SSBs publikasjoner

Treff (8830)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Flere leger og psykologer i spesialisthelsetjenesten Artikler Helse
Reduksjon i offentlig formue Artikler Offentlig sektor
Flere reiser med jernbane Artikler Transport og reiseliv
Nordmenn med nest høyest konsum i Europa Artikler Priser og prisindekser
Spania på ferietoppen i Norge og Europa Artikler Transport og reiseliv
Lavere handelsoverskudd Artikler Utenriksøkonomi
Data om brukere av omsorgstjenester forsinket Artikler Helse, Offentlig sektor
Nøkkeltall for KOSTRA Artikler Offentlig sektor
Nye boliger dyrere Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
68 000 per innbygger til helse Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fleire arbeidstimar per gardsbruk Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Rentene falt i desember Artikler Bank og finansmarked
Hytteleie mest populært blant utlendinger Artikler Transport og reiseliv
Vesentleg auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Oppgang i PPI Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer