SSBs publikasjoner

Treff (9444)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Olje- og gassutvinning fortsatt største næringen Artikler Offentlig sektor
Renta på nye boliglån økte Artikler Bank og finansmarked
Oppgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Mye frivillig innsats blant norskfødte med innvandrerforeldre Artikler Kultur og fritid, Innvandring og innvandrere
Er det lønnsomt å være en grønn næring? Artikler Energi og industri
Prisoppgang på alle energivarer Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nedgang i tolvmånedersveksten i KPI Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Økt produksjon, men utslippene går noe ned Artikler Natur og miljø, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Historisk lav gjeldsvekst for husholdningene Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer, Bank og finansmarked
Avtakende vekst i fastlandsøkonomien Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Kvinner står for 2 av 3 nettskoledeltagelser Artikler Utdanning
Omsetningen i industrien øker videre Artikler Energi og industri
Marginal nedgang i industriproduksjonen Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Jevn økning i offentlige utgifter Artikler Offentlig sektor
Mindre farlig avfall for første gang på ni år Artikler Natur og miljø, Svalbard