SSBs publikasjoner

Treff (9382)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Renta på nye lån øker Artikler Bank og finansmarked
Lågare folketal i 201 kommunar Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Færre lønnstakere til sjøs Artikler Arbeid og lønn
Færre småkommuner å stemme i Artikler Valg
Dette er de største studiestedene i Norge Artikler Utdanning,
Revidert vektgrunnlag og nytt referanseår frå neste publisering Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Økning i tjenesteforpliktelsene Artikler Bank og finansmarked
Økt fastlandseksport Artikler Utenriksøkonomi
Godt resultat for bankene Artikler Bank og finansmarked
Over 58 000 flere jobber Artikler
Svak auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Vekst igjen i bygge- og anleggsaktiviteten Artikler Bygg, bolig og eiendom
Boligsalget økte med 3 prosent Artikler Bygg, bolig og eiendom
Færre konkursar Artikler Virksomheter, foretak og regnskap, Bank og finansmarked
Rentene øker Artikler Bank og finansmarked