Banner med bilde og tittel

Fakta om

Bil og transport

Skrå bakgrunn med infografikk

Ingress

Hvor mange biler har vi i Norge, og hvordan bruker vi dem? Her finner du tall for norske personbiler, inkludert elbiler, og transport. Du finner også tall for trafikkens miljøkonsekvenser, samt tall for kollektivtrafikken og flyreiser.

Personbiler

Antall registrerte personbiler
Diesel,Bensin,Elektrisk,Hybrider og annet

Hybridbiler ble før 2016 telt som en del av kategoriene diesel eller bensin, avhengig av type drivstoff.  Vi kan derfor ikke vise hvor mange hybrider det var for fem år siden. Av samme grunn er også tallet for registrerte dieselbiler og bensinbiler noe for høyt før 2016.

Volkswagen,Toyota,Volvo,Ford

Trafikkulykker

Bilbruk

Andel av all reising som skjer i personbil

Milliarder personkilometer kjørt i personbil
¹ Produktet av reiselengde og antall personer som er transportert. Eksempel: En bil med 2 personer som kjører 10 kilometer har kjørt 2 x 10 = 20 personkilometer.

Selv om vi ikke kjører mindre bil, har kollektivtrafikkens andel av den totale transporten økt noe i de siste ti årene. Se mer på vår faktaside om kollektivtransport.


Oslo,Bergen,Stavanger,Trondheim

Les mer om ferievaner før og nå på vår faktaside om ferie og fritid


Transport

Sysselsatte i transport

Alle typer arbeid med transport, fra kjøring av drosjer og busser til varetransport og støttefunksjoner, telles med når vi angir tallet på sysselsatte.


Veitransport,Rørtransport,Sjøtransport,Jernbanetransport

Tallene viser transport mellom steder i Norge, enten den er utført av norskregistrerte eller utenlandskregistrerte transportmidler. Transport mellom Norge og utlandet er ikke inkludert.