SSBs publikasjoner

Treff (9177)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Nedgang i talet på sau frå 2018 til 2019 Artikler
Svakere vekst i antall personer med flyktningbakgrunn Artikler Innvandring og innvandrere
Nedgang i årsresultatet for de finansielle holdingselskapene Artikler Bank og finansmarked
Arbeidsinnvandringen øker igjen Artikler Innvandring og innvandrere
Veksten i fastlandsøkonomien fortsetter Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisoppgang på råolje Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Påsken satte sitt preg på KPI Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Slik måler SSB ulikhet Artikler Inntekt og forbruk
Liten nedgang i bygge- og anleggsaktiviteten Artikler Bygg, bolig og eiendom
Omsetning i industrien flater ut Artikler Energi og industri
Lønnsveksten øker Artikler
Fortsatt flest utdannet i helsefag Artikler Utdanning
Markant fall i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Liten nedgang i industriproduksjonen Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Norge bruker mest på de minste Artikler Utdanning