332002
332002
faktaside
2017-12-05T11:14:00.000Z
no

Fakta om

Bil og transport

Innhold på siden

Hvor mange biler har vi i Norge, og hvordan bruker vi dem? Her finner du tall for norske personbiler, inkludert elbiler, og transport. Du finner også tall for trafikkens miljøkonsekvenser, samt tall for kollektivtrafikken og flyreiser.

Personbiler

Nøkkeltall

Antall registrerte personbiler

Antall registrerte personbiler

2810475  personbiler

[ 2020 ]

7.7 %

Endring siste fem år

Antall registrerte personbiler

Personbiler
Personbiler
1954 108034
1955 122143
1956 134111
1957 153391
1958 172630
1959 192748
1960 225439
1961 276514
1962 322214
1963 364782
1964 416170
1965 465707
1966 516368
1967 569693
1968 619592
1969 700316
1970 747966
1971 806556
1972 854237
1973 838140
1974 890361
1975 953657
1976 1022918
1977 1106605
1978 1146894
1979 1189754
1980 1233615
1981 1278817
1982 1337884
1983 1383367
1984 1429710
1985 1513954
1986 1592195
1987 1623137
1988 1621955
1989 1612674
1990 1613037
1991 1614623
1992 1619438
1993 1633088
1994 1653678
1995 1684664
1996 1661247
1997 1758001
1998 1786404
1999 1813642
2000 1851929
2001 1872862
2002 1899767
2003 1933660
2004 1977922
2005 2028909
2006 2084193
2007 2154837
2008 2197193
2009 2244039
2010 2308548
2011 2376426
2012 2442964
2013 2500265
2014 2555443
2015 2610352
2016 2662910
2017 2719395
2018 2751948
2019 2801208
2020 2810475
Antall registrerte personbiler
Personbiler
1954 108034
1955 122143
1956 134111
1957 153391
1958 172630
1959 192748
1960 225439
1961 276514
1962 322214
1963 364782
1964 416170
1965 465707
1966 516368
1967 569693
1968 619592
1969 700316
1970 747966
1971 806556
1972 854237
1973 838140
1974 890361
1975 953657
1976 1022918
1977 1106605
1978 1146894
1979 1189754
1980 1233615
1981 1278817
1982 1337884
1983 1383367
1984 1429710
1985 1513954
1986 1592195
1987 1623137
1988 1621955
1989 1612674
1990 1613037
1991 1614623
1992 1619438
1993 1633088
1994 1653678
1995 1684664
1996 1661247
1997 1758001
1998 1786404
1999 1813642
2000 1851929
2001 1872862
2002 1899767
2003 1933660
2004 1977922
2005 2028909
2006 2084193
2007 2154837
2008 2197193
2009 2244039
2010 2308548
2011 2376426
2012 2442964
2013 2500265
2014 2555443
2015 2610352
2016 2662910
2017 2719395
2018 2751948
2019 2801208
2020 2810475

Personbiler etter drivstoff

Diesel

1246671  personbiler

[ 2020 ]

0.3 %

Endring siste fem år

Bensin

950131  personbiler

[ 2020 ]

26.7 %

Endring siste fem år

Elektrisk

340002  personbiler

[ 2020 ]

391.8 %

Endring siste fem år

Hybrider og annet

272554 personbiler

[ 2020 ]

Hybridbiler ble før 2016 telt som en del av kategoriene diesel eller bensin, avhengig av type drivstoff.  Vi kan derfor ikke vise hvor mange hybrider det var for fem år siden. Av samme grunn er også tallet for registrerte dieselbiler og bensinbiler noe for høyt før 2016.

kilde: Bilparken, Statistisk sentralbyrå

Elbiler

Nøkkeltall

Import av elbiler

Import av elbiler

11486 personbiler

[ Mars 2021 ]

78.4 %

Endring fra samme måned året før

Antall elektriske biler over tid

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Elbiler 8031 17770 38652 69134 97532 138983 195351 260692 340002
Antall elektriske biler over tid
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Elbiler 8031 17770 38652 69134 97532 138983 195351 260692 340002

De vanligste bilmerkene for personbiler

Volkswagen

389930  personbiler

[ 2020 ]

Toyota

340379  personbiler

[ 2020 ]

Volvo

230945  personbiler

[ 2020 ]

Ford

156688  personbiler

[ 2020 ]

Gjennomsnittlig alder på personbiler etter fylke

2020
2020
Innlandet 13.6
Nordland 12.4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku 12.4
Møre og Romsdal 12.1
Trøndelag - Trööndelage 11.7
Vestfold og Telemark 11.6
Agder 11.1
Rogaland 10.7
Vestland 10.4
Viken 10.0
Oslo 7.5
Gjennomsnittlig alder på personbiler etter fylke
2020
Innlandet 13.6
Nordland 12.4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku 12.4
Møre og Romsdal 12.1
Trøndelag - Trööndelage 11.7
Vestfold og Telemark 11.6
Agder 11.1
Rogaland 10.7
Vestland 10.4
Viken 10.0
Oslo 7.5

Trafikkulykker

Drepte og hardt skadde i trafikken

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Hardt skadd 980 977 940 879 867 751 714 679 699 703 674 693 656 665 602 565
Drept 257 224 242 233 255 212 208 168 145 187 147 117 135 106 108 108
Drepte og hardt skadde i trafikken
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Hardt skadd 980 977 940 879 867 751 714 679 699 703 674 693 656 665 602 565
Drept 257 224 242 233 255 212 208 168 145 187 147 117 135 106 108 108

Bilbruk

Nøkkeltall

75.6 %

andel av all reising som skjer i personbil

Andel av all reising som skjer i personbil

1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 2003 2008 2013 2018 2019
1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 2003 2008 2013 2018 2019
Andel i personbil 74.8 77.4 79.2 77.8 76.9 76.1 75.6 78.2 76.7 76.7 75.7 75.6
Andel av all reising som skjer i personbil
1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 2003 2008 2013 2018 2019
Andel i personbil 74.8 77.4 79.2 77.8 76.9 76.1 75.6 78.2 76.7 76.7 75.7 75.6

Nøkkeltall

64.2

milliarder personkilometer kjørt i personbil

Total strekning kjørt på norske veier

1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 2003 2008 2013 2018 2019
1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 2003 2008 2013 2018 2019
Personkilometer 30.4 36.9 42.7 43.7 45.2 46.1 47.3 52.1 56.0 59.4 64.0 64.2
Total strekning kjørt på norske veier
1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 2003 2008 2013 2018 2019
Personkilometer 30.4 36.9 42.7 43.7 45.2 46.1 47.3 52.1 56.0 59.4 64.0 64.2

Selv om vi ikke kjører mindre bil, har kollektivtrafikkens andel av den totale transporten økt noe i de siste ti årene. Se mer på vår faktaside om kollektivtransport.

Pendling

Pendling inn i de største byene (personer 20-66 år)

Oslo

172848  personer

[ 2020 ]

8.5 %

Endring siste fem år

Bergen

38071  personer

[ 2020 ]

10.5 %

Endring siste fem år

Stavanger

32948  personer

[ 2020 ]

7.4 %

Endring siste fem år

Trondheim

25246  personer

[ 2020 ]

3.4 %

Endring siste fem år

Transport

Nøkkeltall

Sysselsatte i transport

Sysselsatte i transport

153418  Personer

[ 2017 ]

0.4 %

Endring fra forrige år

Sysselsatte i transport

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Landtransport 68635 67860 69165 69313 69320 70441 73876 74027 74363
Sjøfart 24562 24587 25133 25372 26291 26432 24942 24227 22693
Lufttransport 6735 6786 7301 10048 7576 7558 7045 6758 6689
Tilknyttete tjenester og lagring 28675 28815 29829 27034 30174 30739 32237 30654 30359
Post- og budtjenester 23518 22139 20937 20353 19667 19973 19907 18312 17728
Sysselsatte i transport
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Landtransport 68635 67860 69165 69313 69320 70441 73876 74027 74363
Sjøfart 24562 24587 25133 25372 26291 26432 24942 24227 22693
Lufttransport 6735 6786 7301 10048 7576 7558 7045 6758 6689
Tilknyttete tjenester og lagring 28675 28815 29829 27034 30174 30739 32237 30654 30359
Post- og budtjenester 23518 22139 20937 20353 19667 19973 19907 18312 17728

Alle typer arbeid med transport, fra kjøring av drosjer og busser til varetransport og støttefunksjoner, telles med når vi angir tallet på sysselsatte.

Tonn transporterte varer etter transportform

Veitransport

251  millioner tonn

[ 2019 ]

4.2 %

Endring fra året før

Rørtransport

104 millioner tonn

[ 2019 ]

1 %

Endring fra året før

Sjøtransport

81 millioner tonn

[ 2019 ]

1.3 %

Endring fra året før

Jernbanetransport

12  millioner tonn

[ 2019 ]

9 %

Endring fra året før

Tallene viser transport mellom steder i Norge, enten den er utført av norskregistrerte eller utenlandskregistrerte transportmidler. Transport mellom Norge og utlandet er ikke inkludert.

kilde: Innenlandske transportytelser, Statistisk sentralbyrå

Tonn varer transportert inn over grensen etter lastebilers nasjonalitet i utvalg

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sverige 2388801 2555489 2769945 2894377 2921454 2905038 2845023 2790468 2921359 2679410 2456993 2471427
Norge 2020622 2152579 2092275 1986563 1952010 1742949 1667343 1590558 1653446 1637981 1593320 1509908
Polen 266968 296116 330623 414552 542781 572903 594935 664147 726508 791714 867679 995685
Danmark 433324 457076 547619 597191 592698 625655 610099 629189 643333 575418 580614 566716
Litauen 80450 109539 134142 158178 181399 227748 254276 298545 358159 454974 521117 599399
Finland 353553 378613 391998 404480 368057 346529 324285 307042 315703 355830 309400 301713
Estland 127574 166461 193256 228573 256777 278585 303141 346821 367245 396547 406679 422665
Tyskland 259723 283635 325568 345710 353895 346673 353248 368825 368197 326659 298286 265712
Tonn varer transportert inn over grensen etter lastebilers nasjonalitet i utvalg
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sverige 2388801 2555489 2769945 2894377 2921454 2905038 2845023 2790468 2921359 2679410 2456993 2471427
Norge 2020622 2152579 2092275 1986563 1952010 1742949 1667343 1590558 1653446 1637981 1593320 1509908
Polen 266968 296116 330623 414552 542781 572903 594935 664147 726508 791714 867679 995685
Danmark 433324 457076 547619 597191 592698 625655 610099 629189 643333 575418 580614 566716
Litauen 80450 109539 134142 158178 181399 227748 254276 298545 358159 454974 521117 599399
Finland 353553 378613 391998 404480 368057 346529 324285 307042 315703 355830 309400 301713
Estland 127574 166461 193256 228573 256777 278585 303141 346821 367245 396547 406679 422665
Tyskland 259723 283635 325568 345710 353895 346673 353248 368825 368197 326659 298286 265712

Les også

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB