Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt

Oppdatert: 29. juni 2022

Neste oppdatering: 30. juni 2023

Antall hjortevilt som ble registrert omkommet eller drept utenom ordinær jakt i jaktåret
Antall hjortevilt som ble registrert omkommet eller drept utenom ordinær jakt i jaktåret
2021-2022
14 756
Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt
Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt1
AntallEndring i prosent
2021-20222020-2021 - 2021-20222017-2018 - 2021-2022
I alt14 7568,1-13,3
Elg
Påkjørt av motorkjøretøy1 0207,8-17,5
Påkjørt av tog57347,3-49,6
Omkommet av andre årsaker1 721-8,0-8,6
Hjort
Påkjørt av motorkjøretøy1 01510,2-12,6
Påkjørt av tog6911,311,3
Omkommet av andre årsaker1 07117,3-17,0
Villrein
Påkjørt av motorkjøretøy1..
Påkjørt av tog2.100,0
Omkommet av andre årsaker186104,4-88,1
Rådyr
Påkjørt av motorkjøretøy6 7979,39,5
Påkjørt av tog30051,5-23,9
Omkommet av andre årsaker2 001-2,3-4,2
1Smøla, Enebakk, Lyngen og Karasjok kommune mangler oppgave for jaktåret 2021/2022
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Hjortevilt. Registrert avgang utenom ordinær jakt, etter årsak
  Hjortevilt. Registrert avgang utenom ordinær jakt, etter årsak
  Registrert avgang av hjortevilt
  Dyr i altElgHjortVillreinRådyr
  2017-201817 0194 2562 5131 5638 687
  2018-201914 1133 3432 5091108 151
  2019-202012 2453 0641 6241657 392
  2020-202113 6553 2061 896918 462
  2021-202214 7563 3142 1551899 098
  Skadefelling
  2017-20181415844039
  2018-20191273451042
  2019-2020681831118
  2020-2021109649054
  2021-2022881959010
  Felt i nødverge
  2017-20181651001
  2018-20191514100
  2019-20201615100
  2020-2021993313053
  2021-2022956915011
  Felt ulovlig
  2017-2018451420110
  2018-2019461022113
  2019-2020481026210
  2020-20213113918
  2021-2022501722011
  Påkjørt av motorkjøretøy
  2017-20188 6031 2371 16106 205
  2018-20197 91697897005 968
  2019-20207 73198391855 825
  2020-20218 08394692106 216
  2021-20228 8331 0201 01516 797
  Påkjørt av tog
  2017-20181 5941 137621394
  2018-2019861526681266
  2019-2020812521593229
  2020-2021649389620198
  2021-2022944573692300
  Omkommet av andre årsaker
  2017-20186 5551 7871 2041 5612 003
  2018-20195 0951 7821 3851081 820
  2019-20203 4691 4835411531 292
  2020-20214 6841 819842901 933
  2021-20224 7461 6169751861 969
  Standardtegn i tabeller
 • Registrert avgang utenom ordinær jakt. Drept av motorkjøretøy eller tog, etter fylke
  Registrert avgang utenom ordinær jakt. Drept av motorkjøretøy eller tog, etter fylke
  I altElgHjortVillreinRådyr
  2009-20107 2792 16874134 367
  2010-20117 0302 23773224 059
  2011-20125 7641 66874143 351
  2012-20136 4131 72468424 003
  2013-20145 8891 35874343 784
  2014-20156 1581 43978123 936
  2015-20166 2981 35563914 303
  2016-20177 3191 35487325 090
  2017-201810 1972 3741 22316 599
  2018-20198 7771 5041 03816 234
  2019-20208 5431 50497786 054
  2020-20218 7321 33598306 414
  2021-20229 7771 5931 08437 097
  Fylke
  Viken2 4312122812 190
  Oslo5400054
  Innlandet1 7123274021 343
  Vestfold og Telemark87574110790
  Agder69559220614
  Rogaland2161390176
  Vestland5553525027
  Møre og Romsdal75642720480
  Trøndelag - Trööndelage1 73936214701 230
  Nordland - Nordlánnda63544900186
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku109102007
  Standardtegn i tabeller
 • Hjortevilt. Registrert avgang utenom ordinær jakt, etter fylke og årsak
  Hjortevilt. Registrert avgang utenom ordinær jakt, etter fylke og årsak
  I altElgHjortVillreinRådyr
  2009-201010 6363 5571 529265 524
  2010-201110 6043 7651 684225 133
  2011-20128 3592 9581 343284 030
  2012-20139 1042 9691 160534 922
  2013-20148 4522 6741 166574 555
  2014-20158 7502 7771 293224 658
  2015-20168 9412 6031 087965 155
  2016-201710 8272 8171 4594116 140
  2017-201817 0194 2562 5131 5638 687
  2018-201914 1133 3432 5091108 151
  2019-202012 2453 0641 6241657 392
  2020-202113 6553 2061 896918 462
  2021-202214 7563 3142 1551899 098
  Fylke
  Viken3 27541739152 804
  Oslo132600126
  Innlandet2 43170385301 613
  Vestfold og Telemark1 2662213419992
  Agder1 056192295830
  Rogaland3637651290
  Vestland1 35861 18311752
  Møre og Romsdal1 045194510575
  Trøndelag - Trööndelage2 56173826921 552
  Nordland - Nordlánnda1 04579100254
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku2242140010
  Årsak
  Skadefelling881959010
  Felt i nødverge956915011
  Felt ulovlig501722011
  Påkjørt av motorkjøretøy8 8331 0201 01516 797
  Påkjørt av tog944573692300
  Omkommet av andre årsaker4 7461 6169751861 969
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken viser avgang av elg, hjort, villrein og rådyr som er registrert omkommet eller drept utenom ordinær jakt.

