SSBs publikasjoner

Treff (9444)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Tilbudssjokk gir svingninger i priser på energivarer Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Økt ulikhet som følge av skatteendringer de siste årene Artikler Offentlig sektor, Inntekt og forbruk
Veksten var bredt basert Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fortsatt høy aktivitet i fastlandsøkonomien Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Renta på nye lån øker Artikler Bank og finansmarked
Marginal produksjonsauke i industrien Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetningsvekst i industrien Artikler Energi og industri
En av fire leser bøker daglig Artikler Kultur og fritid
Fleire nordmenn sov på hotell i Oslo Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
Vann- og grunnforurensning fra samferdsel Artikler Natur og miljø
60 millioner i valgkampbidrag Artikler Valg
Flyttestrøm til Svalbard Artikler Befolkning, Svalbard
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Uendret detaljhandel Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk