SSBs publikasjoner

Treff (10067)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Færre arbeidsledige Artikler Arbeid og lønn,
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Lavere drivstoffpriser for sjøtransport Artikler Transport og reiseliv
Stor økning i netthandelen Artikler Varehandel og tjenesteyting, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Auka sal av bensin Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Fiskeeksport i 200 år Artikler Utenriksøkonomi
Nedgang i innbetalt skatt Artikler Offentlig sektor
Ukentlig utenrikshandelsstatistikk Artikler Utenriksøkonomi
Elverum og Kongsvinger hadde størst hogst Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Stort overskudd for verdipapirfondene i 2019 Artikler Bank og finansmarked
Flere foretak velger elektroniske fakturaer fremfor papir Artikler Teknologi og innovasjon
Fortsatt prisøkning på nye boliger Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Tre av fire har brukt internett til å ha videosamtaler eller å ringe Artikler Teknologi og innovasjon
Noko auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Mer gods fraktet med tog og båt Artikler Transport og reiseliv