SSBs publikasjoner

Treff (9736)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
1 av 4 konsultasjoner hos private spesialister Artikler Helse
1 av 4 sysselsatte kombinerer arbeid med utdanning eller velferdsordninger Artikler Arbeid og lønn
1 av 4 yrkesfagelever oppnår studiekompetanse Artikler Utdanning
1 av 5 nyfødte har foreldre som har innvandret Samfunnsspeilet 2006/4 Befolkning, Innvandring og innvandrere
1 av 5 nyutdanna sykepleiere jobber ikke i helsetjenesten Artikler Helse
1 av 7 unge har brukt cannabis siste året Artikler Helse
1 av 8 på påskeferie Artikler Kultur og fritid
1,3 millioner eksponert for støy fra vei Artikler Natur og miljø
1,5 kilo klementiner hver til jul Artikler Utenriksøkonomi
1,5 millioner flere flypassasjerer i 2018 Artikler Transport og reiseliv
1,5 millioner flere sysselsatte i tjenestenæringene Artikler Arbeid og lønn
1,53 millioner tonn farlig avfall Artikler Natur og miljø,
1. april - Norges største fødselsdag Artikler Befolkning
1/2 million nordmenn i 1665 Samfunnsspeilet 1994/4 Befolkning
10 000 flere i vest Samfunnsspeilet 2001/1 Arbeid og lønn, Energi og industri