Banner med bilde og tittel

Barne- og ungdomsskoler

Fakta om barne- og ungdomsskoler

Lurer du på hvor mange elever som går på barne- og ungdomsskole i Norge, eller hvilket tredjespråk flest elever har som valgfag? På denne siden finner du tabeller, nøkkeltall og artikler som gir deg en oversikt.

Elevene

Elever i grunnskolen
ikon av skoleelever
Elever i grunnskolen
2021
634 674
elever
-823 elever fra året før
Antall elever med spesialundervisning alle trinn

Bokmål,Nynorsk,Samisk,Uoppgitt målform

Elevers hovedmål

Bokmål
2021
554 010
elever
-515 elever fra året før
Nynorsk
2021
73 493
elever
-686 elever fra året før
Samisk
2021
878
elever
4 elever fra året før
Uoppgitt målform
2021
6 293
elever
374 elever fra året før
Elever med nynorsk som hovedmål

Tysk,Fransk,Spansk,Annet språk

Hvilke språk velger elever på ungdomsskolen?

Tysk
2021
43 398
elever
-17,0 % siste 5 år
Fransk
2021
21 933
elever
0,5 % siste 5 år
Spansk
2021
66 013
elever
14,8 % siste 5 år
Annet språk
2021
551
elever
-39,3 % siste 5 år
Elever som får skoleskyss

Resultater

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng på 10. trinn
Ikon av sjekkliste
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng på 10. trinn
2022
43,3
grunnskolepoeng

Grunnskolepoeng er gjennomsnittet av elevens standpunktkarakterer i alle fag ganget med ti.

Gjennomsnittlig standpunktkarakter for elever i ungdomsskolen 10. trinn

Standpunktkarakter er en samlet vurdering av elevens totale resultater i hvert fag. 

Lesing,Regning

Mestringsnivå 3-5 på nasjonale prøver 8. trinn

Lesing
2021
73,1
%
0,4 prosentpoeng siste 5 år
Regning
2021
69,4
%
-0,9 prosentpoeng siste 5 år

 Mestringsnivået på nasjonale prøver har en skala fra 1 til 5, hvor 5 er den høyeste poengsummen.

Lærere

Antall lærere
ikon av to mennesker
Antall lærere
2021
78 625
ansatte
Læreres alder og kjønn

Andel kvinnelige lærere i grunnskolen
Ikon av dame
Andel kvinnelige lærere i grunnskolen
2021
74,7
%
-0,2 prosentpoeng fra året før
Andel lærere etter kjønn og fylke

Lærere med og uten pedagogisk utdanning

Innvandrere,Norskfødte med innvandrerforeldre

Lærere med innvandringsbakgrunn

Innvandrere
2021
3 869
personer
7,5 % siste 5 år
Norskfødte med innvandrerforeldre
2021
744
personer
145,5 % siste 5 år
Studenter på lærerstudier og andre pedagogiske studier

Les mer om innvandring på faktasiden for innvandring.

Skoler

Offentlige grunnskoler
ikon av bygning
Offentlige grunnskoler
2021
90,2
%
Offentlige og private grunnskoler

Andel elever på små skoler (under 100 elever)
ikon av bygning
Andel elever på små skoler (under 100 elever)
2021
6,1
%
Andel elever på små, større og store grunnskoler

Dette koster norske skoler

SFO og AKS

Elever i skolefritidsordning (SFO)/aktivitetsskole (AKS)
Ikon av barn med drage
Elever i skolefritidsordning (SFO)/aktivitetsskole (AKS)
2021
61,0
%
2,6 % fra året før
Elever i skolefritidsordning (SFO) / aktivitetsskole (AKS)

Driftsutgifter SFO
Ikon av mynter
Driftsutgifter SFO
2021
5,39
milliarder kroner
Utgifter til SFO per innbygger 6-9 år

Relaterte faktasider