Banner med bilde og tittel

Fakta om

Bil og transport

Skrå bakgrunn med infografikk

Ingress

Hvor mange biler har vi i Norge, og hvordan bruker vi dem? Her finner du tall for norske personbiler, inkludert elbiler, og transport. Du finner også tall for trafikkens miljøkonsekvenser, samt tall for kollektivtrafikken og flyreiser.

Personbiler

Antall registrerte personbiler
Ikon av bil
Antall registrerte personbiler
2020
2 810 475
personbiler
7,7 Endring siste fem år


Diesel,Bensin,Elektrisk,Hybrider og annet

Personbiler etter drivstoff

Diesel
2020
1 246 671
personbiler
0,3 % Endring siste fem år

Bensin
2020
950 131
personbiler
-26,7 Endring siste fem år

Elektrisk
2020
340 002
personbiler
391,8 % Endring siste fem år

Hybrider og annet
2020
272 554
personbiler

Hybridbiler ble før 2016 telt som en del av kategoriene diesel eller bensin, avhengig av type drivstoff.  Vi kan derfor ikke vise hvor mange hybrider det var for fem år siden. Av samme grunn er også tallet for registrerte dieselbiler og bensinbiler noe for høyt før 2016.

Volkswagen,Toyota,Volvo,Ford

De vanligste bilmerkene for personbiler

Volkswagen
2020
389 930
personbiler

Toyota
2020
340 379
personbiler

Volvo
2020
230 945
personbiler

Ford
2020
156 688
personbiler

Bilbruk

Andel av all reising som skjer i personbil
Andel av all reising som skjer i personbil
2020
81,7
%

Milliarder personkilometer kjørt i personbil
Milliarder personkilometer kjørt i personbil
2020
59,6
mrd. km

¹ Produktet av reiselengde og antall personer som er transportert. Eksempel: En bil med 2 personer som kjører 10 kilometer har kjørt 2 x 10 = 20 personkilometer.

Selv om vi ikke kjører mindre bil, har kollektivtrafikkens andel av den totale transporten økt noe i de siste ti årene. Se mer på vår faktaside om kollektivtransport.


Oslo,Bergen,Stavanger,Trondheim

Pendling inn i de største byene (personer 20-66 år)

Oslo
2020
172 848
personer
8,5 % Endring siste fem år

Bergen
2020
38 071
personer
-10,5 % Endring siste fem år

Stavanger
2020
32 948
personer
7,4 % Endring siste fem år

Trondheim
2020
25 246
personer
-3,4 % Endring siste fem år

Les mer om ferievaner før og nå på vår faktaside om ferie og fritid


Transport

Sysselsatte i transport
ikon av to mennesker
Sysselsatte i transport
2017
153 418
personer
-0,4 % Endring fra forrige år

Alle typer arbeid med transport, fra kjøring av drosjer og busser til varetransport og støttefunksjoner, telles med når vi angir tallet på sysselsatte.Veitransport,Rørtransport,Sjøtransport,Jernbanetransport

Tonn transporterte varer etter transportform

Veitransport
2020
251
millioner tonn
Ingen endring Endring fra året før

Rørtransport
2020
119
millioner tonn
14,4 % Endring fra året før

Sjøtransport
2020
70
millioner tonn
-7,9 % Endring fra året før

Jernbanetransport
2020
12
millioner tonn
Ingen endring Endring fra året før

Tallene viser transport mellom steder i Norge, enten den er utført av norskregistrerte eller utenlandskregistrerte transportmidler. Transport mellom Norge og utlandet er ikke inkludert.