336033
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/reinjakt/aar
336033
statistikk
2018-12-13T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
reinjakt, Villreinjakt, felte villrein, villreinområder, fellingsprosent, fellingskvoteJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Villreinjakt

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

4 156

villrein skutt høsten 2018

Felte villrein
AntallAndelEndring, prosent
2017 - 20182014 - 2018
2018
I alt4 156100,0-24,6-47,7
Hanndyr
Kalv61214,7-21,7-44,7
1 1/2 år3157,6-31,2-56,8
Eldre1 35032,5-17,8-26,4
Hunndyr
Kalv53212,8-19,8-48,3
1 1/2 år2235,4-24,1-44,9
Eldre1 12427,0-32,9-60,4

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Felte villrein fordelt på alder, kjønn og villreinområde

Felte villrein fordelt på alder, kjønn og villreinområde
I altKalv1 1/2 årEldreFellingsprosent
HanndyrHunndyrHanndyrHunndyrHanndyrHunndyr
19946 5818457098353651 7392 08841
19957 7771 0519388163981 8492 72543
19969 3951 2551 1219265172 2883 28848
19979 1791 1481 0421 0305602 0623 33745
19989 7611 3491 2259634752 0883 66145
19998 9921 1621 0621 0184492 1763 12541
20007 6319758907403322 0712 62336
20016 9761 0338977043051 7102 32750
20026 6171 0298576382521 7372 10458
20034 4176406574001771 1871 35651
20043 8956275133441581 0711 18255
20054 8176475324432481 5671 38047
20065 0916486044732191 5361 61146
20074 6706986153951971 2791 48650
20085 1557696695032351 2331 74655
20095 0988106794632251 2881 63353
20105 4478097275492641 3141 78452
20115 4238486735642721 3161 75039
20125 4517857015962991 3481 72233
20137 1401 0549306554081 8542 23939
20147 9441 1061 0307304051 8342 83938
20156 5098767847323681 5682 18131
20166 1298778305522831 4142 17324
20175 5157826634582941 6431 67524
20184 1566125323152231 3501 12439
 
Villreinområde
Setesdal - Ryfylke341644418178511312
Skaulen - Etnefjella1530217250
Setesdal - Austhei61114134141520
Hardangervidda7005130362444011946
Blefjell1955241218
Nordfjella723983183136
Oksenhalvøya0000000.
Fjellheimen67111632152067
Brattefjell - Vindeggen11617142010203529
Lærdal - Årdal11000011073
Vest - Jotunheimen3900003900
Reinheimen-Breheimen842150137413524523475
Førdefjella720401070
Sunnfjord15221055100
Svartebotnen0000000.
Snøhetta6067480503813323145
Rondane375584546231109349
Sølnkletten16812291717454835
Forelhogna18347332310284258
Knutshø1673222812543940
Norefjell- Reinsjøfjell29866542120528591
Våmur - Roan33481371060
Tolga øst21001020042

Tabell 2 
Antall tillatt felte villrein, felte villrein og fellingsprosent

Antall tillatt felte villrein, felte villrein og fellingsprosent
Tillatt felte dyrFelte dyrFellingsprosent
199416 1836 58141
199516 2927 77748
199618 3969 39551
199717 9879 17951
199812 7539 76177
199912 7548 99271
200015 8627 63148
200118 0876 97639
200219 7696 61733
200320 4114 41722
200421 9333 89518
200522 0814 81722
200621 2875 09124
200713 8214 67034
200811 3675 15545
20098 6015 09859
20107 1025 44777
201110 2145 42353
201210 9865 45150
20139 3027 14077
201420 9667 94438
201520 9126 50931
201625 4656 12924
201722 6745 51524
201810 5754 15639

Om statistikken

Statistikken viser omfanget av villreinjakt i Norge. Det blir gitt tall for antall felte dyr og antall tillatt felte dyr fordelt på alder, kjønn og villreinområder. Beregnet slaktevekt er også en del av statistikken.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Vald
Det er et geografisk område som godkjennes for jakt etter arter av hjortevilt og som tildeles fellingstillatelser.
 
Jaktfelt
Et mindre geografisk område innenfor et vald som jaktrettshaverne har avgrenset av hensyn til den praktiske jaktutøvelsen.
 
Tillatt felt
Antall dyr det er gitt tillatelse til å felle.
 
Rettet avskyting
Fellingstillatelse med pålegg om avskyting av et visst antall eller en viss prosentandel kalv, 1 ½-åringer og voksne hann- og hunndyr.
 
Fellingsprosent
Felte dyr i prosent av tillatt felte.
 
Jaktåret
Et jaktår går fra og med 1. april til og med 31. mars året etter. 
 
 

Standard klassifikasjoner

Standard klassifisering av villreinområder

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Villreinområde

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Fil med grunndata lagres årlig i Statistisk sentralbyrå.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å vise omfanget av villreinjakt i Norge. Det foreligger oppgaver tilbake til 1889. Inntil 1951 omfattet statistikken både dyr som var felt under ordinær jakt samt dyr som var felt ulovlig eller omkommet av andre årsaker. Fra og med 1952 omfatter statistikken bare villrein som er felt under ordinær jakt.

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere er Miljødirektoratet, fylkesmannens miljøvernavdelinger, interesseorganisasjoner, media, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, viltforvaltere og viltnemnder.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Det publiseres også statistikk over antall felte elg og hjort samt registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt.

Lovhjemmel

Viltloven.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter all jakt på villrein som utøves lovlig i Norge

Datakilder og utvalg

Villreinnemndene.

Totaltelling.

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistisk sentralbyrå innhenter oppgaver over fellingskvoter og fellingsoppgaver fra de enkelte villreinnemndene.

Det utføres sumkontroller og kontroll av antall felte dyr mot antall tillatt felte dyr. Om nødvendig kontaktes villreinnemndene for avklaring av eventuelle tvilsspørsmål.

Antall felte og tillatt felte dyr blir summert opp og fordelt på villreinområde.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikken er sammenlignbar tilbake til 1952 (se også 2.1).

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Rapporteringen er sterkt knyttet til den lokale forvaltningen av villreinstammen, og kvaliteten regnes som meget god. Enkelte storvald går på tvers av kommunegrensene, og i noen tilfeller kan det ha vært vanskelig å oppgi i hvilken kommune enkelte dyr ble felt. Disse er fordelt etter beste skjønn av rapporteringsansvarlig. Dette påvirker ikke tallet for felte villrein totalt.

Frafallsfeilen er svært liten. Villreinområdene blir fulgt opp og purret av Statistisk sentralbyrå hvis de ikke har rapportert innen tre uker etter at villreinjakta er avsluttet. På den måten får en med fellingsresultatene fra alle jaktfeltene.

Revisjon

Ikke relevant

Faktaside

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB