Kriminalitet og rettsvesen

Region A Statistikker

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 4 av 4

Færre sonet i fengsel under pandemien

Omfanget av domssoning i fengsel er særlig preget av smittevernstiltak i pandemiåret 2020. Nesten tusen færre soninger i fengsel ble avsluttet enn året før, samtidig som det aldri har vært flere fotlenkesoninger. Periodevis stengte landegrenser har også påvirket hvem som blir varetektsfengslet.

Nesten 300 000 lovbrudd avgjort i 2020

Etterforskningen ble avsluttet for 297 500 lovbrudd i 2020. Dette medførte 145 800 siktelser overfor 69 900 gjerningspersoner. Et år med annerledes samfunnskontakt har hatt betydning, men flere av utviklingstrekkene fra de foregående årene er samtidig blitt tydeligere.

Økt bruk av påtaleunnlatelser i 2020

Både påtalemyndighet og domstol ila et normalt antall straffereaksjoner i pandemiåret 2020. Men det ble gitt 76 prosent flere betingede påtaleunnlatelser og halvparten så mange forenklede tollforelegg.

Færre tyverier i pandemiåret 2020

Politiet og påtalemyndigheten registrerte 300 600 lovbrudd i løpet av 2020, 3 prosent færre enn året før. Nedgangen drives i hovedsak av færre tyverier, men samfunnsendringene som fulgte av covid-19-pandemien påvirket også befolkningens utsatthet og anmeldelsene av andre typer lovbrudd.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet kriminalitet og rettsvesen.

faktasider