SSBs publikasjoner

Treff (9094)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Veksten i fastlandsøkonomien fortsetter Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisoppgang på råolje Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Påsken satte sitt preg på KPI Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Slik måler SSB ulikhet Artikler Inntekt og forbruk
Liten nedgang i bygge- og anleggsaktiviteten Artikler Bygg, bolig og eiendom
Omsetning i industrien flater ut Artikler Energi og industri
Lønnsveksten øker Artikler
Fortsatt flest utdannet i helsefag Artikler Utdanning
Markant fall i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Liten nedgang i industriproduksjonen Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Norge bruker mest på de minste Artikler Utdanning
Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig Artikler Bygg, bolig og eiendom
Liten auke i talet på konkursar Artikler Virksomheter, foretak og regnskap, Bank og finansmarked
Mars-rekord for hotellovernattingar Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
Flest borgarlege vigslar for fyrste gong Artikler Befolkning