SSBs publikasjoner

Treff (9242)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Få med innvandrerbakgrunn underviser i grunnskolen Artikler Utdanning
Fall i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Færre unge mottar sosialhjelp Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Jordmortilbod i nesten alle kommunar Artikler Helse, Offentlig sektor
Færre meldingar til barnevernet Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Offentlig sektor
6 av 10 bor i kommuner som oppfyller rensekravene Artikler Natur og miljø, Offentlig sektor
Mairekord for hotella Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
Sjeldnere dom og fengsel til ungdom Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
10,5 millioner flere kollektivreiser Artikler Transport og reiseliv
Utlån frå fag- og forskingsbiblioteka held seg stabilt Artikler Kultur og fritid
Nedgang i verdijustert resultat for pensjonskassene Artikler Bank og finansmarked
4 av 10 sjøhytter overtas av familie Artikler Bygg, bolig og eiendom
Økning i premieinntektene for livsforsikring Artikler Bank og finansmarked
Hver tredje eier av landbrukseiendom er 67 år eller eldre Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
8 800 hjortevilt drept i trafikken Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri