362263
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/straff/aar
362263
statistikk
2018-09-27T08:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
straff, Straffereaksjoner, kriminalitet, straffesaker, type reaksjon (for eksempel fengselsdom, samfunnsstraff, forelegg), straffeutmåling (for eksempel botens størrelse, fengselsdager), straffede, rettsinstans, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt)Sosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
true

Straffereaksjoner

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

73 726

straffereaksjoner (unntatt forenklet forelegg) registrert i 2016

Straffereaksjoner etter type reaksjon, og straffede personer. Antall
2016
Straffereaksjoner i alt290 923
Betinget påtaleunnlatelse3 261
Forenklet forelegg217 197
Forelegg50 586
Bot ved dom1 796
Samfunnsstraff1 944
Betinget fengsel5 474
Ubetinget fengsel10 556
Særreaksjon eller annen type reaksjon109
Straffede personer i alt259 139

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Straffereaksjoner, etter type reaksjon og hovedlovbruddsgruppe. Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter type reaksjon og hovedlovbruddsgruppe. Absolutte tall
Alle lovbruddsgrupper¬ Eiendomstyveri¬ Annet vinningslovbrudd¬ Eiendomsskade¬ Vold og mishandling¬ Seksuallovbrudd¬ Rusmiddellovbrudd¬ Ordens- og integritetskrenkelse¬ Trafikkovertredelse¬ Annet lovbrudd
2016
 
Alle typer reaksjoner290 9236 78423 6987195 88192219 9609 672221 9031 384
Betinget påtaleunnlatelse3 261743160834654583647037980
Forenklet forelegg217 197018 64200000198 5550
Forelegg50 5864 4372 4355281 73536311 0567 93220 9071 193
Bot ved dom1 7966778361111333938970360
Samfunnsstraff1 9441834011242813631472290
¬ Samfunnsstraff alene1 7671463941241213522412270
¬ Samfunnsstraff og annen1773770160109620
Betinget fengsel5 47433351918613603 07016966032
¬ Betinget fengsel alene1 6842023311244245490885816
¬ Betinget fengsel og bot3 7901311886171152 5808160216
Ubetinget fengsel10 5561 0131 461392 4674004 02566247019
¬ Ubetinget fengsel alene5 772594963181 8112731 14553342213
¬ Ubetinget og betinget fengsel1 9992774431753712051771125
¬ Ubetinget fengsel og annen2 78514255411972 36358361
Særreaksjon eller annen type reaksjon10982362283300
¬ Forvaring13000580000
¬ Tvunget psykisk helsevern210021720000
¬ Tvungen omsorg0000000000
¬ Annen type reaksjon7582140183300

Tabell 2 
Straffereaksjoner, etter type reaksjon og type hovedlovbrudd. Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter type reaksjon og type hovedlovbrudd. Absolutte tall
Alle typer reaksjonerBetinget påtaleunnlatelseForenklet foreleggForeleggBot ved domSamfunnsstraffBetinget fengselUbetinget fengselSærreaksjon eller annen type reaksjon
2016
Alle lovbruddstyper290 9233 261217 19750 5861 7961 9445 47410 556109
 
¬ Eiendomstyveri6 78474304 437671833331 0138
¬¬ Tyveri, i alt6 74073504 408611833331 0128
¬¬¬ Mindre tyveri3 27556902 678270010
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted2 83149402 316200010
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri44475036270000
¬¬¬ Tyveri2 32413801 58928651763262
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted1 3959901 0791320631210
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet24211013131031560
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig169807941322421
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig9780394914221
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig500200120
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig670038047180
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy11720582613360
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel1064072317190
¬¬¬¬ Tyveri fra person144100112037120
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale74605800370
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)900700020
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)900800010
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)1210702110
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)40303201310
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri151405831233401
¬¬¬ Grovt tyveri83718095198955255
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted157003901811881
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet159002012119980
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig28810016036391852
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig1915013020161361
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig6520201314331
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig32301039160
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy54006058332
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person73108073540
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)21003010170
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)210100000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted50004063370
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri10670601115670
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy30410046520621601
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil2159022313471201
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped340012135130
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy5510121410270
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel44802960010
¬ Annet vinningslovbrudd23 69816018 6422 435784015191 4612
¬¬ Heleri og hvitvasking620110322936631790
¬¬¬ Heleri, i alt594100315935611640
¬¬¬¬ Heleri535100311927571210
¬¬¬¬ Grovt heleri59004084430
¬¬¬ Hvitvasking, i alt17102011120
¬¬¬¬ Hvitvasking610200120
¬¬¬¬ Grov hvitvasking11000010100
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking900500130
¬¬ Bedrageri, i alt1 666570223152642648421
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende1461106662422170
¬¬¬ Bedrageri1 34044015792292246761
¬¬¬ Grovt bedrageri180200011181490
¬¬ Underslag, i alt29821010644052741
¬¬¬ Underslag2031901064224570
¬¬¬ Grovt underslag952000187671
¬¬ Økonomisk utroskap39000125310
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel12000010110
¬¬ Regnskapsovertredelse599430367103951890
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd1400201470
¬¬ Skatt og avgift5471603301416621090
¬¬¬ Skattesvik16800656735550
¬¬¬ Grovt skattesvik1200200280
¬¬¬ Annet, skatt og avgift3671602638925460
¬¬ Tolloven19 8541018 6421 051252161080
¬¬¬ Smugling19 573418 6428212129740
¬¬¬ Annet, tolloven28160230407340
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd492034002110
¬ Eiendomsskade719830528361218393
¬¬ Skadeverk, i alt704820526361217301
¬¬¬ Mindre skadeverk1292309970000
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning64905230000
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)15101400000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk501303340000
¬¬¬ Skadeverk54158042329713110
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning27336021774900
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel16350132163250
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk1051707460260
¬¬¬ Grovt skadeverk34104054191
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning28003054160
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel510100021
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk100000010
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade1510200192
¬ Vold og mishandling5 88146501 7351114286132 46762
¬¬ Voldslovbrudd4 07729001 284672753881 74231
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt2 25425601 27067932313352
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse2 12825401 26167742202502
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse12620901911850
¬¬¬ Kroppsskade, i alt76010090583763412
¬¬¬¬ Kroppsskade638809052365258
¬¬¬¬ Grov kroppsskade1222000611094
¬¬¬ Drap26000000206
¬¬¬ Drap, forsøk23000000167
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død550010015381
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade360000015210
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død19001000171
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt3301001023152801
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner262901023132151
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner68100002650
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann6161303098884122
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd1310003270
¬¬ Trusler, i alt1 069810159131241775114
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)22351010341221320
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)14000022100
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann151002022221050
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler681300549881323644
¬¬ Ran og utpressing191000024813227
¬¬¬ Ran14500002149624
¬¬¬ Grovt ran36000011313
¬¬¬ Utpressing500000320
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing500002030
¬¬ Tvang410100110
¬¬ Frihetsberøvelse38000017300
¬¬ Omsorgs- og familieforhold820001320
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse49191029131329460
¬¬ Menneskehandel200000020
¬¬ Terror og terrorrelatert handling100000010
¬¬ Annen vold og mishandling000000000
¬ Seksuallovbrudd92245036313136040028
¬¬ Voldtekt, i alt19500004316424
¬¬¬ Voldtekt18200004315421
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år1030000238414
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder79000020707
¬¬¬ Grov voldtekt13000000103
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)100000010
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder1200000093
¬¬ Voldtekt, forsøk500000050
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold13000000130
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år940000411781
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående310000020
¬¬ Seksuell handling10680280417463
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år647010215363
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke421027022100
¬¬ Seksuelt krenkende atferd21518017370980
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)39803000010
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder17610014370970
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd2911801626120840
¬ Rusmiddellovbrudd19 960836011 0563396313 0704 0253
¬¬ Narkotikalovbrudd13 74776309 3412025471 0951 7972
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven6 47955405 7911173950
¬¬¬¬ Narkotika, bruk3 87343003 366661730
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse2 60612402 425512220
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt7 26820903 550855441 0861 7922
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven6 53320803 550854341 0531 2012
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven7351000110335910
¬¬ Doping539200417111433431
¬¬¬ Doping, legemiddelloven1386013020000
¬¬¬ Doping, straffeloven40114028791433431
¬¬ Ruspåvirket kjøring5 088140776118651 9312 1840
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk4 891130683112621 8652 1560
¬¬¬ Promillekjøring, annet19710936366280
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt40328036264210
¬¬¬ Alkohollovovertredelse40328036264210
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse000000000
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd18311016021900
¬ Ordens- og integritetskrenkelse9 67247007 932389471696623
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse5 11521504 5781621657852
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt3 3286503 1591000310
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet1 160301 15520000
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus1 2762401 196550100
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse892380808430210
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning1 78715001 419621654842
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted59655044928716401
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd58536043326837441
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning60659053781100
¬¬ Myndighetskrenkelse3 63713002 82621120464031
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet2 92110502 520195420770
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann594230492760300
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann431190358510300
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann16340134250000
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning2 3278202 028119417770
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet261250219170000
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud176160120817240
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet1 5923201 485750000
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring255802021005300
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning43102935230
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage148901111223911
¬¬¬¬ Uriktig forklaring936041415630
¬¬¬¬ Uriktig anklage55307088281
¬¬¬ Utlendingslovgivning4998023912332340
¬¬¬¬ Innreiseforbud2170020002150
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold1400303350
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning268802341200140
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet310110000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse66705521010
¬¬ Integritetskrenkelse92012505281611661740
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse678104037955381470
¬¬¬¬ Dokumentfalsk57157033144321430
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk44334025044261250
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet12823081006180
¬¬¬¬ Pengefalsk830100220
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)653402800210
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)1260500010
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)532802300200
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse341001911210
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold1841301177619220
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted170801126617210
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem1450510210
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred1040500010
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering2220630740
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse26202110200
¬ Trafikkovertredelse221 903379198 55520 9077032296604700
¬¬ Veitrafikkovertredelse221 619364198 55520 6486932296604700
¬¬¬ Uten gyldig førerkort4 99611404 5309416971450
¬¬¬ Ulovlig hastighet175 85310167 2877 2613072094932860
¬¬¬ Personskade1 0893209933602440
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse39 68120831 2687 864256446350
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning284150259100000
¬ Annet lovbrudd1 3848001 19360032190
¬¬ Natur- og miljølovbrudd1 2157501 05849020130
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd400000040
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd432340379140500
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd7794106793501590
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning89208040300
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning80305570960

Tabell 3 
Straffereaksjoner, etter type reaksjon, alder og kjønn. Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter type reaksjon, alder og kjønn. Absolutte tall
I altAlle aldre 15 år og over15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og overUoppgitt alder
2016
Alle typer reaksjoner
I alt290 923290 3623 64216 98923 39530 48559 80865 98049 14140 922561
Begge kjønn281 313281 3133 63316 78422 82929 56657 82063 72747 18939 7650
Menn215 295215 2953 00413 35818 29923 29444 17146 66635 55630 9470
Kvinner66 01866 0186293 4264 5306 27213 64917 06111 6338 8180
Uoppgitt kjønn9 6109 04992055669191 9882 2531 9521 157561
Betinget påtaleunnlatelse
I alt3 2613 2581 4203491921733813151972313
Begge kjønn3 2583 2581 4203491921733813151972310
Menn2 4042 4041 0662621401352652301441620
Kvinner8548543548752381168553690
Uoppgitt kjønn30000000003
Forenklet forelegg
I alt217 197217 0966578 64913 35320 11243 64452 87441 55636 251101
Begge kjønn208 047208 0476488 44412 78719 19341 65650 62139 60435 0940
Menn153 585153 5855696 2659 60914 34330 50635 88229 23727 1740
Kvinner54 46254 462792 1793 1784 85011 15014 73910 3677 9200
Uoppgitt kjønn9 1509 04992055669191 9882 2531 9521 157101
Forelegg
I alt50 58650 1391 1756 1617 1087 03510 7768 8365 4183 630447
Begge kjønn50 13950 1391 1756 1617 1087 03510 7768 8365 4183 6300
Menn42 09842 0981 0125 2026 1256 0019 0897 2704 4982 9010
Kvinner8 0418 0411639599831 0341 6871 5669207290
Uoppgitt kjønn447000000000447
Bot ved dom
I alt1 7961 7862116924222340436423412910
Begge kjønn1 7861 786211692422234043642341290
Menn1 5741 574201482161953513192121130
Kvinner2122121212628534522160
Uoppgitt kjønn1000000000010
Samfunnsstraff
I alt1 9441 94490234320356464332127210
Begge kjønn1 9441 94490234320356464332127210
Menn1 5841 5848720026629037325099190
Kvinner360360334546691822820
Uoppgitt kjønn00000000000
Betinget fengsel
I alt5 4745 4741906037517961 2569855673260
Begge kjønn5 4745 4741906037517961 2569855673260
Menn4 5584 5581655296296881 0347624652860
Kvinner9169162574122108222223102400
Uoppgitt kjønn00000000000
Ubetinget fengsel
I alt10 55610 556258191 4261 7802 8732 2621 0393320
Begge kjønn10 55610 556258191 4261 7802 8732 2621 0393320
Menn9 3899 389247471 3111 6332 5431 9438982900
Kvinner1 1671 167172115147330319141420
Uoppgitt kjønn00000000000
Særreaksjon eller annen type reaksjon
I alt1091096453101012320
Begge kjønn1091096453101012320
Menn103103615391010320
Kvinner66300102000
Uoppgitt kjønn00000000000

Tabell 4 
Straffereaksjoner, etter type reaksjon, hovedlovbruddsgruppe og alder. Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter type reaksjon, hovedlovbruddsgruppe og alder. Absolutte tall
Alle typer reaksjonerBetinget påtaleunnlatelseForenklet foreleggForeleggBot ved domSamfunnsstraffBetinget fengselUbetinget fengselSærreaksjon eller annen type reaksjon
2016
Alle lovbruddsgrupper
I alt290 9233 261217 19750 5861 7961 9445 47410 556109
Alle aldre 15 år og over290 3623 258217 09650 1391 7861 9445 47410 556109
15-17 år3 6421 4206571 17521901902564
18-20 år16 9893498 6496 1611692346038195
21-24 år23 39519213 3537 1082423207511 4263
25-29 år30 48517320 1127 0352233567961 78010
30-39 år59 80838143 64410 7764044641 2562 87310
40-49 år65 98031552 8748 8363643329852 26212
50-59 år49 14119741 5565 4182341275671 0393
60 år og over40 92223136 2513 630129213263322
Uoppgitt alder5613101447100000
¬ Eiendomstyveri
I alt6 78474304 437671833331 0138
Alle aldre 15 år og over6 78474304 437671833331 0138
15-17 år5213600122172245
18-20 år59943037953148921
21-24 år715410437730611381
25-29 år8874905611028501890
30-39 år1 6217101 0921046893130
40-49 år1 2836509092133472071
50-59 år71457056010715650
60 år og over44457037731150
Uoppgitt alder000000000
¬ Annet vinningslovbrudd
I alt23 69816018 6422 435784015191 4612
Alle aldre 15 år og over23 64916018 6062 422784015191 4612
15-17 år11225532802400
18-20 år7475605903421190
21-24 år1 536101 1111991347461100
25-29 år2 506161 824281377782270
30-39 år5 349363 981630251081344341
40-49 år5 416374 018659151101484290
50-59 år4 480223 7603871544681840
60 år og over3 50393 2541484920581
Uoppgitt alder490361300000
¬ Eiendomsskade
I alt719830528361218393
Alle aldre 15 år og over718830527361218393
15-17 år674701601300
18-20 år1131109132231
21-24 år1236010632231
25-29 år112409135450
30-39 år150701151114120
40-49 år933065812131
50-59 år40203140030
60 år og over20301240100
Uoppgitt alder100100000
¬ Vold og mishandling
I alt5 88146501 7351114286132 46762
Alle aldre 15 år og over5 88046501 7341114286132 46762
15-17 år392169045350741239
18-20 år6792601901385623030
21-24 år893270274867694480
25-29 år897250248984924327
30-39 år1 32290037921701426155
40-49 år1 0287503333055954328
50-59 år5123002002016571872
60 år og over157230657122381
Uoppgitt alder100100000
¬ Seksuallovbrudd
I alt92245036313136040028
Alle aldre 15 år og over92245036313136040028
15-17 år9129025077617
18-20 år11230270510661
21-24 år1080036109611
25-29 år1032039109493
30-39 år1865083409823
40-49 år1552061416792
50-59 år961052204361
60 år og over713040106210
Uoppgitt alder000000000
¬ Rusmiddellovbrudd
I alt19 960836011 0563396313 0704 0253
Alle aldre 15 år og over19 957836011 0533396313 0704 0253
15-17 år80144802623196531
18-20 år2 85517302 04026583172401
21-24 år3 3916202 224461214434950
25-29 år3 3903302 071671134386680
30-39 år4 4815602 382901776901 0851
40-49 år2 9313901 297641015508800
50-59 år1 51313061134363454740
60 år og over595120166962221800
Uoppgitt alder300300000
¬ Ordens- og integritetskrenkelse
I alt9 67247007 932389471696623
Alle aldre 15 år og over9 58846907 852386471696623
15-17 år354209012853702
18-20 år1 2815601 1225599291
21-24 år1 7372401 53270919830
25-29 år1 4792601 243517271250
30-39 år2 1275301 7029113452230
40-49 år1 4604301 189583331340
50-59 år74125061134319490
60 år og over40933032522010190
Uoppgitt alder84108030000
¬ Trafikkovertredelse
I alt221 903379198 55520 9077032296604700
Alle aldre 15 år og over221 596377198 49020 6687022296604700
15-17 år1 27512860452681800
18-20 år10 548308 0442 1816140127650
21-24 år14 7931812 2422 215884498880
25-29 år20 9981318 2882 405724295830
30-39 år44 3614939 6634 213143491391050
40-49 år53 3403548 8564 0891522897830
50-59 år40 7773237 7962 7311052155370
60 år og over35 5047232 9972 3087344190
Uoppgitt alder30726523910000
¬ Annet lovbrudd
I alt1 3848001 19360032190
Alle aldre 15 år og over1 2688001 08354032190
15-17 år29502310000
18-20 år55204130720
21-24 år99408560400
25-29 år113509670320
30-39 år21114018090440
40-49 år274160234120750
50-59 år268150235100440
60 år og over21919018960320
Uoppgitt alder1160011060000

Tabell 5 
Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall
I altAlle aldre 15 år og over15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og overUoppgitt alderBegge kjønnMennKvinnerUoppgitt kjønn
2016
Alle lovbruddstyper290 923290 3623 64216 98923 39530 48559 80865 98049 14140 922561281 313215 29566 0189 610
 
¬ Eiendomstyveri6 7846 7845215997158871 6211 28371444406 7844 6322 1520
¬¬ Tyveri, i alt6 7406 7405195947078811 6161 27370844206 7404 5982 1420
¬¬¬ Mindre tyveri3 2753 27534922926234668159345536003 2751 9061 3690
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted2 8312 83131520120529257851240532302 8311 6301 2010
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri4444443428575410381503704442761680
¬¬¬ Tyveri2 3242 3241202162753396124871997602 3241 6706540
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted1 3951 395681141502023802941305701 3958905050
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet2422421225294459462160242210320
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig169169101530294728910169141280
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig979799201431122009774230
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig550101021005410
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig67671510141614610676340
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy11711741320172922111011711070
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel10610669109283581010696100
¬¬¬¬ Tyveri fra person1441441122181734231360144105390
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale747431091115139407446280
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)990012420009810
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)990311112009900
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)1212541011000121200
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)404035631362204030100
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri15115191818213539740151118330
¬¬¬ Grovt tyveri8378372810212214424614742608377361010
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted15715742921274818910157140170
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet1591593102724493763015915180
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig288288935465170581720288252360
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig191191521324041351520191169220
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig6565178723181006555100
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig3232376465100322840
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy545434107199200545130
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person737351091322104007350230
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)2121022483200211470
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)221100000002110
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted505047791472005035150
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri106106414922381540010692140
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy3043042247485277461200304286180
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil2152151538383452281000215201140
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped34345434108000343310
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy5555257141510200555230
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel444425865106204434100
¬ Annet vinningslovbrudd23 69823 6491127471 5362 5065 3495 4164 4803 5034920 24415 7014 5433 454
¬¬ Heleri og hvitvasking62061820278010716614558152618538802
¬¬¬ Heleri, i alt59459420277710216113856130594519750
¬¬¬¬ Heleri5355352027708714012853100535469660
¬¬¬¬ Grovt heleri5959007152110330595090
¬¬¬ Hvitvasking, i alt1717003534110171340
¬¬¬¬ Hvitvasking660012111006510
¬¬¬¬ Grov hvitvasking111100232301011830
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking970000231127612
¬¬ Bedrageri, i alt1 6661 66631511592874994261694401 6661 1255410
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende1461465717233329284014691550
¬¬¬ Bedrageri1 3401 34026341292264143471293501 3408874530
¬¬¬ Grovt bedrageri180180010133852501250180147330
¬¬ Underslag, i alt29829822946486267311302981721260
¬¬¬ Underslag203203225393441401660203110930
¬¬¬ Grovt underslag959504714212715709562330
¬¬ Økonomisk utroskap39390005916720393270
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel1212000023610121200
¬¬ Regnskapsovertredelse599597011949155215118402597531662
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd1414000018500141400
¬¬ Skatt og avgift547546011036128198130431546500461
¬¬¬ Skattesvik1681670041134613918116715891
¬¬¬ Grovt skattesvik1212000043410121110
¬¬¬ Annet, skatt og avgift367367016259013487240367331360
¬¬ Tolloven19 85419 815586371 2221 9714 3204 3213 9443 3423916 41012 7353 6753 444
¬¬¬ Smugling19 57319 535566251 1901 9354 2374 2603 9103 3223816 13012 4813 6493 443
¬¬¬ Annet, tolloven2812802123236836134201280254261
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd494411037171235444225
¬ Eiendomsskade719718671131231121509340201718645731
¬¬ Skadeverk, i alt704703671121211091488740191703633701
¬¬¬ Mindre skadeverk129128161821172517951128115131
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning6464761212129330645860
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)1515061032210151500
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk50499685106411494271
¬¬¬ Skadeverk541541488798871146330140541488530
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning273273324545515929930273249240
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel163163828312436201330163147160
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk1051058142212191488010592130
¬¬¬ Grovt skadeverk3434372597100343040
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning2828362475100282440
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel550101120005500
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk110000100001100
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade1515012326010151230
¬ Vold og mishandling5 8815 8803926798938971 3221 02851215715 8805 1517291
¬¬ Voldslovbrudd4 0774 0762394996776339156783409514 0763 4865901
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt2 2542 2541492723463334993991985802 2541 9333210
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse2 1282 1281432553203074733841885802 1281 8133150
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse12612661726262615100012612060
¬¬¬ Kroppsskade, i alt76076054126175137154733470760719410
¬¬¬¬ Kroppsskade63863844109143115127623260638604340
¬¬¬¬ Grov kroppsskade12212210173222271121012211570
¬¬¬ Drap2626013666310262420
¬¬¬ Drap, forsøk2323014563310232120
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død5554010531012591544591
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade3636065267280363150
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død1918040145311181441
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt3303301616381111044680330256740
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner26226216153195743370262203590
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner68680017163013106853150
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann616616348012710912581501006164771390
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd1313131240110131120
¬¬ Trusler, i alt1 0691 0696792135169264213973201 0691 003660
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)22322335141431473929140223202210
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)1414311216000141220
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann15115151628313621104015114920
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler68168124619210518014758140681640410
¬¬ Ran og utpressing19119138482834331000019118560
¬¬¬ Ran1451453438192625300014514050
¬¬¬ Grovt ran3636388836000363510
¬¬¬ Utpressing551100210005500
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing550110300005500
¬¬ Tvang440000220004310
¬¬ Frihetsberøvelse38382731273400383440
¬¬ Omsorgs- og familieforhold880000142108710
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse491491463349499911769290491430610
¬¬ Menneskehandel220000110002200
¬¬ Terror og terrorrelatert handling110010000001100
¬¬ Annen vold og mishandling000000000000000
¬ Seksuallovbrudd9229229111210810318615596710922911110
¬¬ Voldtekt, i alt195195263228203833117019519500
¬¬¬ Voldtekt182182232926193632107018218200
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år1031031616102212387010310300
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder79797131617159200797900
¬¬¬ Grov voldtekt1313332121100131300
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)110000100001100
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder1212332111100121200
¬¬ Voldtekt, forsøk550103001005500
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold1313002051410131300
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år94941312813133230949400
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående330000101103300
¬¬ Seksuell handling10610613147102218148010610510
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år64641110351113740646310
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke42422445115740424200
¬¬ Seksuelt krenkende atferd2152151716211953352529021521140
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)39391322584230393900
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder176176414191445312326017617240
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd2912913418223854653822029128560
¬ Rusmiddellovbrudd19 96019 9578012 8553 3913 3904 4812 9311 513595319 95716 9582 9993
¬¬ Narkotikalovbrudd13 74713 7476922 1912 5952 5163 1341 761735123013 74711 6742 0730
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven6 4796 4795001 4171 3831 1331 1905752443706 4795 3551 1240
¬¬¬¬ Narkotika, bruk3 8733 8734271 031893638551229931103 8733 1467270
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse2 6062 606733864904956393461512602 6062 2093970
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt7 2687 2681927741 2121 3831 9441 1864918607 2686 3199490
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven6 5336 5331927551 1221 2391 6991 0274247506 5335 6488850
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven7357350199014424515967110735671640
¬¬ Doping539539743931471616213130539503360
¬¬¬ Doping, legemiddelloven1381385142539361720013813440
¬¬¬ Doping, straffeloven401401229681081254511130401369320
¬¬ Ruspåvirket kjøring5 0885 088804555996621 1091 04870543005 0884 3257630
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk4 8914 891794455866411 07099666141304 8914 1337580
¬¬¬ Promillekjøring, annet197197110132139524417019719250
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt403400201566843352338173400326743
¬¬¬ Alkohollovovertredelse403400201566843352338173400326743
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse000000000000000
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd1831832103622423722120183130530
¬ Ordens- og integritetskrenkelse9 6729 5883541 2811 7371 4792 1271 460741409849 5888 4861 10284
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse5 1155 1001426419518521 050780422262155 1004 63746315
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt3 3283 327524967626216694522136213 3273 1132141
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet1 1601 1605171266223223180702201 1601 107530
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus1 2761 27611171296227285165952601 2761 190860
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse8928913615420017116110748141891816751
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning1 7871 77390145189231381328209200141 7731 52424914
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted5965965476848014310048110596549470
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd5855832137658411912674572583546372
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning60659415324067119102871321259442916512
¬¬ Myndighetskrenkelse3 6373 57896510686528850536251121593 5783 12745159
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet2 9212 921834856094156224141969702 9212 5653560
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann5945941999149831058441140594513810
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann431431166810460786429120431372590
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann163163331452327201220163141220
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning2 3272 327643864603325173301558302 3272 0522750
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet2612613551354443341450261206550
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud176176251517414527240176151250
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet1 5921 59225318384244336175713901 5921 4231690
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring255255031823887139130255237180
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning4343298495420433580
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage148147814282341201211147111361
¬¬¬¬ Uriktig forklaring939237161629147019276161
¬¬¬¬ Uriktig anklage5555571271265105535200
¬¬¬ Utlendingslovgivning499442074282166913816574423944857
¬¬¬¬ Innreiseforbud2172170322518643930217207100
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold1414001433300141220
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning26821104192777452613572111753657
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet330001002003300
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse6665547721113716554111
¬¬ Integritetskrenkelse9209101161301009922714468261091072218810
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse6786751001037475159100461836755171583
¬¬¬¬ Dokumentfalsk5715686065656615397451735684531153
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk443442385047481287837161442355871
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet12812622151818251981212698282
¬¬¬¬ Pengefalsk883211000108800
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)6565342032501006534310
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)121263110010012750
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)5353281721500005327260
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse343431656130003422120
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold1841841319252261321110184165190
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted1701701017222058311110170153170
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem1414323231000141220
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred101023121100010730
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering2222120034840222020
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse2619030037337191367
¬ Trafikkovertredelse221 903221 5961 27510 54814 79320 99844 36153 34040 77735 504307215 952161 73754 2155 951
¬¬ Veitrafikkovertredelse221 619221 3651 26310 53414 75820 97144 28953 30140 75435 495254215 721161 51554 2065 898
¬¬¬ Uten gyldig førerkort4 9964 9942813354906451 1931 05557142424 9944 4705242
¬¬¬ Ulovlig hastighet175 853175 7912087 50110 80015 57033 49042 84934 29831 07562170 531126 56843 9635 322
¬¬¬ Personskade1 0891 089261079710317618415124501 0897733160
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse39 68139 4917482 5913 3714 6539 4309 2135 7343 75119039 10729 7049 403574
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning28423112143527723923953231222953
¬ Annet lovbrudd1 3841 2682955991132112742682191161 2681 074194116
¬¬ Natur- og miljølovbrudd1 2151 173284689105196253249207421 17398818542
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd440000121004400
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd432421661527569798116114213952611
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd77974822407478139154150913174858915931
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning892500235762642523264
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning8070198510141310107063710

Tabell 6 
Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall1
Alle lovbruddsgrupper¬ Eiendomstyveri¬ Annet vinningslovbrudd¬ Eiendomsskade¬ Vold og mishandling¬ Seksuallovbrudd¬ Rusmiddellovbrudd¬ Ordens- og integritetskrenkelse¬ Trafikkovertredelse¬ Annet lovbrudd
1Statsborgerskap er spesifisert for de 10 land med flest antall straffereaksjoner i alt.
2016
I alt290 9236 78423 6987195 88192219 9609 672221 9031 384
Alle verdensdeler280 9256 75220 1587175 86792219 9339 560215 7481 268
Europa273 2886 29519 3626705 39085418 9788 814211 6681 257
Norge235 5754 72512 5366084 85479216 1777 299187 4721 112
Danmark2 137312332226184511 59513
Sverige5 168141422147974201843 88615
Latvia1 12340239221192496781
Litauen6 0802841 45375163821903 68522
Polen10 7003232 96711132107324156 08327
Romania2 265372369435111311931 1482
Storbritannia1 0262479330264397841
Tyskland1 396221293233107281 06120
Afrika2 99620531117231345153361 3452
Somalia9455384782101331184580
Asia3 53719642826209293303451 9659
Amerika9955352436596596900
Oseania10935010146800
Statsløse196221911302323950
Uoppgitt9 802103 5211104896 060116

Tabell 7 
Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling (dager fengsel og kroner bøtestraff). Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling (dager fengsel og kroner bøtestraff). Absolutte tall
Alle lovbruddsgrupper¬ Eiendomstyveri¬ Annet vinningslovbrudd¬ Eiendomsskade¬ Vold og mishandling¬ Seksuallovbrudd¬ Rusmiddellovbrudd¬ Ordens- og integritetskrenkelse¬ Trafikkovertredelse¬ Annet lovbrudd
2016
Alle typer reaksjonerI alt290 9236 78423 6987195 88192219 9609 672221 9031 384
 Alle med bøtestraff276 6554 88521 4385762 18339616 6148 483220 8101 270
 1-1 999 kroner102 18652316 71418822716184 54544
 2 000-4 999 kroner117 1262 4512 231176157167 1731 857102 794271
 5 000-9 999 kroner42 6651 2609452891 1501383 7684 98529 635495
 10 000-19 999 kroner10 862568787898101963 0181 4203 678296
 20 000-49 999 kroner3 02975613354441 89712213784
 50 000 kroner og over7878148140487382180
 Alle med betinget fengselsstraff7 538615962361 1881973 58824367237
 Betinget 1-29 dager3 8121162888289172 3528463523
 Betinget 30-59 dager1 766217301123543072788316
 Betinget 60-89 dager6771071455164391772938
 Betinget 3-5 måneder7701271494213611833120
 Betinget 6-11 måneder331375141221594710
 Betinget 1-2 år17411282463053400
 Betinget 3 år og over8001052000
 Alle med ubetinget fengselsstraff10 5561 0131 461392 4674004 02566247019
 Ubetinget 1-29 dager3 10068269445761 7941273705
 Ubetinget 30-59 dager2 213180395842329954143774
 Ubetinget 60-89 dager97712522132562227956141
 Ubetinget 3-5 måneder1 5712542776502853716466
 Ubetinget 6-11 måneder1 25222915354257321914332
 Ubetinget 1-2 år1 06814412383176927812801
 Ubetinget 3-4 år23913194517378100
 Ubetinget 5-6 år60030102522000
 Ubetinget 7-8 år280104815000
 Ubetinget 9-10 år18001458000
 Ubetinget 11 år og over300001857000
 
¬ Forenklet forelegg aleneI alt217 197018 64200000198 5550
 1-1 999 kroner100 134016 6570000083 4770
 2 000-4 999 kroner100 86501 8390000099 0260
 5 000-9 999 kroner16 16501460000016 0190
 10 000-19 999 kroner330000000330
 20 000-49 999 kroner0000000000
 50 000 kroner og over0000000000
 
¬ Forelegg aleneI alt50 5864 4372 4355281 73536311 0567 93220 9071 193
 Alle med bøtestraff50 5864 4372 4355281 73536311 0567 93220 9071 193
 1-1 999 kroner2 007514561752256591 05444
 2 000-4 999 kroner15 5482 374360163110146 8161 8093 638264
 5 000-9 999 kroner24 1721 1126692689631252 7754 72513 065470
 10 000-19 999 kroner7 661398664786441841 1571 2273 037272
 20 000-49 999 kroner946375652123847819668
 50 000 kroner og over25221210105311775
 
¬ Bot ved dom aleneI alt1 7966778361111333938970360
 Alle med bøtestraff1 7966778361111333938970360
 1-1 999 kroner326112062140
 2 000-4 999 kroner312251099196371187
 5 000-9 999 kroner8332017206149120739122
 10 000-19 999 kroner5011523538510712316718
 20 000-49 999 kroner911191133116118
 50 000 kroner og over27080008425
 
¬ Samfunnsstraff og annenI alt1773770160109620
 Alle med bøtestraff1773770160109620
 1-1 999 kroner2100001000
 2 000-4 999 kroner6000005100
 5 000-9 999 kroner5516104033100
 10 000-19 999 kroner6714507037220
 20 000-49 999 kroner416004029200
 50 000 kroner og over6010104000
 
¬ Betinget fengsel aleneI alt1 6842023311244245490885816
 Alle med betinget fengselsstraff1 6842023311244245490885816
 Betinget 1-29 dager6925213341579245344711
 Betinget 30-59 dager5027810231491011633101
 Betinget 60-89 dager2013137465646714
 Betinget 3-5 måneder186324004316451000
 Betinget 6-11 måneder80916125322400
 Betinget 1-2 år220303115000
 Betinget 3 år og over1000001000
 
¬ Betinget fengsel og botI alt3 7901311886171152 5808160216
 Alle med betinget fengselsstraff3 7901311886171152 5808160216
 Betinget 1-29 dager2 875468528732 0144358312
 Betinget 30-59 dager7256174360846831173
 Betinget 60-89 dager1011318011351311
 Betinget 3-5 måneder6571118133400
 Betinget 6-11 måneder213004013010
 Betinget 1-2 år3100101000
 Betinget 3 år og over0000000000
 Alle med bøtestraff3 7901311886171152 5808160216
 1-1 999 kroner6000006000
 2 000-4 999 kroner30933173301209790
 5 000-9 999 kroner94654891807525361513
 10 000-19 999 kroner1 41935582527803294276
 20 000-49 999 kroner8728170908098147
 50 000 kroner og over23817000228110
 
¬ Ubetinget fengsel aleneI alt5 772594963181 8112731 14553342213
 Alle med ubetinget fengselsstraff5 772594963181 8112731 14553342213
 Ubetinget 1-29 dager1 27834194140331981023403
 Ubetinget 30-59 dager1 02492254326910220109661
 Ubetinget 60-89 dager554761332176611436101
 Ubetinget 3-5 måneder9111301692356411703535
 Ubetinget 6-11 måneder84514910722915011312832
 Ubetinget 1-2 år8071008642355320612201
 Ubetinget 3-4 år21913173456872100
 Ubetinget 5-6 år60030102522000
 Ubetinget 7-8 år270004815000
 Ubetinget 9-10 år18001458000
 Ubetinget 11 år og over290001847000
 
¬ Ubetinget og betinget fengselI alt1 9992774431753712051771125
 Alle med ubetinget fengselsstraff1 9992774431753712051771125
 Ubetinget 1-29 dager25424693482901152
 Ubetinget 30-59 dager490581265122191351843
 Ubetinget 60-89 dager252287915915591010
 Ubetinget 3-5 måneder49087983125431112120
 Ubetinget 6-11 måneder296563421102263900
 Ubetinget 1-2 år20324343681656200
 Ubetinget 3-4 år13020533000
 Ubetinget 5-6 år0000000000
 Ubetinget 7-8 år1010000000
 Ubetinget 9-10 år0000000000
 Ubetinget 11 år og over0000000000
 Alle med betinget fengselsstraff1 9992774431753712051771125
 Betinget 1-29 dager2451870245593750
 Betinget 30-59 dager539781256145121432442
 Betinget 60-89 dager375639018830801913
 Betinget 3-5 måneder51988983162441051720
 Betinget 6-11 måneder21824353831258300
 Betinget 1-2 år1006252141537100
 Betinget 3 år og over3000021000
 Alle med bøtestraff375823625001801960
 1-1 999 kroner2100001000
 2 000-4 999 kroner24840407100
 5 000-9 999 kroner101229019045420
 10 000-19 999 kroner1604412221072900
 20 000-49 999 kroner736506047540
 50 000 kroner og over15160008000
 
¬ Ubetinget fengsel og annenI alt2 78514255411972 36358361
 Alle med ubetinget fengselsstraff2 78514255411972 36358361
 Ubetinget 1-29 dager1 5681060611 50614250
 Ubetinget 30-59 dager699301503205991670
 Ubetinget 60-89 dager17121902111061030
 Ubetinget 3-5 måneder1703710121190811
 Ubetinget 6-11 måneder1112412124143600
 Ubetinget 1-2 år58203114016400
 Ubetinget 3-4 år7001123000
 Ubetinget 5-6 år0000000000
 Ubetinget 7-8 år0000000000
 Ubetinget 9-10 år0000000000
 Ubetinget 11 år og over1000010000
 Alle med bøtestraff2 73413152410052 35056351
 1-1 999 kroner3100101000
 2 000-4 999 kroner6211114040230
 5 000-9 999 kroner393361402322991270
 10 000-19 999 kroner1 0216225248084230120
 20 000-49 999 kroner1 006177022393410121
 50 000 kroner og over24945120234210

Tabell 8 
Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling. Gjennomsnittlig antall dager fengsel og kroner bøtestraff

Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling. Gjennomsnittlig antall dager fengsel og kroner bøtestraff
Alle typer reaksjoner¬ Forenklet forelegg alene¬ Forelegg alene¬ Bot ved dom alene¬ Samfunnsstraff og annen¬ Betinget fengsel alene¬ Betinget fengsel og bot¬ Ubetinget fengsel alene¬ Ubetinget og betinget fengsel¬ Ubetinget fengsel og annen
Gjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig antall dager med betinget fengselsstraffGjennomsnittlig antall dager med ubetinget fengselsstraffGjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig antall dager med betinget fengselsstraffGjennomsnittlig antall dager med betinget fengselsstraffGjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig antall dager med ubetinget fengselsstraffGjennomsnittlig antall dager med ubetinget fengselsstraffGjennomsnittlig antall dager med betinget fengselsstraffGjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig antall dager med ubetinget fengselsstraffGjennomsnittlig bøtestraff (kr)
2016
Alle lovbruddstyper3 973571892 6707 04514 04916 030572617 17426814310017 4795623 053
 
¬ Eiendomstyveri4 9877018604 5156 87310 63556457 6912201348810 38715012 342
¬¬ Tyveri, i alt4 9957018704 5207 08210 63556457 6912201348810 38715012 342
¬¬¬ Mindre tyveri2 75704502 7414 35900004500000
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted2 75804502 7434 51500004500000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri2 7520002 7293 9140000000000
¬¬¬ Tyveri7 217549806 9989 3329 40948357 55710190719 31310211 878
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted7 142409107 05110 6697 50034385 76992745610 00010713 000
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet7 366528706 9127 6005 000513612 80010372617 0003610 000
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig7 1887011506 7227 87510 00059248 056129125878 750539 583
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig6 6258811706 2187 87510 00068257 00011013810710 000756 250
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig10 9008616306 0000002122 500030015010 0002510 000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig7 4153210707 2760027255 50014867407 5004011 667
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy8 4467610807 34510 80025 00059436 28612297978 16711115 875
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel7 306628706 68112 1676 000701418 00079796323 00015010 000
¬¬¬¬ Tyveri fra person6 528368706 5560049255 7507710538000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale5 592359205 6120030305 0007811040000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)6 57107306 571000007300000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)9 875012009 8750000012000000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)5 286659005 286001000009030000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)7 640194007 7110018206 5004000000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri7 6275511407 4833 4008 33354367 19211692749 2501459 278
¬¬¬ Grovt tyveri10 85595258011 42610 00012 93872767 59629417410611 31022610 438
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted12 86178259014 32108 00082289 667274175789 6673248 333
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet11 27380257010 20010 00015 33362716 500285176969 00022414 222
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig9 81910528808 375010 000671307 11135317811715 6752018 833
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig9 96012330107 92305 000711415 80036416913124 6881739 714
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig10 42987226012 500015 0006115010 000297207969 667866 500
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig7 6677229706 0000072837 500314486504008 333
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy7 07110532007 500010 00090213 0004242251077 0001056 500
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person9 636103224010 62506 000900022414210904807 500
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)13 75058218015 0000000021016358045010 000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)0000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)10 00000010 00000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)0000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted6 83311622707 50006 000900023013113505105 000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri10 5009217609 833035 00079577 7502001411078 25015011 750
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy10 3125713308 2618 6008 30046428 0291531106710 47013313 721
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil10 6515412408 0458 0008 83349378 71415095619 01912514 180
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped9 1356314007 4587 0007 50043353 3331401037815 16728512 500
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy9 7596816509 45812 0007 50037846 7501661858620 00014410 857
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel3 8811209003 7014 7500000090120000
¬ Annet vinningslovbrudd2 9176914093115 67018 88145 714573611 5151511189247 50012526 385
¬¬ Heleri og hvitvasking8 5867920208 2327 83312 50076468 6742691329611 66710310 286
¬¬¬ Heleri, i alt8 4807618808 1527 83312 50076478 6142531128911 17610710 192
¬¬¬¬ Heleri8 3556111107 9807 83312 50056478 614122967111 17611010 400
¬¬¬¬ Grovt heleri18 200224405021 50000248004662202080805 000
¬¬¬ Hvitvasking, i alt12 167173431010 0000003010 00050651022020 0005011 500
¬¬¬¬ Hvitvasking10 6003050010 0000003010 00000005011 500
¬¬¬¬ Grov hvitvasking20 000220507000000050651022020 00000
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking12 6007732012 600009000183971000
¬¬ Bedrageri, i alt7 086589806 4806 53310 00049326 773104847310 30011917 833
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende4 476314804 2504 267029237 167563544000
¬¬¬ Bedrageri7 778506807 4178 04410 00043316 6426768638 28611218 909
¬¬¬ Grovt bedrageri11 83312024000001369310 00028215411615 0002106 000
¬¬ Underslag, i alt7 8825419707 7888 750058278 15829275677 0003610 000
¬¬¬ Underslag7 904349807 7888 750038258 33318073517 0003610 000
¬¬¬ Grovt underslag5 000832080000148755 0002987569000
¬¬ Økonomisk utroskap88 000189425004 00001501810 0006842812050720250 000
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel450 00030086500000001 140383300450 00000
¬¬ Regnskapsovertredelse18 6814153019 31819 500037298 70553495501057 500
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd35 0007587042 500001056020 0001384956000
¬¬ Skatt og avgift23 86081135019 29227 643250 000834924 056140119104156 667253130 000
¬¬¬ Skattesvik25 6356998019 82330 833250 000665227 500851109010 00013756 667
¬¬¬ Grovt skattesvik180 714173311020 0000012012075 000600215190266 667600350 000
¬¬¬ Annet, skatt og avgift19 36979150019 15525 2500953511 909189999365 00000
¬¬ Tolloven1 8934719393118 19127 3300292612 48319724021007318 750
¬¬¬ Smugling1 7093117993118 50429 6690303111 5831850007318 750
¬¬¬ Annet, tolloven16 98664223017 07415 0500271913 831222240210000
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd19 023349716016 935001803890 00095949409000
¬ Eiendomsskade6 39611439406 0727 497054446 16760113812512 50054836 500
¬¬ Skadeverk, i alt6 3737822306 0537 497053446 16726514311412 50037045 333
¬¬¬ Mindre skadeverk3 6720003 6923 3860000000000
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning3 5360003 5583 1670000000000
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)3 1430003 14300000000000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk4 0730004 1363 5500000000000
¬¬¬ Skadeverk6 703334406 5908 490035245 750542638000
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning6 59628006 5697 900031245 750000000
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel7 222353607 1447 86904000392424000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk6 050415105 66210 83303900752743000
¬¬¬ Grovt skadeverk18 72713632607 75000135837 00047619514812 50037045 333
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning19 90014631708 00000135837 00045021416512 50037045 333
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel7 0001514307 000000002404515000
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk00840000000084000000
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade10 667298963011 0000060001 77812016101 08010 000
¬ Vold og mishandling8 7578423408 4158 12318 15655417 927259169979 98016014 695
¬¬ Voldslovbrudd8 9687926108 7388 24920 10057417 66528518110012 90518415 078
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt8 653448208 7148 24925 50045327 4588376547 5009414 500
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse8 625406108 7108 249043307 4866347427 5001359 000
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse11 0318014409 222025 50074836 500147147837 5006620 000
¬¬¬ Kroppsskade, i alt13 13810823207 611025 00011622913 7502471738911 55622715 500
¬¬¬¬ Kroppsskade12 79210218007 611025 00011422913 7501881448011 75023114 846
¬¬¬¬ Grov kroppsskade16 25014747900001800052432413510 00020018 333
¬¬¬ Drap005 11200000005 11200000
¬¬¬ Drap, forsøk002 04800000002 04800000
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død14 75059160050 00000293910 16712817510720 0004108 667
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade13 00052700000293910 1672714514535 00030010 500
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død20 00084272050 00000000275192845 0006305 000
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt14 056164422015 0000020524025 000515282156046010 250
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner10 929147329015 0000020500413196135046010 250
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner25 0002297320000024025 000832571228000
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann11 379395006 667012 50029235 78343814416 1679116 586
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd5 0005357000045605 0005700000
¬¬ Trusler, i alt9 067548808 0757 63118 88945388 4008298687 86411513 931
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)7 633314407 5878 5005 00024278 400434860000
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)07922500006000270188920600
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann8 647486809 0000039237 66750186827 50017411 250
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler10 258579308 9727 24420 62549458 6549389677 90010914 360
¬¬ Ran og utpressing6 6672474460005 000140005752981576 2502537 500
¬¬¬ Ran6 2502533460005 000195004252691566 2503016 667
¬¬¬ Grovt ran10 00032378000001200089551620406010 000
¬¬¬ Utpressing085495000072000495105000
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing06015000000002103060000
¬¬ Tvang10 00045210010 000006000021030000
¬¬ Frihetsberøvelse7 500130376000068505 00043919020510 000300
¬¬ Omsorgs- og familieforhold10 0006939800004018010 0007801515000
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse7 630486807 1698 05815 00055398 78669635010 0007617 889
¬¬ Menneskehandel00795000000079500000
¬¬ Terror og terrorrelatert handling002 88000000002 88000000
¬¬ Annen vold og mishandling0000000000000000
¬ Seksuallovbrudd11 541187707011 52614 162086437 86792020016801 07316 800
¬¬ Voldtekt, i alt11 3335801 4270000250001 56648751101 78911 333
¬¬¬ Voldtekt11 3335531 3960000250001 52150045501 78911 333
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år05341 3300000250001 541429459000
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder11 3336341 47500000001 50078043501 78911 333
¬¬¬ Grov voldtekt01 0801 90800000002 2953601 080000
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)001 62000000001 62000000
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder01 0801 94000000002 3913601 080000
¬¬ Voldtekt, forsøk00978000000097800000
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold02035630000000623428203000
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år0117183000012400220138960600
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående02704200000000210630270000
¬¬ Seksuell handling9 3298315608 6610054306 8002117676015025 000
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år13 1679117408 0000054307 0002528084015025 000
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke8 534338808 685000306 5001006035000
¬¬ Seksuelt krenkende atferd8 5503212008 5239 157031408 6671464523000
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)8 36701808 367000001800000
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder8 5863213508 5569 157031408 6671714523000
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd15 11475158015 22820 000071538 28619012281000
¬ Rusmiddellovbrudd10 2614214704 71210 72115 874632620 56937513810516 9183924 219
¬¬ Narkotikalovbrudd5 1616528904 3326 40916 14964329 92839415511813 57210415 547
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven3 370484003 3245 450026536 286384560000
¬¬¬¬ Narkotika, bruk3 164555503 1304 645026666 400604560000
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse3 655211703 5936 49200216 0001700000
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt7 4076529005 9767 72916 14965319 96739515511813 57210415 547
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven7 336427305 9767 72916 94545319 96378686313 6696615 823
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven12 95023072900013 18234313910 75093630621113 06335313 103
¬¬ Doping6 6876818806 1796 09122 75082339 77826214910610 0004920 938
¬¬¬ Doping, legemiddelloven4 6290004 6503 2500000000000
¬¬¬ Doping, straffeloven7 5126818806 8716 72222 75082339 77826214910610 0004920 938
¬¬ Ruspåvirket kjøring22 109243008 68218 57915 364302324 41734393821 8403025 438
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk22 553243008 84619 06515 364332424 87750403921 8403025 438
¬¬¬ Promillekjøring, annet8 629191807 4849 5000192010 317182218000
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt4 4013030004 28210 55000307 50030000000
¬¬¬ Alkohollovovertredelse4 4013030004 28210 55000307 50030000000
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse0000000000000000
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd4 85124004 7538 50000245 778000000
¬ Ordens- og integritetskrenkelse8 3185317007 29127 42113 000483210 309188977015 2899915 246
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse6 599609206 4379 41018 333433610 859901098312 8577711 333
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt6 341291806 2439 3470243211 2501800000
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet4 2300004 2313 9000000000000
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus7 83218007 7848 89900187 500000000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse7 018351806 84010 1740244515 0001800000
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning7 146629306 8689 51018 333443610 833911098312 8577711 333
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted8 310608908 1049 02917 500174213 09173141692 500969 000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd7 316639706 76011 48520 00051339 222108968914 5832417 750
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning5 92330005 9234 775003015 000000000
¬¬ Myndighetskrenkelse10 0845622807 62742 57010 000493112 059241976516 50018912 500
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet7 192469607 0638 810042428 40083835003308 333
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann7 38731007 1828 749038185 000000000
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann6 69031006 4978 076038185 000000000
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann9 1860009 01110 1200000000000
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning7 140479607 0348 850042499 25083835003308 333
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet6 0700006 0096 8590000000000
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud8 122437708 2427 250059355 6671094641000
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet7 2690007 1479 6880000000000
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring6 615231306 5747 440023001300000
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning9 3676522309 0008 6110519020 0002091747203308 333
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage198 953618809 1826 000 00010 000562513 11190916911 8755115 000
¬¬¬¬ Uriktig forklaring387 625286409 7506 000 0000322415 42968312710 0005415 000
¬¬¬¬ Uriktig anklage10 28110814008 857010 00088305 00015215111212 5004815 000
¬¬¬ Utlendingslovgivning17 74079324013 471102 667003015 00032815610835 00045010 000
¬¬¬¬ Innreiseforbud8 00012034607 00000000349173120045010 000
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold13 5003045012 0000003015 0004500000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning17 9626095013 545102 667000095906035 00000
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet19 00000014 00024 0000000000000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse7 556045007 6824 100000045000000
¬¬ Integritetskrenkelse12 8954475012 90010 0066 50052288 82874816116 8577818 024
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse11 0504273010 7899 3803 00045288 81871676116 8578617 225
¬¬¬¬ Dokumentfalsk11 8964071011 71710 9753 00041257 94469695916 8578317 605
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk11 7564371011 62910 9753 00044267 5336681659 6008618 306
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet12 3682877011 98800311910 00092253535 000215 000
¬¬¬¬ Pengefalsk6 50010015008 00000120905 0002703090000
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)5 2172915004 37500184024 000000015010 000
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)6 500015005 80000000000015010 000
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)4 89629004 06500184024 000000000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse4 795182104 2373 000001811 0002100000
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold8 3335110307 10310 17110 00059318 9171213006006420 925
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted8 319549507 00010 20010 000593510 5001063006006420 925
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem8 5632327009 40010 00000235 75027000000
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred7 40002807 400000002800000
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering9 143303308 83311 667032288 75024000605 000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse82 182900085 7627 00009000000000
¬ Trafikkovertredelse3 25418252 8346 8368 59712 500221710 34125473922 1673015 586
¬¬ Veitrafikkovertredelse3 24718252 8346 8118 61512 500221710 34125473922 1673015 586
¬¬¬ Uten gyldig førerkort7 771243407 60410 0170232112 42932504122 1674217 500
¬¬¬ Ulovlig hastighet3 14917212 9596 8977 77610 00019179 676210002110 000
¬¬¬ Personskade6 919212806 8348 017027189 412300002110 000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse3 04721262 1626 2729 19015 000252114 27426201002616 342
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning8 7880008 8447 3400000000000
¬ Annet lovbrudd19 8813094019 57126 6470292417 375120275409024 000
¬¬ Natur- og miljølovbrudd11 59233104011 13819 9880412516 727119384509024 000
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd00203000000020300000
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd8 20518007 95611 786001817 000000000
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd13 4623860012 91423 2690413216 50063384509024 000
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning119 4022400126 46347 750002426 667000000
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning29 5222672026 30961 200014187 0001251961000

Tabell 9 
Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling. Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling. Absolutte tall
Alle typer reaksjoner¬ Forenklet forelegg alene¬ Forelegg alene¬ Bot ved dom alene¬ Samfunnsstraff og annen¬ Betinget fengsel alene¬ Betinget fengsel og bot¬ Ubetinget fengsel alene¬ Ubetinget og betinget fengsel¬ Ubetinget fengsel og annen
Straffereaksjoner i altStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med betinget fengselsstraffStraffereaksjoner med ubetinget fengselsstraffReaksjoner uten fengsel- eller bøtestraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med betinget fengselsstraffStraffereaksjoner med betinget fengselsstraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med ubetinget fengselsstraffStraffereaksjoner med ubetinget fengselsstraffStraffereaksjoner med betinget fengselsstraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med ubetinget fengselsstraffStraffereaksjoner med bøtestraff
2016
Alle lovbruddstyper290 923276 6557 53810 5565 062217 19750 5861 7961771 6843 7903 7905 7721 9991 9993752 7852 734
 
¬ Eiendomstyveri6 7844 8856151 01388904 437673720213113159427727782142131
¬¬ Tyveri, i alt6 7404 8506141 01288104 408613720213113159427627682142131
¬¬¬ Mindre tyveri3 2752 7050156902 678270000100000
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted2 8312 3360149402 316200000100000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri4443690075036270000000000
¬¬¬ Tyveri2 3241 76327132619201 589281110670701899494244341
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted1 3951 1388212111601 07913337262689191941313
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet242151515620013131211010322020343
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig169104384219079421399201515476
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig97522422150394210441099132
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig552200200011011111
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig674712184038003441055233
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy117822936705821677121616688
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel1068013194072316111166122
¬¬¬¬ Tyveri fra person144116111213011200344844000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale746067605800122433000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)970200700000200000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)980100800000100000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)1272130700100011000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)403431403200122100000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri1519247401305833201313171414699
¬¬¬ Grovt tyveri837195232525100095116692626351134134254032
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted1575428881503903566671616353
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet159443898150201615446819194119
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig2885196185420160430991145656101512
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig191315213623013021155923535497
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig651433331302021222111919632
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig3261116601007221122033
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy5414233340601711171414422
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person7311954708013004666022
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)214217103000001422011
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)210010100000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted506737504013003244011
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri106213867170601966392323454
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy30418711116020046510273535534848335958
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil215134811201602236192828373333265049
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped34261313101212233388622
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy552717273012126441377177
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel443511802960000011000
¬ Annet vinningslovbrudd23 69821 4389621 46155418 6422 435787331188188963443443365552
¬¬ Heleri og hvitvasking62040411517943032294402323975252183028
¬¬¬ Heleri, i alt59439310816441031594392222894747172826
¬¬¬¬ Heleri5353889812133031194352222554141172525
¬¬¬¬ Grovt heleri5951043804004003466031
¬¬¬ Hvitvasking, i alt17641220200011733122
¬¬¬¬ Hvitvasking651210200011000022
¬¬¬¬ Grov hvitvasking11131010000000733100
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking953300500100122000
¬¬ Bedrageri, i alt1 66633751284231902231521897575581248248101312
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende146782917350666016661077000
¬¬¬ Bedrageri1 340253417676271015792157676747119319371211
¬¬¬ Grovt bedrageri18066614913000016221004848311
¬¬ Underslag, i alt298131837461010640331919423131111
¬¬¬ Underslag20313049741010640271818244111
¬¬¬ Grovt underslag9513467200000611402727000
¬¬ Økonomisk utroskap393253120010411102020011
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel12141110000000744100
¬¬ Regnskapsovertredelse5994017889820367100292222602727022
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd1438710200311344000
¬¬ Skatt og avgift547391109109310330141263636584747644
¬¬¬ Skattesvik1681005655606561112424312121133
¬¬¬ Grovt skattesvik1278800200111166311
¬¬¬ Annet, skatt og avgift367284454625026380141111262020200
¬¬ Tolloven19 85419 732181081218 6421 0512506101010222044
¬¬¬ Smugling19 57319 494974618 6428212103667000044
¬¬¬ Annet, tolloven28123893460230403443222000
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd49351011203400111388000
¬ Eiendomsskade71957636399705283601266181717244
¬¬ Skadeverk, i alt70457330309505263601166141313233
¬¬¬ Mindre skadeverk129106002309970000000000
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning645500905230000000000
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)151400101400000000000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk5037001303340000000000
¬¬¬ Skadeverk5414561711650423290944744000
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning2732289040021770544000000
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel1631483580132160200411000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk10580561707460200333000
¬¬¬ Grovt skadeverk3411131970400222799233
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning2810121650300222588233
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel511220100000111000
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk100100000000100000
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade1536920200100444011
¬ Vold og mishandling5 8812 1831 1882 46789901 735111164421711711 81153753750119100
¬¬ Voldslovbrudd4 0771 5507411 74257801 2846752731151151 336341341216558
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt2 2541 41828633534801 27067115972722765454454
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse2 1281 40225925032801 26167015070702103838222
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse126162785200901922661616232
¬¬¬ Kroppsskade, i alt76040170634700902334448812512592116
¬¬¬¬ Kroppsskade63836148525590902324440210510581813
¬¬¬¬ Grov kroppsskade122422109110000100862020133
¬¬¬ Drap260020600000002000000
¬¬¬ Drap, forsøk230016700000001600000
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død55122338101009662788233
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade3691821000009661633122
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død193517101000001155111
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt33091262803301001322164110110066
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner26279921532010013001248585066
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner682276510000022402525000
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann616701344121090302583030338444463029
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd1312740000111700000
¬¬ Trusler, i alt1 06927229551119801591391374040361117117223329
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)22311326326201034116552755000
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)14051020000200633010
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann15117321052202001399911010244
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler6811422323641120549810626262379999202825
¬¬ Ran og utpressing1919831322500018007250504104
¬¬¬ Ran14586996210001400464242483
¬¬¬ Grovt ran361831200001002455021
¬¬¬ Utpressing505200000300022000
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing501320000000211000
¬¬ Tvang412110100100011000
¬¬ Frihetsberøvelse3821330100006112366110
¬¬ Omsorgs- og familieforhold814230000211111000
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse49134850469302913111514141521212109
¬¬ Menneskehandel200200000000200000
¬¬ Terror og terrorrelatert handling100100000000100000
¬¬ Annen vold og mishandling000000000000000000
¬ Seksuallovbrudd922396197400680363130451515273120120075
¬¬ Voldtekt, i alt1953391641400003001382222043
¬¬¬ Voldtekt1823371541100003001302020043
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år1030308450000300681616000
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder793770600000006244043
¬¬¬ Grov voldtekt13021030000000822000
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)100100000000100000
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder1202930000000722000
¬¬ Voldtekt, forsøk500500000000500000
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold13041300000000944000
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år9404578400001100443333010
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående301210000000111000
¬¬ Seksuell handling10635374612028001255261818022
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år6463236901001233191515022
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke4229510302700022733000
¬¬ Seksuelt krenkende atferd21518311818017370633622000
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)393001803000000100000
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder17615311710014370633522000
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd2911756084190162601377444040000
¬ Rusmiddellovbrudd19 96016 6143 5884 0251 358011 0563391094902 5802 5801 1455175171802 3632 350
¬¬ Narkotikalovbrudd13 74710 6341 5241 7971 25809 341202524426536531 071428428100298286
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven6 4795 91510555705 7911170277411000
¬¬¬¬ Narkotika, bruk3 8733 4378343103 366660255211000
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse2 6062 4782212602 425510022200000
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt7 2684 7191 5141 79270103 55085524406466461 067427427100298286
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven6 5334 6591 3241 20160103 550854141164264267327027084258257
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven73560190591100000112944394157157164029
¬¬ Doping5394614443320417112151818231111598
¬¬¬ Doping, legemiddelloven138132006013020000000000
¬¬¬ Doping, straffeloven401329444326028792151818231111598
¬¬ Ruspåvirket kjøring5 0884 9782 0092 18424077611855331 8981 898507878752 0562 056
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk4 8914 8191 9402 15620068311255271 8381 838257575752 0562 056
¬¬¬ Promillekjøring, annet1971596928409360660602533000
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt4033702132036260022100000
¬¬¬ Alkohollovovertredelse4033702132036260022100000
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse000000000000000000
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd1831719012016020099000000
¬ Ordens- og integritetskrenkelse9 6728 48324366251107 93238968881815337171195856
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse5 1154 797808522804 578162325323249212171515
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt3 3283 261316503 1591000122100000
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet1 1601 15700301 15520000000000
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus1 2761 252102401 196550011000000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse89285221380808430111100000
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning1 7871 536778416301 41962324303048212171515
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted596502234060044928251111236611111
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd5854885344430433261191818251515644
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning6065461060053780011000000
¬¬ Myndighetskrenkelse3 6373 0708140314902 8262111291717358343451110
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet2 9212 723377710902 52019501555561717043
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann59456930230492760211000000
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann43141030190358510211000000
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann1631590040134250000000000
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning2 3272 15434778602 02811901344561717043
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet26123600250219170000000000
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud176131192417012080433121212000
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet1 5921 560003201 485750000000000
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring255212530802021005003000000
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning43151023402904111455043
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage14832369120011111499731212466
¬¬¬¬ Uriktig forklaring931621631004108775466133
¬¬¬¬ Uriktig anklage551615281007016221966333
¬¬¬ Utlendingslovgivning499256823411023912003322855111
¬¬¬¬ Innreiseforbud217342150020000021044011
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold1463530300033500000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning268247114802341200001311100
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet320010110000000000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse665701805520000100000
¬¬ Integritetskrenkelse920616821741340528162343232126161673231
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse67843453147108037951162222111151572120
¬¬¬¬ Dokumentfalsk5713804614360033141141818109141472019
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk443293371253702504111151595111151918
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet1288791823081003331433211
¬¬¬¬ Pengefalsk823230100111111000
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)6530213402800111000011
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)1260160500000000011
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)5324202802300111000000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse3422211101910022100000
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold1841412022180117711366111101010
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted1701331821130112611344101101010
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem1482150510022100000
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred1050140500000100000
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering22147420630344300011
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse262220202110200000000
¬ Trafikkovertredelse221 903220 810672470606198 55520 907703258602602422121263635
¬¬ Veitrafikkovertredelse221 619220 541672470591198 55520 648693258602602422121263635
¬¬¬ Uten gyldig førerkort4 9964 71710814513004 530940207777124111161010
¬¬¬ Ulovlig hastighet175 853175 327493286218167 2877 26130712746646628000065
¬¬¬ Personskade1 0891 04724432099336071717300011
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse39 68139 450473521131 2687 864256144242151101919
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning28426900150259100000000000
¬ Annet lovbrudd1 3841 27037198001 1936001616161355011
¬¬ Natur- og miljølovbrudd1 2151 11922137501 058490911111022011
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd400400000000400000
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd43239850340379140055000000
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd779721179410679350966622011
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning898730208040033000000
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning8064126305570722333000

Tabell 10 
Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon og type rettsinstans. Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon og type rettsinstans. Absolutte tall
Alle typer rettsinstanserPåtalemyndighetTingrettLagmannsrettHøyesterett
2016
Alle lovbruddsgrupper290 923271 04418 6111 22147
¬ Eiendomstyveri6 7845 1801 543601
¬ Annet vinningslovbrudd23 69821 2372 2991548
¬ Eiendomsskade7196119891
¬ Vold og mishandling5 8812 2003 2943807
¬ Seksuallovbrudd9224083471625
¬ Rusmiddellovbrudd19 96011 8927 70235511
¬ Ordens- og integritetskrenkelse9 6728 4021 211536
¬ Trafikkovertredelse221 903219 8412 028340
¬ Annet lovbrudd1 3841 27389148
 
Alle typer reaksjoner290 923271 04418 6111 22147
Betinget påtaleunnlatelse3 2613 261000
Forenklet forelegg217 197217 197000
Forelegg50 58650 586000
Bot ved dom1 79601 733603
Samfunnsstraff1 94401 848942
¬ Samfunnsstraff alene1 76701 683822
¬ Samfunnsstraff og annen1770165120
Betinget fengsel5 47405 3621111
¬ Betinget fengsel alene1 68401 623610
¬ Betinget fengsel og bot3 79003 739501
Ubetinget fengsel10 55609 58193441
¬ Ubetinget fengsel alene5 77205 08965330
¬ Ubetinget og betinget fengsel1 99901 78120810
¬ Ubetinget fengsel og annen2 78502 711731
Særreaksjon eller annen type reaksjon109087220
¬ Forvaring1302110
¬ Tvunget psykisk helsevern2101650
¬ Tvungen omsorg00000
¬ Annen type reaksjon7506960

Tabell 11 
Straffede personer, etter antall reaksjoner, alder og kjønn. Absolutte tall

Straffede personer, etter antall reaksjoner, alder og kjønn. Absolutte tall
I alt1 reaksjon2 reaksjoner3 reaksjoner4 reaksjoner5 eller flere reaksjoner
2016
I alt259 139232 90822 2853 155575216
 
Alle aldre 15 år og over259 038232 80722 2853 155575216
15-17 år3 3012 9852684080
18-20 år14 72612 8541 5592564314
21-24 år20 31417 7622 1493216319
25-29 år26 89623 9042 5023986527
30-39 år52 99247 3344 79468413347
40-49 år58 83352 8715 05572113155
50-59 år44 21940 1103 5284618238
60 år og over37 75734 9872 4302745016
Uoppgitt alder1011010000
 
Begge kjønn250 403224 46222 0573 123558203
Menn189 054167 15618 5052 718499176
Kvinner61 34957 3063 5524055927
Uoppgitt kjønn8 7368 446228321713

Tabell 12 
Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe, alder og kjønn. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere

Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe, alder og kjønn. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
I altAlle aldre 15 år og over15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og overUoppgitt alder
2016
Straffede personer
Alle lovbruddsgrupper
I alt259 139259 0383 30114 72620 31426 89652 99258 83344 21937 757101
Begge kjønn250 403250 4033 29214 52819 78726 00451 08756 68042 38736 6380
Menn189 054189 0542 70511 35215 58920 17638 50840 92631 51528 2830
Kvinner61 34961 3495873 1764 1985 82812 57915 75410 8728 3550
Uoppgitt kjønn8 7368 63591985278921 9052 1531 8321 119101
¬ Eiendomstyveri
I alt5 5075 5074744995887311 2709875633950
Begge kjønn5 5075 5074744995887311 2709875633950
Menn3 7513 7512973514485359146453462150
Kvinner1 7561 7561771481401963563422171800
Uoppgitt kjønn00000000000
¬ Annet vinningslovbrudd
I alt21 36321 3271026641 3582 2464 8014 8664 0503 24036
Begge kjønn18 13318 133965571 1721 9304 0854 0813 3332 8790
Menn13 90813 908764469281 5983 4523 1772 3591 8720
Kvinner4 2254 225201112443326339049741 0070
Uoppgitt kjønn3 2303 194610718631671678571736136
¬ Eiendomsskade
I alt570570519295931216733180
Begge kjønn570570519295931216733180
Menn506506488484881065823150
Kvinner6464381151591030
Uoppgitt kjønn00000000000
¬ Vold og mishandling
I alt5 3055 3053546097967971 1969324751460
Begge kjønn5 3055 3053546097967971 1969324751460
Menn4 6104 6103015337127011 0148024121350
Kvinner6956955376849618213063110
Uoppgitt kjønn00000000000
¬ Seksuallovbrudd
I alt8668669010610010017014388690
Begge kjønn8668669010610010017014388690
Menn8578578710510010016714188690
Kvinner99310032000
Uoppgitt kjønn00000000000
¬ Rusmiddellovbrudd
I alt16 72616 7266892 3062 7662 8023 7612 5111 3355560
Begge kjønn16 72616 7266892 3062 7662 8023 7612 5111 3355560
Menn14 12514 1255671 9272 3742 4393 2272 0261 0954700
Kvinner2 6012 601122379392363534485240860
Uoppgitt kjønn00000000000
¬ Ordens- og integritetskrenkelse
I alt7 6047 6043109771 3381 1861 7171 1435853480
Begge kjønn7 6047 6043109771 3381 1861 7171 1435853480
Menn6 6446 6442308391 1991 0711 5409795062800
Kvinner9609608013813911517716479680
Uoppgitt kjønn00000000000
¬ Trafikkovertredelse
I alt200 085200 0201 2059 42813 19118 84739 77347 94036 85532 78165
Begge kjønn194 579194 5791 2029 33712 85018 27138 58446 57235 74032 0230
Menn143 714143 7141 0757 0269 68413 56927 93332 89926 49125 0370
Kvinner50 86550 8651272 3113 1664 70210 65113 6739 2496 9860
Uoppgitt kjønn5 5065 4413913415761 1891 3681 11575865
¬ Annet lovbrudd
I alt1 1131 113264582941832442352040
Begge kjønn1 1131 113264582941832442352040
Menn939939244160751551991951900
Kvinner174174242219284540140
Uoppgitt kjønn00000000000
 
Straffede personer per 1 000 innbyggere
Alle lovbruddsgrupper
I alt59,9859,9517,0773,7373,8073,1075,7079,3265,9432,21..
Begge kjønn57,9657,9617,0372,7471,8870,6772,9876,4263,2131,26..
Menn87,1987,1927,10109,85109,51107,85106,75107,3691,7951,38..
Kvinner28,5028,506,2832,9531,5832,2237,0743,7033,2313,44..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Eiendomstyveri
I alt1,271,272,452,502,141,991,811,330,840,34..
Begge kjønn1,271,272,452,502,141,991,811,330,840,34..
Menn1,731,732,973,403,152,862,531,691,010,39..
Kvinner0,820,821,891,541,051,081,050,950,660,29..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Annet vinningslovbrudd
I alt4,944,940,533,324,936,106,866,566,042,76..
Begge kjønn4,204,200,502,794,265,255,845,504,972,46..
Menn6,416,410,764,326,528,549,578,336,873,40..
Kvinner1,961,960,211,151,841,841,872,512,981,62..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Eiendomsskade
I alt0,130,130,260,460,350,250,170,090,050,02..
Begge kjønn0,130,130,260,460,350,250,170,090,050,02..
Menn0,230,230,480,810,590,470,290,150,070,03..
Kvinner0,030,030,030,080,080,030,040,020,030,00..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Vold og mishandling
I alt1,231,231,833,052,892,171,711,260,710,12..
Begge kjønn1,231,231,833,052,892,171,711,260,710,12..
Menn2,132,133,025,165,003,752,812,101,200,25..
Kvinner0,320,320,570,790,630,530,540,360,190,02..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Seksuallovbrudd
I alt0,200,200,470,530,360,270,240,190,130,06..
Begge kjønn0,200,200,470,530,360,270,240,190,130,06..
Menn0,400,400,871,020,700,530,460,370,260,13..
Kvinner0,000,000,030,010,000,000,010,010,000,00..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Rusmiddellovbrudd
I alt3,873,873,5611,5510,057,625,373,391,990,47..
Begge kjønn3,873,873,5611,5510,057,625,373,391,990,47..
Menn6,516,515,6818,6516,6813,048,955,313,190,85..
Kvinner1,211,211,303,932,952,011,571,350,730,14..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Ordens- og integritetskrenkelse
I alt1,761,761,604,894,863,222,451,540,870,30..
Begge kjønn1,761,761,604,894,863,222,451,540,870,30..
Menn3,063,062,308,128,425,724,272,571,470,51..
Kvinner0,450,450,861,431,050,640,520,450,240,11..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Trafikkovertredelse
I alt46,3146,296,2347,2147,9251,2256,8264,6354,9627,97..
Begge kjønn45,0445,046,2246,7546,6849,6655,1262,7953,3027,32..
Menn66,2866,2810,7767,9968,0372,5377,4486,3077,1645,48..
Kvinner23,6323,631,3623,9823,8226,0031,3937,9328,2711,24..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Annet lovbrudd
I alt0,260,260,130,230,300,260,260,330,350,17..
Begge kjønn0,260,260,130,230,300,260,260,330,350,17..
Menn0,430,430,240,400,420,400,430,520,570,35..
Kvinner0,080,080,020,040,170,110,080,120,120,02..
Uoppgitt kjønn......................

Tabell 13 
Straffede personer, etter type hovedlovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall

Straffede personer, etter type hovedlovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall
I altAlle aldre 15 år og over15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og overUoppgitt alderBegge kjønnMennKvinnerUoppgitt kjønn
2016
Alle lovbruddstyper259 139259 0383 30114 72620 31426 89652 99258 83344 21937 757101250 403189 05461 3498 736
 
¬ Eiendomstyveri5 5075 5074744995887311 27098756339505 5073 7511 7560
¬¬ Tyveri, i alt5 4775 4774724965837261 26698455739305 4773 7271 7500
¬¬¬ Mindre tyveri2 3202 32031116117521942738033431302 3201 2911 0290
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted1 9921 99228014213518335931929527901 9921 0988940
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri328328311940366861393403281931350
¬¬¬ Tyveri2 0742 0741151962473205324191717402 0741 4696050
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted1 2291 229651041331903272471085501 2297684610
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet2192191222264051412160219188310
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig155155101428293926810155127280
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig888899181425121008865230
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig550101021005410
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig62621410141412610625840
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy102102313191725168101029660
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel919167772630710918380
¬¬¬¬ Tyveri fra person136136101917163322136013697390
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale70703991014129407042280
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)990012420009810
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)770201112007700
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)1010431011000101000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)404035631362204030100
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri14214291717213137640142110320
¬¬¬ Grovt tyveri80380324961171412351444060803704990
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted15515542820274818910155138170
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet1561563102624483663015614970
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig271271732434966571520271236350
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig180180420293839351320180158220
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig616116872117100615290
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig3030266465100302640
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy525234107179200524930
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person6868389132294006845230
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)1919012482200191270
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)110100000001010
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted484836791472004833150
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri101101414921341540010187140
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy2802802243444672411200280263170
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil1971971534353049241000197183140
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped2929542387000292900
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy5454257131510200545130
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel3030235543620302460
¬ Annet vinningslovbrudd21 36321 3271026641 3582 2464 8014 8664 0503 2403618 13313 9084 2253 230
¬¬ Heleri og hvitvasking5715711924779515413256140571499720
¬¬¬ Heleri, i alt5475471924749014912554120547480670
¬¬¬¬ Heleri488488192467751281155190488430580
¬¬¬¬ Grovt heleri5959007152110330595090
¬¬¬ Hvitvasking, i alt1717003534110171340
¬¬¬¬ Hvitvasking660012111006510
¬¬¬¬ Grov hvitvasking111100232301011830
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking770000231107610
¬¬ Bedrageri, i alt1 6011 60128461472774814131674201 6011 0755260
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende1081082510192121264010862460
¬¬¬ Bedrageri1 3141 31426311242214083421293301 3148674470
¬¬¬ Grovt bedrageri179179010133752501250179146330
¬¬ Underslag, i alt29429422945485967311302941681260
¬¬¬ Underslag200200225383439401660200107930
¬¬¬ Grovt underslag949404714202715709461330
¬¬ Økonomisk utroskap39390005916720393270
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel1212000023610121200
¬¬ Regnskapsovertredelse510510001641129186100380510452580
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd1414000018500141400
¬¬ Skatt og avgift538538011036127193128430538493450
¬¬¬ Skattesvik1671670041134613918016715890
¬¬¬ Grovt skattesvik1212000043410121110
¬¬¬ Annet, skatt og avgift359359016258912985240359324350
¬¬ Tolloven17 74317 707525631 0631 7423 8323 8323 5383 0853614 51311 1243 3893 230
¬¬¬ Smugling17 50417 468525511 0331 7133 7603 7823 5063 0713614 27410 9083 3663 230
¬¬¬ Annet, tolloven2392390123029725032140239216230
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd414111027161220413920
¬ Eiendomsskade570570519295931216733180570506640
¬¬ Skadeverk, i alt555555519193901196133170555494610
¬¬¬ Mindre skadeverk90901014151416116409079110
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning43435571065230433760
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)1212041032110121200
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk3535557474300353050
¬¬¬ Skadeverk43243238717671944326130432386460
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning224224253837435019930224204200
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel128128624222028141130128113150
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk80807917816106708069110
¬¬¬ Grovt skadeverk3333362597100332940
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning2727352475100272340
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel550101120005500
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk110000100001100
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade1515012326010151230
¬ Vold og mishandling5 3055 3053546097967971 19693247514605 3054 6106950
¬¬ Voldslovbrudd3 6313 6312144395965618166043148703 6313 0725590
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt1 8721 8721312202792724113351745001 8721 5772950
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse1 7481 7481252042542463853201645001 7481 4592890
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse12412461625262615100012411860
¬¬¬ Kroppsskade, i alt74174152124169133150723470741700410
¬¬¬¬ Kroppsskade62262243107138112123613260622588340
¬¬¬¬ Grov kroppsskade1191199173121271121011911270
¬¬¬ Drap2626013666310262420
¬¬¬ Drap, forsøk2323014563310232120
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død5454010531012590544590
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade3636065267280363150
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død1818040145310181440
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt3263261516381101034580326252740
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner25825815153194733270258199590
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner68680017163013106853150
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann576576297511910211973491005764421340
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd1313131240110131120
¬¬ Trusler, i alt972972628612315024119486300972908640
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)17117132111019392622120171151200
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)1414311216000141220
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann1291294152329291874012912720
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler65865823598910017214457140658618400
¬¬ Ran og utpressing17717731452632331000017717250
¬¬¬ Ran1321322835172425300013212840
¬¬¬ Grovt ran3636388836000363510
¬¬¬ Utpressing440100210004400
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing550110300005500
¬¬ Tvang440000220004310
¬¬ Frihetsberøvelse3434273873400343040
¬¬ Omsorgs- og familieforhold880000142108710
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse476476453247469511469280476415610
¬¬ Menneskehandel220000110002200
¬¬ Terror og terrorrelatert handling110010000001100
¬¬ Annen vold og mishandling000000000000000
¬ Seksuallovbrudd866866901061001001701438869086685790
¬¬ Voldtekt, i alt193193263128203832117019319300
¬¬¬ Voldtekt180180232826193631107018018000
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år1021021616102212287010210200
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder78787121617159200787800
¬¬¬ Grov voldtekt1313332121100131300
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)110000100001100
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder1212332111100121200
¬¬ Voldtekt, forsøk550103001005500
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold1313002051410131300
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år93931312713133230939300
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående330000101103300
¬¬ Seksuell handling10410412147102217148010410310
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år64641110351113740646310
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke40401445114740404000
¬¬ Seksuelt krenkende atferd1891891713181842332127018918720
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)34341311464230343400
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder155155412171436291924015515320
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd2662663416183649573422026626060
¬ Rusmiddellovbrudd16 72616 7266892 3062 7662 8023 7612 5111 335556016 72614 1252 6010
¬¬ Narkotikalovbrudd11 26311 2635901 7272 0652 0632 6041 467629118011 2639 5151 7480
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven4 6894 6894111 0239748308543861783304 6893 8068830
¬¬¬¬ Narkotika, bruk2 8092 80935373862246040715367902 8092 2415680
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse1 8801 880582853523704472331112401 8801 5653150
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt6 5746 5741797041 0911 2331 7501 0814518506 5745 7098650
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven5 8555 8551796851 0041 0911 5129253857405 8555 0528030
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven7197190198714223815666110719657620
¬¬ Doping480480637841291425613130480445350
¬¬¬ Doping, legemiddelloven989841021262312200989530
¬¬¬ Doping, straffeloven382382227631031194411130382350320
¬¬ Ruspåvirket kjøring4 4854 4857339552755795193864440004 4853 7866990
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk4 3184 3187238751753991989560538404 3183 6246940
¬¬¬ Promillekjøring, annet16716718101832433916016716250
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt352352191405937292231150352278740
¬¬¬ Alkohollovovertredelse352352191405937292231150352278740
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse000000000000000
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd146146173116352818100146101450
¬ Ordens- og integritetskrenkelse7 6047 6043109771 3381 1861 7171 14358534807 6046 6449600
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse4 0644 06412948573968884261733922504 0643 6544100
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt2 5932 593463725874915223521715202 5932 4061870
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet957957514022118118614759180957905520
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus9679671012022018221512574210967895720
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse669669311121461281218038130669606630
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning1 4711 4718311315219732026516817301 4711 2482230
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted49449453646666120754190494457370
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd4884881826547510010463480488454340
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning48948912233256100866411604893371520
¬¬ Myndighetskrenkelse2 7012 701693745074056683951869702 7012 3303710
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet2 0692 069583514342984432781327502 0691 7902790
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann4274271676975876633290427361660
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann3013011450624255492270301254470
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann126126226351621141020126107190
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning1 6421 642422753372403672151006601 6421 4292130
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet1971972341282932291050197147500
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud122122051210303117170122102200
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet1 1581 15817221284185247123503101 1581 0351230
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring12812801712512719110128115130
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning3737276475420373070
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage143143812282141201210143107360
¬¬¬¬ Uriktig forklaring919136161629147009175160
¬¬¬¬ Uriktig anklage5252561251265105232200
¬¬¬ Utlendingslovgivning4334330741781649038150433386470
¬¬¬¬ Innreiseforbud2112110321498542920211201100
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold1414001433300141220
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning208208041925764526130208173350
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet220001001002200
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse54543447207360544590
¬¬ Integritetskrenkelse8398391121189293207131602608396601790
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse6326329795677114794431806324801520
¬¬¬¬ Dokumentfalsk5355355762626314191421705354231120
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk414414354744451197335160414330840
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet12112122151818221871012193280
¬¬¬¬ Pengefalsk883211000108800
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)6262341921501006231310
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)101062100010010550
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)5252281711500005226260
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse27273122613000271890
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold160160121724205326710160143170
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted14814891622185025710148133150
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem1212312231000121020
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred992212110009630
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering2121120034740211920
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse1717020036330171250
¬ Trafikkovertredelse200 085200 0201 2059 42813 19118 84739 77347 94036 85532 78165194 579143 71450 8655 506
¬¬ Veitrafikkovertredelse199 909199 8441 1949 42013 16318 82439 72047 91436 83432 77565194 403143 54650 8575 506
¬¬¬ Uten gyldig førerkort4 0314 03126025236449995684348337404 0313 5834480
¬¬¬ Ulovlig hastighet157 765157 7031956 7169 60013 86729 72338 22930 80228 57162152 643111 65240 9915 122
¬¬¬ Personskade9719712493879015316713422309716703010
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse37 14237 1397152 3593 1124 3688 8888 6755 4153 607336 75827 6419 117384
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning17617611828235326216017616880
¬ Annet lovbrudd1 1131 1132645829418324423520401 1139391740
¬¬ Natur- og miljølovbrudd1 0381 0382539748917122622019401 0388721660
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd440000121004400
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd3883886613274788901110388363250
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd646646193361621231361298306465051410
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning1616000146410161420
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning595916848121190595360

Tabell 14 
Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere

Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
Alle lovbruddsgrupper¬ Eiendomstyveri¬ Annet vinningslovbrudd¬ Eiendomsskade¬ Vold og mishandling¬ Seksuallovbrudd¬ Rusmiddellovbrudd¬ Ordens- og integritetskrenkelse¬ Trafikkovertredelse¬ Annet lovbrudd
2016
Straffede personer
I alt259 1395 50721 3635705 30586616 7267 604200 0851 113
Hele landet243 0504 55016 7215285 14583115 4936 765191 9681 049
Østfold15 6223031 076363374792440812 44447
Akershus26 4875191 79154483861 73468221 06672
Oslo25 2818862 02775779702 04995618 38257
Hedmark7 97512647418170305392066 38329
Oppland8 88310242510124324431857 53527
Buskerud13 052223905252573586336310 34833
Vestfold13 9572141 248192485096828510 89233
Telemark9 30021078223213207162887 01830
Aust-Agder6 46211443513201244901784 94760
Vest-Agder10 64820364628267206383438 45251
Rogaland23 9363801 86463411691 42468418 97170
Hordaland25 9434381 36531377771 18552821 86874
Sogn og Fjordane4 730492141380252121103 99631
Møre og Romsdal11 32819472831235376913908 95963
Sør-Trøndelag (-2017)13 362205839282316574031910 88055
Nord-Trøndelag (-2017)4 953784659133382481243 83127
Nordland9 51914167926287548093817 029113
Troms - Romsa7 97513039819198314931866 45664
Finnmark - Finnmárku3 573353187114213271492 489113
Svalbard1010000000
Norge, uoppgitt fylke6304100000220
Utlandet, uten oppgitt fylke16 0819574 64142160351 2308388 11464
Uoppgitt fylke8010003130
 
Straffede personer per 1 000 innbyggere
I alt59,981,274,940,131,230,203,871,7646,310,26
Hele landet56,251,053,870,121,190,193,591,5744,430,24
Østfold64,391,254,430,151,390,193,811,6851,290,19
Akershus54,491,073,680,110,990,183,571,4043,340,15
Oslo45,691,603,660,141,410,133,701,7333,220,10
Hedmark48,200,762,860,111,030,183,261,2438,580,18
Oppland55,760,642,670,060,780,202,781,1647,300,17
Buskerud56,610,973,930,111,110,153,741,5744,880,14
Vestfold68,161,056,090,091,210,244,731,3953,190,16
Telemark64,221,455,400,161,470,144,941,9948,460,21
Aust-Agder67,761,204,560,142,110,255,141,8751,870,63
Vest-Agder71,411,364,330,191,790,134,282,3056,690,34
Rogaland63,401,014,940,171,090,183,771,8150,250,19
Hordaland61,161,033,220,070,890,182,791,2451,560,17
Sogn og Fjordane52,340,542,370,140,890,282,351,2244,220,34
Møre og Romsdal51,700,893,320,141,070,173,151,7840,890,29
Sør-Trøndelag (-2017)51,030,783,200,110,880,252,831,2241,550,21
Nord-Trøndelag (-2017)43,930,694,120,081,180,342,201,1033,980,24
Nordland47,000,703,350,131,420,273,991,8834,710,56
Troms - Romsa57,980,952,890,141,440,233,581,3546,940,47
Finnmark - Finnmárku56,350,555,010,111,800,335,162,3539,251,78
Svalbard....................
Norge, uoppgitt fylke....................
Utlandet, uten oppgitt fylke....................
Uoppgitt fylke....................

Tabell 15 
Straffede personer, med og uten trafikkovertredelse som hovedlovbrudd, alder og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere

Straffede personer, med og uten trafikkovertredelse som hovedlovbrudd, alder og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
I altAlle aldre 15 år og over15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og overUoppgitt alder
2016
Straffede personer
Alle lovbruddsgrupper
I alt259 139259 0383 30114 72620 31426 89652 99258 83344 21937 757101
Hele landet243 050243 0343 24114 21918 91424 73649 01255 18041 40736 32516
Østfold15 62215 6192038481 1711 4323 0823 7112 7332 4393
Akershus26 48726 4873221 3751 6462 2114 9446 5865 0494 3540
Oslo25 28125 2793758701 6372 9616 2565 6314 0243 5252
Hedmark7 9757 9751065626827151 3341 7601 4261 3900
Oppland8 8838 8831045226727921 5512 0731 6351 5340
Buskerud13 05213 0521377329971 3182 6152 9832 1972 0730
Vestfold13 95713 9571227639921 3302 5883 0602 5612 5410
Telemark9 3009 2991076438349261 5972 0781 6081 5061
Aust-Agder6 4626 460903794965861 2231 4221 1471 1172
Vest-Agder10 64810 6481686838481 1202 2162 3671 8041 4420
Rogaland23 93623 9342931 4822 0212 7515 3005 4023 7422 9432
Hordaland25 94325 9423311 3971 9312 7695 7656 0804 1843 4851
Sogn og Fjordane4 7304 730843053784108391 0729137290
Møre og Romsdal11 32811 3281737829211 2142 2172 4481 8351 7380
Sør-Trøndelag (-2017)13 36213 3621758231 1531 3882 5553 0012 3231 9440
Nord-Trøndelag (-2017)4 9534 953823804464889201 0129027230
Nordland9 5199 5161598079409911 8661 9671 5131 2733
Troms - Romsa7 9757 975955717438801 4941 7461 3071 1390
Finnmark - Finnmárku3 5733 5731142924024486337624974250
Svalbard11000001000
Norge, uoppgitt fylke636113461718752
Utlandet, uten oppgitt fylke16 08115 996605061 3982 1563 9803 6522 8121 43285
Uoppgitt fylke88012401000
¬ Alle lovbruddsgrupper (ekskl. Trafikkovertredelse)
I alt59 05459 0182 0965 2987 1238 04913 21910 8937 3644 97636
Hele landet51 08251 0742 0404 9126 2636 80111 0539 2636 2374 5058
Østfold3 1783 1771213033773746576613962881
Akershus5 4215 4212585876346771 1269756834810
Oslo6 8996 8993364937441 0691 7001 2198045340
Hedmark1 5921 592711771991783033032101510
Oppland1 3481 348621491631392732511771340
Buskerud2 7042 704872423223325865113352890
Vestfold3 0653 065852673353906045284384180
Telemark2 2822 282752232752994264262812770
Aust-Agder1 5151 513481691691933132831851532
Vest-Agder2 1962 196992573032844823722481510
Rogaland4 9654 9641564806627361 1188705753671
Hordaland4 0754 0751883774835451 0027604502700
Sogn og Fjordane73473457776610215812785620
Møre og Romsdal2 3692 369942573103224994192642040
Sør-Trøndelag (-2017)2 4822 482812363613384904433192140
Nord-Trøndelag (-2017)1 1221 122441241431391941871821090
Nordland2 4902 488882643663095734192761932
Troms - Romsa1 5191 519661331992173182991781090
Finnmark - Finnmárku1 0841 0842394148153223200146970
Svalbard11000001000
Norge, uoppgitt fylke4139134589542
Utlandet, uten oppgitt fylke7 9677 939563858591 2452 1661 6301 12747128
Uoppgitt fylke55011300000
¬ Trafikkovertredelse
I alt200 085200 0201 2059 42813 19118 84739 77347 94036 85532 78165
Hele landet191 968191 9601 2019 30712 65117 93537 95945 91735 17031 8208
Østfold12 44412 442825457941 0582 4253 0502 3372 1512
Akershus21 06621 066647881 0121 5343 8185 6114 3663 8730
Oslo18 38218 380393778931 8924 5564 4123 2202 9912
Hedmark6 3836 383353854835371 0311 4571 2161 2390
Oppland7 5357 535423735096531 2781 8221 4581 4000
Buskerud10 34810 348504906759862 0292 4721 8621 7840
Vestfold10 89210 892374966579401 9842 5322 1232 1230
Telemark7 0187 017324205596271 1711 6521 3271 2291
Aust-Agder4 9474 947422103273939101 1399629640
Vest-Agder8 4528 452694265458361 7341 9951 5561 2910
Rogaland18 97118 9701371 0021 3592 0154 1824 5323 1672 5761
Hordaland21 86821 8671431 0201 4482 2244 7635 3203 7343 2151
Sogn og Fjordane3 9963 996272283123086819458286670
Møre og Romsdal8 9598 959795256118921 7182 0291 5711 5340
Sør-Trøndelag (-2017)10 88010 880945877921 0502 0652 5582 0041 7300
Nord-Trøndelag (-2017)3 8313 831382563033497268257206140
Nordland7 0297 028715435746821 2931 5481 2371 0801
Troms - Romsa6 4566 456294385446631 1761 4471 1291 0300
Finnmark - Finnmárku2 4892 489911982542954105623513280
Svalbard00000000000
Norge, uoppgitt fylke2222000199210
Utlandet, uten oppgitt fylke8 1148 05741215399111 8142 0221 68596157
Uoppgitt fylke33001101000
 
Straffede personer per 1 000 innbyggere
Alle lovbruddsgrupper
I alt59,9859,9517,0773,7373,8073,1075,7079,3265,9432,21..
Hele landet56,2556,2516,7671,2068,7167,2370,0174,3961,7530,99..
Østfold64,3964,3818,1976,7883,9583,8388,6886,9668,5433,84..
Akershus54,4954,4913,6260,1661,0965,2063,7569,6961,8834,81..
Oslo45,6945,6921,1143,3242,6540,7449,8460,0954,6031,63..
Hedmark48,2048,2014,7075,2071,7264,7563,5865,2852,1525,30..
Oppland55,7655,7614,6672,3670,0572,5476,4278,4262,3029,78..
Buskerud56,6156,6113,2871,9877,6877,1072,9672,3859,5231,32..
Vestfold68,1668,1613,1380,2083,7694,2087,4086,6475,6941,50..
Telemark64,2264,2116,3096,4696,3488,5183,2785,4768,2333,17..
Aust-Agder67,7667,7419,4181,7985,0684,2786,8586,2576,5240,25..
Vest-Agder71,4171,4122,5887,8883,2491,3294,9194,2678,1136,16..
Rogaland63,4063,3915,7978,5581,4282,1377,6681,3665,3332,74..
Hordaland61,1661,1617,1068,8665,3971,0380,4885,3666,5831,60..
Sogn og Fjordane52,3452,3418,2964,7765,4564,1368,5175,5262,7326,12..
Møre og Romsdal51,7051,7016,4474,4069,7973,5268,2068,0754,2026,32..
Sør-Trøndelag (-2017)51,0351,0315,7865,1257,1254,3959,9769,4459,9128,68..
Nord-Trøndelag (-2017)43,9343,9314,5966,6862,7460,3761,1456,4850,0620,51..
Nordland47,0046,9917,1881,6673,1265,4968,6561,2046,1020,13..
Troms - Romsa57,9857,9815,3387,3876,7073,5072,5876,1161,7729,60..
Finnmark - Finnmárku56,3556,3537,5492,2992,0884,2372,0169,2549,1924,11..
Svalbard......................
Norge, uoppgitt fylke......................
Utlandet, uten oppgitt fylke......................
Uoppgitt fylke......................
¬ Alle lovbruddsgrupper (ekskl. Trafikkovertredelse)
I alt13,6713,6610,8426,5325,8821,8818,8814,6910,984,25..
Hele landet11,8211,8210,5524,5922,7518,4815,7912,499,303,84..
Østfold13,1013,0910,8427,4427,0321,8918,9015,499,934,00..
Akershus11,1511,1510,9125,6823,5319,9614,5210,328,373,85..
Oslo12,4712,4718,9224,5519,3814,7113,5413,0110,914,79..
Hedmark9,629,629,8523,6920,9316,1214,4411,247,682,75..
Oppland8,468,468,7420,6516,9912,7313,459,496,742,60..
Buskerud11,7311,738,4423,8025,0919,4216,3512,409,084,37..
Vestfold14,9714,979,1428,0628,2827,6220,4014,9512,946,83..
Telemark15,7615,7611,4233,4531,7728,5822,2117,5211,926,10..
Aust-Agder15,8915,8710,3536,4728,9827,7522,2317,1712,345,51..
Vest-Agder14,7314,7313,3033,0729,7423,1620,6414,8110,743,79..
Rogaland13,1513,158,4125,4426,6721,9716,3813,1010,044,08..
Hordaland9,619,619,7118,5816,3613,9813,9910,677,162,45..
Sogn og Fjordane8,128,1212,4116,3511,4315,9512,908,955,842,22..
Møre og Romsdal10,8110,818,9424,4523,4919,5015,3511,657,803,09..
Sør-Trøndelag (-2017)9,489,487,3118,6717,8813,2411,5010,258,233,16..
Nord-Trøndelag (-2017)9,959,957,8321,7620,1217,2012,8910,4410,103,09..
Nordland12,3012,299,5126,7128,4720,4221,0813,048,413,05..
Troms - Romsa11,0411,0410,6520,3520,5418,1215,4513,038,412,83..
Finnmark - Finnmárku17,0917,097,5729,7133,9028,7625,3718,1814,455,50..
Svalbard......................
Norge, uoppgitt fylke......................
Utlandet, uten oppgitt fylke......................
Uoppgitt fylke......................
¬ Trafikkovertredelse
I alt46,3146,296,2347,2147,9251,2256,8264,6354,9627,97..
Hele landet44,4344,436,2146,6045,9648,7454,2361,9152,4527,15..
Østfold51,2951,287,3549,3556,9261,9469,7771,4758,6129,84..
Akershus43,3443,342,7134,4837,5645,2349,2359,3753,5130,96..
Oslo33,2233,222,2018,7723,2626,0336,3047,0843,6926,84..
Hedmark38,5838,584,8551,5250,7948,6349,1454,0544,4722,55..
Oppland47,3047,305,9251,7153,0659,8162,9668,9255,5527,18..
Buskerud44,8844,884,8548,1952,5957,6856,6159,9850,4426,96..
Vestfold53,1953,193,9852,1355,4766,5867,0071,6962,7434,67..
Telemark48,4648,464,8763,0164,5759,9361,0667,9556,3127,07..
Aust-Agder51,8751,879,0645,3256,0856,5164,6269,0864,1834,74..
Vest-Agder56,6956,699,2754,8153,4968,1674,2679,4567,3732,37..
Rogaland50,2550,257,3853,1154,7560,1661,2868,2655,2928,66..
Hordaland51,5651,557,3950,2849,0357,0566,4974,6959,4229,15..
Sogn og Fjordane44,2244,225,8848,4254,0348,1855,6166,5856,8923,90..
Møre og Romsdal40,8940,897,5149,9546,3054,0252,8556,4246,4123,23..
Sør-Trøndelag (-2017)41,5541,558,4846,4539,2341,1448,4759,1951,6825,52..
Nord-Trøndelag (-2017)33,9833,986,7644,9242,6243,1848,2546,0439,9617,42..
Nordland34,7134,707,6754,9444,6545,0747,5748,1737,6917,08..
Troms - Romsa46,9446,944,6867,0256,1655,3757,1363,0853,3626,77..
Finnmark - Finnmárku39,2539,2529,9662,5858,1855,4646,6451,0834,7418,61..
Svalbard......................
Norge, uoppgitt fylke......................
Utlandet, uten oppgitt fylke......................
Uoppgitt fylke......................

Tabell 16 
Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall

Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall1
Alle lovbruddsgrupper¬ Eiendomstyveri¬ Annet vinningslovbrudd¬ Eiendomsskade¬ Vold og mishandling¬ Seksuallovbrudd¬ Rusmiddellovbrudd¬ Ordens- og integritetskrenkelse¬ Trafikkovertredelse¬ Annet lovbrudd
1Statsborgerskap er spesifisert for de 10 land med flest antall straffede i alt.
2016
I alt259 1395 50721 3635705 30586616 7267 604200 0851 113
Alle verdensdeler250 0865 48318 0685695 29286616 7117 582194 4021 113
Europa243 5155 10517 3665324 85779915 9446 958190 8501 104
Norge209 8653 71111 2044764 36774013 4165 681169 300970
Danmark1 871222092215169401 39013
Sverige4 649114384147363771613 50614
Latvia1 01433218118185446131
Litauen5 3402511 27774653381583 23820
Polen9 6062872 66710121106643525 47124
Romania1 946344346429111261339521
Storbritannia9412275330256357171
Tyskland1 275211203203982596619
Afrika2 4781512749205343852541 1642
Somalia755357136910104813820
Asia3 09217737524196282823121 6917
Amerika9044849433587526260
Oseania9724010136710
Statsløse153141611301417780
Uoppgitt8 900103 279000155 6050

Om statistikken

Statistikken inneholder de rettskraftige straffereaksjonene som er registrert i statistikkåret. Den gir opplysninger om type reaksjon, straffeutmåling, instans og lovbruddenes art – samt de straffedes alder, kjønn, bosted, statsborgerskap, antall reaksjoner og tidligere strafferegistrering.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Telleenheter: 

Straffereaksjon: Den enkelte strafferettslige avgjørelsen mot en enkelt fysisk eller juridisk person, rettskraftig avgjort og registrert i løpet av året. En person som er ilagt reaksjoner flere ganger i løpet av året, vil således inngå i statistikken like mange ganger som personen har fått en reaksjon.

Begrepet straffereaksjon omfatter i statistikken forelegg eller forenklet forelegg på bot, betinget påtaleunnlatelse, dom på bot, fengselsstraff, samfunnsstraff, særreaksjon, ungdomsstraff, rettighetstap og straffutmålingsutsettelse.

Straffet person: Den enkelte fysiske person registrert med minst én straffereaksjon i løpet av året. Personer med flere reaksjoner i løpet av et år telles dermed bare én gang. Selskaper, organisasjoner, offentlige virksomheter og andre juridiske personer er ikke inkludert.

Utmålt straff: Målt i antall dager for betinget og ubetinget fengsel og antall kroner for bøter. I tabellene oppgis antall straffereaksjoner innenfor intervaller av utmålte dager eller kroner, eller som gjennomsnittlig utmålt straff.

  

Inndeling av lovbrudd

Lovbrudd er i kriminalstatistikken definert som de handlinger loven til enhver tid beskriver som straffbare. I grunnlagsregistrene for statistikken er det frem til i dag anvendt mer enn 1260 forskjellige koder, hvor om lag 660 forskjellige koder brukes aktivt for klassifisering av lovbrudd som skjer i dag. Som følge av ikrafttredelsen av straffeloven 2005 den 1.10.2015 ble det lagt inn om lag 430 nye koder for registering av lovbrudd i politiets registersystem, til erstatning for et tilsvarende antall koder for straffeloven 1902. Som følge av dette anvender SSB den nye versjonen av Standard for lovbruddstyper, Lovbruddstyper 2015, til å klassifisere både gamle og nye lovbrudd. Fra og med utgivelsen av årgang 2015 inneholder derfor statistikkene følgende grupperinger av lovbrudd (se også «Standard klassifikasjoner» i KLASS):

Lovbruddsgruppe, hvor lovbrudd er delt inn i ni hovedgrupper. Disse lovbruddsgruppene er videre inndelt i flere underliggende nivå med nærmere spesifiserte typer lovbrudd (se Type lovbrudd).

Type lovbrudd, hvor lovbrudd er delt inn i om lag 150 unike typer lovbrudd. Likeartede typer av disse er videre gruppert sammen i et varierende antall av høyere aggregerte nivåer, hvor alle på sitt mest grupperte nivå inngår i en av de ni lovbruddsgruppene.

Lovbruddskategori var en fordeling av alle lovbrudd i forbrytelser og forseelser på bakgrunn av politiets registreringer i statistikken over straffereaksjoner i hovedsak fra 1997 og fram til og med 2014. For mer om denne utgåtte klassifiseringen, se beskrivelsen av versjonen Lovbruddstyper 2006 i KLASS Om statistikken for statistikkårganger før 2015.

Hovedlovbrudd: Dersom reaksjonen er forårsaket av flere lovbrudd, registreres den med det lovbruddet som etter loven kan medføre strengest straff, det såkalte hovedlovbruddet.

Personer med flere reaksjoner i løpet av statistikkåret inngår bare én gang i statistikken over straffede personer, og blir da representert med det hovedlovbruddet som etter loven kan medføre strengest straff.

  

Egenskaper ved straffereaksjonene

Rettsinstans er den myndigheten som har ilagt den endelige rettskraftige straffereaksjonen. Statistikken fordeler mellom påtalemyndigheten og domstolen, videre fordelt på tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.

Type reaksjon er i statistikken en kategorisering av de ulike straffereaksjonene basert på straffens innhold og rettsinstans.

De tre typene reaksjoner ilagt av påtalemyndigheten er:

◦ forenklet forelegg (på bot, kun for mindre alvorlige trafikk- og tollovbrudd)

◦ forelegg (på bot)

◦ betinget påtaleunnlatelse

De fem hovedtypene av reaksjoner idømt av domstolen er

◦ bot

◦ samfunnsstraff

◦ betinget fengsel

◦ ubetinget fengsel

◦ særreaksjon eller annen type reaksjon

«Særreaksjon eller annen type reaksjon» inneholder videre undertypene forvaring, tvungent psykisk helsevern, tvungen omsorg samt «annen type reaksjon». «Annen type reaksjon» omfatter rettighetstap, straffutmålingsutsettelse, og ungdomsstraff (ny f.o.m. 2014), men disse er ikke spesifisert som egne undertyper i statistikken.

Domstolen kan også ilegge noen av reaksjonstypene i kombinasjon, for eksempel fengselsstraff i kombinasjon med bot, eller både ubetinget og betinget fengselsstraff. Enkelte typer kombinasjonsstraffer er ikke spesifisert i tabellene, men blir talt med under beslektede reaksjonstyper. For eksempel er ubetinget fengsel sammen med bot talt med i «Ubetinget fengsel og annen».

Straffeutmåling er i statistikkene oppgitt med antall dager ubetinget og betinget fengsel samt kroner i bøtestraff. Straffeutmåling er både presentert med tall for gjennomsnitt og fordelinger i grupperte tidslengder og pengebeløp. I disse tabellene er det også mulig å hente ut tall for noen flere kombinasjoner av bøtestraff og fengselsstraff enn i tabellene som fordeler på type reaksjoner.

 

Mer om de ulike typer reaksjon

Ubetinget fengsel innebærer frihetsberøvelse i en anstalt under Kriminalomsorgen. I noen tilfeller regnes hele eller deler av den utmålte fengselsstraffen å være sonet i en forutgående varetektsfengsling. Som en hovedregel åpner straffegjennomføringsloven for løslatelse på prøve når to tredeler av straffen er sonet, men minimum to måneder. Kriminalomsorgen kan beslutte om soningen skal gjennomføres helt eller delvis utenfor fengsel (se også statistikken over fengslinger).

Betinget fengsel (fullbyrdingsutsettelse) innebærer at den dømte slipper å sone den utmålte straffen dersom de betingelser domstolen fastsetter blir overholdt. En grunnbetingelse er at det ikke begås nye lovbrudd i en fastsatt prøvetid, som regel to år. Ytterligere særvilkår kan blant annet omfatte overføring til ungdomsoppfølging i konfliktråd eller ulike narkotikaprogram.

Betinget påtaleunnlatelse vil si at påtalemyndigheten velger ikke å straffeforfølge en person selv om straffeskyld «anses bevist», men på gitte betingelser. En grunnbetingelse er at det ikke begås nye lovbrudd i en fastsatt prøvetid, som regel to år. Ytterligere vilkår kan blant annet omfatte overføring til ungdomsoppfølging i konfliktråd eller ulike narkotikaprogram.

Bøtestraff kan gis som bot ved dom, forelegg, eller forenklet forelegg og innebærer at den straffede plikter å betale et oppgitt beløp som skal tilfalle statskassen. Bot ved dom idømmes av domstol, forelegg ilegges av påtalejurist og forenklet forelegg av tjenestepersoner i politi og tollvesen.

Forvaring ble innført som særreaksjon fra 1. januar 2002. Forvaring kan idømmes når ordinær fengselsstraff ikke anses tilstrekkelig til å verne andres liv, helse eller frihet, og innebærer en tidsubestemt frihetsberøvelse i tilrettelagt avdeling under Kriminalomsorgen. Ved idømmelse settes en tidsramme, som vanligvis tilsvarer en ubetinget fengselsstraff, og i tillegg kan det settes en minstetid. Forvaringen kan imidlertid forlenges så lenge det er høy fare for gjentakelse og personen anses som en fare for samfunnet.

Tvungent psykisk helsevern og Tvungen omsorg ble innført som særreaksjoner 1. januar 2002 og kan kun ilegges utilregnelige lovbrytere. Tvungent psykisk helsevern kan gis personer som var psykotiske eller bevisstløse på gjerningstidspunktet. Tvungen omsorg kan gis til personer som er psykisk utviklingshemmet i høy grad. Det regionale helsevesenet har i begge tilfeller ansvar for gjennomføringen. Påtalemyndigheten må senest tre år etter rettskraftig dom begjære opphør, prøveløslatelse eller forlengelse av reaksjonen – og kan kun opprettholdes hvis det er fare for gjentagelse.

Samfunnsstraff erstattet fra 1. mars 2002 reaksjonen samfunnstjeneste og betinget dom med tilsyn. Samfunnsstraffen kan bestå av samfunnsnyttig tjeneste på mellom 30 og 420 timer, program, individuelle samtaler, behandling, megling i konfliktråd og andre tiltak som er relevante i forhold til den enkeltes kriminalitet. I spesielle tilfeller kan friomsorgen sette vilkår utover de som retten har satt, for eksempel rusforbud. Dommer på samfunnstjeneste, som kan forekomme i senere årganger hvis gjerningen er begått før mars 2002, kategoriseres i gjeldende standard som samfunnsstraff.

Annen type reaksjon: Ungdomsstraff ble innført 1. juli 2014 som en ny type straffereaksjon for lovbrytere under 18 år. Ungdomsstraff kan gis av domstol som alternativ til fengsel når en ungdom har begått alvorlig eller gjentatt kriminalitet. Retten fastsetter gjennomføringstid, mens straffens innhold, som tiltak og vilkår, bestemmes på et møte i regi av Konfliktrådet. I tabeller med straffeutmåling fordeles ungdomsstraffens gjennomføringstid på verdier for antall dager betinget fengsel. Rettighetstap er en egen form for straff som omfatter både tap av retten til retten til å inneha en stilling, utøve en virksomhet eller aktivitet, og forbud mot kontakt med en bestemt person. Straffutmålingsutsettelse kan ilegges av domstol, tilsvarende fullbyrdingsutsettelse (betinget fengsel) men uten at noen straff er utmålt (jf. betinget påtaleunnlatelse). Dommer på sikring, som kan forekomme i senere årganger hvis gjerningen er begått før 2002, kategoriseres i gjeldende standard som Annen type reaksjon.

  

Egenskaper ved personene

Alder: Personenes alder er definert som fylte år på gjerningstidspunktet (første gjerningspunkt hvis flere er oppgitt). Dersom opplysning om gjerningstidspunkt mangler, beregnes alder på tidspunktet da reaksjonen ble gitt. Ved forenklede forelegg finnes ikke opplysning om reaksjonsdato og alder beregnes da fra tidspunkt for rettskraft (i de fleste saker lik gjerningstidspunkt, men senere i saker basert på automatisk trafikkontroll).

Kjønn: Blir primært tillagt ut fra opplysninger fra Det sentrale folkeregisteret. Hvis en person ikke kan identifiseres i folkeregisteret anvendes kjønn registrert i de ulike grunnlagsregistrene for statistikken. I datagrunnlaget fra registeret for Statens innkrevingssentral, som inneholder forenklede forelegg, inngår det imidlertid ikke opplysninger om kjønn. Det vil si at for alle personer som er ilagt forenklede forelegg, og som ikke kan identifiseres i folkeregisteret, tillegges det ikke opplysninger om kjønn.

Bosted: Blir primært tillagt ut fra opplysninger fra Det sentrale folkeregisteret. Hvis en person ikke kan identifiseres i folkeregisteret anvendes bosted registrert i de ulike grunnlagsregistrene for statistikken. (Se «Standard klassifikasjoner» for liste over verdier og relasjon til andre inndelinger). I statistikken blir bosted oppgitt som fylke. 

Statsborgerskap: Blir primært tillagt ut fra opplysninger fra Det sentrale folkeregisteret. Hvis en person ikke kan identifiseres i folkeregisteret anvendes statsborgerskap registrert i de ulike grunnlagsregistrene for statistikken. Unntaket er forenklede forelegg fra Statens innkrevingssentral hvor informasjon om statsborgerskap mangler helt. Det relativt store antallet som mangler verdi for statsborgerskap for hovedlovbruddsgruppene Annet vinningslovbrudd og Trafikkovertredelse skyldes derfor uoppgitt verdi i saker med forenklet forelegg. Fra og med 2016-årgangen er statistikkproduksjonen forbedret slik at også ikke-bosatte personer som arbeider i Norge eller av andre grunner har fått tildelt et D-nummer (midlertidig fødselsnummer) og er gitt forenklet forelegg for trafikk eller toll kan tillegges opplysninger om statsborgerskap fra folkeregisteret. (se «Feilkilder og usikkerhet» og «Sammenlignbarhet over tid og sted»). (Se «Standard klassifikasjoner» for liste over verdier og relasjon til andre inndelinger).

Tidligere registrering i reaksjonsregisteret: Angir hvorvidt en straffereaksjon registrert i SSP (reaksjonsregisteret, tidligere strafferegisteret) er gitt til en person som allerede var registrert i SSP med et tidligere straffeforhold før den siste straffereaksjonen. Kartleggingen er utført kun for straffereaksjoner hentet fra SSP (se «Produksjon»). Populasjonen som får kartlagt straffehistorikk på denne måten betegnes derfor som «Alle med kartlagt registrering i reaksjonsregisteret». Gitt reglene for hvilke straffereaksjoner som føres i SSP (se «Produksjon») utelukker dette personer som kun har blitt straffet for forseelse(r) med påtaleunnlatelse eller bøtestraff, og personer som har fått forenklet forelegg.

På grunn av nye regler for hva som registreres i det nye reaksjonsregister, er tabellene med statistikk over tidligere registrering i reaksjonsregisteret ikke videreført fra 2016-årgangen.

Standard klassifikasjoner

 

Lovbruddsgruppe (ny versjon fra og med 2015)

Type lovbrudd (ny versjon fra og med 2015)

Fylke (bosted)

Kjønn

Alder: Ettårig eller etter kriminalstatistikkens standard for aldersgrupperinger (i de mest spesifiserte versjonene 15-17, 18-20, 21-24, 25-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+).

Statsborgerskap og Verdensdel

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for inntekts- og levekårsstatistikk

Regionalt nivå

Statistikken publiseres på landsnivå og delvis på fylkesnivå.

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Det rapporteres noe statistikk til internasjonale organer som FN (UNODC) og Eurostat.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Både rådata fra Politiets IKT-tjenester og Skattedirektoratet samt bearbeidet produksjonsdata lagres på Linux.

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken skal gi en oversikt over ileggelse av formell straff i Norge, hyppigheten av ulike typer straffereaksjoner og straffeutmåling ved ulike typer lovbrudd. Den skal også gi informasjon om sentrale kjennetegn ved de straffede personene. Statistikk over straffereaksjoner er finansiert av Finansdepartementet gjennom statsoppdraget (gitt i statsbudsjettet vedtatt av Stortinget).

Statistikk over idømte forbrytelsessaker (tidligere "Justitssager") har vært utarbeidet i ulike former siden 1835, og av SSB siden 1883. I 1860-årene ble statistikken utvidet til å omfatte dommer og forelegg i forseelsessaker (den gang "offentlige Politisager"), og fra 1923 påtaleunnlatelser. Med overgangen fra manuelt til digitalt strafferegister (SSP) som statistikkgrunnlag fra 1978 ble påtaleunnlatelser i forseelsessaker også del av statistikken, samt reaksjoner for brudd på den militære straffelov (se historisk arkiv og Historisk statistikk 1994). Med denne omleggingen ble også påtaleunnlatelser uten vilkår definert ut av statistikken.

I 1997 ble det foretatt en omlegging som innebar nye uttrekkskriterier og innhenting av individuelle oppgaver for alle forseelsessaker fra de nye digitale bøteregistrene, ikke bare forbrytelsessaker fra strafferegisteret. Med tilgang til politiets lovbruddskoder for hele datamaterielat ble det nå også tatt i bruk en felles inndeling i ti «lovbruddsgrupper», utover de to tradisjonelle inndelingene etter straffelovens kapitler (fra 1923 til 1992 hadde det også eksistert en annen inndeling i fire grupper).

Fra 1957 er det publisert faste tabeller for gjennomsnittlig utmålt straff (dager fengsel, kroner bot) for forbrytelser, og for forseelser fra 1997. Fra 2003 er det publisert tabeller for statistikkenheten «straffede personer» (hver person talt kun en gang per år, uavhengig av antallet reaksjoner). Fra og med årgangen 2005 er denne statistikkenheten videreutviklet og utgitt med flere sammenliknbare tidsserier.

Data fra det nye reaksjonsregisteret er tatt i bruk for reaksjoner registrert fra og med den 1. oktober 2015, samtidig med ikrafttredelse av straffeloven av 2005.

Den nye straffeloven medførte en omlegging av SSBs lovbruddsinndelinger, med ni nye «lovbruddsgrupper» og totalt 150 unike «typer lovbrudd». I tillegg opphørte skillet mellom forbrytelser og forseelser. Omleggingen medførte endringer i nesten samtlige av de faste tabellene. Med bortgangen av forbrytelser som kategori opphører sammenlignbarheten for en rekke aspekter ved statistikken, helt tilbake til 1835. Statistikk for årganger før 2015 som ligger i Statistikkbanken er imidlertid re-produsert etter den nye lovbruddsinndelingen. Les mer om disse endringene i «Definisjoner» av lovbrudd og i artikkelen «De nye kriminalstatistikkene».

Brukere og bruksområder

Viktige brukere er media, forsknings- og utdanningssektoren, interesseorganisasjoner, Justisdepartementet og andre deler av justissektoren. Statistikken tjener som grunnlag for informasjon om tilstanden og utviklingen innen strafferettsapparatet. Statistikken gir kun opplysninger om forhold som har ført til en formell straffereaksjon og angir ikke den totale utbredelsen av straffbare forhold begått i befolkningen som helhet eller i bestemte deler av den.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken over straffereaksjoner er en av fire hovedstatistikker på området Kriminalitet og rettsvesen. De øvrige er statistikk over anmeldte lovbrudd (med egen statistikk over registrerte ofre), etterforskede lovbrudd og fengslinger.

Ved bruk av kriminalstatistikken er det viktig å være klar over at de ulike delene ikke nødvendigvis refererer til den samme populasjon av lovbrudd. Det kan ta lang tid fra et lovbrudd er anmeldt før det er ferdig etterforsket og ilagt eventuell strafferettslig reaksjon. Fengsling kan inntreffe både før straff er idømt (varetekt) eller lenge etter (såkalt «soningskø»), og i enkelte tilfeller blir personer tiltalt og satt i varetekt, men senere frifunnet i retten. Enhetene som telles er også ulikt konstruert i de forskjellige statistikkene. Tabellene under straffereaksjoner er derfor ikke direkte sammenliknbare med de andre kriminalstatistikkene. For en helhetlig presentasjon av kriminalstatistikkene, se i publikasjonen Kriminalitet og rettsvesen 2009.

  

Relatert ekstern statistikk

Administrative gebyrer, sanksjoner og andre formelle konsekvenser av lovbrudd (som parkeringsbøter, tilleggsskatt, utvisning fra landet eller utestengning fra visse type arbeidsplasser) samt visse strafferettslige reaksjoner (som påtaleunnlatelse uten vilkår, inndragelse eller overføring til konfliktråd etter straffeprosessloven § 71a) inngår ikke i SSBs statistikk over straffereaksjoner. Statistikk over noen av disse reaksjonene er tilgjengelig fra andre instanser:

Domstoladministrasjonen har statistikk for domstolenes saksavvikling, både i sivile og strafferettslige saker. Politiet har statistikk over inndragning av utbytte og gjenstander i sine periodevise Kommenterte Strasak-tall. Konfliktrådet har statistikk og årsrapporter med tall for meglingssaker, samt ungdomsstraff/-oppfølging og (aldersubestemt) oppfølging i Konfliktråd. Utlendingsdirektoratet har ansvar for offisiell statistikk over utvisninger på grunn av ilagt straff eller brudd på utlendingsloven.

Lovhjemmel

Utlevering av opplysninger til SSB skjer med grunnlag i statistikkloven (1989) § 2-2 jf. § 3-2 og politiregisterloven (2010) § 30 jf. § 9.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter rettskraftige strafferettslige reaksjoner registrert i løpet av statistikkåret. Det vil si at alle ankemuligheter må være uttømt og at registerbehandler har ført saken inn i det aktuelle registeret for å komme med i statistikken for samme år (unntak for data fra Det sentrale bøteregisteret der kriteriet kun er at straffereaksjonen er rettskraftig i løpet av statistikkåret).

Av alle de strafferettslige reaksjonene (se straffeloven 2005, kap.5) inneholder statistikken betinget påtaleunnlatelse, bot ved forelegg eller forenklet forelegg og dom på bot, samfunnsstraff, ungdomsstraff, fengsel, forvaring (tidligere sikring), tvungent psykisk helsevern, tvungen omsorg, rettighetstap eller straffutmålingsutsettelse. Dette innebærer at samtlige reaksjoner definert som «straff» i straffeloven (§29) er med i statistikken. Visse «andre strafferettslige reaksjoner» (strl. §30) er imidlertid ikke med. Det gjelder påtaleunnlatelse uten vilkår, inndragning, overføring til konfliktråd, straffeutmålingsfrafall og tap av retten til å føre motorvogn – vel å merke med mindre disse er gitt i kombinasjon med noen av de inkluderte straffereaksjonene.

Statistikken gir opplysninger om reaksjonens art og utmåling, type lovbrudd, type instans og tidligere registrering i reaksjonsregisteret - samt personopplysninger som alder, kjønn, bosted og statsborgerskap.

Rapporteringsenheter er Politiets IKT-tjenester (PIT) for BOT- og SSP-data og Statens innkrevingssentral (under Skattedirektoratet) for forenklede forelegg.

Datakilder og utvalg

Hovedkilde for de fleste typer straffereaksjoner er Reaksjonsregisteret, tidligere Det sentrale straffe- og politiopplysningsregisteret (SSP), eid av Politidirektoratet. Kripos er behandlingsansvarlig for reaksjonsregisteret og er kilden når SSB innhenter tilleggsopplysninger om enkeltsaker.

Fra 1. oktober 2015 tok politiet i bruk ett nytt reaksjonsregister (SSP 3.0), samtidig med ikrafttredelse av ny straffelov (vedtatt i 2005) og ny politiregisterforskrift §44-4 (jf. politiregisterloven § 9) med et utvidet mandat for registrering av strafferettslige reaksjoner. I henhold til den tidligere strafferegistreringsloven § 1. ble kun forbrytelsessaker samt domstolsavgjørelser (unntatt forseelsessaker avgjort med bot) registrert i SSP. I det nye reaksjonsregisteret føres alle strafferettslige reaksjoner unntatt forenklede forelegg.

Opplysninger om betingede påtaleunnlatelser og bøter gitt ved forelegg eller dom, hentes i tillegg fra Det sentrale bøteregisteret (BOT), eid av Politidirektoratet. Opplysningene som SSB innhenter fra bøteregisteret ble endret og utvidet fra og med årgang 2012 (se også Sammenlignbarhet over tid og sted). Fra 2016-årgangen er det kun betingede påtaleunnlatelser og bøter gitt for lovbrudd som ble begått før ikraftsettelsen av ny straffelov (1.10.2015) og som tidligere ble kategorisert som forseelser som er tatt med fra bøteregisteret i statistikken. Mengden straffereaksjoner fra bøteregisteret som brukes i statistikken vil minke etter hvert som straffereaksjoner for eldre lovbrudd blir rettskraftig avgjort og alle straffereaksjoner etter hvert vil bli registrert i det nye reaksjonsregisteret.

Data om forenklede forelegg hentes fra et register for innkreving av straffekrav (SIRI) ved Statens innkrevingssentral (SI), eid av Skattedirektoratet.

I bearbeidingen av statistikken tillegges opplysninger om kjønn, bosted og statsborgerskap fra Det sentrale folkeregisteret (DSF) via Befolkningsregisteret til SSB (BeReg). Produksjonsfiler for tidligere årganger av statistikk over straffereaksjoner benyttes for historisk dublettkontroll. For beregninger av tall relative til befolkningsstørrelse benyttes befolkningsstatistikk fra SSB.

Statistikken er basert på fulltelling av straffereaksjoner som blir registrert i løpet av året, se «Omfang».

Datainnsamling, editering og beregninger

Materialet innhentes fra rapporteringsenhetene (PIT og Skattedirektoratet) i elektronisk form etter årets utløp. Opplysninger om feilregistreringer og mangelfulle opplysninger innhentes vanligvis fra Kripos og Statens innkrevingssentral i løpet av årets 1. og 2. kvartal.

Materialet gjennomgår faste kontrollrutiner med sikte på å rette feil og tilføre manglende opplysninger. Opprettingen foregår i samarbeid med behandlingsansvarlige for registrene.

Fram til 1. oktober 2015 ble ikke betingede påtaleunnlatelser, forelegg eller dommer på kun bot gitt for forseelser registrert i reaksjonsregisteret (SSP), og informasjon fra bøteregisteret blir derfor innhentet. Fra og med 1. oktober 2015 blir alle reaksjoner unntatt forenklet forelegg registrert i det nye reaksjonsregisteret, og bearbeidingen av statistikkmaterialet er derfor utvidet med ytterligere kontroll av dobbeltregistreringer av de samme sakene. I tilfeller der en sak er registrert i begge registrene, tas kun den fra reaksjonsregisteret med i statistikkmaterialet.

Opplysning om personers statsborgerskap, bosted, kjønn tillegges ut fra opplysninger fra to forskjellige kilder. For de med oppgitt fødselsnummer (og fra 2016 også D-nummer/midlertidig fødselsnummer) er disse opplysningene tillagt slik de var registrert i Det sentrale folkeregisteret i statistikkåret. For alle personer som ikke identifiseres i folkeregisteret (vha. fødselsdato, personnummer eller navn) anvendes de opplysninger som er registrert av politiet i Reaksjonsregisteret (tidligere SSP), eller i Det sentrale bøteregister (BOT). Blant annet på grunn av doble statsborgerskap er det en viss diskrepans mellom statsborgerskap registrert av politiet og registrert i folkeregisteret som ikke grunner i feilregistrering. Folkeregisteret viser norsk statsborgerskap hvis personen har det.

Også konstruksjonen av statistikkenheten «straffet person» er noe ulik for personer med og uten gyldig fødselsnummer (FNR) i folkeregisteret. Personer blir identifisert ved hjelp av unike FNR der dette finnes. For personer uten FNR blir personer identifisert ved unik sammensetning av fødselsdato og fullt navn.

Statistikken beregnes ved å telle opp antall straffereaksjoner med den angitte egenskapen, f.eks. antall straffereaksjoner, fordelt etter kjønn, aldersgruppe og hovedlovbrudd. Tall for straffede personer per 1 000 innbyggere (over den kriminelle lavalder, 15 år fra 1990 og 14 år før dette) beregnes ut fra befolkningstall 1. januar året etter statistikkåret.

Siden statistikken inneholder personer som ikke er bosatt i Norge, vil tall per 1000 innbygger (basert på offisiell folkemengde) ikke representere en presis rate for antall bosatte personer innenfor ulike kategorier. For utenlandske statsborgere utgjør ikke-bosatte en stor andel og beregning per innbygger er ikke brukt i tabeller med statsborgerskap.

For beskrivelse av SSBs kontroller bearbeidingsrutiner, se eget punkt for «Relevant dokumentasjon».

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Datagrunnlaget for statistikken inneholder personopplysninger med informasjon om straffbare forhold som regnes som svært sensitive (jf. personopplysningsloven § 2). SSB forvalter derfor disse data med stor varsomhet.

I forbindelse med offentliggjøring av statistikk med få enheter, vurderes hensynet til personvern i det enkelte tilfelle. Statistikken publiseres med tall på et relativt høyt aggregert nivå, for eksempel regionalt for hele landet, og ved inndeling i lavere nivå, for eksempel bostedsfylke, publiseres fordelingsvariablene i større kategorier, for eksempel lovbruddsgrupper eller aldersgruppe (til forskjell fra de spesifiserte typene lovbrudd og ettårig alder).

Ved offentliggjøring av statistikk med få enheter, gjøres det en vurdering av hensynet til personvern i det enkelte tilfelle. Valg av grupperinger og nedre detaljnivå, samt utelukking ved prikking av kategorier med få enheter, gjøres også ut fra en vurdering av datakvalitet og statistikkenes egnethet til sammenliknbarhet over tid og sted.

Sammenlignbarhet over tid og sted

For historisk statistikk før 1978, se eget punkt over om «Formål og historie». Ved anvendelse av historiske tidsserier er det nødvendig å ta høyde for de endringene som har skjedd i straffelovgivningen og rettssystemets praksis. Enkelte av disse endringene er beskrevet i de årlige utgivelsene av statistikken (se eldre arkiv).

Etter omlegging av statistikken i 1997 har statistikkenheten vært straffereaksjon registrert i statistikkåret, mot tidligere reaksjon rettskraftig avgjort i statistikkåret. Overgangen til ny enhet skyldtes at det kan gå lang tid før alle reaksjoner avsagt et bestemt år er lagt inn i registrene statistikkmaterialet hentes fra. Hoveddelen av dette etterslepet ble før 1997 fanget opp ved å vente med innhenting og bearbeiding av data til flere måneder inn i året etter. Det er imidlertid hvert år en rest av saker som registreres inn i SSP mer enn ett år etter avgjørelsesdato. Disse ble ikke fanget opp i like stor grad slik praksis var før 1997.

At uttrekkskriteriet for hovedenheten siden 1997 er registrert (og ikke rettskraftig) reaksjon gjør i stedet statistikken sårbar for uregelmessig registrering. Forsinkelser i registreringen ett år som blir innhentet det etterfølgende året, kan medføre endringer i statistikken som ikke har sammenheng med endringer i antall avsagte reaksjoner. Dette har blant annet påvirket antallet reaksjoner i statistikken for 2001 og 2002 (se Straffereaksjoner 2002). I 2007 ble det registrert rundt 2 000 flere reaksjoner for forbrytelser enn tidligere år på grunn av etterregistreringer (se tekstboks i Straffereaksjoner 2007). En endring i registreringspraksis de siste tre månedene av 2015 har anslagsvis ført til 2 800 flere reaksjoner sammenlignet med registreringspraksis for årene 2010-2014, og gjelder spesielt for betinget og ubetinget fengsel (se tekstboks i artikkel for Straffereaksjoner 2015).

Statistikken fra og med 1997 er for øvrig i stor grad sammenliknbar med statistikken for tidligere år når det gjelder reaksjoner for forbrytelser. Overgangen til å bruke kildematerialets opplysning om hovedlovbrudd kan ha svekket sammenliknbarheten for denne variabelen, men i store trekk ser det ikke ut til at noe slikt har skjedd. Reaksjoner for forseelser er mindre sammenliknbar før og etter 1997 enn det som er tilfellet for forbrytelser. Fram til tidlig 1990-tall var statistikken over reaksjoner for forseelser basert på summariske oppgaver fra politikamrene. Overgangen til registerdata fra STRASAK viste seg å være problematisk, og som det framgår av de årlige publikasjoner i perioden 1988-1996 måtte SSB finne ulike løsninger for å kunne opprettholde en årlig statistikk over reaksjoner for forseelser. Likevel er det grunn til å anta at statistikken er sammenliknbar før og etter omleggingen når det gjelder gjerningssted, type reaksjon og i grove trekk type lovbrudd.

Med omleggingen i 1997 ble det tatt i bruk samme kodesystem for lovbrudd som nyttes i kriminalstatistikken forøvrig (STRASAK-koder). Det ble det innført en inndeling i ti lovbruddsgrupper i tillegg til de to tradisjonelle inndelingene i typer lovbrudd (forseelser og forbrytelser). En inndeling av forbrytelsessaker i vinning, vold, sedelighet var allerede tatt ut i 1992 fordi definisjonene ikke lenger var i overensstemmelse med vanlig oppfatning hos brukerne.

Straffereaksjoner for forbrytelser med fordeling etter statsborgerskap er tilgjengelig fra NOS Kriminalstatistikk 1978, men på grunn av manglende opplysninger ikke sammenlignbare før 1991, da opplysninger om statsborgerskap fra Det sentrale personregisteret ble supplert med politiets registrereringer.

For årgangen 2005 er statistikkenheten «straffede personer» videreutviklet og utvidet. Enheten skiller seg fra tidligere publiseringer (bl.a. Haslund 2004 og Kriminalstatistikkens tabell 46 i 2003 og 2004) ved at personer uten gyldig norsk personnummer nå blir identifisert via navn. Den nye metoden å identifisere straffet person på gir noe færre straffede enn det som ville være tilfelle med den tidligere metoden.

Tabeller publisert i Statistikkbanken har flere og mer detaljerte fordelinger på type reaksjoner, lovbruddstyper, alder, kjønn og rettsinstans enn hva som har vært publisert tidligere. Tall i Statistikkbanken finnes per i dag kun tilbake til 2002, og 2005 for enheten «straffede personer».

Politiet har gjort vesentlige endringer i metoden for innregistrering til Det sentrale bøteregister (BOT), noe som blant annet har medført at opplysningene i registeret på flere måter er langt mer dekkende og detaljerte enn tidligere. Opplysningene som SSB innhenter fra bøteregisteret er derfor endret og utvidet fra og med årgang 2012. Dette har medført endringer i SSBs bearbeiding av datagrunnlagene og forbedringer i statistikkens omfang, dekningsgrad og kvalitet.

Overgang til nytt reaksjonsregister (SSP3.0) 1. oktober 2015 medførte en betydelig endring i hvor raskt saker registreres inn. Den nye registreringspraksisen innebærer at informasjonen om straffereaksjonene, særlig de rettskraftige dommer etter større straffesaker, leveres mer direkte fra STRASAK (politiets straffesaksregister) til SSP3.0 av politiet og påtalemyndigheten. Dette medførte at Kripos sin tidligere oppgave med manuell innregistrering i SSP ble kraftig redusert. I løpet av de siste 3-4 månedene av 2015 kunne derfor Kripos registrere inn det etterslepet av saker som de normalt har hatt i alle tidligere år. På grunn av dette inneholder statistikken for 2015 relativt mange flere straffereaksjoner fra SSP, som da gir klare tidsbrudd for flere deler av statistikken. Se mer om denne endringen i Straffereaksjoner 2015.

Hovedlovbrudd: I datagrunnlaget fra det gamle reaksjonsregisteret (SSP 2.0) var fastsetting av hovedlovbruddet gjort av politi og påtalemyndigheten eller de som da var registeransvarlig (Kripos). Informasjonen om hvilke andre lovbrudd som eventuelt også inngikk i sakskompleksene var da ikke tilstrekkelig strukturert til at SSB kunne bruke denne informasjonen til statistikkformål. Etter innføringen av det nye reaksjonsregisteret får SSB imidlertid strukturert informasjon om alle lovbruddene som inngikk i sakskomplekset for straffereaksjonen, og SSB velger nå det lovbruddet som etter loven har høyest strafferamme som representant for straffereaksjonen i statistikken («hovedlovbruddet»). Dette medfører at det forekommer endringer i antall for enkelte hovedlovbruddstyper fra og med 2016-årgangen som skyldes at valg av hovedlovbrudd nå er mer systematisert enn tidligere.  

Statsborgerskap: Fra og med 2016-årgangen er statsborgerskap bedre utfylt i statistikken enn tidligere. Også ikke-bosatte personer som arbeider i Norge eller av andre grunner har fått tildelt et D-nummer (midlertidig fødselsnummer) og er gitt forenklet forelegg for trafikk eller toll kan nå tillegges opplysninger om statsborgerskap fra folkeregisteret. Dette innebærer færre enheter med uoppgitt statsborgerskap i statistikken som fordeler straffereaksjoner og straffede personer etter statsborgerskap, men innebærer også at antallet straffereaksjoner og straffede personer med kjent utenlandsk statsborgerskap har økt betraktelig i disse statistikkene. Andelen av de med oppgitt statsborgerskap som har utenlandsk statsborgerskap i 2016 (og senere år) er derfor ikke direkte sammenlignbar med tidligere år, når det gjelder straffede/straffereaksjoner i alt, og der hovedlovbrudd er trafikkovertredelse eller annet vinningslovbrudd. Det er i hovedsak tallene for europeiske land som er påvirket av endringen.

Betinget påtaleunnlatelse: Det er usikkerhet knyttet til antallet betingede påtaleunnlatelser som har blitt levert i kildematerialet fra politiet for tidligere år. Sammenligninger med statistikk over siktede personer, antyder at det har vært et betydelig frafall av betingede påtaleunnlatelser i årgangene før 2007. Fra og med 2013-årgangen er det gjort en særlig kvalitetssikring av disse sakene.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Statistisk sentralbyrå har liten mulighet til å kontrollere frafall av enheter ved manglende registrering i de enkelte registre. Partielle frafall forekommer, særlig for forenklede forelegg mot utenlandske statsborgere (hentet fra SIRI) der fødselsdato, kjønn eller bosted ikke nødvendigvis blir registrert. I SIRI inngår det imidlertid ingen opplysninger om statsborgerskap. Det vil si at for alle personer som er ilagt forenklede forelegg, og som ikke kan identifiseres i folkeregisteret, vil statsborgerskap være uoppgitt.

Ved bestemmelse av hovedlovbrudd er det i SSBs bearbeiding kun tatt hensyn kun til lovens generelle straffebestemmelser. Denne metoden kan medføre at reaksjonen blir knyttet til et annet lovbrudd enn det som i det aktuelle tilfelle er grovest.

I det tidligere reaksjonsregisteret (SSP2.0) var hovedlovbruddet i den enkelte sak allerede valgt og registrert før SSB mottok grunnlagsdataene. Kripos gjorde i sin registrering av hovedlovbruddene en vurdering av lovbruddenes grovhet ut fra lovens strafferamme, tilsvarende den vurderingen som SSB gjør ved hjelp av sin maskinelle tillegging av hovedlovbruddet. SSB har imidlertid ikke en god nok oversikt over hva som var praksis for registreringen av hovedlovbrudd i alle saker i SSP. Det kan derfor ikke utelukkes at registreringspraksisen er ulik SSBs praksis. Ved bruk av data fra det nye reaksjonsregisteret (SSP3.0) fra og med 1.10.2015 tillegger SSB selv hovedlovbrudd.

Som beskrevet over (se «Datainnsamling, editering og beregninger») er personer med og uten gyldig fødselsnummer (FNR) i folkeregisteret konstruert og tillagt opplysninger på ulike måter. Når personer identifiseres ved hjelp av fødselsdato og navn i stedet for FNR er det en risiko for at feilstavelser og ulik bruk av navn kan føre til at en og samme person identifiseres som to personer i statistikken. Av alle straffereaksjonene utenom forenklet forelegg som ble gitt til en person i 2002 var 5 prosent gitt til en person uten gyldig FNR. I 2013 var andelen økt til 12 prosent.

Revisjon

Ikke relevant

Analyser, artikler og publikasjoner

Tre av fire straffede er menn

Tre av fire straffede er menn

Publisert 27. september 2018

Det har vært en nedgang for mange typer straffereaksjoner de siste ti årene. Andelen menn blant de straffede har også sunket, men fortsatt er det store flertallet av de straffede menn.

Les artikkelen
5 500 år ubetinget fengsel

5 500 år ubetinget fengsel

Publisert 27. september 2018

Det var i 2016 omtrent like mange ubetingede fengselsdommer som i 2006, men mengden idømt ubetinget fengsel har økt med 1 000 år i samme periode, til 5 500 år i 2016.

Les artikkelen
De nye kriminalstatistikkene

De nye kriminalstatistikkene

Publisert 6. mars 2017

Når nye årganger av SSBs kriminalstatistikker nå publiseres er det med store endringer i statistikkenes innhold. Selv for erfarne og faglig kompetente brukere av disse statistikkene vil dette innebære nye – og noen ganger uoverkommelige – utfordringer. For fremtidens kriminalstatistikk, og dens brukere, ser det imidlertid mer lovende ut. Årsaken til dette er en endring i Standard for lovbruddstyper, laget som følge av ny straffelov og tilhørende nytt kodeverk i alle registre brukt i datagrunnlagene.

Les artikkelen
Færre unge straffet også i 2015

Færre unge straffet også i 2015

Publisert 26. september 2017

Det var 3 prosent færre straffereaksjoner i 2015 enn året før, med særlig stor nedgang i forenklede forelegg. Nedgangen fortsetter for de yngste aldersgruppene, men fremdeles er de straffede under 25 år overrepresentert i mange lovbruddstyper.

Les artikkelen
Kriminalitet og rettsvesen 2009

Kriminalitet og rettsvesen 2009

Publisert 15. august 2009

Kriminalitet og rettsvesen 2009 er et oppslagsverk og en inngangsport til kriminalstatistikkene og andre kunnskapsdata om kriminalitet og rettsvesen som SSB forvalter.

Les publikasjonen
Markant skifte i straff av ungdom

Markant skifte i straff av ungdom

Publisert 23. juni 2015

I løpet av 10 år er samfunnsstraff blitt mest brukte reaksjon mot unge ved alvorlige lovbrudd, og færre fengsles. I aldersgruppen 15-17 år var hver tredje straffereaksjon i 2013 betinget: Ungdommene slapp videre straff hvis de overholdt en avtale.

Les artikkelen
Stor variasjon i innvandreres kriminalitet

Stor variasjon i innvandreres kriminalitet

Publisert 3. oktober 2011

Innvandrere er samlet sett overrepresentert blant straffede, men det er store forskjeller mellom landgruppene.

Les artikkelen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB