Endring fra ti år før

Antall hytter i strandsonen
2021
93 649
bygg
6,8 % Endring fra ti år før

Fritidsboliger på kartet

kart med fritidsboliger.png

Alle fritidsbyggområder, der mer enn fem fritidsboliger står sammen, kan du også se i SSBs karttjeneste. Her finner du oversikt over både tettbygde fritidsbyggområder, der det ikke er mer enn 75 meter mellom husene, og sammenhengende fritidsbyggområder, med maksimalt 500 meter mellom husene.

Kart over fritidsbyggområder over hele Norge

Alle faktasider