Barn, familier og husholdninger

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 2 av 2

Nå bor over 1 million nordmenn alene

1 005 600 personer bor alene i Norge i 2021. Det tilsvarer 18,8 prosent av befolkningen, og er en økning på 0,5 prosentpoeng fra i fjor.

Trenden med færre utenlandsadopterte fortsetter

I 2020 ble det gjennomført 243 adopsjoner i Norge. Dette er 90 færre enn året før. Det er blant utenlandsadopsjoner vi finner den største nedgangen. Det ble gjennomført 46 slike adopsjoner i 2020, noe som er mer enn en halvering siden 2019.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet barn, familier og husholdninger.

andre statistikkleverandører