Banner med bilde og tittel

Bil og bilkjøring

Fakta om bil og bilkjøring

Ingress

Hvor mange biler har vi i Norge, og hvordan bruker vi dem? Her finner du tall for norske personbiler, inkludert elbiler, og transport. Du finner også tall for trafikkens miljøkonsekvenser, samt tall for kollektivtrafikken og flyreiser.

Personbiler

Antall registrerte personbiler
Ikon av bil
Antall registrerte personbiler
2021
2 882 233
personbiler
8,2 % fra fem år før
Antall registrerte personbiler

Volkswagen,Toyota,Volvo,Mercedes-Benz

De vanligste bilmerkene for personbiler

Volkswagen
2021
388 672
personbiler
Toyota
2021
340 431
personbiler
Volvo
2021
237 520
personbiler
Mercedes-Benz
2021
164 680
personbiler
Gjennomsnittlig alder på personbiler etter fylke

Diesel,Bensin,Elektrisk,Hybrider og annet

Personbiler etter drivstoff

Diesel
2021
1 204 097
personbiler
-5,7 % fra fem år før
Bensin
2021
891 950
personbiler
-25,4 fra fem år før
Elektrisk
2021
460 734
personbiler
372,4 % fra fem år før
Hybrider og annet
2021
324 320
personbiler
255,7 % fra fem år før

Elbiler

Import av elbiler

Elbiler

Ikon av elbil
Import av elbiler
Oktober 2022
15 346
personbiler
45,4 % fra samme måned året før
Antall elektriske biler over tid

Trafikkulykker

Drepte og hardt skadde i trafikken

Bilbruk

Andel av all reising som skjer i personbil
Ikon av bil
Andel av all reising som skjer i personbil
2021
80,9
%
3,8 prosentpoeng fra ti år før
Total strekning kjørt på norske veier

¹ Produktet av reiselengde og antall personer som er transportert. Eksempel: En bil med 2 personer som kjører 10 kilometer har kjørt 2 x 10 = 20 personkilometer.
Oslo,Bergen,Stavanger,Trondheim

Pendling inn i de største byene (personer 20-66 år)

Oslo
2021
182 305
personer
12,8 % fra fem år før
Bergen
2021
40 157
personer
-15,5 % fra fem år før
Stavanger
2021
34 237
personer
15,8 % fra fem år før
Trondheim
2021
26 264
personer
-3,3 % fra fem år før

Les mer om ferievaner før og nå på vår faktaside om ferie og fritid