Kraftig fall i utenrikshandelen med varer

Publisert:

Eksporten fortsatte nedgangen i mai. Eksportverdien utgjorde 56,2 milliarder kroner og var 26,0 prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor. Importen gikk ned 14,5 prosent og endte på 57,4 milliarder. Dette ga et handelsunderskudd på 1,2 milliarder kroner i mai.

Utenrikshandelsstatistikken for mai 2020 viser store reduksjoner i norsk eksport og import av varer. Sammenlignet med mai i fjor er det først og fremst naturgass, olje og raffinerte mineraloljeprodukter som bidrar til fallet i eksportverdien. En viss økning i oljeprisen fra slutten av april i år dempet nedgangen. Importverdien er også markant lavere enn i fjor. Dette skyldes blant annet lavere import av transportmidler og industrimaskiner.

Figur 1. Handelsbalansen

Import i alt Eksport i alt Handelsbalansen
Mai 2015 46.2 67.4 21.2
Juni 2015 54.1 70.5 16.4
Juli 2015 44.6 69.7 25.1
Aug. 2015 47.1 67.7 20.6
Sep. 2015 53.3 68.3 15.0
Okt. 2015 53.6 73.8 20.2
Nov. 2015 54.2 67.2 13.0
Des. 2015 51.0 66.8 15.8
Jan. 2016 43.7 60.7 17.0
Feb. 2016 49.5 60.4 10.9
Mars 2016 50.5 61.9 11.4
April 2016 50.4 61.5 11.2
Mai 2016 49.7 58.4 8.7
Juni 2016 53.8 60.4 6.6
Juli 2016 54.9 59.4 4.4
Aug. 2016 62.9 59.6 -3.4
Sep. 2016 54.3 57.5 3.2
Okt. 2016 52.7 69.0 16.2
Nov. 2016 57.3 70.6 13.3
Des. 2016 49.3 72.4 23.1
Jan. 2017 51.8 77.5 25.7
Feb. 2017 48.8 71.0 22.2
Mars 2017 57.2 78.2 21.1
April 2017 43.9 68.6 24.7
Mai 2017 59.5 68.9 9.4
Juni 2017 67.3 69.0 1.6
Juli 2017 47.1 62.9 15.8
Aug. 2017 55.4 68.7 13.4
Sep. 2017 59.7 66.5 6.8
Okt. 2017 56.5 75.3 18.8
Nov. 2017 83.9 78.9 -5.0
Des. 2017 53.3 78.1 24.9
Jan. 2018 54.8 85.6 30.8
Feb. 2018 51.0 75.9 24.9
Mars 2018 64.2 82.1 17.9
April 2018 63.5 80.4 16.9
Mai 2018 63.2 80.6 17.4
Juni 2018 59.2 79.8 20.6
Juli 2018 54.7 82.1 27.3
Aug. 2018 56.5 87.1 30.6
Sep. 2018 59.3 81.7 22.4
Okt. 2018 65.6 98.3 32.7
Nov. 2018 65.0 87.0 21.9
Des. 2018 53.3 79.7 26.4
Jan. 2019 60.6 86.8 26.1
Feb. 2019 62.2 76.5 14.2
Mars 2019 66.8 85.3 18.5
April 2019 62.2 77.3 15.1
Mai 2019 67.2 76.0 8.9
Juni 2019 60.0 66.1 6.1
Juli 2019 59.9 66.8 6.9
Aug. 2019 59.9 65.6 5.7
Sep. 2019 67.5 66.2 -1.3
Okt. 2019 66.9 76.6 9.7
Nov. 2019 63.1 86.1 23.0
Des. 2019 61.6 85.4 23.8
Jan. 2020 60.8 80.5 19.7
Feb. 2020* 58.4 75.1 16.7
Mars 2020* 69.1 70.2 1.1
April 2020* 55.4 59.1 3.6
Mai 2020* 57.4 56.2 -1.2

Lav naturgasseksport og oppgang i oljeprisen

Eksportverdien for naturgass ble halvert sammenlignet med mai i fjor og endte på 6,9 milliarder kroner. Nedgangen skyldes sterkt reduserte gasspriser og lavere volum. Det ble utført 7,8 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform, 14,0 prosent mindre enn mai i fjor. Produsentprisindeksen forklarer nedgangen i gassprisen med etterspørselssvikt som følge av både mildvær, covid-19-nedstengninger og generell usikkerhet i verdensøkonomien. 

Eksportverdien for råolje endte på 16,2 milliarder kroner og var 17,8 prosent lavere enn i mai i fjor. Nedgangen skyldes en langt lavere oljepris. Oljeprisen i mai var 342 kroner fatet, mot 590 kr i mai i fjor. Antallet eksporterte fat var 47,4 millioner, 41,6 prosent mer enn for 12 måneder siden.

Eksportverdien av råolje gikk derimot opp fra april til mai i år, dette skyldes en oppgang i antall eksporterte fat og en økning i oljeprisen. Etter at Johan-Sverdrup feltet kom i drift 4.kvartal i fjor har antall eksporterte fat økt betydelig. Stigningen i oljeprisen siden mai i år skyldes at flere land, både i og utenfor OPEC, ble enige om store kutt i oljeproduksjonen, samtidig som den økonomiske aktiviteten tok seg noe opp i flere land. Norge deltar også i dette internasjonale produksjonskuttet, og fra og med juni og ut året ventes kuttene å redusere oljeeksporten noe.

Figur 2. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

2018 2019 2020*
Jan. 46.0 44.1 39.8
Feb. 40.0 38.8 37.1
Mars 44.2 44.4 28.1
April 42.2 35.5 24.1
Mai 40.9 34.2 23.2
Juni 39.0 28.1
Juli 46.9 30.1
Aug. 46.3 28.4
Sep. 44.0 26.6
Okt. 55.2 34.3
Nov. 44.8 43.9
Des. 44.0 45.8

Figur 3

Eksport av råolje

Svekket fastlandseksport

Fastlandseksporten falt hele 21,9 prosent sammenlignet med mai i fjor og endte på 32,6 milliarder kroner. Det er flere næringer som påvirkes av lav oljepris og covid-19 pandemien.

Størst nedgang var det i eksportverdien for raffinerte mineraloljeprodukter som falt 67,9 prosent sammenlignet med mai i fjor, på grunn av svært lave priser, men også redusert eksportvolum.

Kraftig nedgang var det også i eksportverdien for aluminium, som gikk tilbake 31,1 prosent fra mai i fjor og endte på 2,2 milliarder kroner. Nedgangen forklares med covid-19 pandemien og lavere etterspørsel etter aluminium i bilindustrien og byggenæringen.

Fiskeeksporten falt for andre måned på rad og eksportverdien utgjorde 7,6 milliarder kroner i mai. Dette er en reduksjon på 8,8 prosent sammenlignet med mai i fjor. Nedgangen, som skyldes lavere eksportert volum, forklares med redusert etterspørsel i restaurantmarkedet, svekket kjøpekraft og usikkerhet i verdikjeden og enkeltmarkeder.   

Figur 4. Fastlandseksport

2018 2019 2020*
Jan. 37.0 42.6 40.7
Feb. 35.8 37.5 38.0
Mars 37.9 40.5 41.1
April 37.6 39.5 34.7
Mai 38.2 41.7 32.6
Juni 39.9 37.0
Juli 34.6 36.4
Aug. 40.4 37.1
Sep. 36.2 37.7
Okt. 43.0 42.1
Nov. 42.1 41.8
Des. 35.7 38.9

Andre vesentlige tolvmånedersendringer

  • Importverdien for maskiner og transportmidler utgjorde 21,5 milliarder kroner og gikk ned 24,8 prosent mot mai i fjor. Størst nedgang var det for transportmidler. Antallet importerte personbiler er de to siste månedene mer enn halvert sammenlignet med i fjor. I mai var importen 6 011 biler, mot 15 788 i fjor. Nivået er lavere enn under finanskrisen, da antallet importerte biler var på sitt laveste i januar 2009 og 6 707 personbiler ble importert.
  • Lave priser på raffinerte mineraloljeprodukter reduserte importverdien i mai. Nedgangen var 33,4 prosent fra mai i fjor og endte på 1,4 milliarder kroner.
  • Stengte grenser og fravær av taxfreehandel merkes i importtallene for tobakksvarer.  Importen av sigaretter økte kraftig i april og fortsatte oppgangen i mai med hele 89,7 prosent vektøkning sammenlignet med fjoråret.  For snus var vektoppgangen 19,2 prosent i tilsvarende periode.
  • I likhet med mai i fjor ble det importert tre nye F-35 kampfly. Til sammen har Norge nå atten kampfly stasjonert i Norge, og syv i USA som benyttes til trening. Det skal totalt anskaffes 52 kampfly til Norge.

 

Kontakt