332002
332002
faktaside
2017-12-05T11:14:00.000Z
no

Fakta om

Bil og transport

Innhold på siden

Hvor mange biler har vi i Norge, og hvordan bruker vi dem? Her finner du tall for norske personbiler, inkludert elbiler, og transport. Du finner også tall for trafikkens miljøkonsekvenser, samt tall for kollektivtrafikken og flyreiser.

Personbiler

Nøkkeltall

Antall registrerte personbiler

Antall registrerte personbiler

2751948  personbiler

[ 2018 ]

10.1 %

Endring siste fem år

Antall registrerte personbiler

Personbiler
Personbiler
1952 78643
1953 90771
1954 108034
1955 122143
1956 134111
1957 153391
1958 172630
1959 192748
1960 225439
1961 276514
1962 322214
1963 364782
1964 416170
1965 465707
1966 516368
1967 569693
1968 619592
1969 700316
1970 747966
1971 806556
1972 854237
1973 838140
1974 890361
1975 953657
1976 1022918
1977 1106605
1978 1146894
1979 1189754
1980 1233615
1981 1278817
1982 1337884
1983 1383367
1984 1429710
1985 1513954
1986 1592195
1987 1623137
1988 1621955
1989 1612674
1990 1613037
1991 1614623
1992 1619438
1993 1633088
1994 1653678
1995 1684664
1996 1661247
1997 1758001
1998 1786404
1999 1813642
2000 1851929
2001 1872862
2002 1899767
2003 1933660
2004 1977922
2005 2028909
2006 2084193
2007 2154837
2008 2197193
2009 2244039
2010 2308548
2011 2376426
2012 2442964
2013 2500265
2014 2555443
2015 2610352
2016 2662910
2017 2719395
2018 2751948
Antall registrerte personbiler
Personbiler
1952 78643
1953 90771
1954 108034
1955 122143
1956 134111
1957 153391
1958 172630
1959 192748
1960 225439
1961 276514
1962 322214
1963 364782
1964 416170
1965 465707
1966 516368
1967 569693
1968 619592
1969 700316
1970 747966
1971 806556
1972 854237
1973 838140
1974 890361
1975 953657
1976 1022918
1977 1106605
1978 1146894
1979 1189754
1980 1233615
1981 1278817
1982 1337884
1983 1383367
1984 1429710
1985 1513954
1986 1592195
1987 1623137
1988 1621955
1989 1612674
1990 1613037
1991 1614623
1992 1619438
1993 1633088
1994 1653678
1995 1684664
1996 1661247
1997 1758001
1998 1786404
1999 1813642
2000 1851929
2001 1872862
2002 1899767
2003 1933660
2004 1977922
2005 2028909
2006 2084193
2007 2154837
2008 2197193
2009 2244039
2010 2308548
2011 2376426
2012 2442964
2013 2500265
2014 2555443
2015 2610352
2016 2662910
2017 2719395
2018 2751948

Personbiler etter drivstoff

Diesel

1290442  personbiler

[ 2018 ]

16.2 %

Endring siste fem år

Bensin

1075179  personbiler

[ 2018 ]

21.4 %

Endring siste fem år

Elektrisk

195351  personbiler

[ 2018 ]

999.3 %

Endring siste fem år

Hybrider og annet

189884 personbiler

[ 2018 ]

Hybridbiler ble før 2016 telt som en del av kategoriene diesel eller bensin, avhengig av type drivstoff.  Vi kan derfor ikke vise hvor mange hybrider det var for fem år siden. Av samme grunn er også tallet for registrerte dieselbiler og bensinbiler noe for høyt før 2016.

kilde: Bilparken, Statistisk sentralbyrå

Elbiler

Nøkkeltall

Import av elbiler

Import av elbiler

5290 personbiler

[ Desember 2019 ]

19.2 %

Endring fra samme måned året før

Antall elektriske biler over tid

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Elbiler 2068 3909 8031 17770 38652 69134 97532 138983 195351
Antall elektriske biler over tid
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Elbiler 2068 3909 8031 17770 38652 69134 97532 138983 195351

De vanligste bilmerkene for personbiler

Volkswagen

390277  personbiler

[ 2018 ]

Toyota

344913  personbiler

[ 2018 ]

Volvo

223650  personbiler

[ 2018 ]

Ford

165600  personbiler

[ 2018 ]

Gjennomsnittlig alder på personbiler etter fylke

2018
2018
Oslo 7.3
Akershus (-2019) 9.0
Hordaland (-2019) 9.7
Buskerud (-2019) 10.2
Vest-Agder (-2019) 10.5
Rogaland 10.5
Østfold (-2019) 11.1
Aust-Agder (-2019) 11.3
Vestfold (-2019) 11.3
Trøndelag - Trööndelage 11.5
Telemark (-2019) 11.6
Møre og Romsdal 11.8
Troms - Romsa (-2019) 11.9
Nordland 12.1
Sogn og Fjordane (-2019) 12.1
Finnmark - Finnmárku (-2019) 12.2
Hedmark (-2019) 12.8
Oppland (-2019) 13.3
Gjennomsnittlig alder på personbiler etter fylke
2018
Oslo 7.3
Akershus (-2019) 9.0
Hordaland (-2019) 9.7
Buskerud (-2019) 10.2
Vest-Agder (-2019) 10.5
Rogaland 10.5
Østfold (-2019) 11.1
Aust-Agder (-2019) 11.3
Vestfold (-2019) 11.3
Trøndelag - Trööndelage 11.5
Telemark (-2019) 11.6
Møre og Romsdal 11.8
Troms - Romsa (-2019) 11.9
Nordland 12.1
Sogn og Fjordane (-2019) 12.1
Finnmark - Finnmárku (-2019) 12.2
Hedmark (-2019) 12.8
Oppland (-2019) 13.3

Trafikkulykker

Drepte og hardt skadde i trafikken

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Hardt skadd 994 980 977 940 879 867 751 714 679 699 703 674 693 656 665 602
Drept 280 257 224 242 233 255 212 208 168 145 187 147 117 135 106 108
Drepte og hardt skadde i trafikken
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Hardt skadd 994 980 977 940 879 867 751 714 679 699 703 674 693 656 665 602
Drept 280 257 224 242 233 255 212 208 168 145 187 147 117 135 106 108

Bilbruk

Nøkkeltall

75.8 %

andel av all reising som skjer i personbil

Andel av all reising som skjer i personbil

1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 2002 2007 2012 2017 2018
1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 2002 2007 2012 2017 2018
Andel i personbil 74.5 74.8 77.4 79.2 77.8 76.9 76.1 77.3 76.7 77.0 76.4 75.8
Andel av all reising som skjer i personbil
1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 2002 2007 2012 2017 2018
Andel i personbil 74.5 74.8 77.4 79.2 77.8 76.9 76.1 77.3 76.7 77.0 76.4 75.8

Nøkkeltall

64.0

milliarder personkilometer kjørt i personbil

Total strekning kjørt på norske veier

1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 2002 2007 2012 2017 2018
1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 2002 2007 2012 2017 2018
Personkilometer 26.3 30.4 36.9 42.7 43.7 45.2 46.1 51.5 54.9 58.7 63.8 64.0
Total strekning kjørt på norske veier
1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 2002 2007 2012 2017 2018
Personkilometer 26.3 30.4 36.9 42.7 43.7 45.2 46.1 51.5 54.9 58.7 63.8 64.0

Pendling

Pendling inn i de største byene (personer 20-66 år)

Oslo

172021  personer

[ 2018 ]

6.7 %

Endring siste fem år

Bergen

35961  personer

[ 2018 ]

0.3 %

Endring siste fem år

Stavanger

33733  personer

[ 2018 ]

1.1 %

Endring siste fem år

Trondheim

26736  personer

[ 2018 ]

0.9 %

Endring siste fem år

Pendlere til Oslo etter bostedsfylke på Østlandet

2018
2018
Akershus 113656
Buskerud 14241
Østfold 11798
Vestfold 4132
Oppland 4866
Hedmark 4270
Telemark 2560
Pendlere til Oslo etter bostedsfylke på Østlandet
2018
Akershus 113656
Buskerud 14241
Østfold 11798
Vestfold 4132
Oppland 4866
Hedmark 4270
Telemark 2560

Kollektivtrafikk

Nøkkeltall

Andelen av alle kollektivreiser som er med buss

Andelen av alle kollektivreiser som er med buss

59.2 %

[ 2018 ]

0.5 prosentpoeng

Endring fra året før

Passasjerer i kollektivtrafikken

Buss Trikk og bane Tog Båt
Buss Trikk og bane Tog Båt
4. kvartal 2005 76.0 25.3 13.3 2.3
1. kvartal 2006 77.7 26.8 12.9 2.0
2. kvartal 2006 66.4 22.8 12.8 2.2
3. kvartal 2006 58.8 22.3 13.6 2.6
4. kvartal 2006 73.5 24.7 13.9 1.9
1. kvartal 2007 68.6 31.9 13.2 1.9
2. kvartal 2007 66.1 19.5 13.1 2.5
3. kvartal 2007 60.8 24.0 14.2 2.7
4. kvartal 2007 76.5 28.8 14.3 2.0
1. kvartal 2008 67.3 21.8 13.9 2.0
2. kvartal 2008 66.5 21.9 14.4 2.8
3. kvartal 2008 61.1 29.8 14.9 3.1
4. kvartal 2008 76.5 32.0 14.9 2.1
1. kvartal 2009 80.6 32.1 13.8 1.9
2. kvartal 2009 69.1 28.3 13.7 2.5
3. kvartal 2009 61.8 28.0 14.8 2.5
4. kvartal 2009 78.2 29.4 14.8 1.9
1. kvartal 2010 81.4 32.9 14.0 1.7
2. kvartal 2010 72.4 29.3 14.1 2.5
3. kvartal 2010 64.3 30.0 15.0 2.8
4. kvartal 2010 82.7 35.3 15.3 1.8
1. kvartal 2011 86.9 36.7 14.6 1.6
2. kvartal 2011 74.7 32.3 14.5 2.3
3. kvartal 2011 67.0 32.2 14.9 2.8
4. kvartal 2011 82.3 35.3 15.0 2.4
1. kvartal 2012 86.0 38.1 16.2 1.8
2. kvartal 2012 76.7 34.6 15.7 2.4
3. kvartal 2012 70.4 34.0 14.7 2.6
4. kvartal 2012 87.4 36.0 16.0 1.9
1. kvartal 2013 87.8 36.5 16.6 1.7
2. kvartal 2013 82.4 36.1 17.7 2.4
3. kvartal 2013 71.1 35.2 16.2 3.0
4. kvartal 2013 90.7 39.0 16.7 2.0
1. kvartal 2014 92.9 40.5 17.4 1.9
2. kvartal 2014 81.1 36.5 17.9 2.7
3. kvartal 2014 75.9 36.6 17.4 2.9
4. kvartal 2014 90.1 38.4 17.6 2.0
1. kvartal 2015 89.7 41.3 18.3 1.9
2. kvartal 2015 80.8 38.9 19.0 2.6
3. kvartal 2015 74.5 39.3 18.3 3.1
4. kvartal 2015 88.3 41.7 18.5 2.4
1. kvartal 2016 95.7 44.1 18.9 2.2
2. kvartal 2016 88.5 40.5 19.5 2.6
3. kvartal 2016 81.0 41.3 19.4 3.3
4. kvartal 2016 96.3 43.3 16.8 2.3
1. kvartal 2017 105.3 46.5 19.0 2.2
2. kvartal 2017 91.7 44.2 18.3 2.6
3. kvartal 2017 85.7 42.3 17.5 3.4
4. kvartal 2017 110.6 50.1 19.8 3.3
1. kvartal 2018 105.1 48.3 19.2 2.1
2. kvartal 2018 100.9 47.7 20.4 3.4
3. kvartal 2018 86.8 42.4 18.3 3.6
4. kvartal 2018 111.1 50.6 20.8 2.4
1. kvartal 2019 111.1 50.9 20.9 2.3
2. kvartal 2019 97.3 45.1 20.6 3.2
3. kvartal 2019 89.8 42.3 18.2 3.6
Passasjerer i kollektivtrafikken
Buss Trikk og bane Tog Båt
4. kvartal 2005 76.0 25.3 13.3 2.3
1. kvartal 2006 77.7 26.8 12.9 2.0
2. kvartal 2006 66.4 22.8 12.8 2.2
3. kvartal 2006 58.8 22.3 13.6 2.6
4. kvartal 2006 73.5 24.7 13.9 1.9
1. kvartal 2007 68.6 31.9 13.2 1.9
2. kvartal 2007 66.1 19.5 13.1 2.5
3. kvartal 2007 60.8 24.0 14.2 2.7
4. kvartal 2007 76.5 28.8 14.3 2.0
1. kvartal 2008 67.3 21.8 13.9 2.0
2. kvartal 2008 66.5 21.9 14.4 2.8
3. kvartal 2008 61.1 29.8 14.9 3.1
4. kvartal 2008 76.5 32.0 14.9 2.1
1. kvartal 2009 80.6 32.1 13.8 1.9
2. kvartal 2009 69.1 28.3 13.7 2.5
3. kvartal 2009 61.8 28.0 14.8 2.5
4. kvartal 2009 78.2 29.4 14.8 1.9
1. kvartal 2010 81.4 32.9 14.0 1.7
2. kvartal 2010 72.4 29.3 14.1 2.5
3. kvartal 2010 64.3 30.0 15.0 2.8
4. kvartal 2010 82.7 35.3 15.3 1.8
1. kvartal 2011 86.9 36.7 14.6 1.6
2. kvartal 2011 74.7 32.3 14.5 2.3
3. kvartal 2011 67.0 32.2 14.9 2.8
4. kvartal 2011 82.3 35.3 15.0 2.4
1. kvartal 2012 86.0 38.1 16.2 1.8
2. kvartal 2012 76.7 34.6 15.7 2.4
3. kvartal 2012 70.4 34.0 14.7 2.6
4. kvartal 2012 87.4 36.0 16.0 1.9
1. kvartal 2013 87.8 36.5 16.6 1.7
2. kvartal 2013 82.4 36.1 17.7 2.4
3. kvartal 2013 71.1 35.2 16.2 3.0
4. kvartal 2013 90.7 39.0 16.7 2.0
1. kvartal 2014 92.9 40.5 17.4 1.9
2. kvartal 2014 81.1 36.5 17.9 2.7
3. kvartal 2014 75.9 36.6 17.4 2.9
4. kvartal 2014 90.1 38.4 17.6 2.0
1. kvartal 2015 89.7 41.3 18.3 1.9
2. kvartal 2015 80.8 38.9 19.0 2.6
3. kvartal 2015 74.5 39.3 18.3 3.1
4. kvartal 2015 88.3 41.7 18.5 2.4
1. kvartal 2016 95.7 44.1 18.9 2.2
2. kvartal 2016 88.5 40.5 19.5 2.6
3. kvartal 2016 81.0 41.3 19.4 3.3
4. kvartal 2016 96.3 43.3 16.8 2.3
1. kvartal 2017 105.3 46.5 19.0 2.2
2. kvartal 2017 91.7 44.2 18.3 2.6
3. kvartal 2017 85.7 42.3 17.5 3.4
4. kvartal 2017 110.6 50.1 19.8 3.3
1. kvartal 2018 105.1 48.3 19.2 2.1
2. kvartal 2018 100.9 47.7 20.4 3.4
3. kvartal 2018 86.8 42.4 18.3 3.6
4. kvartal 2018 111.1 50.6 20.8 2.4
1. kvartal 2019 111.1 50.9 20.9 2.3
2. kvartal 2019 97.3 45.1 20.6 3.2
3. kvartal 2019 89.8 42.3 18.2 3.6

Billettinntekter i kollektivtrafikken

Buss

6105 millioner kroner

[ 2018 ]

6.5 %

Endring fra året før

Tog

6018 millioner kroner

[ 2018 ]

8.6 %

Endring fra året før

Trikk og bane

1921 millioner kroner

[ 2018 ]

3.7 %

Endring fra året før

Båt

607 millioner kroner

[ 2018 ]

2.1 %

Endring fra året før

Fly og ferie

Flyreiser

Passasjerer på norske flyplasser totalt, siste 12 måneder

57.9 millioner passasjerer

[ September 2019 ]

1.1 %

Endring fra året før

Andelen av passasjerer totalt som reiser fra eller via Oslo lufthavn, siste 4 kvartaler

49.2 %

[ 3. kvartal 2019 ]

0.1 prosentpoeng

Endring fra året før

Passasjerer regnes her både ved ankomst og avgang, for å vise den totale trafikken på norske flyplasser

kilde: Lufttransport, Statistisk sentralbyrå

Flyreiser siste 12 måneder

Oktober 2018 November 2018 Desember 2018 Januar 2019 Februar 2019 Mars 2019 April 2019 Mai 2019 Juni 2019 Juli 2019 August 2019 September 2019
Oktober 2018 November 2018 Desember 2018 Januar 2019 Februar 2019 Mars 2019 April 2019 Mai 2019 Juni 2019 Juli 2019 August 2019 September 2019
Innenlandske flygninger 1564660 1452873 1191888 1256840 1261403 1486230 1295037 1456665 1539281 1256466 1427713 1544816
Utenlandske flygninger 2108693 1673702 1623304 1530013 1594851 1819211 1935503 2071096 2461075 2925989 2448149 2253283
Flyreiser siste 12 måneder
Oktober 2018 November 2018 Desember 2018 Januar 2019 Februar 2019 Mars 2019 April 2019 Mai 2019 Juni 2019 Juli 2019 August 2019 September 2019
Innenlandske flygninger 1564660 1452873 1191888 1256840 1261403 1486230 1295037 1456665 1539281 1256466 1427713 1544816
Utenlandske flygninger 2108693 1673702 1623304 1530013 1594851 1819211 1935503 2071096 2461075 2925989 2448149 2253283

Feriereiser

Korte ferier innenlands

1.54  millioner reiser

[ 3. kvartal 2019 ]

57 %

Endring fra samme periode året før

Korte ferier utenlands

0.86  millioner reiser

[ 3. kvartal 2019 ]

56.4 %

Endring fra samme periode året før

Lange ferier innenlands

1.08  millioner reiser

[ 3. kvartal 2019 ]

33.7 %

Endring fra samme periode året før

Lange ferier utenlands

1.92  millioner reiser

[ 3. kvartal 2019 ]

8.5 %

Endring fra samme periode året før

Feriereiser inkluderer alle reiser, uavhengig av om reisen er foretatt med bil, fly eller annet transportmiddel.

Korte feriereiser har fra 1 til 3 overnattinger. Lange feriereiser har 4 eller flere overnattinger.

kilde: Reiseundersøkelsen, Statistisk sentralbyrå

Penger brukt på feriereiser innen- og utenlands

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Utenlands 38.7 42.4 49.5 47.4 51.5 47.7 53.0 60.6 70.6 86.9 91.8 95.7 91.7 106.8 88.1
Innenlands 21.9 24.9 26.1 21.2 23.7 23.5 23.4 23.5 23.4 32.1 32.7 33.4 36.0 39.9 43.7
Penger brukt på feriereiser innen- og utenlands
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Utenlands 38.7 42.4 49.5 47.4 51.5 47.7 53.0 60.6 70.6 86.9 91.8 95.7 91.7 106.8 88.1
Innenlands 21.9 24.9 26.1 21.2 23.7 23.5 23.4 23.5 23.4 32.1 32.7 33.4 36.0 39.9 43.7

Transport

Nøkkeltall

Sysselsatte i transport

Sysselsatte i transport

153418  Personer

[ 2017 ]

0.4 %

Endring fra forrige år

Sysselsatte i transport

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Landtransport 68635 67860 69165 69313 69320 70441 73876 74027 74363
Sjøfart 24562 24587 25133 25372 26291 26432 24942 24227 22693
Lufttransport 6735 6786 7301 10048 7576 7558 7045 6758 6689
Tilknyttete tjenester og lagring 28675 28815 29829 27034 30174 30739 32237 30654 30359
Post- og budtjenester 23518 22139 20937 20353 19667 19973 19907 18312 17728
Sysselsatte i transport
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Landtransport 68635 67860 69165 69313 69320 70441 73876 74027 74363
Sjøfart 24562 24587 25133 25372 26291 26432 24942 24227 22693
Lufttransport 6735 6786 7301 10048 7576 7558 7045 6758 6689
Tilknyttete tjenester og lagring 28675 28815 29829 27034 30174 30739 32237 30654 30359
Post- og budtjenester 23518 22139 20937 20353 19667 19973 19907 18312 17728

Alle typer arbeid med transport, fra kjøring av drosjer og busser til varetransport og støttefunksjoner, telles med når vi angir tallet på sysselsatte.

Tonn transporterte varer etter transportform

Veitransport

264  millioner tonn

[ 2018 ]

1.5 %

Endring fra året før

Rørtransport

105 millioner tonn

[ 2018 ]

4 %

Endring fra året før

Sjøtransport

80 millioner tonn

[ 2018 ]

1.3 %

Endring fra året før

Jernbanetransport

11  millioner tonn

[ 2018 ]

10 %

Endring fra året før

Tallene viser transport mellom steder i Norge, enten den er utført av norskregistrerte eller utenlandskregistrerte transportmidler. Transport mellom Norge og utlandet er ikke inkludert.

kilde: Innenlandske transportytelser, Statistisk sentralbyrå

Tonn varer transportert inn over grensen etter lastebilers nasjonalitet i utvalg

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sverige 2859397 2646644 2388801 2555489 2769945 2894377 2921454 2905038 2845023 2790468 2921359 2679410
Norge 2644039 2491701 2020622 2152579 2092275 1986563 1952010 1742949 1667343 1590558 1653446 1637981
Polen 239642 270264 266968 296116 330623 414552 542781 572903 594935 664147 726508 791714
Danmark 414909 453026 433324 457076 547619 597191 592698 625655 610099 629189 643333 575418
Litauen 69241 75392 80450 109539 134142 158178 181399 227748 254276 298545 358159 454974
Finland 458131 411780 353553 378613 391998 404480 368057 346529 324285 307042 315703 355830
Estland 134611 134836 127574 166461 193256 228573 256777 278585 303141 346821 367245 396547
Tyskland 233235 293761 259723 283635 325568 345710 353895 346673 353248 368825 368197 326659
Tonn varer transportert inn over grensen etter lastebilers nasjonalitet i utvalg
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sverige 2859397 2646644 2388801 2555489 2769945 2894377 2921454 2905038 2845023 2790468 2921359 2679410
Norge 2644039 2491701 2020622 2152579 2092275 1986563 1952010 1742949 1667343 1590558 1653446 1637981
Polen 239642 270264 266968 296116 330623 414552 542781 572903 594935 664147 726508 791714
Danmark 414909 453026 433324 457076 547619 597191 592698 625655 610099 629189 643333 575418
Litauen 69241 75392 80450 109539 134142 158178 181399 227748 254276 298545 358159 454974
Finland 458131 411780 353553 378613 391998 404480 368057 346529 324285 307042 315703 355830
Estland 134611 134836 127574 166461 193256 228573 256777 278585 303141 346821 367245 396547
Tyskland 233235 293761 259723 283635 325568 345710 353895 346673 353248 368825 368197 326659

Les også

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB