Banner med bilde og tittel

Hytter og fritidsboliger

Fakta om hytter og fritidsboliger

Ingress tekst

Nordmenn elsker å være på hytta. Men hvor mange hytter har vi, og hvor ligger de? Her finner du tallene som forteller om norske hytter og andre fritidsboliger.

Hytter og fritidsboliger

Nøkkeltall hytter

Antall hytter i Norge
ikon av bygning
Antall hytter i Norge
2022
445 513
hytter og andre fritidsbygg
8,6 % fra ti år før

Et fritidsbygg er en bygning som er beregnet til fritidsbruk, enten det er en frittstående hytte eller et leilighetsbygg. SSB har ikke tall på hvor mange eierseksjoner det er i hvert fritidsbygg. Selv om det er klart flest hytter totalt, er det mange nye fritidsbygg som inneholder flere enheter.

Kommunene med flest fritidsbygg

Hvaler,Frogn,Færder,Nesodden

Kommunene med størst tetthet av fritidsbygg

Hvaler
2022
48,10
fritidsbygg/km²
Frogn
2022
34,08
fritidsbygg/km²
Færder
2022
32,22
fritidsbygg/km²
Nesodden
2022
25,04
fritidsbygg/km²
Hvor høyt ligger hyttene?

Fritidsbygg etter høyde over havet

Eneboliger¹ brukt som fritidsbolig

Andre fritidsboliger

Ikon av bygning
Eneboliger¹ brukt som fritidsbolig
2022
33 283
bygg
2,6 % fra ti år før

¹Noen fritidsboliger er regulert som helårsbolig, og de kommer derfor ikke med i den alminnelige hyttestatistikken. Dette kan for eksempel gjelde våningshus på gård eller andre eneboliger regulert til helårsbolig.

Hyttebygging

Nye fritidsboliger¹

¹Inkluderer alle typer fritidsboliger, enten det er frittstående hytter eller leiligheter i et leilighetskompleks.

Størrelsen på nye, fullførte fritidsboliger
Ikon av leilighet tegning.
Størrelsen på nye, fullførte fritidsboliger
2021
99,5
kvadratmeter
2,7 % fra ti år før
Fylkene med flest nye fritidsboliger

Nyoppførte fritidsbygg innenfor fritidsbyggområder

Hyttegrender

Ikon for beboere per husholdning
Nyoppførte fritidsbygg innenfor fritidsbyggområder
2022
81,1
%
4,9 prosentpoeng fra fire år før

Et fritidsbyggområde er et område med minst fem fritidsbygg, uten at det er mer enn 75 meter mellom husene. Hus i samlinger med fire eller færre regnes som enkeltstående. Tidligere var det store flertall av fritidsboligene uten nære naboer, i dag bygges langt de fleste innenfor fritidsbyggområder.

Fritidsbygg i områder med flere enn fem bygg, etter antall bygg i området

Antall bygg i strandsonen,Antall hytter i strandsonen

Bygging i strandsonen

Antall bygg i strandsonen
2022
532 832
bygg
8,1 % fra ti år før
Antall hytter i strandsonen
2022
94 054
bygg
6,6 % fra ti år før

Strandsonen strekker seg 100 meter inn over land fra kysten. Man må normalt søke om dispensasjon for å få bygge i strandsonen.

Kjøp og salg

Salg av fritidsboliger¹

¹ Tinglyste omsetninger av fritidsboliger i fritt salg
Gjennomsnittlig salgspris for fritidsboliger

Gjennomsnittlig salgspris for fritidsboliger. Utvalgte kommuner

Fritidsbygninger på kartet

kart med fritidsboliger.png

Alle fritidsbyggområder, der mer enn fem fritidsbygg står sammen, kan du også se i SSBs karttjeneste. Her finner du oversikt over både tettbygde fritidsbyggområder, der det ikke er mer enn 75 meter mellom husene, og sammenhengende fritidsbyggområder, med maksimalt 500 meter mellom husene.

Kart over fritidsbyggområder over hele Norge

Alle faktasider