386695
/transport-og-reiseliv/statistikker/transpinn/aar
386695
statistikk
2019-09-24T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Transport og reiseliv
no
transpinn, Innenlandsk transport, godstransport, passasjertransport, kollektivtransport, landtransport, jernbanetransport, veitransport, lufttransport, sjøtransport, rørtransport, transportmengde, transportarbeidLandtransport, Luftfart, Sjøtransport, Transport og reiseliv
true

Innenlandsk transport2018

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Innenlandsk person- og godstransportarbeid, etter transportmåte
20172018Endring i prosent
2017 - 20182014 - 2018
1Bare medregnet norske transportmidler med passasjerer som har både på- og avstigning i Norge
2Omfatter gods på norske transportmidler som er både lastet og losset i Norge
3Kabotasje omfatter gods på utenlandske transportmidler hvor godset er både lastet og losset i Norge
Persontransport uten kabotasje. Mill. personkm1
I alt83 57584 4451,05,7
Jernbanetransport mv.4 4874 6804,312,8
Lufttransport5 8125 9181,80,0
Veitransport72 25872 8320,85,9
Sjøtransport1 0181 015-0,30,3
Godstransport uten kabotasje. Mill. tonnkm2
I alt53 87253 081-1,54,8
Fastlandstransport i alt26 07426 7062,42,3
Jernbanetransport2 0932 2065,432,4
Lufttransport1611-31,3-31,3
Veitransport19 47119 412-0,3-2,3
Sjøtransport4 4955 07712,911,3
Bilferjeruter1781801,11,1
Leietransport og egentransport4 3174 89713,411,7
Transport norsk kontinentalsokkel - fastland i alt27 79826 375-5,17,5
Godstransport medregnet kabotasje. Mill. tonnkm3
I alt74 22972 609-2,22,3
Fastlandstransport i alt41 28141 103-0,4-3,6
Jernbanetransport2 0932 2065,430,1
Lufttransport1611-31,3-31,3
Veitransport20 07520 036-0,2-1,3
Sjøtransport19 09718 848-1,3-8,7
Bilferjeruter1781801,11,1
Leietransport og egentransport18 91918 669-1,3-8,7
Norsk Ordinært Skipsregister (NOR)4 3174 89713,411,7
Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS)2 1442 47115,337,6
Utenlandske skipsregistre12 45811 301-9,3-20,8
Transport norsk kontinentalsokkel - fastland i alt32 94831 506-4,411,2

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB