Avtalt månedslønn for menn og kvinner med høyskole-/universitetsutdanning

Tilbake til artikkelen

Avtalt månedslønn for menn og kvinner med høyskole-/universitetsutdanning
  Totalt Nyutdannede (mindre enn 5 år siden utd) Andre (5 år eller mer siden utd)
  Menn Kvinner Menn Kvinner
Universitets- og høgskoleutdanning, 1-4 år (nivå 6)          
Allmenne fag 33 560 29 930 26 490 35 610 31 370
Humanistiske og estetiske fag 43 230 31 440 30 480 48 170 42 900
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 42 310 38 160 37 160 45 970 42 590
Samfunnsfag og juridiske fag 43 040 32 830 31 100 48 800 44 520
Økonomiske og administrative fag 51 310 35 590 34 070 60 920 48 650
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 52 400 37 810 34 700 56 890 48 800
Helse-, sosial- og idrettsfag 40 480 35 710 35 660 44 450 41 290
Primærnæringsfag 40 600 35 450 32 350 43 440 38 400
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 50 300 36 200 34 340 56 030 44 400
Uoppgitt fagfelt 42 070 34 770 30 650 45 530 41 510
totalt 45 480 36 210 35 050 53 700 43 540
Universitets- og høgskoleutdanning, over 4 år (nivå 7-8)          
Allmenne fag 38 300 : : 36 780 41 340
Humanistiske og estetiske fag 46 920 40 820 40 490 50 170 46 870
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 45 530 44 230 43 730 48 720 45 930
Samfunnsfag og juridiske fag 54 650 43 540 41 730 63 190 54 640
Økonomiske og administrative fag 56 610 47 460 45 280 67 800 54 820
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 62 290 45 300 43 530 68 660 59 300
Helse-, sosial- og idrettsfag 59 830 51 300 46 780 70 400 59 390
Primærnæringsfag 53 470 40 730 38 940 57 330 50 350
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 61 930 50 910 45 410 65 960 52 920
Uoppgitt fagfelt 49 150 41 990 37 590 53 800 45 380
totalt 57 070 46 030 43 980 65 600 54 780

Kontakt