Lønn

Oppdatert: 8. februar 2022

Neste oppdatering: 2. februar 2023

Endring i månedslønn
Endring i månedslønn
2020 - 2021
4,2
%
Gjennomsnittlig månedslønn for kvinner og menn i ulike sektorer
Gjennomsnittlig månedslønn for kvinner og menn i ulike sektorer
Månedslønn
20202021Endring i prosent
Sum alle sektorer48 75050 7904,2
Menn51 63053 7104,0
Kvinner45 19047 1904,4
Privat sektor og offentlige eide foretak49 46051 4604,0
Menn51 72053 8004,0
Kvinner44 84046 7504,3
Kommuneforvaltningen44 12046 0704,4
Menn46 15048 0404,1
Kvinner43 42045 3904,5
Statsforvaltningen52 46054 7104,3
Menn56 45058 6804,0
Kvinner49 75052 0504,6
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Gjennomsnittlig månedslønn for ulike yrkesgrupper
Gjennomsnittlig månedslønn for ulike yrkesgrupper
Månedslønn
20202021Endring i prosent
Alle yrker48 75050 7904,2
Ledere71 27074 7604,9
Administrerende direktører83 03087 2405,1
Akademiske yrker55 09057 6704,7
Høyskoleyrker54 05056 3204,2
Kontoryrker40 99042 6104,0
Salgs- og serviceyrker36 08037 3703,6
Bønder, fiskere mv.36 92038 2203,5
Håndverkere40 64041 9703,3
Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv.41 28042 6903,4
Renholdere, hjelpearbeidere mv.34 64035 8603,5
Standardtegn i tabeller
Gjennomsnittlig månedslønn i ulike næringer
Gjennomsnittlig månedslønn i ulike næringer
Månedslønn
20202021Endring i prosent
Alle næringer48 75050 7904,2
Jordbruk, skogbruk og fiske41 88043 8304,7
Bergverksdrift og utvinning74 29076 3102,7
Industri49 09050 9403,8
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning63 75067 6906,2
Vann, avløp, renovasjon45 14047 0904,3
Bygge- og anleggsvirksomhet46 11047 7303,5
Varehandel, reparasjon av motorvogner44 22046 3204,7
Transport og lagring47 86049 3503,1
Overnattings- og serveringsvirksomhet33 34034 3803,1
Informasjon og kommunikasjon63 27065 9804,3
Finansierings- og forsikringsvirksomhet70 36073 6704,7
Omsetning og drift av fast eiendom59 60062 5504,9
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting60 14063 6105,8
Forretningsmessig tjenesteyting41 00042 7604,3
Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning52 21054 2403,9
Undervisning46 75048 7104,2
Helse- og sosialtjenester44 86047 0104,8
Kultur, underholdning og fritid42 22043 7103,5
Annen tjenesteyting45 16046 8103,7
Standardtegn i tabeller
11418: Yrkesfordelt månedslønn, etter yrke, statistikkvariabel, statistikkmål, år og sektor
Månedslønn (kr)
Gjennomsnitt
2021
Sum alle sektorerPrivat sektor og offentlige eide foretakKommuneforvaltningenStatsforvaltningen
0000 Uoppgitt / yrker som ikke kan identifiseres43 49043 90040 23042 700
0110 Offiserer fra fenrik og høyere grad74 330::74 440
0210 Befal med sersjant grad60 690:.60 710
0310 Menige:::43 010
1111 Politikere72 54057 32074 780:
1112 Toppledere i offentlig administrasjon102 52074 27091 080121 130
1114 Toppledere i interesseorganisasjoner66 75067 13057 960:
1120 Administrerende direktører87 24086 95082 770114 290
1211 Finans- og økonomisjefer96 12097 73068 14082 960
1212 Personalsjefer85 75087 57070 260:
1213 Strategi- og planleggingssjefer71 91072 70071 27072 270
1219 Andre administrative ledere74 10082 53062 82075 820
1221 Salgs- og markedssjefer82 11082 160::
1222 PR- og informasjonssjefer73 99073 570:82 690
1223 Forsknings- og utviklingsledere88 48089 950:80 750
1311 Ledere i skogbruk, gartnerier mv.62 24068 65055 540:
1312 Ledere innen akvakultur mv.74 32074 410:.
1321 Ledere av industriproduksjon mv.76 57076 680::
1322 Ledere av olje- og gassutvinning mv.110 580110 700::
1323 Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet66 90067 31057 51073 200
1324 Ledere av logistikk og transport mv.70 33070 390:68 940
1330 Ledere av IKT-enheter84 85085 620:69 840
1341 Ledere av omsorgstjenester for barn57 32056 09058 13066 740
1342 Ledere av helsetjenester67 87066 56058 24075 170
1343 Ledere av eldreomsorg62 470:64 70057 830
1344 Ledere av sosialomsorg60 10060 44056 830:
1345 Ledere av utdanning og undervisning64 23064 18063 27072 650
1346 Ledere av forsikring og finansvirksomhet101 920102 040.:
1349 Andre ledere av produksjon og tjenesteyting75 03079 34065 13071 980
1411 Hotellsjefer49 57049 570..
1412 Restaurantsjefer44 38044 220::
1420 Varehandelssjefer54 85054 850::
1431 Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere55 65054 26055 82068 120
1439 Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter52 66053 040::
2111 Fysikere og astronomer65 75071 010:55 340
2112 Meteorologer55 550:.54 510
2113 Kjemikere71 09072 490::
2114 Geologer og geofysikere88 38091 100:62 140
2120 Matematikere, statistikere mv.59 12071 110:51 580
2131 Biologer, botanikere, zoologer mv.60 85062 450:57 920
2132 Sivilagronomer mv.57 40060 390:53 660
2133 Miljøvernrådgivere58 59062 640::
2141 Sivilingeniører (industri og produksjon)62 76074 240:56 120
2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg)68 54070 04056 72062 550
2143 Sivilingeniører (miljøteknikk)65 08065 490::
2144 Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk)72 17072 960:60 880
2145 Sivilingeniører (kjemi)66 99072 340:52 210
2146 Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.)85 03085 940:68 720
2149 Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi)72 60075 400:63 040
2151 Sivilingeniører (elkraftteknikk)74 21074 470::
2152 Sivilingeniører (elektronikk)73 09074 490:59 160
2153 Sivilingeniører (telekommunikasjon)70 00073 010.63 660
2161 Sivilarkitekter65 10065 86056 190:
2162 Landskapsarkitekter63 08063 260::
2163 Produkt- og klesdesignere55 43055 480::
2164 Arealplanleggere58 60061 07054 35053 900
2165 Landmålere, kartografer mv.55 56057 49056 82051 140
2166 Grafiske- og multimediadesignere51 82051 830::
2211 Allmennpraktiserende leger75 65078 79076 54072 230
2212 Legespesialister91 47096 64078 73091 060
2221 Spesialsykepleiere54 25056 48050 90056 110
2222 Jordmødre59 260:52 63061 660
2223 Sykepleiere49 44051 54049 85048 380
2224 Vernepleiere47 66047 24047 44048 940
2250 Veterinærer57 41057 580:56 940
2261 Tannleger67 89072 27063 16063 610
2262 Farmasøyter55 96056 080:54 650
2263 Helse- og miljørådgivere::::
2264 Fysioterapeuter45 53049 54043 87044 560
2265 Ernæringsfysiologer53 07056 540:48 190
2266 Audiografer og logopeder46 35048 49050 23042 870
2267 Ergoterapeuter44 28045 22043 83045 410
2269 Kiropraktorer mv.54 42054 430:.
2310 Universitets- og høyskolelektorer/-lærere53 55053 39047 11053 630
2320 Yrkesfaglærere48 41048 04047 860:
2330 Lektorer mv. (videregående skole)52 39052 35052 39053 490
2341 Grunnskolelærere48 70046 47048 830:
2342 Førskolelærere43 68043 37043 91043 770
2351 Spesialister i pedagogikk53 38051 10055 72046 680
2352 Spesiallærere / spesialpedagoger47 72044 59047 30050 370
2353 Andre språklærere42 32042 220:.
2354 Andre musikklærere47 36041 22047 690:
2355 Andre lærere i estetiske fag43 36042 850::
2356 Andre IKT-lærere::.:
2359 Andre lærere50 68051 07044 31051 910
2411 Revisorer, regnskapsrådgivere65 16069 25050 91050 930
2412 Finans- og investeringsrådgivere69 38069 480::
2413 Finansanalytikere68 61069 55054 84054 080
2421 Organisasjonsrådgivere mv.67 69069 98049 23059 390
2422 Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet53 42063 29052 14052 340
2423 Personal- og karriererådgivere59 39062 87051 04054 360
2424 Rådgivere innen kompetanseutvikling59 43059 700::
2431 Reklame- og markedsføringsrådgivere54 88054 980:48 590
2432 Informasjonsrådgivere56 25057 83050 80053 300
2433 Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter67 91067 910..
2434 Salgskonsulenter innen IKT-produkter65 60065 600..
2511 Systemanalytikere/-arkitekter67 53069 42054 18058 500
2512 Programvareutviklere65 10065 140::
2513 Nett- og multimediautviklere52 72052 750.:
2514 Applikasjonsprogrammerere62 12061 570.:
2519 Andre programvare- og applikasjonsutviklere65 10066 00051 04051 040
2521 Databasedesignere og -administratorer63 03063 360::
2522 Systemadministratorer59 23059 130::
2523 Nettverksansvarlige::..
2529 Sikkerhetsanalytikere mv.67 01067 690::
2611 Jurister og advokater73 85077 74066 64062 820
2612 Dommere86 030:.86 060
2619 Andre juridiske yrker65 76069 590:58 450
2621 Arkivarer og kuratorer47 69045 02047 56049 810
2622 Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere44 86046 98044 25045 330
2631 Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi69 62080 36057 36059 830
2632 Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap61 45061 950:58 170
2633 Rådgivere/forskere, humanistiske fag48 48048 750:46 380
2634 Psykologer57 71061 78053 92058 730
2635 Rådgivere innen sosiale fagfelt46 85047 61046 11049 180
2636 Geistlige yrker54 83046 46049 12059 540
2641 Forfattere mv.57 24055 860:73 630
2642 Journalister55 35055 940:53 840
2643 Oversettere, tolker mv.44 46044 39040 07048 940
2651 Skulptører, kunstmalere og andre billedkunstnere45 86045 970::
2652 Dirigenter, komponister, musikere og sangere51 07046 67049 64055 410
2653 Koreografer og dansere43 10040 690:46 340
2654 Regissører55 89055 900::
2655 Skuespillere49 92054 35045 55045 560
2656 Programledere i TV og radio58 12057 510.:
2659 Andre utøvende kunstneriske yrker49 57049 580:.
3112 Bygningsingeniører58 33060 91054 48049 000
3113 Elkraftingeniører62 16062 230::
3114 Elektronikkingeniører61 50061 570:59 660
3115 Maskiningeniører57 24057 410:49 800
3116 Kjemiingeniører58 85060 130:44 450
3117 Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi75 37075 500::
3118 Tekniske tegnere54 14054 39052 000:
3119 Andre ingeniører59 72061 13053 01051 870
3121 Arbeidsleder, bergfag59 80059 800..
3122 Arbeidsleder, industri51 12051 340::
3123 Arbeidsleder, bygg og anlegg56 72057 43046 530:
3131 Energikontrolloperatører59 67059 690:.
3132 Kontrolloperatører ved forbrennings- kjøle- og vannrenseanlegg mv.:::.
3133 Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri55 13055 170:.
3134 Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg70 53070 740::
3135 Kontrolloperatører innen metallproduksjon49 53049 530..
3139 Andre prosesskontrolloperatører:::.
3141 Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier)44 24046 010:40 680
3142 Agroteknikere48 76050 030::
3143 Skogteknikere50 51050 990::
3151 Skipsmaskinister68 36068 650::
3152 Dekksoffiserer og loser68 14068 170:68 570
3153 Flygere93 58093 580..
3154 Flygeledere96 37096 370..
3155 Teknikere innen luftfartssikkerhet64 32064 320..
3211 Radiografer mv.47 85047 530:47 910
3212 Bioingeniører46 55047 85045 29046 150
3213 Reseptarer45 79045 780::
3214 Protese- og tannteknikere47 69047 700::
3230 Yrker innen alternativ medisin46 19046 190:.
3240 Dyrepleiere35 27035 020.:
3251 Tannpleiere43 39046 03041 760:
3254 Optikere49 50049 610.:
3256 Helsesekretærer37 67037 86039 08036 870
3257 Helse- og miljøkontrollører61 02065 97049 99048 970
3258 Ambulansepersonell46 45058 22043 61045 940
3259 Andre helseyrker43 93043 19044 860:
3311 Finansmeglere104 330104 570::
3312 Kundebehandlere lån og kreditt58 20058 210::
3313 Regnskapsførere53 90054 47047 51048 750
3315 Takstmenn55 08055 090:.
3321 Forsikringsagenter61 30061 370::
3322 Selgere (engros)58 09058 110::
3323 Innkjøpere56 02056 080:55 230
3324 Handels- og skipsmeglere112 880112 880..
3331 Speditører og befraktere50 69050 720::
3332 Konferanse- og arrangementsplanleggere mv.53 00053 480::
3333 Arbeidsformidlere50 03050 100::
3334 Eiendomsmeglere og - forvaltere74 97075 190::
3339 Andre yrker innen forretningstjenester:::.
3341 Arbeidsledere for kontorpersonell60 38061 37057 62056 900
3342 Advokatsekretær45 73045 730..
3343 Sjefssekretærer50 70054 38043 53045 210
3351 Tollere43 500:.43 490
3352 Skattefunksjonærer44 340::44 310
3353 Saksbehandlere innen sosiale ytelser41 50044 61043 90041 070
3354 Saksbehandlere for førerkort, importlisenser mv.::.:
3355 Politibetjenter mv.53 470:.53 470
3359 Andre yrker innen offentlig forvaltning44 91047 97043 60046 930
3411 Privatetterforskere mv.::..
3412 Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt44 61044 18044 39046 420
3413 Religiøse yrker42 28039 44044 460:
3421 Idrettsutøvere46 64046 650:.
3422 Trenere og idrettsdommere41 15041 120::
3423 Sports- og aktivitetsinstruktører36 62036 49041 640:
3431 Fotografer og filmfotografer48 26048 590::
3432 Interiørdesignere og dekoratører44 70044 660::
3433 Tekniske konservatorer43 920:::
3434 Sjefskokker40 13039 58043 53045 200
3439 Andre yrker innen estetiske fag47 29047 04047 17047 700
3511 Driftsteknikere, IKT56 70059 33042 70050 340
3512 Brukerstøtte, IKT49 33049 600:47 320
3513 Nettverks- og systemteknikere, IKT59 81060 620::
3514 Internett-teknikere55 64055 690::
3521 Teknikere innen radio og tv49 18048 71044 72053 250
3522 Teknikere innen telekom43 66043 130::
4110 Kontormedarbeidere42 54043 99039 35039 400
4131 Stenografer mv.::.:
4132 Dataregistrere49 99050 370::
4211 Kundebehandlere, bank og postkontor39 56039 580::
4212 Bingoverter, bookmakere mv.32 09032 090..
4213 Pantelånere mv.....
4214 Inkassomedarbeidere mv.43 70043 690:.
4221 Reisebyråmedarbeidere mv.40 61040 580::
4222 Kundesentermedarbeidere41 61041 57042 630:
4223 Sentralbordoperatører38 71038 470::
4224 Hotellresepsjonister32 35032 310::
4225 Informasjonsskrankemedarbeidere41 85041 060.:
4226 Resepsjonister (ekskl. hotell)38 86038 87037 570:
4227 Intervjuere28 62027 820:33 310
4229 Andre opplysningsmedarbeidere40 76040 680::
4311 Regnskapsmedarbeidere47 87047 89045 04048 790
4312 Forsikrings- og finansmedarbeidere46 95046 960::
4313 Lønningsmedarbeidere48 12048 77044 580:
4321 Lagermedarbeidere og material-forvaltere41 55041 550:40 520
4322 Logistikkmedarbeidere47 53047 890:38 740
4323 Transportfunksjonærer45 20044 19041 91053 540
4411 Bibliotekassistenter39 360:39 02039 490
4412 Postbud og postsorterere38 05038 040.:
4413 Kodere mv.::..
4415 Arkivassistenter43 46042 29043 34044 000
4416 Personalkontormedarbeidere50 64050 830::
5111 Flyverter, båtverter mv.37 23037 230:.
5112 Konduktører53 21053 270::
5113 Reiseledere og guider35 42035 53031 44043 010
5120 Kokker36 53036 29037 49038 040
5131 Servitører31 09031 070::
5132 Bartendere31 23031 210::
5141 Frisører34 29034 270::
5142 Kosmetologer mv.36 20036 100::
5151 Renholdsledere i virksomheter40 53040 15041 10042 650
5152 Husholdere41 63041 500::
5153 Vaktmestre41 93043 48039 79040 970
5161 Astrologer mv.....
5163 Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere46 30046 340:.
5164 Dyrepassere og - trenere mv.33 22033 040::
5165 Kjøreskolelærere49 48049 480:.
5169 Andre personlige tjenesteytere34 47034 12033 540:
5211 Torghandlere52 71052 710..
5212 Gateselgere, mat::..
5221 Innehavere av kiosk/liten butikk40 81040 810..
5222 Butikkavdelingssjefer42 51042 500::
5223 Butikkmedarbeidere35 00035 00032 850:
5230 Billettselgere38 78037 85040 560:
5241 Mannekenger og modeller29 35029 350..
5242 Demonstrasjonsselgere40 56040 560..
5243 Dørselgere47 02047 020..
5244 Telefon- og nettselgere39 80039 800:.
5245 Servicemedarbeidere (bensinstasjon)33 39033 390:.
5246 Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv.29 73029 710::
5249 Andre salgsmedarbeidere39 26039 280::
5311 Barnehage- og skolefritidsassistenter mv.34 26033 91034 20044 040
5312 Skoleassistenter33 37033 64033 32032 460
5321 Helsefagarbeidere42 40040 54042 59043 180
5322 Hjemmehjelper37 20038 33036 160.
5329 Andre pleiemedarbeidere39 26037 99039 53039 360
5411 Brannkonstabler51 51049 89051 760:
5413 Fengselsbetjenter43 840:.43 830
5414 Vektere37 61037 01048 88043 720
5419 Andre sikkerhetsarbeidere35 56034 41036 550:
6111 Korn- og grønnsaksprodusenter33 66033 660:.
6112 Frukt- og bærprodusenter::..
6113 Gartnere34 93034 34038 050:
6114 Kombinasjonsbrukere, nyttevekster....
6121 Melke- og husdyrprodusenter32 51032 440::
6122 Egg- og fjærfeprodusenter35 93035 930..
6123 Birøktere mv.::..
6129 Andre dyreoppdrettere og røktere::..
6130 Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk)31 54031 470::
6210 Skogbrukere37 07037 040::
6221 Havbruksarbeidere47 37047 410::
6222 Fiskere43 62042 420::
6224 Fangstfolk:::.
7112 Murere41 40041 400::
7113 Steinhoggere mv.43 08043 100::
7114 Betongarbeidere44 04044 050::
7115 Tømrere og snekkere39 56039 55038 71047 460
7119 Andre bygningsarbeidere39 30039 300:.
7121 Taktekkere41 19041 190..
7122 Gulv- og flisleggere41 51041 510..
7123 Gips- og sparklingsarbeidere::.:
7124 Isolatører mv.39 80039 800..
7125 Glassarbeidere40 03040 030..
7126 Rørleggere og VVS-montører43 77043 78042 900:
7127 Kuldemontører mv.46 98046 980..
7131 Malere og byggtapetserere39 17039 140::
7132 Overflatebehandlere og lakkerere39 78039 780:.
7133 Feiere, fasaderenholdere mv.40 13037 29040 800.
7211 Støpere40 45040 450..
7212 Sveisere41 75041 750::
7213 Kopper- og blikkenslagere41 09041 080::
7214 Platearbeidere40 04040 020:.
7215 Riggere og spleisere46 79046 800:.
7221 Smeder38 68038 890::
7222 Verktøymaker, låsesmeder mv.42 50042 540::
7223 Metalldreiere mv.40 39040 37040 800.
7224 Metallslipere::..
7231 Bilmekanikere39 82039 260:50 560
7232 Mekanikere innen flytekniske fag60 94060 940..
7233 Anleggsmaskin- og industrimekanikere44 33044 89040 18031 700
7234 Sykkelreparatører mv.34 25034 250..
7311 Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører48 01049 120::
7312 Musikkinstrumentmakere og -stemmere::.:
7313 Gull- og sølvsmeder, gravører mv.39 66039 670:.
7314 Keramikere mv.::::
7315 Glasshåndverkere::..
7316 Dekormalere mv.::..
7317 Kunsthåndverkere i tre mv.::..
7318 Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon)35 22035 050::
7319 Andre kunsthåndverkere39 46039 460..
7321 Førtrykkere41 75041 730::
7322 Trykkere40 29040 430::
7323 Innbindere mv.35 25035 250..
7411 Elektrikere43 91043 95041 94042 110
7412 Automatikere50 17050 270::
7413 Energimontører46 06046 060::
7421 Serviceelektronikere45 02045 030:.
7422 Tele- og IKT-installatører37 67040 24017 15039 070
7511 Slaktere, fiskehandlere mv.37 75037 750::
7512 Bakere, konditorer mv.37 17037 180::
7513 Ystere mv. (gårdsproduksjon)::..
7514 Saftere, syltere mv. (gårdsproduksjon)::..
7515 Prøvesmakere og kvalitetsbedømmere av mat og drikke54 75054 750..
7522 Møbelsnekkere38 55038 540::
7531 Skreddere, buntmakere mv.39 57036 190:43 690
7532 Gradører::.:
7534 Møbeltapetserere mv.38 72038 780::
7535 Skinnberedere og garvere41 640::.
7536 Skomakere::.:
7541 Yrkesdykkere49 37049 370:.
7542 Skytebaser og sprengningsarbeidere57 92057 930:.
7543 Produkttestere (ikke matprodukter):::.
7544 Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere40 94040 940..
7549 Andre håndverkere34 25034 240::
8111 Bergfagarbeidere45 65045 670:.
8112 Prosessoperatører (oppredning)50 92050 920..
8113 Operatører innen boring mv.65 15065 150:.
8114 Operatører innen produksjon av betong mv.40 20040 200..
8121 Operatører innen metallurgiske prosessfag40 44040 440::
8122 Operatører innen metallflatebehandling....
8131 Operatører innen kjemisk industri47 87047 940::
8132 Operatører innen produksjon av fotofilm og -papir mv.::::
8141 Operatører innen produksjon av gummiprodukter38 62038 620..
8142 Operatører innen plastprodukter39 11039 110..
8143 Operatører innen papirprodukter35 96035 960..
8151 Spinne- og nøstemaskinoperatører35 60035 500:.
8152 Operatører innen tekstilproduksjon mv.37 75037 740::
8153 Industrisyere36 14036 130.:
8154 Operatører innen tekstilbearbeiding::.:
8155 Operatører innen pels, skinn- og lærbearbeiding::..
8156 Operatører innen skinn og lærprodukter::..
8157 Renseri- og vaskerimaskinoperatører33 36033 10034 990:
8159 Andre operatører innen produksjon av tekstiler, pels, skinn og lær....
8160 Operatører innen næringsmiddelproduksjon38 05038 050::
8171 Operatører innen treforedling38 74038 730:.
8172 Operatører innen trelastproduksjon37 74037 740:.
8181 Operatører innen glass- og keramisk produksjon38 62038 620:.
8182 Fyrkjele- og turbinoperatører46 23048 02045 410:
8183 Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører41 15041 150..
8189 Andre stasjonære maskinoperatører....
8211 Montører av mekaniske produkter41 07041 100::
8212 Montører av elektriske og elektroniske produkter42 15042 150..
8219 Andre montører::..
8311 Lokomotiv og T-baneførere59 97059 970::
8312 Skiftekonduktører mv::..
8322 Bil-, drosje- og varebilførere36 17036 00039 27040 680
8331 Bussjåfører og trikkeførere39 00039 010:.
8332 Lastebil- og trailersjåfører40 14040 140::
8341 Jordbruks- og skogbruksmaskinførere39 29039 380:.
8342 Anleggsmaskinførere43 44043 76041 370:
8343 Kran- og heisførere mv.45 83045 840:.
8344 Truckførere39 72039 720..
8350 Dekks- og maskinmannskap (skip)45 60045 550::
9111 Renholdere i private hjem33 76033 700:.
9112 Renholdere i virksomheter34 85034 68034 73036 380
9122 Bilvaskere34 86034 860:.
9123 Vinduspussere::..
9129 Andre rengjørere::..
9211 Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon32 52032 520..
9212 Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon27 78027 520::
9213 Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk30 07029 990::
9214 Hjelpearbeidere i gartneri mv.33 99033 02037 240:
9215 Hjelpearbeidere i skogbruk:::.
9216 Hjelpearbeidere innen havbruk36 30035 660.:
9311 Hjelpearbeidere i bergverk::..
9312 Hjelpearbeidere i anlegg39 61039 67036 840:
9313 Hjelpearbeidere i bygg36 25036 260::
9321 Håndpakkere mv.37 16037 110:.
9329 Andre hjelpearbeidere i industri40 81040 810::
9331 Førere av ikke-motorisert kjøretøy::..
9333 Laste- og lossearbeidere38 50038 550::
9334 Varepåfyllere33 49033 480::
9412 Kjøkkenassistenter31 36030 63035 52036 290
9510 Reklamedistributører mv.37 99037 990..
9611 Renovasjonsarbeidere38 47038 45038 560.
9612 Gjenvinningsarbeidere36 48036 24037 080.
9613 Gatefeiere mv.::..
9621 Bud mv.36 50036 42042 460.
9622 Altmuligmann36 37036 03036 36038 050
9623 Måleravlesere mv.39 91040 140::
9629 Andre hjelpearbeidere33 25032 16037 52038 420
Standardtegn i tabeller
11418: Yrkesfordelt månedslønn, etter yrke, statistikkvariabel, statistikkmål, år og kjønn
Månedslønn (kr)
Gjennomsnitt
20202021
Begge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
0000 Uoppgitt / yrker som ikke kan identifiseres44 39044 48044 08043 49043 88042 250
0110 Offiserer fra fenrik og høyere grad66 62067 80057 17074 33075 51064 730
0210 Befal med sersjant grad52 18053 16047 79060 69062 14051 760
0310 Menige::::::
1111 Politikere70 11071 58068 32072 54073 63071 280
1112 Toppledere i offentlig administrasjon98 95099 10098 740102 520103 190101 450
1114 Toppledere i interesseorganisasjoner65 16068 16061 60066 75069 43063 600
1120 Administrerende direktører83 03086 23071 91087 24090 71075 660
1211 Finans- og økonomisjefer89 490100 66075 39096 120106 91082 360
1212 Personalsjefer81 14084 30079 44085 75087 00085 080
1213 Strategi- og planleggingssjefer68 79070 50067 30071 91073 67070 500
1219 Andre administrative ledere70 55076 70063 87074 10080 72066 940
1221 Salgs- og markedssjefer77 57080 08070 32082 11085 32073 440
1222 PR- og informasjonssjefer71 10072 96068 88073 99075 56072 150
1223 Forsknings- og utviklingsledere82 88085 62075 52088 48092 06078 920
1311 Ledere i skogbruk, gartnerier mv.58 98061 62054 25062 24064 39058 190
1312 Ledere innen akvakultur mv.71 29071 400:74 32073 590:
1321 Ledere av industriproduksjon mv.72 37072 35072 54076 57076 80074 880
1322 Ledere av olje- og gassutvinning mv.108 230108 830105 880110 580111 240108 220
1323 Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet64 18064 33062 02066 90066 97065 970
1324 Ledere av logistikk og transport mv.67 35067 48066 69070 33070 40069 980
1330 Ledere av IKT-enheter81 59081 94079 43084 85085 28082 480
1341 Ledere av omsorgstjenester for barn54 78059 03054 30057 32061 37056 850
1342 Ledere av helsetjenester64 83075 07060 87067 87078 52063 790
1343 Ledere av eldreomsorg60 06063 59058 82062 47065 77061 370
1344 Ledere av sosialomsorg57 80060 43054 79060 10062 47057 260
1345 Ledere av utdanning og undervisning61 89063 61060 56064 23065 83063 030
1346 Ledere av forsikring og finansvirksomhet98 300103 16088 270101 920107 60090 550
1349 Andre ledere av produksjon og tjenesteyting72 39074 74068 19075 03077 14071 350
1411 Hotellsjefer47 21048 27045 89049 57050 49048 430
1412 Restaurantsjefer41 49042 91039 08044 38045 78041 950
1420 Varehandelssjefer51 36057 15044 97054 85061 29047 840
1431 Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere53 39055 68051 12055 65057 88053 420
1439 Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter50 75059 12045 76052 66061 87047 470
2111 Fysikere og astronomer63 46066 34057 33065 75068 23060 460
2112 Meteorologer53 63055 60051 19055 55057 37053 300
2113 Kjemikere66 98069 78064 72071 09074 37068 550
2114 Geologer og geofysikere85 29089 26077 73088 38092 63080 220
2120 Matematikere, statistikere mv.57 20060 52053 76059 12062 45055 930
2131 Biologer, botanikere, zoologer mv.59 35061 69056 67060 85063 26058 280
2132 Sivilagronomer mv.54 74056 24053 06057 40058 84055 770
2133 Miljøvernrådgivere56 12059 84052 54058 59061 45055 920
2141 Sivilingeniører (industri og produksjon)59 26059 50058 09062 76063 39059 770
2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg)65 62066 79060 67068 54069 59064 130
2143 Sivilingeniører (miljøteknikk)61 73066 22057 55065 08069 28061 480
2144 Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk)70 92071 67066 16072 17073 09066 610
2145 Sivilingeniører (kjemi)64 84069 43059 54066 99072 72060 700
2146 Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.)82 31084 41076 55085 03087 22079 130
2149 Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi)70 65073 88064 94072 60075 90066 870
2151 Sivilingeniører (elkraftteknikk)70 86071 80066 46074 21075 22069 250
2152 Sivilingeniører (elektronikk)69 75070 61063 18073 09074 06065 920
2153 Sivilingeniører (telekommunikasjon)66 68067 610:70 00070 950:
2161 Sivilarkitekter62 73065 46060 33065 10068 17062 440
2162 Landskapsarkitekter60 74063 40059 36063 08066 53061 560
2163 Produkt- og klesdesignere54 44058 37051 55055 43060 10052 240
2164 Arealplanleggere55 72057 01053 93058 60059 88056 920
2165 Landmålere, kartografer mv.53 15053 77052 03055 56056 06054 640
2166 Grafiske- og multimediadesignere49 42051 70047 10051 82054 28049 520
2211 Allmennpraktiserende leger72 73078 21068 09075 65080 82071 480
2212 Legespesialister86 35091 96081 52091 47097 66086 320
2221 Spesialsykepleiere50 64053 76050 26054 25057 81053 820
2222 Jordmødre54 930:54 92059 260:59 260
2223 Sykepleiere47 02049 24046 78049 44051 48049 210
2224 Vernepleiere45 94047 11045 56047 66048 85047 270
2250 Veterinærer55 49061 95053 50057 41063 60055 540
2261 Tannleger66 38071 81062 80067 89073 25064 460
2262 Farmasøyter53 70055 48053 26055 96057 99055 470
2263 Helse- og miljørådgivere::::::
2264 Fysioterapeuter43 12044 76042 61045 53047 59044 880
2265 Ernæringsfysiologer51 14057 28049 45053 07060 60051 140
2266 Audiografer og logopeder44 57045 50044 33046 35045 33046 590
2267 Ergoterapeuter42 12042 54042 07044 28044 50044 250
2269 Kiropraktorer mv.50 40051 560:54 42056 34051 010
2310 Universitets- og høyskolelektorer/-lærere52 26054 01050 53053 55055 34051 820
2320 Yrkesfaglærere46 40046 60046 14048 41048 69048 070
2330 Lektorer mv. (videregående skole)49 87050 00049 77052 39052 36052 420
2341 Grunnskolelærere46 46046 78046 35048 70048 94048 620
2342 Førskolelærere41 62040 78041 72043 68043 03043 750
2351 Spesialister i pedagogikk51 76054 13050 66053 38055 49052 400
2352 Spesiallærere / spesialpedagoger45 81047 26045 68047 72049 26047 580
2353 Andre språklærere43 500:44 64042 320:42 750
2354 Andre musikklærere45 41045 33045 49047 36046 93047 700
2355 Andre lærere i estetiske fag39 400:39 38043 360:42 890
2356 Andre IKT-lærere::::::
2359 Andre lærere49 68051 48047 66050 68053 25047 800
2411 Revisorer, regnskapsrådgivere61 46066 61057 09065 16070 51060 540
2412 Finans- og investeringsrådgivere66 18072 29059 13069 38075 95061 760
2413 Finansanalytikere65 61070 49059 21068 61074 37061 230
2421 Organisasjonsrådgivere mv.63 55069 94056 02067 69075 08059 070
2422 Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet51 49055 40049 27053 42057 31051 240
2423 Personal- og karriererådgivere57 32061 54055 73059 39064 16057 620
2424 Rådgivere innen kompetanseutvikling57 31058 73054 85059 43060 54057 550
2431 Reklame- og markedsføringsrådgivere52 88057 31050 04054 88059 66051 900
2432 Informasjonsrådgivere54 05057 17052 05056 25059 23054 370
2433 Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter64 66065 04061 62067 91068 42063 920
2434 Salgskonsulenter innen IKT-produkter64 14065 10060 58065 60066 99061 220
2511 Systemanalytikere/-arkitekter64 52065 79060 44067 53069 22062 370
2512 Programvareutviklere62 11062 73057 48065 10065 75060 700
2513 Nett- og multimediautviklere51 58052 650:52 72053 80048 380
2514 Applikasjonsprogrammerere59 42059 910:62 12062 300:
2519 Andre programvare- og applikasjonsutviklere62 35063 41058 53065 10066 17061 250
2521 Databasedesignere og -administratorer59 44060 78056 01063 03065 20057 330
2522 Systemadministratorer56 33057 78052 23059 23060 58055 320
2523 Nettverksansvarlige::.::.
2529 Sikkerhetsanalytikere mv.63 53064 29059 80067 01067 66063 600
2611 Jurister og advokater70 95076 82065 92073 85079 99068 700
2612 Dommere83 73087 43079 53086 03089 72081 950
2619 Andre juridiske yrker60 74064 51058 66065 76070 34063 330
2621 Arkivarer og kuratorer46 62047 90046 00047 69049 09047 030
2622 Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere43 48043 19043 57044 86044 70044 900
2631 Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi67 12072 25060 25069 62075 54062 130
2632 Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap60 15063 80057 49061 45064 54059 140
2633 Rådgivere/forskere, humanistiske fag46 62047 44046 04048 48049 37047 820
2634 Psykologer55 26059 14054 15057 71061 73056 630
2635 Rådgivere innen sosiale fagfelt44 76045 85044 47046 85047 97046 570
2636 Geistlige yrker52 15052 47051 57054 83054 90054 700
2641 Forfattere mv.55 02057 76053 17057 24060 91054 830
2642 Journalister53 77055 37051 78055 35056 94053 450
2643 Oversettere, tolker mv.43 49043 79043 34044 46044 61044 390
2651 Skulptører, kunstmalere og andre billedkunstnere45 44045 220:45 86046 47044 490
2652 Dirigenter, komponister, musikere og sangere48 90049 48048 07051 07051 35050 660
2653 Koreografer og dansere42 30041 79042 50043 10043 76042 820
2654 Regissører54 68055 27053 76055 89056 58054 860
2655 Skuespillere48 33047 81048 88049 92050 24049 600
2656 Programledere i TV og radio55 85057 88053 83058 12060 81055 600
2659 Andre utøvende kunstneriske yrker48 940::49 57052 51044 690
3112 Bygningsingeniører56 01056 71052 67058 33058 95055 400
3113 Elkraftingeniører59 94060 39056 32062 16062 69058 130
3114 Elektronikkingeniører59 08059 10058 95061 50061 59060 690
3115 Maskiningeniører55 26055 26055 19057 24057 28056 810
3116 Kjemiingeniører56 24060 47051 49058 85062 71054 470
3117 Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi72 08073 00066 65075 37076 38069 720
3118 Tekniske tegnere52 03053 17049 91054 14055 05052 400
3119 Andre ingeniører57 35057 85055 19059 72060 19057 780
3121 Arbeidsleder, bergfag57 32057 130:59 80059 660:
3122 Arbeidsleder, industri49 33049 48046 92051 12051 32048 530
3123 Arbeidsleder, bygg og anlegg54 88055 02050 17056 72056 82053 510
3131 Energikontrolloperatører56 21056 300:59 67059 620:
3132 Kontrolloperatører ved forbrennings- kjøle- og vannrenseanlegg mv.::::::
3133 Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri53 16053 300:55 13055 330:
3134 Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg68 04068 35065 30070 53070 94066 920
3135 Kontrolloperatører innen metallproduksjon47 93048 320:49 53050 050:
3139 Andre prosesskontrolloperatører::::::
3141 Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier)42 59042 96042 34044 24044 82043 870
3142 Agroteknikere46 98048 31045 21048 76049 59047 600
3143 Skogteknikere47 48047 810:50 51050 870:
3151 Skipsmaskinister67 17067 330:68 36068 540:
3152 Dekksoffiserer og loser66 36066 67055 15068 14068 46056 910
3153 Flygere88 77089 240:93 58094 210:
3154 Flygeledere93 73097 32083 30096 37098 39090 380
3155 Teknikere innen luftfartssikkerhet62 75062 910:64 32064 630:
3211 Radiografer mv.45 84047 58045 21047 85049 31047 310
3212 Bioingeniører44 79046 80044 33046 55048 39046 100
3213 Reseptarer44 06042 49044 37045 79043 74046 250
3214 Protese- og tannteknikere45 95047 82044 03047 69049 50045 880
3230 Yrker innen alternativ medisin44 810:43 13046 190:43 070
3240 Dyrepleiere33 400:33 18035 270:35 080
3251 Tannpleiere41 610:41 62043 390:43 410
3254 Optikere48 14051 75046 11049 50053 00047 550
3256 Helsesekretærer36 43036 58036 42037 67036 88037 690
3257 Helse- og miljøkontrollører58 93063 82054 26061 02066 17056 240
3258 Ambulansepersonell44 78046 89041 89046 45048 69043 580
3259 Andre helseyrker42 23042 42042 08043 93043 94043 920
3311 Finansmeglere95 990109 25066 330104 330120 24070 430
3312 Kundebehandlere lån og kreditt56 10063 50050 13058 20065 92051 860
3313 Regnskapsførere51 98057 17049 55053 90058 89051 540
3315 Takstmenn52 24054 34045 71055 08056 99049 030
3321 Forsikringsagenter58 86063 24053 80061 30066 10055 740
3322 Selgere (engros)55 39057 31050 42058 09060 19052 830
3323 Innkjøpere53 78055 74051 04056 02057 95053 410
3324 Handels- og skipsmeglere122 030132 03062 640112 880120 56066 990
3331 Speditører og befraktere48 58050 55044 50050 69052 82046 330
3332 Konferanse- og arrangementsplanleggere mv.51 91058 13046 31053 00057 28048 890
3333 Arbeidsformidlere45 53046 58044 34050 03053 10047 190
3334 Eiendomsmeglere og - forvaltere73 01078 14064 63074 97081 27064 930
3339 Andre yrker innen forretningstjenester::::::
3341 Arbeidsledere for kontorpersonell57 89063 67053 63060 38066 77055 600
3342 Advokatsekretær44 650:44 40045 730:45 620
3343 Sjefssekretærer48 07054 06046 03050 70057 45048 340
3351 Tollere42 41043 46041 18043 50044 56042 260
3352 Skattefunksjonærer42 55044 27041 75044 34046 20043 470
3353 Saksbehandlere innen sosiale ytelser40 24040 71040 09041 50041 84041 380
3354 Saksbehandlere for førerkort, importlisenser mv.::::::
3355 Politibetjenter mv.52 36053 73049 70053 47054 88050 840
3359 Andre yrker innen offentlig forvaltning43 08046 33041 75044 91047 52043 780
3411 Privatetterforskere mv.::.::.
3412 Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt42 87043 62042 61044 61045 25044 390
3413 Religiøse yrker40 86041 03040 77042 28042 11042 370
3421 Idrettsutøvere45 76048 19031 06046 64048 78033 000
3422 Trenere og idrettsdommere40 41042 34036 83041 15043 27036 990
3423 Sports- og aktivitetsinstruktører35 74035 74035 73036 62036 68036 590
3431 Fotografer og filmfotografer46 16048 04041 12048 26049 79044 100
3432 Interiørdesignere og dekoratører43 05047 31041 83044 70049 17043 440
3433 Tekniske konservatorer42 400::43 920::
3434 Sjefskokker38 10039 19037 06040 13041 65038 540
3439 Andre yrker innen estetiske fag44 95045 51044 18047 29047 97046 340
3511 Driftsteknikere, IKT53 99054 32052 58056 70057 12054 840
3512 Brukerstøtte, IKT47 59048 87044 86049 33050 43047 020
3513 Nettverks- og systemteknikere, IKT57 88058 360:59 81060 190:
3514 Internett-teknikere54 94059 78049 63055 64060 16051 120
3521 Teknikere innen radio og tv47 74047 87047 31049 18049 30048 760
3522 Teknikere innen telekom41 72043 01039 72043 66044 64041 950
4110 Kontormedarbeidere40 80042 82040 20042 54044 75041 860
4131 Stenografer mv.::::::
4132 Dataregistrere46 97048 93045 24049 99052 63047 600
4211 Kundebehandlere, bank og postkontor38 81038 82038 80039 56039 97039 170
4212 Bingoverter, bookmakere mv.31 32030 98031 46032 09031 64032 310
4213 Pantelånere mv.......
4214 Inkassomedarbeidere mv.41 46042 78040 72043 70045 04042 980
4221 Reisebyråmedarbeidere mv.37 78040 22036 64040 61042 85039 550
4222 Kundesentermedarbeidere39 84040 25039 52041 61042 33041 030
4223 Sentralbordoperatører37 22038 21036 94038 71039 68038 440
4224 Hotellresepsjonister31 98031 81032 06032 35032 44032 310
4225 Informasjonsskrankemedarbeidere39 87039 63040 24041 85041 27042 680
4226 Resepsjonister (ekskl. hotell)37 57040 56034 59038 86041 83035 830
4227 Intervjuere28 00028 33027 64028 62028 77028 460
4229 Andre opplysningsmedarbeidere41 43040 70041 86040 76039 72041 480
4311 Regnskapsmedarbeidere45 64047 26045 19047 87049 71047 320
4312 Forsikrings- og finansmedarbeidere45 530:45 12046 950:46 500
4313 Lønningsmedarbeidere46 09046 82046 01048 12048 15048 120
4321 Lagermedarbeidere og material-forvaltere39 82040 19037 91041 55041 96039 480
4322 Logistikkmedarbeidere45 84046 15044 97047 53047 83046 690
4323 Transportfunksjonærer43 32043 71041 66045 20045 78042 910
4411 Bibliotekassistenter37 34034 89038 02039 36038 08039 770
4412 Postbud og postsorterere36 91036 86036 98038 05038 05038 040
4413 Kodere mv.::::::
4415 Arkivassistenter42 17042 05042 21043 46043 14043 570
4416 Personalkontormedarbeidere48 830:48 91050 640:50 530
5111 Flyverter, båtverter mv.40 09041 21039 77037 23037 50037 140
5112 Konduktører52 13053 03050 73053 21054 23051 750
5113 Reiseledere og guider33 99034 38033 64035 42035 67035 180
5120 Kokker35 27035 80034 47036 53037 08035 680
5131 Servitører29 85030 56029 36031 09032 07030 430
5132 Bartendere30 10030 90029 30031 23032 14030 290
5141 Frisører32 45033 03032 39034 29035 03034 200
5142 Kosmetologer mv.34 12035 67034 00036 20037 10036 130
5151 Renholdsledere i virksomheter38 91040 61038 32040 53042 31039 890
5152 Husholdere40 180:39 58041 630:41 300
5153 Vaktmestre39 89040 11037 67041 93042 20039 370
5161 Astrologer mv.::....
5163 Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere44 55045 29043 35046 30047 59044 400
5164 Dyrepassere og - trenere mv.32 380:31 94033 22035 17032 660
5165 Kjøreskolelærere46 08046 69044 14049 48050 01047 680
5169 Andre personlige tjenesteytere40 43042 52036 98034 47035 00033 870
5211 Torghandlere51 67053 040:52 71054 080:
5212 Gateselgere, mat::::::
5221 Innehavere av kiosk/liten butikk38 530:36 18040 810:39 290
5222 Butikkavdelingssjefer40 95043 55039 21042 51045 00040 710
5223 Butikkmedarbeidere33 76035 64032 51035 00036 93033 700
5230 Billettselgere38 05039 38037 44038 78039 81038 310
5241 Mannekenger og modeller:::29 350:28 600
5242 Demonstrasjonsselgere37 000:35 21040 560::
5243 Dørselgere41 69041 010:47 02046 490:
5244 Telefon- og nettselgere38 38039 53036 89039 80040 54038 850
5245 Servicemedarbeidere (bensinstasjon)31 86034 06029 38033 39035 81030 650
5246 Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv.28 64029 12028 28029 73030 48029 180
5249 Andre salgsmedarbeidere38 47039 30037 47039 26040 09038 300
5311 Barnehage- og skolefritidsassistenter mv.32 98032 73033 03034 26034 02034 310
5312 Skoleassistenter32 11031 28032 45033 37032 59033 700
5321 Helsefagarbeidere40 90040 73040 93042 40042 31042 420
5322 Hjemmehjelper36 16037 20035 90037 20038 16036 950
5329 Andre pleiemedarbeidere38 03038 75037 78039 26040 05039 000
5411 Brannkonstabler49 48049 80043 45051 51051 85045 610
5413 Fengselsbetjenter42 94043 73041 78043 84044 66042 680
5414 Vektere36 51037 30034 10037 61038 17035 760
5419 Andre sikkerhetsarbeidere34 07034 65033 13035 56036 12034 650
6111 Korn- og grønnsaksprodusenter32 75033 030:33 66033 900:
6112 Frukt- og bærprodusenter::::::
6113 Gartnere34 26035 51031 31034 93036 54031 450
6114 Kombinasjonsbrukere, nyttevekster......
6121 Melke- og husdyrprodusenter31 14032 39028 28032 51033 68029 970
6122 Egg- og fjærfeprodusenter34 40035 34032 38035 93036 15035 470
6123 Birøktere mv.::::::
6129 Andre dyreoppdrettere og røktere::::::
6130 Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk)30 41030 78029 25031 54031 96030 300
6210 Skogbrukere35 67035 760:37 07037 070:
6221 Havbruksarbeidere45 82046 67040 97047 37048 22042 770
6222 Fiskere41 02042 42034 37043 62045 05037 700
6224 Fangstfolk::::::
7112 Murere39 49039 570:41 40041 520:
7113 Steinhoggere mv.41 64041 740:43 08043 010:
7114 Betongarbeidere42 84042 90036 60044 04044 10037 980
7115 Tømrere og snekkere38 01038 06033 68039 56039 64033 750
7119 Andre bygningsarbeidere38 19038 35029 35039 30039 48030 130
7121 Taktekkere39 48039 500:41 19041 230:
7122 Gulv- og flisleggere40 28040 290:41 51041 530:
7123 Gips- og sparklingsarbeidere::::::
7124 Isolatører mv.38 47038 510:39 80039 810:
7125 Glassarbeidere38 54038 570:40 03040 140:
7126 Rørleggere og VVS-montører42 33042 40038 25043 77043 86038 320
7127 Kuldemontører mv.45 23045 280:46 98047 010:
7131 Malere og byggtapetserere37 69037 83035 28039 17039 36036 250
7132 Overflatebehandlere og lakkerere39 08039 26035 86039 78039 92037 300
7133 Feiere, fasaderenholdere mv.38 60038 800:40 13040 46037 540
7211 Støpere39 35039 490:40 45040 590:
7212 Sveisere40 42040 44039 54041 75041 78040 800
7213 Kopper- og blikkenslagere39 55039 79029 73041 09041 42030 020
7214 Platearbeidere38 48038 530:40 04040 110:
7215 Riggere og spleisere46 47046 580:46 79046 920:
7221 Smeder38 48039 030:38 68038 950:
7222 Verktøymaker, låsesmeder mv.41 88042 050:42 50042 670:
7223 Metalldreiere mv.38 76039 02034 44040 39040 55037 770
7224 Metallslipere::::::
7231 Bilmekanikere38 58038 73031 66039 82039 95034 090
7232 Mekanikere innen flytekniske fag58 54059 450:60 94061 730:
7233 Anleggsmaskin- og industrimekanikere42 91043 14037 17044 33044 59038 160
7234 Sykkelreparatører mv.33 82033 810:34 25034 240:
7311 Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører45 88046 310:48 01048 540:
7312 Musikkinstrumentmakere og -stemmere::::::
7313 Gull- og sølvsmeder, gravører mv.38 38039 42037 55039 66040 83038 780
7314 Keramikere mv.::::::
7315 Glasshåndverkere::::::
7316 Dekormalere mv.::::::
7317 Kunsthåndverkere i tre mv.::::::
7318 Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon)33 680:33 80035 220:35 260
7319 Andre kunsthåndverkere38 02038 000:39 46039 640:
7321 Førtrykkere40 69041 10040 17041 75042 19041 150
7322 Trykkere38 38039 80032 99040 29041 88034 630
7323 Innbindere mv.33 64034 510:35 25036 100:
7411 Elektrikere43 22043 40037 08043 91044 11037 470
7412 Automatikere48 46048 93038 95050 17050 69040 410
7413 Energimontører42 93043 23035 28046 06046 43037 490
7421 Serviceelektronikere43 15042 82046 10045 02044 64048 060
7422 Tele- og IKT-installatører36 65036 78034 61037 67037 80035 530
7511 Slaktere, fiskehandlere mv.36 73038 04033 07037 75038 88034 380
7512 Bakere, konditorer mv.35 15037 70031 47037 17040 01033 020
7513 Ystere mv. (gårdsproduksjon):.::.:
7514 Saftere, syltere mv. (gårdsproduksjon)::::::
7515 Prøvesmakere og kvalitetsbedømmere av mat og drikke:::54 750::
7522 Møbelsnekkere37 10037 27034 48038 55038 77035 520
7531 Skreddere, buntmakere mv.38 010:37 95039 570:39 820
7532 Gradører::::::
7534 Møbeltapetserere mv.37 12037 75035 52038 72039 55036 760
7535 Skinnberedere og garvere:::41 640::
7536 Skomakere::::::
7541 Yrkesdykkere48 80048 870:49 37049 480:
7542 Skytebaser og sprengningsarbeidere59 14059 230:57 92058 060:
7543 Produkttestere (ikke matprodukter)::::::
7544 Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere41 51042 030:40 94041 340:
7549 Andre håndverkere32 990:32 96034 250:34 170
8111 Bergfagarbeidere44 14044 370:45 65046 010:
8112 Prosessoperatører (oppredning)49 46049 780:50 92051 380:
8113 Operatører innen boring mv.62 82063 18058 58065 15065 57060 480
8114 Operatører innen produksjon av betong mv.38 86038 850:40 20040 230:
8121 Operatører innen metallurgiske prosessfag39 37039 62037 38040 44040 72038 450
8122 Operatører innen metallflatebehandling......
8131 Operatører innen kjemisk industri46 35046 84043 71047 87048 52044 480
8132 Operatører innen produksjon av fotofilm og -papir mv.::::::
8141 Operatører innen produksjon av gummiprodukter40 03040 120:38 62038 710:
8142 Operatører innen plastprodukter37 61038 02035 13039 11039 54036 720
8143 Operatører innen papirprodukter34 76035 270:35 96036 300:
8151 Spinne- og nøstemaskinoperatører35 390::35 600::
8152 Operatører innen tekstilproduksjon mv.36 06037 48034 39037 75039 25036 010
8153 Industrisyere34 22033 15034 55036 14035 24036 390
8154 Operatører innen tekstilbearbeiding::::::
8155 Operatører innen pels, skinn- og lærbearbeiding::.::.
8156 Operatører innen skinn og lærprodukter::::::
8157 Renseri- og vaskerimaskinoperatører32 85032 62032 97033 36033 18033 460
8159 Andre operatører innen produksjon av tekstiler, pels, skinn og lær......
8160 Operatører innen næringsmiddelproduksjon36 54037 45034 94038 05039 00036 390
8171 Operatører innen treforedling37 62037 97035 30038 74039 15035 990
8172 Operatører innen trelastproduksjon36 15036 24035 14037 74037 85036 480
8181 Operatører innen glass- og keramisk produksjon37 36037 71035 39038 62039 10036 120
8182 Fyrkjele- og turbinoperatører44 33044 340:46 23046 380:
8183 Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører41 19042 27039 14041 15042 49038 410
8189 Andre stasjonære maskinoperatører......
8211 Montører av mekaniske produkter40 51040 630:41 07041 150:
8212 Montører av elektriske og elektroniske produkter40 77042 11037 73042 15043 85038 650
8219 Andre montører::.:::
8311 Lokomotiv og T-baneførere57 01057 55052 34059 97060 71053 610
8312 Skiftekonduktører mv::::::
8322 Bil-, drosje- og varebilførere34 22034 33033 00036 17036 35034 340
8331 Bussjåfører og trikkeførere37 42037 43037 40039 00039 01038 890
8332 Lastebil- og trailersjåfører39 07039 14036 38040 14040 20038 250
8341 Jordbruks- og skogbruksmaskinførere38 32038 410:39 29039 320:
8342 Anleggsmaskinførere42 14042 28037 88043 44043 57039 160
8343 Kran- og heisførere mv.44 20044 420:45 83046 100:
8344 Truckførere38 25038 280:39 72039 700:
8350 Dekks- og maskinmannskap (skip)44 37044 75036 80045 60046 03037 380
9111 Renholdere i private hjem32 510:32 47033 760:33 700
9112 Renholdere i virksomheter33 57034 07033 41034 85035 45034 670
9122 Bilvaskere33 36033 64030 45034 86035 20031 680
9123 Vinduspussere::::::
9129 Andre rengjørere:::::.
9211 Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon28 94029 910:32 52033 74029 970
9212 Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon26 50029 74024 71027 78030 67026 510
9213 Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk29 20029 59027 71030 07030 78027 880
9214 Hjelpearbeidere i gartneri mv.33 58033 80032 48033 99034 60031 610
9215 Hjelpearbeidere i skogbruk::::::
9216 Hjelpearbeidere innen havbruk35 790::36 30037 930:
9311 Hjelpearbeidere i bergverk::::::
9312 Hjelpearbeidere i anlegg38 47038 63034 41039 61039 83034 770
9313 Hjelpearbeidere i bygg34 91035 01032 62036 25036 36033 690
9321 Håndpakkere mv.35 91037 08034 21037 16038 36035 380
9329 Andre hjelpearbeidere i industri39 17039 84035 40040 81041 51036 790
9331 Førere av ikke-motorisert kjøretøy...::.
9333 Laste- og lossearbeidere37 26037 67033 17038 50038 92034 670
9334 Varepåfyllere31 99032 31030 68033 49033 73032 550
9412 Kjøkkenassistenter30 56029 62030 97031 36030 62031 720
9510 Reklamedistributører mv.37 35037 710:37 99038 200:
9611 Renovasjonsarbeidere37 17037 28035 86038 47038 59037 160
9612 Gjenvinningsarbeidere35 31035 71032 83036 48036 74034 810
9613 Gatefeiere mv.:::::.
9621 Bud mv.33 72033 84033 28036 50036 60036 130
9622 Altmuligmann35 10035 44033 43036 37036 93034 000
9623 Måleravlesere mv.37 440::39 910::
9629 Andre hjelpearbeidere32 81033 68032 00033 25034 57031 970
Standardtegn i tabeller
12525: Månedslønn, etter statistikkmål, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Månedslønn (kr)
20202021
Gjennomsnitt
Innvandrere
Alle land43 42045 130
Norden52 79055 150
Vest-Europa ellers53 33055 410
EU-land i Øst-Europa39 15040 900
Øst-Europa ellers43 76045 720
Nord-Amerika og Oseania56 35058 870
Asia41 09042 700
Afrika38 30039 720
Sør- og Mellom-Amerika44 37046 240
Standardtegn i tabeller
11419: Månedslønn, etter statistikkmål, sektor, statistikkvariabel og år
Månedslønn (kr)
2015201620172018201920202021
Gjennomsnitt
Sum alle sektorer42 58043 64044 66046 01047 72048 75050 790
Privat sektor og offentlige eide foretak43 17044 02044 95046 39048 12049 46051 460
Kommuneforvaltningen38 62040 05041 31042 16043 81044 12046 070
Statsforvaltningen45 72047 26048 46050 19051 82052 46054 710
Standardtegn i tabeller
11419: Månedslønn, etter næring (SN2007), statistikkmål, statistikkvariabel og år
Gjennomsnitt
Månedslønn (kr)Avtalt månedslønn (kr)Uregelmessige tillegg (kr)Bonus (kr)Overtidsgodtgjørelse (kr)Alder (år)Avtalt arbeidstid per uke (timer)
20202021202020212020202120202021202020212020202120202021
10-12 Nærings-, drikkevare- og tobakkindustri44 33046 30041 56043 1701 8201 9809501 1502 2202 39042,342,332,932,6
13-15 Tekstil-, bekledning- og lærvareindustri42 99045 48041 81042 9304304807602 08070082044,244,231,331,2
16 Trelast- og trevareindustri41 95043 91040 69042 2408201 0104406501 3601 66044,644,434,334,4
17 Papir- og papirvareindustri45 91048 21043 28045 2801 5301 8701 0901 0602 7103 23044,844,635,134,8
18 Trykking, grafisk industri43 28045 16042 01043 7007707705006807501 05047,247,531,331,6
19-21 Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri59 07061 48054 43056 4301 8701 9102 7703 1402 1902 46044,043,735,335,4
22-23 Gummi-, plast- og mineralsk industri46 85048 40044 53046 0001 2201 2701 1001 1302 3502 83044,544,334,334,5
24 Metallindustri53 74055 67049 57051 0402 0702 3302 1002 3001 9602 55043,142,933,534,9
25 Metallvareindustri46 74048 39045 03046 6801 0101 0707006502 1302 39043,343,434,835,0
26-27 Data- og elektrisk utstyrsindustri57 35060 05054 45056 7201 0701 1301 8302 2102 1502 40044,544,336,136,0
28 Maskinindustri54 96056 87052 00054 0101 3901 4601 5701 4002 6803 19043,844,035,835,8
29-30 Annen verkstedindustri51 23052 64048 23049 8301 7801 9701 2108402 3502 87044,244,335,735,9
31-32 Møbelindustri og annen industri44 53046 02043 63044 7802504306608108001 19045,544,933,433,5
33 Maskinreparasjon og -installasjon50 14051 84047 59049 1001 8001 9307508103 1903 43042,842,634,834,7
Standardtegn i tabeller
11419: Månedslønn, etter næring (SN2007), yrke, statistikkvariabel, statistikkmål og år
Månedslønn (kr)
Gjennomsnitt
2015201620172018201920202021
F Bygge- og anleggsvirksomhet
Alle yrker39 82041 19042 24043 53044 98046 11047 730
Ledere59 57061 74063 71065 86068 19069 79072 410
Administrerende direktører62 47064 92067 71069 36072 77075 53078 990
Akademiske yrker58 65059 59060 93063 14064 37065 36067 880
Høyskoleyrker48 79050 94052 22054 06055 63056 80058 600
Kontoryrker37 96038 97040 04041 55043 10043 54045 590
Salgs- og serviceyrker34 38035 58036 84037 73038 69039 59040 780
Bønder, fiskere mv.32 77034 10035 85036 70037 07037 67039 120
Håndverkere35 40036 68037 56038 59039 75040 71042 010
Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv.36 70038 06039 10040 32041 57042 35043 470
Renholdere, hjelpearbeidere mv.32 47033 35034 07035 34036 49037 25038 420
Standardtegn i tabeller
11419: Månedslønn, etter næring (SN2007), statistikkvariabel, statistikkmål, sektor og år
Månedslønn (kr)
Gjennomsnitt
Sum alle sektorerPrivat sektor og offentlige eide foretakKommuneforvaltningenStatsforvaltningen
20202021202020212020202120202021
85.1-85.2 Førskole- og grunnskoleundervisning44 65046 70042 67044 45044 74046 81048 60050 270
85.3 Undervisning på videregående skoles nivå47 85050 15048 68050 67047 76050 09047 60049 670
85.4 Undervisning i høyere utdanning50 78052 17053 39055 08052 07054 57050 54051 860
85.5-85.6 Annen undervisning og tjenester tilknyttet undervisning45 93048 05044 88047 21046 87048 810::
88.911 Barnehager37 30039 08037 14038 92037 45039 22036 77038 550
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Lønnsstatistikken gir en oversikt over lønnsnivået og endring i lønn for alle lønnstakere fordelt på blant annet sektor, næring, utdanning og kjønn. Statistikken omfatter bosatte og ikke-bosatte lønnstakere i alle aldersgrupper som jobber i virksomheter hjemmehørende i Norge. Statistikken bygger på data fra a-ordningen.

Lønnsbegrepet i lønnsstatistikken er begrenset til å omfatte kontante godtgjørelser fra arbeidsgiver til arbeidstaker for avtalt arbeidstid. Statistikken omfatter følgelig ikke naturalytelser, forsikringer og heller ikke trekkfrie utgiftsgodtgjørelser og lignende. Alle lønnsbegrepene er før skatt, altså bruttolønn.

Månedslønn

Månedslønn er hovedbegrepet i Statistisk sentralbyrås lønnsstatistikk. Månedslønn omfatter avtalt månedslønn, uregelmessige tillegg og bonuser. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønn.

Avtalt månedslønn

Avtalt månedslønn omfatter den faste lønnen (omregnet til månedslønn) som utbetales enten den er definert som time-, måneds-, 14 dagers- eller ukelønn. Avtalt månedslønn er lønnen ved tellingstidspunktet, og den blir ofte betegnet som regulativlønn eller fast grunnlønn. Kvalifikasjonstillegg/kompetansetillegg og andre faste personlige tillegg er inkludert i denne lønnsarten.

Uregelmessige tillegg

Uregelmessige tillegg er kontant kompensasjon knyttet til spesielle arbeidsoppgaver eller arbeidstider, og gis som et beregnet gjennomsnitt per måned for perioden 1. januar til tellingstidspunktet.

Uregelmessige tillegg omfatter blant annet tillegg for ubekvem arbeidstid, utkallingstillegg, skifttillegg, smusstillegg, offshoretillegg og andre tillegg som kommer uregelmessig. Omfatter både uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid og ikke-arbeidet tid (eksempel på uregelmessig tillegg for ikke arbeidet tid er beredskapsvakt hjemme).

Bonuser

Bonus omfatter kontante ytelser som ofte ikke er knyttet til bestemte arbeidsoppgaver hvor utbetalingene kommer ujevnt med hensyn til perioden de er opptjent i eller gjelder for. Eksempler på lønnsarter under denne posten er overskuddsdeling, produksjonstillegg, gratialer mv. Bonuser er et beregnet gjennomsnitt per måned for perioden 1. januar til tellingstidspunktet.

Overtidsgodtgjørelse

Overtidsgodtgjørelse omfatter kun kontant godtgjørelse for arbeid utført utover avtalt arbeidstid som godtgjøres med et tillegg til den avtalte lønna. Overtidsgodtgjørelse er et beregnet gjennomsnitt per måned over perioden 1. januar og til tellingstidspunktet. Denne lønnsarten er ikke inkludert i månedslønn, men egne tall for overtidsgodtgjørelse publiseres i statistikken.

Overtidstimer

Overtidstimer omfatter kun de timene som det er betalt godtgjørelse for, ikke timer som går til avspasering. I enkelte næringer er det ikke uvanlig at overtidstimer blir godtgjort med både betaling og tid til avspasering. I slike tilfeller rapporteres alle timene og den kontante ytelsen rapporteres under overtidsgodtgjørelse.

Årslønn

Årslønn i lønnsstatistikken er en beregnet størrelse som tar utgangspunkt i at det utbetales lønn for 12 måneder i året. Den omfatter de tre hovedelementene i månedslønnsbegrepet: avtalt månedslønn, bonuser og uregelmessige tillegg. Overtidsgodtgjørelse relaterer seg til arbeid utenfor den ordinære arbeidstiden, og er ikke inkludert i årslønnsbegrepet. Det samme gjelder naturalytelser, feriepengetillegg og sluttvederlag. Etterbetalinger inkluderes i årslønnsberegningen, og plasseres i den måneden de faktisk kommer til utbetaling.

Årslønna beregnes på aggregert nivå per sektor og næringshovedområde, og omfatter både hel- og deltidsansatte. Deltidsansattes lønn er omregnet til heltidslønn (se: heltidsekvivalenter). Et fullt årsverk for heltidsansatte utgjør her ikke det samme antall arbeidstimer for alle lønnstakergrupper. Forskjeller kan for eksempel skyldes omfang av skift- og turnusarbeid.

Utgangspunktet for beregning av årslønn er en enkel modell der gjennomsnittlig årslønn uttrykkes som summen av gjennomsnittslønna for alle måneder i ett kalenderår. Utviklingen (profilen) på avtalt lønn i løpet av året bestemmes av gjennomsnittlig lønn måned for måned, mens tillegg og bonus holdes uendret hver måned gjennom hele året.

For beregningsopplegg av årslønn i perioden fra 1997 til 2015, se: Dokumentasjon av beregningsopplegg for årslønn

Heltid og deltid

Fra og med 2015 defineres heltidsansatte som ansatte med stillingsprosent lik 100. Alle med stillingsprosent lavere enn 100 regnes som deltidsansatte. Ved å kombinere informasjon om stillingsprosent og antall timer i full stilling, beregnes en avtalt arbeidstid per uke for hver ansatt. Majoriteten av de heltidsansatte har en ukentlig avtalt arbeidstid på 37,5 timer.

Avtalt arbeidstid

Avtalt arbeidstid defineres som avtalt arbeidstid per uke. Det gjøres ingen fradrag for fravær grunnet ferie, sykdom, permisjon med eller uten lønn e.l. Avtalt arbeidstid beregnes ut fra stillingsprosent og antall timer i full stilling.

Heltidsekvivalenter

For å kunne sammenligne lønn mellom hel- og deltidsansatte omregnes lønna til de deltidsansatte til hva den ville vært hvis de jobbet heltid. Dette gjøres ved å benytte stillingsprosenten til hver enkelt deltidsansatt som omregningsfaktor. Månedslønn per heltidsekvivalent for de deltidsansatte kan da slås sammen med månedslønn med de heltidsansatte slik at man kan beregne en gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte.

Alder og kjønn

Alder og kjønn er avledet av fødselsnummer.

Jobber (arbeidsforhold)

Analyseenheten i statistikken er jobber (arbeidsforhold) per virksomhet. Begrepene «jobb» og «arbeidsforhold» brukes synonymt og er definert som jobb som kompenseres i form av lønn e.l. Betegnelsen omfatter både hovedarbeidsforhold og biarbeidsforhold. En person (individ) kan ha flere arbeidsforhold /jobber i ulike virksomheter. Flere arbeidsforhold/jobber i samme virksomhet summeres opp til ett arbeidsforhold/en jobb.

Innvandringskategori

Bosatte er definert som personer registrert i Det sentrale folkeregister og inkluderer også midlertidige innflyttere med planlagt opphold i Norge på seks måneder eller mer.

Ikke-bosatte er definert som personer registrert i Det sentrale folkeregisteret med planlagt opphold i Norge på under seks måneder. Ikke-bosatte omfatter personer med et midlertidig personnummer (D-nummer) eller som er registrert som utvandret, men jobber i Norge.

Innvandrere er definert som personer som er født i utlandet, har utenlandsfødte foreldre og besteforeldre og som har innvandret til Norge. Informasjon om innvandringsstatus og landbakgrunn hentes fra registre i SSB.

Landbakgrunn

For personer født i utlandet, er ‘landbakgrunn’ (med noen få unntak) eget fødeland. For personer født i Norge er det foreldrenes fødeland. I de tilfeller hvor foreldrene har ulikt fødeland, definerer mors fødeland ’landbakgrunn’. Hvis ikke personen selv eller noen av foreldrene er utenlandsfødt, hentes landbakgrunn fra de første utenlandsfødte en treffer på i rekkefølgen: mormor, morfar, farmor, farfar. For personer som har et midlertidig personnummer (D-nummer) har vi kun opplysninger om statsborgerskap.

Utdanningsgruppering

Utdanningsnivå er hentet fra Nasjonal Utdanningsdatabase (NUDB) og blir gruppert etter lengden på utdanningen i samsvar med Norsk standard for utdanningsgruppering (C617)

Fra og med 2011 er det inkludert resultater fra spørreundersøkelsen om utdanning fullført i utlandet i NUDB. Denne spørreundersøkelsen førte til at andelen uoppgitt i befolkningens høyeste utdanningsnivå ble redusert fra om lag 43 prosent til 20 prosent. Dette får utslag i lønnsstatistikken fra og med 2012. Mer informasjon om spørreundersøkelsen:

Undersøkelse om utdanning i utlandet

Befolkningens utdanningsnivå, etter spørreundersøkelsen om utdanning fullført i utlandet

Lærlinger

En lærling er en person som har tegnet kontrakt med en arbeidsgiver og er knyttet til arbeid i en bestemt virksomhet eller et opplæringskontor og får læretiden sin der. For de fleste lærefag er dette en periode på to år – ett år med opplæring og ett år med verdiskapning. Elever i fagopplæring i skole er også definert som lærlinger. Fagopplæring i skole er et tilbud til søkere som ikke har fått læreplass.

Sektor

Sektor baserer seg på institusjonell sektorgruppering og hentes fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). I tabellene benyttes følgende tredeling:

 1. Statlig forvaltning (statsforvaltningen): omfatter stats- og trygdeforvaltningen. Helseforetakene er inkludert.
 2. Kommunal- og fylkeskommunal forvaltning (kommuneforvaltningen): omfatter kommunal- og fylkeskommunal forvaltning. Består av virksomheter som ikke er næringsrettet, dvs. vei, skole, kultur mv.
 3. Privat sektor og offentlig foretak: Omfatter privat næringsvirksomhet og offentlig kontrollerte foretak som ikke er med i stats- eller kommuneforvaltningen. Offentlig kontrollerte foretak omfatter her statens forretningsdrift samt foretak hvor det offentlige kontrollerer mer enn 50 prosent av aksjekapitalen. Eksempler på slike foretak per mars 2020: statens forretningsdrift (statens kartverk, de regionale sykehusapotekene, mv.), statlige eide aksjeselskaper mv. (Equinor, Statnett, Statkraft, Mesta, Vinmonopolet, Telenor, mv), kommunale foretak med ubegrenset ansvar (inkluderer kommunale foretak (KS) og interkommunale foretak (IKF)), kommunalt eide aksjeselskap mv., Norges Bank, statlige låneinstitusjoner mv.

Sektor er kodet etter Standard for institusjonell sektorgruppering.

Yrke

Opplysninger om yrke baserer seg på standard for yrkesklassifisering (STYRK08). Hvilken yrkeskode en stilling skal ha, bestemmes av arbeidsoppgavene. Det vil si at yrkeskoden skal tilsvare konkrete arbeidsoppgaver, ikke utdanning hos den enkelte, type ansettelsesforhold, kontrakt, lønn eller bransje.

Arbeidsgivere rapporterer 7-siffer yrkeskode etter gammel standard for yrkesklassifisering (STYRK98) i a-ordningen. SSB foretar en omkoding av alle 7 siffer kodene til 4 siffer STYRK-08. Denne tabellen viser omkodingen: Korrespondansetabell mellom yrkeskatalogen, basert på STYRK-98.

Mer informasjon om yrkeskoder i artikkelen Om variabelen yrke (gjelder f.o.m. 2015).

Vi mangler opplysninger om yrke for utenlandske oppdragstakere som kun er rapportert til Skatteetatens Oppdrags- og arbeidsforholdsregister. Feil i rapporteringen gjør også at SSB mangler yrkesopplysninger for en del arbeidsforhold. I tillegg var det frivillig for arbeidsgivere å rapportere yrkeskode i a-ordningen for gruppen frilansere, oppdragstakere og honorarpersoner fra 2015 til mars 2019. Fra og med april 2019 var yrkeskode obligatorisk også for denne gruppen. Sistnevnte bidrar til en stor nedgang i antall med uoppgitt yrke mellom 2018 og 2019.

Standard klassifikasjoner

Navn: Lønn

Emne: Arbeid og lønn

2. februar 2023

Seksjon for arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk

Nasjonalt nivå. Fylke. Kommune.

Hyppighet: Årlig med november måned som referansemåned.

Aktualitet: Statistikken blir publisert i februar påfølgende år.

Rådsforordning (EF) nr. 530/1999 om statistikk over strukturen i lønn og lønnskostnader endret ved forordning (EF) nr. 1893/2006 Rapportering skjer innen 18 måneder etter utgangen av tellingsåret.

Grunnlagsfiler for lønnsstatistikken blir lagret.

Formålet med statistikken er å gi en oversikt over lønnsnivået og endring i lønn for alle lønnstakere uavhengig næringstilknytning og arbeidstid. Statistikken ble etablert i 1997, basert på utvalgsundersøkelser i privat sektor og registerinformasjon i offentlig sektor.

Det er to brudd i tidsserien i lønnsstatistikken, i 2008 og 2015.

1997-2008: Lønnsstatistikken var basert på gammel Standard for næringsgruppering (SN2002), og ligger som avsluttede serier i Statistikkbanken.

2008-2015: Fra og med 2009 ble det tatt i bruk ny norsk Standard for næringsgruppering (SN2007) . Tallene for 2008 ble regnet om etter den nye standarden. For 2015 ble tallene basert på informasjon fra a-ordningen, men for å få sammenlignbarhet mot 2014 ble tallene utarbeidet på grunnlag av et utvalg av foretak fra a-ordningen i 2015 med samme utvalgsmodell som ble benyttet i lønnsstatistikken frem til og med 2014. Denne tidsserien ligger som avsluttede tall i Statistikkbanken.

Fram til og med 2014 ble data innhentet elektronisk fra et utvalg av virksomheter i privat sektor, og fulltelling fra registre i offentlig sektor. Fra og med 2015 ble utvalgsundersøkelsen i privat sektor og de offentlige registrene erstattet av a-ordningen.

2015-: Fra og med 2015 baseres statistikken på fulltelling fra a-ordningen, og nye tidsserier i statistikkbanken med 2015 som startår er derfor opprettet. Det er også et brudd i tidsserien knyttet til at yrkesinformasjonen i den nye serien er basert på ny yrkesstandard i henhold til Standard for yrkesklassifisering-08 (STYRK-08). Arbeidsgivere innrapporterer de ansatte etter den tidligere yrkesstandarden STYRK-98, deretter foretar SSB en konvertering fra den tidligere til den nåværende standarden.

Se mer informasjon om bruddet i tidsserien under «Produksjon».

Sentrale brukere er Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU), forsknings- og utredningsinstitutter, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, Eurostat, media, næringsliv og enkeltpersoner. Statistikken benyttes som input internt i SSB i arbeidskraftsregnskapet og i kvartalsvise lønnsindekser.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne .

Den årlige lønnsstatistikken er nært knyttet til den kvartalsvise statistikken «Antall arbeidsforhold og lønn». Begge bygger på data fra a-ordningen.

Utviklingen i avtalt lønn i den årlige og den kvartalsvise lønnsstatistikken er direkte sammenlignbar, men utviklingen i månedslønn kan ikke sammenlignes. Årsaken til dette er at uregelmessige tillegg og bonuser beregnes som et snitt over året i den årlige lønnsstatistikken, mens gjennomsnittet i den kvartalsvise lønnsindeksen kun beregnes for gjeldende kvartal.

I begge statistikkene brukes også begrepet jobber/arbeidsforhold, men er ikke definert likt. Det er Antall arbeidsforhold og lønn som gir fullstendig tall på antall jobber. Hovedforskjellen mellom antall jobber med lønn i lønnsstatistikken og antall jobber i statistikken Antall arbeidsforhold og lønn, er at sistnevnte også omfatter jobber hvor det er utbetalt andre lønnstyper enn det som inngår i lønnsstatistikken (f.eks. honorar) samt noen grupper som ikke har mottatt lønn i statistikkmåneden. Sistnevnte gruppe omfatter bl.a. personer som mottar ytelser fra NAV som erstatter lønn (sykepenger, foreldrepenger og svangerskapspenger) samt ulønnede permisjoner og permitteringer med en forventet varighet på under 90 dager. I den årlige lønnsstatistikken er det kun aktive arbeidsforhold med lønn i tellingsmåneden som inngår. Statistikken avgrenser populasjonen med formål om å måle lønn, ikke antall jobber. Derfor omfatter lønnsstatistikken kun jobber hvor det er utbetalt lønn etter lønnsstatistikkens lønnsbegrep, dvs. har utbetalt fastlønn, timelønn, faste tillegg, uregelmessige tillegg, og/eller bonus. Antallene som oppgis i lønnsstatistikken er derfor ikke et mål på antall jobber i de ulike yrkesgrupper, næringer, sektorer, osv.

Registerbasert sysselsettingsstatistikk benytter også det samme datagrunnlaget fra a-ordningen som en av kildene til statistikk over antall sysselsatte. Denne statistikken omfatter også selvstendig næringsdrivende, men er avgrenset til bosatte 15-74 år. Se https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar.

For mer informasjon om forskjellen mellom lønnsstatistikk og sysselsettingsstatistikk se https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/hvorfor-er-ikke-lonnsstatistikken-en-sysselsettingsstatistikk.

Nasjonalregnskapet utarbeider tall over påløpt årslønn på basis av data fra a-ordningen. Dette begrepet er relativt nært knyttet til årslønn i lønnsstistikken, men har noen forskjeller. Nasjonalregnskapet inkluderer i motsetning til lønnsstatistikken også utenlandske arbeidstakere i utenriks sjøfart. Populasjonen i nasjonalregnskapet er alle lønnstakere i bedriftene som inngår i produksjonsavgrensningen for Norge, det vil si alle lønnstakere som bidrar til norsk verdiskaping.

«Lov om offisiell statistikk og statistisk sentralbyrå § 10 jf. lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven) § 3.»

Rådsforordning (EF) nr. 530/1999 om statistikk over strukturen i lønn og lønnskostnader endret ved forordning (EF) nr. 1893/2006

Kommisjonsforordninger som også regulerer lønnsstatistikken:

 • Kommisjonsforordning (EF) nr. 1916/2000 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 530/1999 om statistikk over strukturen i lønn og lønnskostnader endret ved forordning (EF) nr. 1738/2005, (EF) nr. 1022/2009, (EU) nr. 317/2013 og (EF) nr. 973/2007
 • Kommisjonsforordning 1726/1999 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 530/1999 om statistikk over strukturen i lønn og lønnskostnader endret ved forordning (EF) nr. 1737/2005 og (EF) nr. 973/2007
 • Kommisjonsforordning 698/2006 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 530/1999 om statistikk over strukturen i lønn og lønnskostnader endret ved forordning (EF) nr. 1022/2009 og (EF) nr. 317/2013

Lønnsstatistikken i SSB er bygget opp omkring de europeiske forordningene for måling av lønn, i tillegg til at nasjonale behov knyttet til blant annet lønnsforhandlinger er ivaretatt.

Rapporteringsenheten i lønnsstatistikken er foretak. Hvert foretak omfatter en eller flere virksomheter (underenheter) som grupperes etter sektor i henhold til Standard for institusjonell sektorgruppering, og næringstilknytning i henhold til Standard for næringsgruppering (SN2007). Analyseenheten i statistikken er arbeidsforhold per virksomhet. En lønnstaker kan ha flere arbeidsforhold i ulike virksomheter, men arbeidsforhold innen samme virksomhet aggregeres sammen til ett. Antallet arbeidsforhold vil dermed overstige antall lønnstakere i populasjonen.

Populasjonen i lønnsstatistikken er nært knyttet til hvem som faktisk mottar lønn i en gitt periode. Hva som regnes som lønn blir dermed en avgjørende faktor for populasjonsforståelsen. Lønnsbegrepet er i utgangspunktet begrenset til å omfatte kontante ytelser for avtalt arbeid, og er noe smalere enn for eksempel i nasjonalregnskapet.

Statistikken omfatter ikke naturalytelser, forsikringer, trekkfrie utgiftsgodtgjørelser eller lignende. Videre avgrenses det kontante beløpet til å omfatte beløp utbetalt for den jobben/stillingen de tilhører. Av dette følger at heller ikke kontante ytelser som sluttvederlag, styrehonorar, honorarer for andre råd/utvalg eller fungeringstillegg inngår i lønnsbegrepet. Overtidsgodtgjørelse inngår i statistikken som egen lønnsvariabel, men inngår ikke i månedslønnen.

Det er for øvrig utover dette ingen begrensning knyttet til egenskaper ved lønnstakeren (arbeidstid, hovedstilling/bistilling, bosatt/ikke bosatt, alder, yrke, midlertidighet eller lignende). Selvstendig næringsdrivende eller vernepliktige inkluderes ikke.

Avgrensingen av hvilke jobber/arbeidsforhold som inngår i statistikken er som følger:

 1. Arbeidsforhold til personer som er ansatt i referanseuken i november, som er tellingsmåneden, inkluderes (regnes som sysselsatt).
 2. Lønnstakeren må ha mottatt fastlønn eller timelønn for arbeidsforholdet i løpet av tellingsmåneden.

Referanseuken er uken som inneholder den 16., som stort sett er 3. uke i tellingsmåneden.

Praktiske utfordringer ved populasjonsavgrensningen er i stor grad knyttet til å avgjøre hva slags lønnsutbetaling lønnstakeren har mottatt for arbeidsforholdet i tellingsmåneden, samt å vurdere lønnen opp mot informasjon om ansettelsesforholdet, altså om lønnstakeren gjennom arbeidsforholdet er ansatt, har utført arbeid og fått utbetalt lønn for dette i tellingsmåneden.

Fra og med 2015 er datagrunnlaget til statistikken basert på opplysninger fra a-ordningen (https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/). A-ordningen er en samordnet rapportering av lønns- og ansettelsesopplysninger til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå regulert av a-opplysningsloven. Data blir innhentet elektronisk.

Alle arbeidsgivere som har betalt ut lønn, kontantytelser eller naturalytelser må månedlig levere a-melding. Datagrunnlaget omfatter dermed alle lønnstakere i alle foretak i de næringer lønnsstatistikkene dekker.

Fram til og med 2014 ble data innhentet elektronisk fra et utvalg av virksomheter i privat sektor, og fra registre i offentlig sektor. Det ble innhentet informasjon om blant annet avtalt lønn, bonus, uregelmessige tillegg og arbeidstid til den enkelte ansatte i virksomheten.

Datainnsamling

Statistikken har ingen egen datainnsamling, men baserer seg på en rekke ulike registre. Data fra a-ordningen innhentes månedlig fra Skatteetaten som forvalter a-ordningen på vegne av de tre eieretatene: Skatteetaten, NAV og SSB. Variabler som arbeidsstedskommune og næring innhentes fra Enhetsregisteret og SSBs Virksomhets- og foretaksregister (VoF). Personrelaterte kjennemerker innhentes fra Det sentrale folkeregisteret (DSF).

Editering

Det gjennomføres kontroller i flere ledd:

 • Forretningsregler i mottaket hos Skatteetaten
 • I SSBs produksjonssystem for lønn og sysselsetting

Forretningsregler (kontroller) i mottaket hos Skatteetaten:

Etter at a-meldingen er mottatt av Skatteetaten kjøres det en rekke forretningsregler (kontroller) for å avdekke feil/mangler i de innleverte opplysningene. Små og mellomstore opplysningspliktige får tilbakemelding i løpet av kort tid (under ett minutt), mens store opplysningspliktige må vente litt lenger. Tilbakemeldingen fra Skatteetaten inneholder bl.a. alle avvik som er avdekket dokumentert med hvor i meldingen avviket er og hvilken forretningsregel som er brutt.

Forretningsregler og feilmeldinger er dokumentert på a-ordningen sine sider: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/

Kontroller i SSBs produksjonssystem:

I produksjonsopplegget gjennomføres det en rekke kontroller og automatiske tiltak, der formålet er å sikre datakvaliteten for statistikkformål. Vi skiller på tre typer kontroller:

a) Automatiske kontroller og tiltak

b) Rapporter (overvåking)

c) Manuelle kontroller

I tillegg til dette vil det bli gjennomført kontroller løpende gjennom året uavhengig av publisering.

Kontroller som har som formål å avdekke feil og mangler som bør korrigeres, er stort sett rettet mot arbeidsforhold. Det er laget mange kontroller som viser feil og mangler ved timeantall fulltid og stillingsprosent, kombinert med andre kjennemerker som type arbeidsforhold og arbeidstidsordning, bl.a:

 • Timeantall fulltid mangler
 • Timeantall fulltid sannsynlig feilrapportert
 • Timeantall fulltid avviker fra rapportert arbeidstidsordning
 • Timeantall fulltid ekstremt høyt eller lavt
 • Stillingsprosent mangler

I produksjonsopplegget blir mange registrerte arbeidsforhold fjernet (anses ikke som aktive) fordi det ikke er registrert lønn på arbeidsforholdet i referansemåneden. Dette vil kunne gjelde sesongarbeidere som ikke har utført arbeid i referansemåneden (og derfor ikke har fått lønn), der det (feilaktig) ikke er meldt sluttdato på opphørte arbeidsforhold, og tilfeller der personer feilaktig har blitt rapportert med aktivt arbeidsforhold (f. eks. personer på vikarlister som ikke har utført arbeid i perioden).

Kontroll og editering av lønnsstatistikken foregår i flere ledd, der de fleste operasjonene er automatisert, både med hensyn til selve kontrollen og korrigeringen som følger. Ved mottak av data fra a-ordningen foretas det kontroll av en rekke sentrale variabler. Videre skjer det kontroll av lønnsdataene, både på mikro- og makronivå.

A-meldingen er basert på et kontantprinsipp, det vil si at kroner (lønn) innrapporteres i den måneden de utbetales til de ansatte. Dette betyr at utbetalt lønn i enkelte tilfeller vil avvike fra avtalt månedslønn for en ansatt. Eksempelvis kan dette skje ved etterbetaling av lønnsoppgjør. I slike tilfeller vil SSB beregne den avtalte månedslønnen ved å sammenholde informasjon fra flere måneder sett i sammenheng.

Åpenbare feil og mangler i lønnsrapporteringen utløser imputering av verdier ved hjelp av statistiske metoder. Omfanget av dette er om lag 5 prosent av det samlede antall arbeidsforhold. Imputeringen kan skje fra en tidligere periode eller fra et tilsvarende (sammenlignbart) arbeidsforhold.

Fra og med frigivingen av november 2020 er det tatt i bruk en ny metode for beregning av arbeidstid, dette er gjort på alle årganger av statistikken fra og med november 2016. Denne endringer medfører først og fremst at vi justerer avtalt arbeidstid for jobber der vi mangler eller har mangelfull informasjon om den avtalte arbeidstiden som er innrapportert av arbeidsgivere gjennom a-ordningen. En mer detaljert beskrivelse av metodikken er beskrevet i artikkelen det lenkes til over. Samlet er det om lag 6 prosent av jobbene som får en endring i den avtalte arbeidstiden.

Strukturelle endringer i næringene har betydning for statistikken. Hvor mange og hvilke grupper ansatte som går ut og inn av arbeidsmarkedet, hvor mange som har endret arbeidstid og hvor mange som bytter jobb mellom næringene, vil virke inn på lønnsutviklingen.

Beregninger

Siden statistikken utelukkende er basert på registerdata er de statistikken stort sett konsentrert om presentasjon av opptellinger av gjennomsnitt, median, kvartilsgrenser og andre mål for fordeling. Se ellers heltidsekvivalenter og kontroller og feilretting over. Likevel vil det forekomme feil i innrapportering eller frafall som påvirker resultatene (se også feilkilder og usikkerhet).

Ikke relevant.

Lov om offisiell statistikk og statistisk sentralbyrå og SSBs regler for konfidensialitet følges. Konfidensialitet sikres på følgende måte:

1) Hvis det er færre enn tre foretak bak tallene – prikker

2) Hvis ett foretak står for mer enn 90 prosent av alle arbeidsforholdene eller mer enn 90 prosent av summen av alle månedslønnene i alt – prikker og gjelder alle tabeller som fordeles på næring, sektor og region

3) Hvis to foretak står for mer enn 95 prosent av alle arbeidsforholdene eller mer enn 95 prosent av summen av alle månedslønnene – prikker og gjelder alle tabeller som fordeles på næring, sektor og region

4) I tillegg: undertrykkes tall med færre enn 100 arbeidsforhold bak

Siste punkt sikrer både personvern, kvalitet og bidrar til å redusere kostnadene ved produksjonen av lønnsstatistikken ved at vi unngår at enkelte ekstreme lønninger, høye eller lave, påvirker resultatene unødig.

Referanseperiode ble endret fra september til november ved publiseringen i februar 2021. Det foreligger sammenlignbare tall tilbake til november 2016. Tall for 2015 er per september og etter gammel metode for beregning av arbeidstid og dermed ikke direkte sammenlignbar med tallene fra og med 2016 (se informasjon om ny metode for behandling av arbeidstid lenger ned under «Datainnsamling, editeringer og beregninger»).

Det foreligger sammenlignbare tall til september 2015, se tabeller under «avslutta tabeller» i statistikkbanken. For mer informasjon om sammenliknbarhet bakover i tid, se ‘Formål og historie’.

Tall for lønn er delvis sammenlignbare med lønn som oppgis i statistikken ‘Antall arbeidsforhold og lønn’ som kommer kvartalsvis (se «Sammenheng med annen statistikk»).

Ny metode for behandling av arbeidstid

Fra og med publiseringen av tall fra november 2020 ble en ny metode for beregning av arbeidstid som er ufullstendig rapportert tatt i bruk i statistikken. Endringen blir tilbakeført til årgangene fra og med november 2016. Endringen påvirker fordelingen av jobber, men også beregningen av lønn for de som får ny arbeidstid. Metoden bidrar ikke til større systematiske endringer mellom grupper, og i de fleste tilfeller vil antallet jobber være lite påvirket sammenlignet med tidligere publisert statistikk.

Kommune- og regionreform

Fra og med 1.kvartal 2020 påvirkes statistikken av kommune- og regionreformen som ble gjennomført 1.januar 2020. Ved reformen opphørte en del virksomheter i de tidligere kommunene/fylkene, og arbeidsforhold i disse ble overført til eksisterende eller nyopprettede virksomheter i de nye kommunene/regionene.

A-ordningen er hovedkilden til denne statistikken. Kvaliteten til a-ordningen er god, med det vil likevel kunne være feil og mangler i dataene.

Måle- og bearbeidingsfeil

Det kan oppstå feil/mangler ved at opplysningspliktige mistolker og innrapporterer feil (målefeil). Videre kan det oppstå feil på gjennom behandling av dataene i SSB (bearbeidingsfeil). Eksempel på sistnevnte kan være SSBs vurdering av hvilke jobber (arbeidsforhold) som skal regnes som aktive. Informasjon om lønn brukes her som hovedkriterium. For gruppen «frilansere/oppdragstakere m.m.» (omfatter også styremedlemmer, folkevalgte, fosterforeldre, støttekontakter, personer med omsorgslønn mv.) er det for eksempel kun krav om å rapportere jobber (arbeidsforhold) i a-ordningen når det utbetales lønn, og det er derfor vanskelig å identifisere når arbeidet faktisk er utført. Det vil si at en del personer i denne gruppen ikke blir inkludert i statistikken. Kun frilansere/oppdragstakere med fast- og eller timelønn blir inkludert i lønnsstatistikken.

Det er noe indikasjon på en gradvis bedre rapportering i a-ordningen fra 2015 til 2016, selv om rapporteringen anses som god også i innføringsåret (2015).

Registerfeil kan oppstå ved at eventuelle feil eller mangler i register som påkobles statistikkgrunnlaget har feil eller mangler i identifisering, klassifisering eller koding. For eksempel vil kobling mot Virksomhets- og Foretaksregisteret (VoF) som har opplysninger om blant annet næring og sektor kan føre til at virksomheter blir plassert feil. Feil eller skjevheter i registrering i Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB) vil også føre til feil i statistikken.

Frafallsfeil

Manglende rapportering til a-meldingen vil kunne gi enhetsfrafall i lønnsstatistikken. Partielt frafall i flere av de postene som samles inn og brukes i lønnsstatistikken kan ofte beregnes logisk ut fra de andre opplysningene som innrapporteres, eventuelt imputeres fra tidligere perioder.

Observasjoner kan også forkastes på grunnlag av manglende opplysninger og/eller feil verdier på variabler. Ved åpenbar feilrapportering vil lønnen kunne imputeres ved hjelp av statistiske metoder. Det samme gjelder arbeidstid, som er sentral for å beregne månedslønn og månedslønn per heltidsekvivalent.

Ikke relevant.

Kontakt

Arbeidsmarked og lønn

arbeidsmarked@ssb.no

Magnus Berglund Johnsen

magnus.johnsen@ssb.no

40 90 23 75

Fredrik Steinrem Edelmann

fredrik.edelmann@ssb.no

40 90 24 60

Knut Håkon Grini

knut.grini@ssb.no

48 20 51 63