Hjortevilt

Hjortevilt omfatter elg, hjort, villrein og rådyr.

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt

Antall elg, hjort, villrein og rådyr som er registrert omkommet eller felt utenom ordinær jakt.

Jaktår
Ett jaktår går fra og med 1. april til 31. mars året etter.

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt

30. juni 2023

426 Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Kommune

Årlig

Ikke relevant

Årsfil med grunndata langtidslagres i Statistisk sentralbyrå.

Formålet med statistikken er å gi informasjon på kommunenivå om avgangen av hjortevilt utenom ordinær jakt. Det er gitt statistikk tilbake til jaktåret 1965/66. Fram til 1951 var avgangen utenom ordinær jakt inkludert i den ordinære fellingsstatistikken.

Statistikken er laget på oppdrag for Miljødepartementet, og den er et viktig hjelpemiddel i den lokale og nasjonale forvaltningen av hjorteviltet. Offentlige etater (departementer, fylker, kommuner) og forskningsmiljøer benytter statistikken. Fagtidsskrifter, aviser og jegere er en annen viktig brukergruppe.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Det publiseres også statistikk over registrert avgang av store rovdyr og rovfugler.

Annen lovhjemmel og statistikkloven § 10.

Ikke relevant

Statistikken omfatter innrapportert drept og avlivet vilt til kommunal viltforvaltning eller politi. I utgangspunktet skal all avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt rapporteres, men av ulike årsaker blir ikke det alltid utført. De innsamlede oppgavene kan derfor anses for å være minimumstall.

Statistikken bygger på oppgaver fra kommunal viltforvaltning.

Datainnsamlingen i perioden 2004/2005-2006/2007 skjedde via Statistisk sentralbyrås Kommune-Stat-Rapportering (KOSTRA) på Internett.

Fra og med jaktåret 2007/2008 skjer datainnsamlingen via Hjorteviltregisteret. Alle kommuner som legger inn data i Hjorteviltregisteret, kan på en enkel måte generere rapport til SSB. Kommuner som ikke bruker Hjorteviltregisteret, sender inn papirskjema. Manglende rapportering følges opp med telefoner.

Det blir foretatt faste kontroll- og editeringsrutiner på det innkomne materialet. Ved uklarheter i de innsendte oppgavene blir den kommunale viltforvaltning kontaktet slik at eventuelle feil kan rettes opp.

Antall drept vilt blir summert opp og fordelt på kommune.

Ikke relevant
Ikke relevant

Det har ikke forekommet brudd i tidsserien siden statistikken ble startet opp i jaktåret 1965/66. Fra jaktåret 1990/91 ble oppgavene fordelt på hanndyr, hunndyr og kalv.

I utgangspunktet skal all avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt rapporteres, men av ulike årsaker blir ikke det alltid utført. De innsamlede oppgavene kan derfor anses for å være minimumstall.

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å bruke skjønn ved fastsetting av dyrets kjønn og/eller alder.

På grunn av tett oppfølging overfor rapporteringsansvarlig i kommunene, får en med resultater fra bortimot alle kommunene.

Ikke relevant

Kontakt