Nedgang i sal av petroleumsprodukt

Publisert:

I februar enda samla sal av petroleumsprodukt på 510 millionar liter, ein nedgang på 10,4 prosent samanlikna med same månad i fjor.

Samla sal av bilbensin og autodiesel hittil i 2021 enda på 575 millionar liter. Det er 16 millionar liter mindre enn same periode i fjor, ein nedgang på snaut 3 prosent, viser nye tal frå statistikken sal av petroleumsprodukt

1 Omfattar tungdestillater, tungolje, flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 1. Sal av petroleumsprodukt i februar månad, etter produkt

Andre produkter¹ Fyringsparafin og fyringsolje Jetparafin Marine gassoljer Anleggsdiesel Autodiesel Bilbensin
2002 70 80 42 149 42 110 160
2003 69 144 49 145 51 119 161
2004 70 98 71 139 45 122 161
2005 72 76 61 152 49 131 156
2006 70 73 64 139 57 143 149
2007 70 81 63 131 63 161 142
2008 67 53 67 137 62 181 137
2009 54 72 76 140 56 179 127
2010 53 87 73 148 70 189 118
2011 53 62 69 131 73 200 110
2012 46 44 70 144 71 213 105
2013 37 37 73 145 70 212 95
2014 26 24 93 123 63 211 86
2015 20 26 79 120 67 219 81
2016 14 22 79 113 68 249 86
2017 17 24 80 89 65 237 78
2018 11 22 78 96 79 241 79
2019 11 11 80 86 75 223 72
2020 18 4 82 103 69 221 73
2021 12 6 25 100 82 219 66

1 Omfattar tungdestillater, tungolje, flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 2. Sal av petroleumsprodukt. Januar til februar 2019, 2020 og 2021

Bilbensin Autodiesel Anleggsdiesel Marine gassoljer Jetparafin Fyringsparafin og fyringsolje Andre produkter¹
2019 148 462 158 178 161 27 25
2020 146 445 137 203 162 9 27
2021 134 441 157 179 49 11 23

Kontakt