Fiske og fangst

Statistikk fra andre enn SSB

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 5 av 5
Liten laksefangst i sjøen

Det blei fiska 134 tonn laks i norske fjordar i 2022. Det er 37 prosent meir enn i botnåret 2021, men likevel den nest lågaste laksefangsten som er registrert.

Tok meir pukkellaks enn vanleg laks i 2021

Om lag 65 000 laksefiskarar freista å overliste storlaksen i 2021. I alt blei 229 100 fisk drege på land i elvefiske etter laksefisk i 2021, og av det utgjorde atlantisk laks 78 200 fisk og pukkellaks 111 800 fisk.

191 tonn pukkellaks tatt i elvane

I alt vart det avliva 416 tonn laksefisk i elvane i 2021. 191 tonn av dette var pukkellaks som dermed utgjorde 46 prosent av all avliva laksefisk.

72 tonn pukkellaks fanga

Det blei fiska 38 900 pukkellaks på til saman 72 tonn i norske fjordar i den ordinære sesongen i 2021. Det er nær sju gonger meir enn i 2019.

The resource rent in Norwegian aquaculture 1984-2020

Inntekter fra naturressurser er knyttet til begrepet ressursrente eller grunnrente. Ressursrenten er den inntekten fra å utnytte en naturressurs som blir igjen etter at alle nødvendige innsatsfaktorer har fått sin markedsmessige avlønning.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet fiske og fangst.
Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet akvakultur.

faktasider

Faktasider