84945
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppi/maaned
84945
Oljeprisen trakk PPI ned
statistikk
2012-10-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
ppi, Produsentprisindeksen, prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)Energi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
false

Produsentprisindeksen15. september 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oljeprisen trakk PPI ned

Produsentprisindeksen (PPI) gikk ned med 1,1 prosent fra august til september 2012. Lavere priser på olje- og naturgass trakk PPI ned. Økte priser på raffinerte petroleumsprodukter, kjemiske råvarer og elektrisitet bidro derimot til å dempe fallet i den totale indeksen.

Prisutvikling for utvalgte næringer. 2000=100

Hovedårsaken til nedgangen i PPI var 3,7 prosent lavere priser innen utvinning av råolje og naturgass. Prisen på råolje, Brent Blend målt i NOK, gikk ned med om lag 4 prosent fra august til september. Prisnedgang på naturgass skyldes lavere priser på eksportmarkedet, samt billigere amerikanske dollar i forhold til norske kroner.

Svak prisoppgang i norsk industri

Samlet sett gikk prisene i industrien opp med 0,6 prosent fra august til september. Den viktigste årsaken til prisoppgangen i industrien var økte priser i petroleums- og kullvareindustri i denne perioden. Her steg prisene med 2,4 prosent som følge av høyere priser på raffinerte petroleumsprodukter som propan, fyringsolje og blyfri bensin. Ser man bort fra denne næringen, var prisene i industrien omtrent uendret. De to industrinæringene, kjemisk og farmasøytisk industri, samt data og elektrisk utstyrsindustri, hadde prisøkning i september. Prisoppgangen i disse næringene ble motveid av lavere priser i næringsmiddelindustri, papir og papirvareindustri, samt maskinindustri.

Høyere priser til norske kunder

Den samlede nedgangen i PPI i september var stort sett drevet av lavere priser på eksportmarkedet. Prisfall på viktige eksportvarer som råolje, naturgass, metaller og fisk ga store utslag i indeksen på eksportmarkedet. Når det gjelder hjemmemarkedet, som omfatter varer produsert og solgt til norske kunder, gikk prisene derimot opp med 0,7 prosent fra august til september. Viktige næringer som bidro til oppgangen i PPI på hjemmemarkedet var petroleums- og kullvareindustri, kraftforsyning og tjenester til bergverksdrift og utvinning. Prisene i metallindustrien, en næring som opplevde fallende eksportpriser, gikk opp med 0,8 prosent på hjemmemarkedet. Sammenliknet med eksportmarkedet, har råolje og naturgass liten betydning på hjemmemarkedet.

Elektrisitetsprisene økte med 1,7 prosent fra august til september, og prisøkningen hadde stor betydning på hjemmemarkedet. Prisoppgangen i september var andre måned på rad hvor det var oppgang i elektrisitetsprisene siden sesongens prisbunn i juli. Prisøkningen i september kan skrives til høyere systempris på den nordiske kraftbørsen Nordpool. Økning i prisene kom som følge av høyre forbruk og lavere fyllingsgrad/tilsig i norske vannmagasiner.

Tolvmånedersendring: PPI opp 1,4 prosent

PPI økte 1,4 prosent fra august 2011 til august 2012. Prisene innenfor utvinning av olje og naturgass, produksjon av raffinerte petroleumsprodukter, samt kjemisk og farmasøytisk industri bidro til oppgangen i PPI de siste tolv månedene. Prisoppgangen i disse næringene var på henholdsvis 2,5, 11,7 og 1,7 prosent.

Næringene som trakk PPI i motsatt retning var kraftforsyning og metallindustri. Her var prisene henholdsvis 19,1 og 8,7 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

Produsentprisindeks. 2000=100
  September 2012 Endring i prosent
       August 2012-
    september 2012
     September 2011-
september 2012
Totalindeks  243,5 -1,1 1,4
       
Utvinning og utvinningstjenester  378,9 -3,0 3,2
Industri og bergverksdrift  159,0 0,6 2,1
Kraftforsyning  186,9 1,7 -19,1
       
Etter varetype      
Innsatsvarer  142,5 0,4 -0,3
Investeringsvarer  129,3 0,2 1,1
Konsumvarer  133,6 -0,3 0,2
Energivarer  351,8 -2,2 2,3

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB