Banner med bilde og tittel

Jakt

Fakta om jakt

Ingress

Lurer du på hvor mange ulver som blir skutt hvert år? Hvor mange elger eller hjorter som felles hvert år? Eller hvor mange rådyr som blir påkjørt i trafikken? På denne siden får du vite dette og mye annet om jakt og jegere.

Jegere

Aktive jegere
Ikon av hjortehode
Aktive jegere
2021-2022
136 900
-2,4 % fra forrige periode
Aktive jegere

Registrerte jegere
Registrerte jegere
2021-2022
528 319
7 633 fra forrige periode
Registrerte jegere

Andel registrerte jegere som er kvinner
Ikon av dame
Andel registrerte jegere som er kvinner
2021-2022
15,5
%
0,4 prosentpoeng fra året før
Antall jegere¹ på jakt

¹ Jegerne kan ha jaktet på flere arter

Elg

Antall felte elg
Ikon av dyrespor
Antall felte elg
2021-2022
29 278
elg
-7,8 % fra året før
Felte elg

Antall felte elg fordelt på fylke

Kommunene med flest felte elg

Antall omkomne og drepte elg utenom jakt

¹ Omfatter blant annet dyr som har forulykket, er tatt av rovdyr eller avlivet av humane grunner.

Hjort

Antall felte hjort
Ikon av hjortehode
Antall felte hjort
2021-2022
52 840
hjort
5,6 % fra året før
Antall felte hjort

Antall felte hjort fordelt på fylke

Kommunene med flest felte hjort

Antall omkomne eller drepte hjort utenom jakt

¹ Omfatter blant annet dyr som har forulykket, er tatt av rovdyr eller avlivet av humane grunner.

Villrein

Antall felte villrein
Ikon av dyrespor
Antall felte villrein
2021
5 641
villrein
19,4 % fra året før
Antall felte villrein

Villreinområdene med flest felte dyr

Rådyr

Antall felte rådyr
Ikon av rådyr
Antall felte rådyr
2021-2022
34 670
rådyr
1,1 % fra året før
Antall felte rådyr

Antall omkomne og drepte rådyr utenom jakt

¹ Omfatter blant annet dyr som har forulykket, er tatt av rovdyr eller avlivet av humane grunner.

Småvilt

Lirype,Fjellrype,Orrfugl,Grågås

Jakt på utvalgte fugler

Lirype
2021-2022
114 500
liryper
-9,7 % fra året før
Fjellrype
2021-2022
44 800
fjellryper
-9,9 % fra året før
Orrfugl
2021-2022
18 800
orrfugler
3,4 % fra året før
Grågås
2021-2022
12 840
grågjess
-2,4 % fra året før
Rødrev,Hare,Bever,Villsvin

Jakt på utvalgt småvilt

Rødrev
2021-2022
21 030
rødrever
-3,2 % fra året før
Hare
2021-2022
13 850
harer
-6,0 % fra året før
Bever
2021-2022
1 500
bevere
-4,5 % fra året før
Villsvin
2021-2022
365
villsvin
-18,9 % fra året før

De utvalgte nøkkeltallene viser bare en liten del av småviltet som blir felt hvert år. I statistikken Småvilt- og rådyrjakt finner man oversikt over jakt på mange andre arter.

Rovdyr

Felt eller omkommet ulv
Ikon av ulv som uler
Felt eller omkommet ulv
2021
38
ulv
5 ulv fra året før
Felt eller omkommet ulv

Andre felte eller omkomne rovdyr¹
Ikon av dyrespor
Andre felte eller omkomne rovdyr¹
2021
273

¹Omfatter bjørn, jerv, gaupe og ørn

Felte eller omkomne andre rovdyr

Felt eller omkommet ørn
Felt eller omkommet ørn
2021
73
ørn
17 fra året før
Felt eller omkommet ørn